20 de maig 2015

ARCA EXIGEIX QUE EL CONSELL DE MALLORCA EXERCEIXI LES SEVES FUNCIONS DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI AL MONESTIR SANT JERONI DE PALMA

SI PERDEM ELS BÉNS CULTURALS DEL MONESTIR, DE QUÈ SERVEIX LA DECLARACIÓ DE BIC DE SANT JERONI?

Davant les alarmants notícies d'avui, ARCA vol recordar que ja al juny de 2014 va presentar un escrit al CONSELL DE MALLORCA (Direcció Insular de Patrimoni, a càrrec de la Sra. Sureda) demanant actuacions fermes del CONSELL DE MALLORCA per protegir Sant Jeroni atès que, malauradament, les Monges Jerònimes per manca d'efectius partiren a Inca. També el 30 de juny de 2014 vàrem presentar un escrit al Sr. Bisbe demanant una actuació decidida del Bisbat de Mallorca envers aquest patrimoni cultural que pertany a Mallorca però també té un caràcter marcadament religiós.

Ara resulta que el CONSELL DE MALLORCA només ha iniciat una declaració de BIC per l'Arxiu documental, joies també del patrimoni bibliogràfic i documental de Mallorca.

El CONSELL DE MALLORCA -contravenint la pròpia declaració de BIC de 2004 i les notícies alarmants ja el juny de 2014- no ha fet res, sobre tot no ha exercit les seves funcions d'autoritat de Patrimoni, Administració Pública a la qual la Llei confia la protecció del patrimoni cultural a Mallorca. De fet:
 • No ha dut a terme la completa catalogació dels béns culturals del Monestir de Sant Jeroni.
 • Dubtam que hagi comprovat la correcció i compleció dels Inventaris de la Congregació i del Bisbat
 • No ha imposat cap mesura de seguretat o protecció addicional al Monestir i l'Església (edificis) després de la partida de les Monges Jerònimes cap a Inca.
 • No ha imposat cap mesura de seguretat o protecció addicional per protegir els BÉNS MOBLES (per exemple fotografies actualitzades, cosa bàsica segons el Grup especialitzat de Patrimoi Històric de la Policia Nacional).
 • No ha imposat cap mesura de seguretat o protecció addicional a l'Arxiu del Monestir, i al patrimoni documental d'aquest.
ARCA DEMANA:
 • AL CONSELL DE MALLORCA que exerceixi les seves funcions, d'inspecció i protecció del Patrimoni, incloses la iniciació dels expedients sancionadors corresponents.
 • Així mateix la Direcció Insular de Cultura ha de disposar l'elaboració URGENT i cautelar d'un catàleg complet i controlat per professionals independents.
 • Si no són capaços de protegir un monument d'aquesta importància el Consell de Mallorca hauria de reordenar (canviar de departament) les competències de patrimoni i cessar immediatament als responsables polítics (la directora insular, per descomptat).
 • Al Bisbat de Mallorca que compleixi amb les seves obligacions canòniques (Legislació de l'Església) i civils amb la protecció i conservació del Monestir de Sant Jeroni i tot els seus béns annexos (mobles, arxiu i biblioteca) permetent la visita pública 4 dies al mes, tal i com mana la Llei.
 • A la Congregació de Monges Jerònimes que aturin tota expoliació i canvi de lloc dels béns culturals de Sant Jeroni que, independentment de la propietat que no ens correspon definir a nosaltres, pertanyen al Patrimoni Cultural comú de Mallorca i d'Espanya.
 • ARCA en el dia d'avui presentarà un escrit en tal sentit davant el CONSELL DE MALLORCA exigint amb reserva de les accions que hi pogués haver.