22 de maig 2015

ARCA denúncia les obres d'un bar chillout a la Fortalesa Avançada

Estat actual de les obres que es duen a terme
al recinte de la Fortalesa Avançada.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb molta preocupació les obres que s'estan duent a terme a la Fortalesa Avançada, situada a la carretera del Dic de l'Oest (Palma).

La Fortalesa Avançada fou construïda a l'any 1762 i fou separada de la fortalesa de Sant Carles a l'any 1940, quan es construí la carretera del Dic de l'Oest. És un element catalogat que actualment és propietat de l'Autoritat Portuària de Balears, la qual ha donat permís d'obra perquè al seu interior s'instal·li un negoci d'oci, que presenta les característiques d'un bar chillout.

Aquest bé cultural fou restaurat fa una sèrie d'anys per l'arquitecte Juan González de Chaves, després de les denúncies d'ARCA, pel seu estat d'abandonament. En principi, havia de ser un espai per ser gaudit per la ciutadania. Però, en aquests moments, arribem al punt on s'han dut a terme una sèrie d'intervencions que alteren aquest lloc històric i desvirtuen l'espai original, amb la sembra de palmeres, la construcció d'una piscina i els forjats de ferro que serviran per al suport dels tendals.

La Fortalesa Avançada junt amb el castell de Sant Carles són uns elements catalogts per l'Ajuntament de Palma, amb un grau de protecció A1. Segons la protecció i directrius d'intervenció que marca la fitxa de catàleg, en cap moment parla que es pugui dur a terme cap bar similar al que s'està construint, llavors entenem que s'està cometent una greu irregularitat i un dany que pot ser irreparable a aquest element cultural.

ARCA s'ha adreçat a la Delegació del Govern perquè informi al Ministeri de Cultura d'aquestes obres

La Fortalesa Avançada a l'any 2008, abans que fos restaurada
ARCA s'ha adreçat a la Delegació del Govern de les Illes Balears per demanar-li que actui urgentment, perquè les obres iniciades a la Fortalesa Avançada incompleixen i afecten al grau de protecció d'un element catalogat.
També hem demanat que informin al Ministeri de Cultura, perquè pugui avaluar aquest cas amb un informe tècnic, on es tenguin en compte els valos històrics i culturals que li són atorgats per llei.

ARCA ha demanat a la Comissió de centre Històric i Catalogació que intervengui

A la sessió d'ahir de dijous 21 de maig, ARCA va demanar a la Comissió de Centre Històric i Catalogació de l'Ajuntament de Palma que intervengui en aquest assumpte, ja es tracta d'un bé catalogat. La Comissió es va comprometre a fer un seguiment d'aquestes obres per l'excès de construcció que s'està duent a terme damunt un element protegit.

ARCA lamenta que l'Autoritat Portuària no hagi presentat cap projecte a les institucions insulars que han de vetllar pel Patrimoni Cultural

ARCA lamenta que l'Autoritat Portuària de Balears no hagi presentat aquest projecte ni a l'Ajuntament de Palma, ni al Consell de Mallorca, degut a que les competències són d'àmbit estatal.

No és la primera vegada que denunciem, que quan hi ha béns culturals que són de propietat estatal, les administracions insulars en matèria de Patrimoni Cultural, ja siguin ajuntaments o Consell de Mallorca no exerceixen cap poder de decisió, llavors ens trobem amb capítols tan lamentables com el que ara denuncíem o com el de la destrucció de la possessió de Son Mosson per part d'AENA a l'any 2009.