29 de jul. 2016

Un futur d'esperança pel Molinar.

Enhorabona a Autoritat Portuària de Balears i a l'Ajuntament de Palma: han sabut escoltar a la ciutadania

ARCA vol manifestar la satisfació per l'anunci de l'Autoritat Portuària de Balears que garanteix la conservació de les dimensions del petit port del Molinar i asumeix la rehabilitació de les instal.lacions.

ARCA vol reconéixer l'encert en la decisió de l'Autoritat Portuària de Balears i del consens cercat amb l'Ajuntament de Palma.

Aixó és un fruït de la feina de les entitats socials i veïnals, en defensa del Patrimoni i del Mediambient, que hem sabut treballar conjuntament durant gairebé tres anys de reivindicació integrades dins la campanya "Al Molinar, Port Petit".

La decisió pressa per l'Autoritat Portuària de Balears garanteix a judici d'ARCA dues qüestions fonamentals:

1.     Preservació del paisatgeNo urbanitzar a la mar. El paisatge és un bé patrimonial  de primera magnitud. Al Molinar, a més és el contacte directe de la gent de Palma amb la mar. Fa temps que el Molinar és l'autèntic passeig marítim de Palma.

2.     Preservació de les embarcacions petites i el tipus de usuari del port. Tal i com ja hem dit tantes vegades, evitar l'ampliació era la única manera de que els usuaris del port continuin essent gent de petites embarcacions i per tant de potencial econòmic modest. L'ampliació hagués desplaçat aquests usuaris més humils a més de destruir l'encant i el paisatge.

Han escoltat a la ciutadania. Ara ens agradaria participar a les decisions futures


ARCA espera que els criteris de rehabilitació siguin prou respectuosos i junt amb la resta de les entitats de “Al Molinar Port Petit”, ens agradaria continuar treballant perquè el resultat de la rehabilitació sigui òptim.

28 de jul. 2016

Programa de l'Assumpció de la Mare de Deú 2016

ARCA i la Fundació Amics del Patrimoni col·laboren un any més en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú de 2016, que organitza el Consell de Mallorca.

Aquest programa pretèn informar a la ciutadania de les instal·lacions i muntatges dels Llits de la Mare de Deú a les diferents parròquies de Mallorca. Tradició i festivitat molt arrelada a Mallorca des del segle XIV.

ARCA organitzarà el proper diumenge 14 d'agost a les 10'30h una "Visita al Museu de Mallorca" i posteriorment visitarem els Llits de la Mare de Deú expossats a algunes parròquies i convents del centre històric de Palma. La visita serà dirigida per Biel Barceló Català.

Lloc de sortida: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Preu socis d'ARCA i estudiants: 5 euros; no socis: 8 euros.


21 de jul. 2016

El Molinar amenaçat per l'increment de bars-restaurants i la manca de normativa estètica.

ARCA demana que es limiti el nombre de bars i restaurants a primera línea del Molinar

A més que  s'aprovi una normativa d'estètica i tipologia en  les edificacions que eviti la despersonalització galopant d'aquesta barriada

ARCA és membre del Consell de Gerència d'Urbanisme i fa un any que demana aquesta normativa. No entenem la lentitud en redactar-la i possar-la en marxa

El Molinar és una  de les barriades més acosades per la implantació de nous bars i restaurants especialment a primera línea. També per la construcció de nous edificis que no segueixen cap pauta en els acabats.

ARCA creu que és una responsabilitat de l'urbanisme de la ciutat promoure una ordenació que eviti la substitució dels usos residencials en planta baixa que poc a poc implacablement van essent substituits per comerços, especialment bars i restaurants, també alguna immobiliaria, etc...

ARCA, membre del Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, fa un any que reclama una normativa d'estètica als acabats per preservar la personalitat del Molinar i de la resta de les bariades singulars de Palma.

Els baixos transformats en bars no respecten l'estètica senzilla de l'immoble que tenen a sobre o al costat (adjuntam fotos on això s'aprecia clarament).
També les noves construccions no tenen estipulat ni el tipus d'obertures, ni els colors permisos,  ni materials dels acabats. 

Preservar l'us residencial dels baixos de la primera línea, primordial per conservar l'encant del Molinar

Ja tenim massa experiència de carrers o barriades on l'excesiva concentració de bars ha perjudicat l'equilibri de la barriada. Al Molinar no ha de passar el mateix.

Abans que es construís l'anomenat eix cívic del carrer Fàbrica, ARCA ja havia advertit que sense una ordenació comercial i de preservació de l'us residencial, el resultat seria molt negatuiu. Als fets ens remitim. Avui en dia més aviat es pot parlar d'eix íncívic que d'eix cívic.

L'Ajuntament de Palma ha d'aprendre de les errades i no ha de permetre la pèrdua de la senzillessa del Molinar precissament per aquest ús residencial dels baixos de  primera línea.

14 de jul. 2016

ARCA crítica la tècnica d'esborrament de pintades a la façana del casal de Can Oliver.

L'esborrament de les pintades vandàliques
a la pedra s'ha fet amb pintura.
ARCA demana que es possi remei a aquest despropòsit.

Si les pintades eren una agressió al Patrimoni, la pintada gris que s'ha fet a sobre la pedra per tapar les pintades, consideram que és una agressió també. Demanam la restauració de la pedra en condicions.

ARCA ha seguit d'aprop durant les darreres setmanes l'esborrament de pintades que s'ha dut a terme a algunes façanes del Centre Històric de Palma, les quals anaven contra la massiva afluència turística a Ciutat.

Segons la nostra opinió i contrastada per tècnics en la matèria, l'esborrament d'aquestes pintades no s'ha dut a terme d'una forma correcta.

Can Oliver, un mal exemple d'intervenció.

El cas que a continuació volem denunciar és el del casal de Can Oliver, situat al carrer de les Caputxines, 9. A la part inferior dreta de la façana d'aquest antic casal del segle XVIII, hi havia unes pintades amb proclamacions de caire polític, les quals feien malbé a la imatge d'aquest bé catalogat per l'Ajuntament de Palma.

ARCA celebra que després de tant de temps, aquestes pintades sobre pedra haguin sigut esborrades, però el resultat tal i com s'aprecia a la imatge segurament no és el més indicat.

Com podem apreciar, la part on hi havia les escriptures vandàliques, ha estat suprimida o esborrada amb una capa de pintura i ha provocat que el color de la pedra, sigui diferent a la part afectada, que la que no ho ha estat.

Detall de la mala intervenció duta a terme a Can Oliver,
carrer de les Caputxines, 9. Casal del segle XVIII catalogat.
No s'han seguit els criteris internacionals de retauració i tampoc s'ha respectat la fitxa del catàleg

Segons els criteris internacionals en matèria de retauració, en cap cas es pot repintar damunt un suport original i per tant aquests treballs no han estat ni controlats, ni vigilats per un tècnic en restauració.

Segons les directrius d'intervencio de la fitxa de catàleg diu que les façanes de l'edifici s'han de “conservar i adecentar” i que cal “mantenir les seves característiques tipològiques”. Llavors, després del resultat d'aquesta intervenció, es pot comprovar que no han sigut respectats els critesris d'intervenció.12 de jul. 2016

ARCA torna a demanar la denegació de l'interès general per al projecte de construcció d'un camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó.

Caiguda d'aigua de la Font de Mestre Pere.
La nostra entitat ha pogut tenir coneixement de la informació publica apareguda al BOIB el passat 7 d'abril de 2016, on apareix l’expedient de construcció d'un camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó, de Palma on s’ha demanat la DECLARACIÓ D’INTERÈS GENERAL, promoguda per la societat mercantil “DRACPLUS, SLU”.

L'any 2008 ja es va sol·lícitar l'interès general, però finalment fou denegat

ARCA va instar a l'aturada d'aquest projecte el 25 de juliol de 2008 davant al departament de Territori del Consell de Mallorca quan la societat mercantil Proalaro S.L. pretenia fer el mateix, que ara vol dur a terme Dracplus SLU.

Aquesta zona és ocupada per la Font de Mestre Pere, declarada com a BIC

Cantimploris.
Cal recordar que en aquesta zona es troba el conjunt hidràulic de la Font de Mestre Pere declarada com a Bé d'Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca en sessió del 27 de maig de 2008. ARCA al seu moment va demanar el següent:

1. La protecció i declaració de zona etnològica - monument natural per la xarxa de la Font del Mestre Pere.

2. Preservar la puresa de les aigües d’aquest sistema hidràulic, que encara basteix a tota una comunitat de regants, per a un ús diari.

3. Que no s’autoritzi la construcció d’un camp de golf amb un conjunt d’habitatges al seu voltant.


ARCA vol que es tenguin en compte les nostres al·legacions i un informe d'EMAYA, on el camp de golf afectaria a les aigües de la Font de Mestre Pere

Tram de la sèquia de la Font de Mestre Pere.
ARCA com ja va fer al seu moment ha demanat que es tenguin en compte les nostres al·legacions presentades el 25 de juliol de 2008, que formen part del primer expedient i com que és el mateix projecte, cal subsanar les deficiècies.

ARCA torna a aportar un informe d'EMAYA de l'any 2006, el qual tracta sobre les possibles afeccions que provocaria el camp de golf de Son Aversó en aquesta àrea de gran riquesa patrimonial, natural i hidrogràfica. Principalment afectaria, a les aigües de la Font de Mestre Pere, les quals basteixen actualment a la ciutat de Palma.

Per tot aquest motiu, ARCA torna a demanar al departament de Territori del Consell de Mallorca la DENEGACIÓ D’INTERÈS GENERAL del projecte de construcció del camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó (Palma).

8 de jul. 2016

ARCA alerta del despreniment de la murada musulmana al recinte des Baluard de Sant Pere.

Despreniment de la murada musulmana.
Demanam a l'administració que actui amb un projecte de preservació i restauració

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca vol alertar del despreniment de la murada d'època medieval que forma part del recinte des Baluard de Sant Pere, situada entre els carrers de Sant Pere i de la Pòlvora, al barri del Puig de Sant Pere.

Patrimoni d'època musulmana i declarat BIC

Tant aquest tram de murada, com la torre formen part de la fortificació d'època musulmana i per tant són de les poques evidències materials que conservem d'aquest període històric a Ciutat.

La torre fou declarada Bé d'Interès Cultural (BIC), el 28-4-1994, per tant requereix un compromís per part de l'administració en conservar-la adequadament.

Detall d'aquest deteriorament.
ARCA ha contactat amb el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma perquè actuïn

ARCA s'ha posat en contacte amb la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma davant aquest greu cas de conservació d'un bé cultural.

ARCA demana a les administracions competents en matèria de Patrimoni Cultural que realitzin una visita tècnica, per avaluar els danys que pugui tenir aquesta estructura medieval i afrontar un pla de xoc, perquè el seu deteriorament no s'agreuji a tot el conjunt de l'element cultural.7 de jul. 2016

ARCA denúncia les terrasses que ens roben les places de Ciutat.

Placeta davant el Palau March amb el carrer Palau Reial,
ocupa espai públic tot i quan està desmuntada.
ARCA denúncia la desproporcionada invasió de dues terrasses al Centre Històric de Palma: al jardinet davant el Palau March i a la Plaça de la Mercè

Moltes de les places del centre de Palma han perdut el seu ús tradicional per la invasió de les terasses que amb una ocupació excesiva les han usurpades de l'ús lliure per al descans i gaudi de la ciutadania.

ARCA ve denunciant aquest fet des de fa anys, és el cas de la Plaça d'en Coll i de la Plaça Weyler entre d'altres, però avui volem possar la lupa davant dues en concret on l'Ajuntament de Palma ha de actuar d'immediat

ARCA ha rebut les queixes dels veïnats que viuen al voltants de dues places singulars del Centre Històric de Palma. Concretament ens referim a la plaça de la Mercè i de la placeta que s'obri entre el carrer Palau Reial i el Palau March.

Placeta-jardí davant Palau March devora el Parlament

La terrassa al jardinet redó de davant el Palau March és un exemple de com no pot actuar l'Ajuntament de Palma. Es pot dir que aquesta placeta circular ha passat a ser d'ús privat d'un negoci. La terrassa l'ocupa tota.

A més aquesta terrassa deixa els estris de cadires i peus de para-sols tota la nit a la mateixa plaça, fet que la normativa actual no permet i el volum de les catires apilades cobertes per una lona provoca un efecte visual molt negatiu.

És imprescindible aconseguir l'equilibri entre ús de terrasses i habitants
A la Plaça de la Mercè s'ha romput l'equilibri

Plaça de la Mercè, les terrasses invadeixen
la meitat de l'espai públic.
La invasió d'ocupació de via publica per les terrasses dels bars a aquests petits espais, és totalment desproporcionada en relació als metres quadrats de plaça o espai públic existent. Amb més del 50% de l'ocupació de via publica, aquestes terrasses invadeixen una àrea, que està provocant tensions i malestar entre els residents de la zona.

La proliferació de terrasses que ocupin una gran part de l'espai públic, provoca que els veïnats no puguin fer ús de la plaça com ho han fet tota la vida, llavors es romp un vincle ciutadà i veïnal amb l'espai urbà que els envolta.

L'allargament en quant a l'horari d'aquestes terrasses, va en contra del descans i respecte de convivència dels veïnats de la zona, els quals ocupen aquests edificis i gràcies a ells es conserven. Si es romp l'harmonia i convivència entre els negocis i els residents, corre el perill que alguns edificis del Centre Històric romanguin buits i abandonats, amb el perill de degradació que comporta.

L'Ajuntament de Palma ha d'actuar ara

Plaça de la Mercè, tot i recollida la terrasa, els seus estris,
queden ocupant l'espai públic.
La normativa d'Ocupació de Via Pública, més coneguda com de terrasses, s'està modifuicant i ARCA està participant a les reunions de debat i feina.

No obstant, mentre, l'Ajuntament de Palma a d'actuar fent complir la normativa actual i evitant els abusos repetits a tot arreu, perquè és la seva obligació i així s'evitarien moltes tensions que puguin agreujar el problema.

La ciutadania amb els anys havíem aconseguit guanyar espai públic llevant cotxes i ara aquell espai ha estat ocupat per terasses. Això no pot ser. Les terrasses han d'existir però amb mesura i sense produir aquesta sensació d'invasió que ara produeixen moltes d'elles.