6 de maig 2015

ARCA intenta salvar Can Bibiloni fins al darrer instant

Carta al batle Mateu Isern, rescurs de llicència i petició al Consell de Mallorca

A dia d’avui, una vegada sembla que la demolició de Can Bibiloni pot ser  imminent, hem duit a terme una sèrie d'iniciatives per intentar evitar aquesta pèrdua irreparable.

Hem duit a terme simultàniament tres iniciatives:

1.     Avui presentam a l’Ajuntament de Palma recurs contra la llicència de demolició
2.     Hem demanat al Batle per escrit que actuï en compliment de la Llei de Patrimoni Històric i que suspengui cautelarment la llicència.
A més hem intentat parlar personalment amb ell.
3.     Hem demanat al Vicepresident de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca i màxima autoritat en Patrimoni que ordeni la suspensió de llicències per un termini de tres mesos.

Aquestes tres iniciatives, si políticament hi hagués sensibilitat per conservar serien perfectament compatibles amb la legalitat i el respecte pel patrimoni.

A continuació copiam la carta dirigida al Sr Mateu Isern:

A l’atenció del Batle de Palma, Sr Mateu Isern

Benvolgut senyor.

Com sabrà l’Ajuntament que vostè presideix ha concedit una llicència de demolició per a Can Bibiloni, un edifici de valor patrimonial la desaparició del qual suposaria una pèrdua irreparable per a la ciutat de Palma.

És evident que sempre poden haver criteris discrepants, però el que és segur és que el sentir de la ciutadania, d’ARCA com a Entitat que representa la defensa del Patrimoni a Mallorca i de molts d’arquitectes que han fet sentir la seva veu de queixa dins el mateix COAIB, és que val la pena aprofundir dins l’estudi per a la conservació de Can Bibiloni.

El Consell de Mallorca així els ho va demanar a un informe i vostè no ho ha atès, contravenint, al nostre criteri la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Per tot això i perquè demostri la seva sensibilitat cap a una ciutat que durant quatre anys ha conduït li demanam

1.     Que suspengui llicència de demolició de Can Bibiloni
2.     Que atengui la petició del Consell de Mallorca d'estudiar en profunditat  els valors patrimonials de Can Bibiloni
3.     Que actui de manera immediata perquè la intenció dels promotors és demolir quan abans millor, les bastides estan posades i poden actuar ja. Llavors, no hi haurà marxa enrere.
4.     Atendre la nostra petició implicaria aturar dins el més estricte respecte de la llei, ja que li repetim que en aquest cas hi ha hagut, al nostre criteri incompliment sistemàtic de la Llei de Patrimoni històric.
5.     Creim que si vostè actua amb diligència i atura la destrucció de Can Bibiloni, la ciutat li agrairà.

Volem creure en la seva sensibilitat cap a la ciutadania i el Patrimoni. Té l'oportunitat de demostrar-ho

Atentament:

Pere Ollers, President d’ARCA.

ARCA
Palma, 6 de maig de 2015