28 de maig 2015

L' Ajuntament en funcions va condemar a mort Can Bibiloni

Avui la destrució s'ha représ (Adjuntam fotos) i una petjada de la nostra historia desapareix. Lamentable el paper d'alguns técnics i dels polítics en funcions

ARCA està indignada perquè el nostre recurs no ha estat contestat. Tota la tramitació de la no protecció de Can Bibiloni ha estat plena d' irregularitats

Ni una referència a la Llei de Patrimoni Històric
A l'informe per dejectar el nostre recurs, l'arqueòloga municipal no ha fet ni una solo referencia a la Llei de Patrimoni Històric, llei que obliga a la protecció de Can Bibiloni. El nostre recurs estaba bassat principalment en aquesta llei.

Can Bibiloni sí es pot considerar un edifici de Patrimoni Industrial
A l'informe, l'arqueòloga  repeteix com un dels motius pel que ella considera que Can Bibiloni no té valors patrimonials i es pot destruir, que Can Bibiloni no era un edifici industrial, fet que és fals.

Ignora la técnica que la definició de Patrimoni Industrial va molt més enllà del concepte de "fábrica" i està explicitada al Plan Nacional de Patrimonio Industrial revisat l'any 2011 és: "El conjunto de bienes muebles y inmuebles.... relacionados con la cultura del trabajo .... de distribución y gestión generados por el sistema económico surgido de la revolución industrial".

Resulta incomprensible que durant aquesta legislatura per dues vegades la comisió de centre històric votés per unanimitat la protecció "r" de l'edifici (protecció de façana) i que la modificació puntual de PGOU estigui redactada i que mai s'hagués duit a Ple de l'Ajuntament. L'edifici no ha sofert cap modificació durant aquests quatre darrers anys com per justificar un canvi d'opinió tan radical: de voler protegir, a sentenciar-lo a mort. INCREIBLE I INDIGNANT.