31 de març 2010

Una vegada aconseguida la paralització, ARCA exigirà la restitució del jardí destruït a una cel·la de la Cartoixa de Valldemossa

Gràcies a la nostra denúncia del dijous de la setmana passada i a la insistència davant el Consell de Mallorca el passat dilluns dia 29, el dimarts 30 s’han paralitzat les obres que un particular estava duent a terme a una de les cel•les de la Cartoixa i especialment al jardí històric de la mateixa. El jardí ha estat arrassat, les petites rajoles de fang i els parterres de terra, eliminats i han fet una excavació d'uns 5 X 3,5 m i 1,6m de fondària, tamany aproximat a una piscina petita.

L’Ajuntament de Valldemossa sembla que és el responsable directe del control del patrimoni de la Cartoixa ja que hi ha elaborat un pla especial. A instàncies d’ARCA i de la direcció insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Ajuntament va aturar ahir les obres.

Crida l’atenció que ningú hagués advertit abans d’aquesta malifeta ja que ARCA va poder comprovar (adjuntam fotos) que el moviment de materials es feia a través del passadís cap a una porta que dóna als jardins exteriors de la Cartoixa i han d’haver estat molts els sacs de terra extrets a la vista de turistes, visitants i habitants de Valldemossa.

Cel·la i jardí són inseparables
Les cel·les de la Cartoixa no s’entenen sense el seu jardí històric, que eren en realitat els petits horts individuals dels monjos El jardí ja està destruït, però l’obligació a reposar-lo ha de ser inqüestionable. A més de les penes corresponents per destrucció de patrimoni i no haver complit cap legalitat a l’hora de fer obres.

L’interior de la cel•la també ha sofert obres ja que es pot apreciar a una foto feta des de l’exterior que la instal•lació elèctrica ha estat feta recentment.

Demanarem una reunió amb el batle
ARCA sol·licitarà reunir-se amb el batle de Valldemossa per tal de fer un seguiment d’aquesta qüestió. L’Ajuntament de Valldemossa tenia coneixement de la denúncia d’ARCA des del passat dijous.

Incultura, insensibilitat
Quina sensibilitat ha de tenir un propietari que compra una cel·la de la Cartoixa per destruir-la en gran part? No és de rebut que s’apropiïn d’un element històric de primer ordre i que es pensin que perquè ho han comprat ja poden fer desaparèixer aquells elements que no valoren. Ignorar el que un compra demostra incultura i menyspreu per la història i l’estètica.

29 de març 2010

Destruït el jardí històric d’una de les cel·les de la Cartoixa de Valldemossa

Un particular està fent una excavació del tamany d’una piscina petita, obres que a judici d’ARCA són il·legals

ARCA ha comunicat la seva alarma al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Valldemossa

La cel·la ubicada a la dreta de la número 4 (probablement li correspon el número 5) i que no es pot visitar pel públic és el lloc on ARCA ha pogut comprovar que s’està fent una excavació que ocupa gran part de la superfície del jardí. La fondària de l’excavació és quasi la d’un home i l’extensió com la d’una piscina petita. Per fer aquesta excavació ha estat arrasat el jardí històric del que disposen totes les cel·les. (adjuntam fotos amb detalls del jardí de la cel·la número 4, que segons ens informen és similar al que ara han destruït). ARCA creu que de cap manera es pot haver concedit permís per fer unes obres que són un atemptat contra un bé cultural de primer ordre. De fet no hi havia cap cartell amb el permís a la vista, com seria obligat.

El conjunt de la Cartoixa de Valldemossa disposa de la declaració de BIC, Bé d’Interès Cultural, la més alta protecció que dóna la nostra Comunitat.

L’antic monestir de cartoixos disposava de cel·les individuals les quals varen ser venudes a particulars arrel de la desamortització de 1835 . Aquests, al llarg dels anys les han anat utilitzant per viure-.hi o llogar-les. És per això que a la seva visita a Mallorca, Chopin i George Sand habitaren una de les cel·les, es diu que concretament la número 4. Ara unes quantes poden ser visitades. Totes les cel·les disposaven i disposen just al davant, amb unes vistes fantàstiques, d’un espai enjardinat amb plantes típiques dels jardins històrics de Mallorca.

Des d’ARCA es demana que s’aturin de forma immediata les obres que ara denunciam, que es restitueixi a la situació original i que es depurin responsabilitats. És inacceptable i extremadament trist, la falta de sensibilitat que demostren moltes persones, propietàries d’elements d’enorme valor històric. Els jardins que s’han mantingut i donen personalitat a aquests espais tenen un valor incalculable. Destruir-lo demostra incultura, menyspreu i mediocritat.

ARCA estarà pendent i demanarà explicacions a totes les institucions responsables del control de la legalitat i la protecció del patrimoni.


diariodemallorca.es 30-3-2010ARCA denuncia la destrucción del jardín histórico de una de las celdas de la Cartoixa
dBalears.cat 30-3-2010ARCA denuncia “obres” a una cel·la de la Cartoixa
Última Hora Digital 31-3-2010 Paralizan unas obras en un jardín de la Cartoixa al carecer del licencia

El Puig de Sant Pere acull una xerrada sobre el barri de Pere Garau i l'exposició

Concha Gallego i Àngels Fermoselle d'ARCA
amb Feli Marcos i Micaela Llull de la AAVV Puig de Sant Pere


Els panells de l’exposició “Pere Garau, un barri amb historia” continuen l’itinerari per les diverses barriades i centres veïnals de Ciutat. Es tracta d’una proposta cultural d’ARCA per donar a conèixer el patrimoni del barri de Pere Garau a les persones que viuen a un altre indret de la mateixa ciutat. A més aquesta iniciativa ajuda a despertar la curiositat per descobrir el seu propi entorn i els seus valors.
L’Associació de Veïnats del Puig de Sant Pere és qui ha acollit la exposició durant aquesta setmana i a més ha organitzat una xerrada - col·loqui a càrrec d’Àngels Fermoselle i Concha Gallego.
Vint plafons amb més de 200 fotos mostren els elements arquitectònics i culturals de la barriada de Pere Garau, també ens conten petites histories i anècdotes que formen part de l’historia veïnal i del patrimoni humà d’aquest barri.

Els plafons de l'exposició

22 de març 2010

ARCA demana als grups parlamentaris que no tramitin la Proposició de llei RGE núm. 558/10, de modificació de la llei de Patrimoni històric

Sembla que la pressa en consideració es discuteix demà dimarts al Parlament.

Consideram que és una modificació perillossa i atenta contra el futur turístic de Balears.

Aquesta modificació de la Llei de Patrimoni Històric a criteri d'ARCA suposa un perill per la protecció patrimonial, ja que amb la excusa de l'explotació turística permetria “adaptar tota la superfície construïda del BIC a aquesta activitat (turística), sense límit en relació amb el número d’habitacions o places.”

A totes llums aquesta iniciativa no pretén defensar el patrimoni, sinó llevar controls per tal de poder treure un aparent benefici econòmic.

ARCA és conscient de la importància del turisme a l'economia balear. També sóm conscients de la importància del Patrimoni Cultural, Històric i Etnològic com atractiu turístic de llarg recorregut. És per això que una rebaixa de la Llei de Patrimoni tan perillosa com la que es proposa ara, ens sembla inacceptable.

L’aprofitament turístic dels BIC i demès elements patrimonials, com béns catalogats, són perfectament possible amb seny, intel·ligència i moderació i per aconseguir-ho precisament el que és més important és no alterar l’autenticitat dels elements singulars de la nostra Comunitat, o fer les mínimes alteracions.

El patrimoni cultural ha de ser “CONSERVAT” com a motor turístic, NO COM A CONTENIDOR de restaurants i hotels sense control.

Reforma sí, per a millor conservació, no a la proposta actual parcial i incoherent.
ARCA demana una revisió global de la Llei de Patrimoni del 98 per tal de superar els entrebancs que hem notat després d'aquests anys d'aplicació. Però ha de ser una reforma global amb criteris proteccionistes i amb participació de les entitats que treballam per a aquest fí, mai una reforma parcial i incoherent com la que ara es preten.

ARCA DEMANA LA RESTAURACIÓ DE L’AQÜEDUCTE DE LA FONT DE LA VILA (ARTÀ)

ARCA ha pogut tenir coneixement personal del mal estat de conservació en el qual és troba la Síquia de la Font de la Vila (Artà), declarada com a Bé catalogat amb el numero d’inventari ART 376 al Catàleg de protecció de patrimoni històric del terme municipal d’Artà.

Les dades històriques ens parlen que aquest gran aqüeducte construït sobre el torrent des Revolts o Son Canals servia per conduir l’aigua canalitzada de la Font de la Vila fins al nucli d’Artà. Fou obra del mestre binissalamer Bartomeu Moyà, qui participà durant el segle XVIII en altres obres a Artà, com a la construcció de la capella de Son Sureda i al portal de Can Sureda.

Al moment que es feia la fitxa de catàleg, durant l’any 2002, ja s’indicava la necessitat d’actuació i de dur a terme una restauració a mig termini, pel seu estat deficient de conservació.

A dia d’avui ja han passat quasi vuit anys des de que es feu aquesta valoració tècnica i creim que l’estructura mereix una intervenció urgent perquè no ens haguem de lamentar en un futur. La zona que més ens preocupa és la banda inferior de l’arc, on es veuen uns espais entre maons que fan inestable la pròpia sustentabilitat d’aquest element etnològic conegut com el pont d’en Vell.

Per aquest motiu heme demant al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Artà el següent:

1. Que un equip tècnic es desplaci fins a l’aqüeducte de la Font de la Vila (Artà), situat sobre el torrent des Revolt o Son Canals per avaluar els danys que presenta la seva estructura.

2. Que un cop analitzades les pertinents anomàlies es faci un estudi que garanteixi la seva conservació.

3. Que es tengui informada a aquesta entitat de qualsevol actuació o decisió.


Última Hora Digital 25-3-2010 Exigen que se restaure el acueducto de la Font de la Vila de Artà

17 de març 2010

Lliurament del premi Amics del Patrimoni Històric 2009 a la Fundació Yannick i Ben Jakober

El passat 21 de gener els socis d’ARCA mitjançant votació decidiren atorgar a la Fundació Yannick i Ben Jakober el Premi Amics del Patrimoni Històric 2009 per la seva tasca de promoció artística i cultural a la finca de sa Bassa Blanca (Alcúdia).

Ahir, 16 de març es lliurà aquest guardó en reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva aportació a la cultura i al patrimoni.

A l’acte hi assistiren la Sra. Yannick i el Sr. Ben Jakober, qui rebreren el guardó de part de l’Honorable Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras, consellera d’Economia i turisme del Consell de Mallorca.

ÀLBUM DE FOTOS

dBalears.cat 17-3-2010 ARCA entrega el premi “en blanc” a Yannick i a Ben Jakober

ARCA APOSTA PER LA RECUPERACIÓ DEL TALAIOT DE S’AVANCAR

Després del desgraciat incident que vàrem conèixer la setmana passada als mitjans de comunicació, el qual havia succeït a mitjans del mes de febrer, podem dir després d’haver-nos desplaçat fins al jaciment arqueològic de s’Avancar (Inca) i un cop ens hem assessorat per diferents especialistes en la matèria, que el jaciment és recuperble.

ARCA no comparteix les afirmacions del cronista de la ciutat d’Inca, el Sr. Gabriel Pieras, qui deia el passat 12 de març que el jaciment era irrecuperable i que com no tenien imatges a l’arxiu, no veien forma de recuperar-lo. A continuació els mostrem una imatge lateral de com era el jaciment i un croquis, on es veu la planta i l’alçat, el que ens evidencia que tenim la informació necessària per a començar a estudiar i valorar la recuperació d’aquest element històric.

En aquests moments els tècnics del Consell de Mallorca disposen d’aquesta informació i esperem que optin pel camí de la recuperació i s’adpotin mesures contudents contra aquells que no han vetllat per la protecció d’un bé patrimonial, prou conegut al municipi d’Inca, ja que es va declarar com a Bé d’Interès Cultural (BIC) l’any 1966.

Imatge: Javier Aramburu

Croquis: Javier Aramburu

15 de març 2010

ARCA demana la paralització del futur polígon de Ses Roquisses pel seu alt valor paisatgístic, històric i etnològic

ARCA ha pogut tenir coneixement de la projecció d’una àrea de serveis a l’exterior del nucli de Cala d’Or (Santanyí), a un indret anomenat SES ROQUISSES.

A dia d’avui tota aquesta zona presenta una extensió de 17 hectàrees amb un valor paisatgístic i patrimonial excepcional, que confronta amb el nucli urbà de Cala d’Or. Delimita per una part pel camí de na Burguera, també per la carretera que circula al nord del nucli de Cala d'Or i per la carretera de Portopetro.

Aquest sector es troba dins l'Àrea de Reconversió Territorial de Cala d'Or i segons el Pla Territorial de Mallorca diu que les "Àrees de Reconversió Territorial diferides són les que per al seu desenvolupament i execució necessiten incorporar-se prèviament al planejament general en el moment de la seva adaptació completa al Pla Territorial de Mallorca".

En aquest moment s’estan adaptant les normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca, llavors abans que succeeixi, creim que s’ha de tenir en compte la valoració que dicta el propi Pla Territorial de Mallorca, que classifica tot l'entorn amb un valor paisatgístic molt alt o extraordinàr. De fer-se el polígon industrial perdrà tots aquests valors, a part que suposarà la degradació de la zona turística de Cala d'Or.

Criem que abans de tot també s’ha d’avaluar la riquesa patrimonial que hi ha dins l’àrea de ses Roquisses. En primer lloc hi ha unes restes arqueològiques importants, les quals apareixen tant a un invetari de les normes subsidiàries de l'Ajuntament de Santanyí de l’any 1985 i a un inventari del Consell de Mallorca. El nom del Jaciment és el de s'Antigor de ses Roquisses (a l'inventari de l'Ajuntament de Santanyí apareix com sa Punta, s'Antigor de ses Roquisses). El jaciment arqueològic presenta restes del període taliòtic. Per altra banda, en aquest indrét hi ha molts d'elements etnològics, en concret 5 barraques de roter, una d’elles era habitable, també hi ha un claper amb una barraca de curucull, amb unes dimensions de 16 metres de llarg i 7 metres a la part més ampla. A més es troben dos aljubs i cisternes i tot un seguit de parets seques.

Hem demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Santanyí el següent:

1. La revisió i paralització de l’adaptació de les normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca, per tal que la zona de SES ROQUISSES amb un alt valor paisatgístic i patrimonial acabi sota la construcció d’un polígon industrial.

2. Inventariar i catalogar els elements patrimonials que hi ha en aquest indret, per evitar que siguin destruïts en qualsevol futura acció antròpica.

3. Que es tengui informada a aquesta entitat de qualsevol acció que es dugui a terme en aquesta àrea.


diariodemallorca.es 16-3-2010 Arca rechaza la proyectada área de servicios en ses Roquisses

11 de març 2010

El Sr. Gabriel Cerdà, Director Insular de Patrimoni, hauria de rectificar

El Sr. Gabriel Cerdà, Director Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca afirmà ahir davant els mitjans de comunicació unes declaracions respecte a ARCA que són falses.
A la notícia referida a la destrucció del jaciment arqueològic de s’Avacar, el Sr. Cerdà diu que sembla estrany que ARCA es queixi de que la ubicació del jaciment fos emplaçada a un lloc erroni, ja que el catàleg de béns protegits d’Inca l’havia redactat la nostra entitat.

Aquesta afirmació és falsa ja que la redacció del Catàleg d’Inca realitzada per la nostra entitat durant l’any 1995, tan sols era d’edificis, habitatges o possessions, no ens va ser encarregat incloure cap element arqueològic.

Desde l’any 1966 els jaciments arqueològics i per tant els talaiòtic, entre els quals el de s’Avacar, ara parcialment destruït són declarats “Patrimonio Històrico Artístico Nacional”.

El Sr Gabriel Cerdà hauria de ser més prudent ja que declaracions falses com les que ell ha fet poden perjudicar la imatge d’una entitat com ARCA, de reconeguda trajectòria pública independent i altruista en favor dels béns patrimonials de Mallorca.

10 de març 2010

ARCA DEMANA QUE S’INVESTIGUI AMB ESCRUPULOSITAT LA DESTRUCCIÖ, NO SABEM SI TOTAL O PARCIAL, DEL JACIMENT TALAIÒTIC DE S’AVANCAR A INCA

1. Manifestam la nostra perplexitat.
2. Demanam la conservació i restitució de tot el que sigui possible a l’emplaçament original.

Un cop coneguda la notícia apareguda als mitjans de comunicació, on s’informa de la destrucció del talaiot de s’Avancar (Inca), declarat com a Bé d’Interès Cultural, la nostra entitat veu en aquest succés una manca de responsabilitat i de rigorositat a l’hora de preservar els béns culturals de la nostra illa.

Resulta difícil de creure que un element declarat BIC i per tant amb l’obligació de ser accessible per ser visitat per la població durant uns dies concrets de cada mes, ara es digui que ni el propietari dels terrenys on era ubicat sabia que era un BIC, ni l’administració municipal sabia on era situat realment, ja que al planejament l’ubicava a un altre lloc.

Perplexitat i exigència
La nostra opinió, ben segur que compartia amb la ciutadania, davant aquesta notícia és de perplexitat absoluta, perquè com podem comprovar, aquelles instucions que han de vetllar per la conservació del patrimoni històric han errat de manera estrepitosa, deixant a part la ignorància de la propietat sobre els seus propis béns.


ARCA no dóna per perdut el jaciment. Mantenim l’exigència de recuperació i protecció del mateix i demanam una investigació seriosa que arribi a esbrinar les causes reals d’aquesta destrucció, no sabem si parcial o total.


Des d’ARCA es demana el CONTROL I REVISSIÓ dels planejements urbanístics, on apareixen ubicats els béns històrics que per llei s’han de protegir, com a primera passa, per a fer efectiva la seva protecció.

Conferència "Patrimoni històric de Menorca, una aposta de futur"

Va tenir lloc a Can Weyler la conferència "Patrimoni històric de Menorca, una aposta de futur" a càrrec d'Alberto Coll Arredondo, president de la Societat Martí i Bella de Ciutadella. El conferenciant ha estat presentat per Pere Ollers Vives, president d'ARCA i patró de la Fundació Amics del Patrimoni.


Societat Martí i Bella

5 de març 2010

Manifest de la Plataforma per la dignificació de la democràcia i contra la corrupció

ARCA participa a aquesta Plataforma, i s'ha adherit al manifest següent:


1.- A les Illes Balears vivim una situació de crisi democràtica per tots els supòsits coneguts de corrupció política. Fa molt de temps que sabem el que passa i encara estam en silenci per això no podem deixar passar ni un dia més sense alçar la veu. La indignació la volem manifestar públicament per mostrar, a tothom, que la ciutadania es rebel·la i diu basta. Ara el que està amenaçada és la dignitat col·lectiva.

2.- La corrupció és un atac al sistema democràtic. S’ha de garantir l’eficiència en la gestió pública, un dels fonaments de l’Estat Democràtic de Dret. Els servidors públics han d’actuar al servei de d’interès general.

3.- Expressam el nostre suport als fiscals, jutges i funcionaris que amb la seva feina permeten aclarir tots aquests abusos i els felicitam i els animam a continuar amb la seva tasca.

4.- La crisi institucional que vivim a les nostres Illes s’ha produït per l’actuació corrupta, d’alguns membres molt destacats de determinats partits polítics. Patim una degradació dels valors i dels principis del sistema democràtic per l’acció d’uns, l’omissió dels altres i per un excés de tolerància social. Feim una crida a tots els partits perquè facin autocrítica i siguin escrupulosos en les seves accions, les persones que trien i la seva vocació de poder.

5.- Cal una renovació en profunditat especialment de les forces polítiques amb membres imputats en casos de corrupció.

6.- Per això, com a primera reacció, feim una cadena de dignitat ciutadana que protegeixi les institucions democràtiques de l’assalt de la corrupció, una cadena que empari el Parlament, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma de caure una altra vegada en les mans dels corruptes que han fet que ens avergonyíssim de les nostres institucions, una cadena oberta a la participació de tots i de totes per tal d’impedir que la corrupció acabi amb la democràcia.


CONTRA LA CORRUPCIÓ : PARTICIPACIÓ CIUTADANA!

4 de març 2010

ARCA veu amb preocupació la situació d'indefensió que presenten les Creus de terme

ARCA s’ha interessat davant el Consell de Mallorca, administració competent en assumptes de patrimoni històric de la nostra illa, d’un significatiu conjunt d’elements patrimonials.

Les Creus de terme

Aquests elements han format part de la història de Mallorca, com a fites que marcaven el limit o la separació entre municipis. Als pobles també és freqüent trobar-les, perquè designaven on finalitzava la població o també tenien una significació variada de la vida quotidiana dels pobles.

Preocupen als socis d’ARCA, entre d’altres dues creus de terme situades fora vila, és a dir, que divideixen dos municipis:

- Creu de terme de Xorrigo: Separa els municipis de Palma i Algaida. Aquesta creu fou tomada quan s’amplià la carretera de Palma a Manacor. La creu ha estat restaurada i dia d’avui es troba depositada a un magatzem perquè el Ministeri de Cultura, competent en aquest cas per la significació administrativa de divisió de termes ha trigat un any i mig en fer un informe favorable pel canvi d’ubicació. Sembla que és imminent la seva difinitava col·locació.

- Creu de terme del coll de Sóller: Separa els municipis de Bunyola i Sóller, sabem que aquesta creu ha desaparegut recentment i des de la nostra entitat demanem una explicació per saber on es troba aquest element històric i que es torni a col·locar al seu lloc d’origen.

Un patrimoni poc valorat

Les Creus de terme a vegades constituexen una part del patrimoni històric que es troba més indefens davant qualsevol atac que pugui sofrir. Per tots, són coneguts els episodis on cotxes o camions han xocat contra aquests elements o quan hi hagut obres públiques han patit danys irreparables, com és el cas de Xorrigo

ARCA vol aprofitar per alertar sobre aquest estat d’indefensió que pateixen les Creus de terme i desitja que els ajuntaments i el Consell de Mallorca trobin una solució de conjunt per aquest ric patrimoni.

Fotografia creu de Xorrigo: Agrupació Fotogràfica d'Algaida.

3 de març 2010

ARCA participa a la campanya "Contra la corrupció i per a la dignificació de la democràcia"

S'ha constituït una Plataforma Ciutadana, formada per entitats com la FAAVV, l'OCB, el Lobby de Dones, el Fòrum ciutadà, Gent de Marratxí, Amics i Amigues de Son Sardina, el GOB, ARCA, Plataforma pel Parc de les Vies …amb l'objectiu d'empredre una gran campanya amb el lema
"Contra la corrupció i per a la dignificació de la democràcia".

Com a primera activitat, s'ha convocat un acte cívic a la plaça de Cort de Palma, consistent en una Cadena Humana:
Una cadena de persones per defensar les institucions democràtiques del virus de la corrupció i també una cadena per abraçar-les i així demostrar el que signifiquen per la ciutadania, vol ser un acte de cura civica.

Se tracta d'iniciar un seguit d'actuacions que al seu moment culminaran en una gran manifestació.

Aquest primer acte tendrà lloc el dijous dia 4 de març a les 20 hores a la plaça de Cort.

No hi faltis!