30 de set. 2016

ARCA es felicita per l'enteniment, que suposarà la protecció de la Central Tèrmica d'Alcúdia

ARCA havia seguit d'aprop aquests darrers dies, la situació de perill que corria la Central Tèrmica d'Alcúdia, inaugurada a 1957 i construïda per l'arquitecte Ramón Vázquez Molezún.

Cal recordar que aquest bé cultural, junt amb la Fàbrica Nova de Sóller i es Sindicat de Felanitx són els únics elements culturals de les Illes Balears que formen part del Pla Nacional de Patrimoni Industrial impulsat pel Ministeri de Cultural. Llavors, la seva destrucció no hagués estat entesa, ni a dins, ni a fora de Mallorca.

ARCA vol felicitar a les parts reunides ahir (Ajuntament d'Alcúdia, Consell de Mallorca i GESA) per arribar a un acord d'enteniment en quant a la protecció de la Central Tèrmica d'Alcúdia i dissipar qualsevol dubta sobre la possible destrucció.

Desitgem, que en futurs contactes o reunions es pugui arribar a un consens ampli, sobre l´ús futur d'aquest bé cultural.

ARCA recorda que cal incloure també el poblat de treballadors de GESA

Mural a l'església del poblat de GESA a Alcúdia.
ARCA voldria recordar també, l'abandonament del poblat de GESA, realitzat a la mateixa època de la Central Tèrmica i projectat per l'arquitecte Josep Ferragut. El poblat està comprés per les cases dels treballadors de la Central Tèrmica, una església de 1961, un casinillo i una zona esportiva.


Des de l'any 2008, venim demanant que s'actuï en aquest indret. Llavors, a l'hora de redactar un projecte de recuperació de la Central Tèrmica d'Alcúdia, s'hauria de tenir en compte aquest indret, per poder entendre tot el conjunt industrial, que formà part d'una època.

29 de set. 2016

ARCA torna a participar al programa "Viu la Cultura".

ARCA torna a participar al programa "Viu la Cultura", organitzat pel departament de Cultura de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.
En aquesta edició oferim una proposta per a alumnes d'ESO i Batxiller anomenada "Viu el Patrimoni amb ARCA".

15 de set. 2016

Recorregut embARCA't: "Així era el Molinar".

Dissabte 24 de setembre a les 10'30h.
"Així era el Molinar”.
El recorregut vol posar en relleu els valors històrics i culturals d'aquest antic barri mariner de Palma, on ARCA junt amb la Plataforma Salvem el Molinar i altres entitats veïnals i medi ambientals hem aconseguit la paralització del macroprojecte de port esportiu.
dirigit per l'historiador Xavier Terrasa.
punt de trobada: davant el Club Nàutic Portitxol. Passeig Bartomeu Barceló i Mir, 2.
preu: 5€ socis i estudiants
        8€ no socis

Inscripció prèvia, places limitades.
arcainforma@arcapatrimoni.net o 971 71 95 31

9 de set. 2016

ARCA torna a demanar la retirada immediata de la terrassa de la plaça del Roser (Santanyí).

La plaça del Roser és un espai protegit al catàleg municipal

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va presentar el passat 7 de juny un escrit a l'Ajuntament de Santanyí, degut a que veiem amb preocupació la invasió i ocupació d'un espai públic, al voltant d'un edifici catalogat, com és l'eglésia del Roser (AR3).

L'Ajuntament de Santanyí argumenta que el catàleg no es troba en vigor, tot i que es pot consultar a la seva web

En data de 23 d'agost de 2016, hem rebut un escrit de resposta de l'Ajuntament de Santanyí, on se'ns informa que el “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”, no es troba en vigor des de febrer de 2015, tot i que aquest és consultable a la pàgina web de l'ajuntament.

Segons l'estudi de la fitxa del catàleg muncipal, es pot comprovar com la placeta del Roser (marcada amb color taronja) forma part de l'entorn de protecció d'aquest edifici, llavors no creim que la instal·lació d'una terrassa d'un bar en aquest espai, sigui la millor forma de protegir i conservar un edifici catalogat.

ARCA demana que el municipi de Santanyí disposi d'un catàleg actualitzat

La nostra entitat troba incomprensible que un municipi com a Santanyí, amb tots els recursos econòmics que disposa i el ric patrimoni cultural que conserva, que encara no hagi aprovat definitivament un Catàleg de Patrimoni i que davant casos actuals, com el que ens afecta, ens haguem de remetre a les Normes Subsidiàries de l'any 1985.

De totes formes, aquestes NN.SS de 22 de març de 1985, a l'apartat 3 de normes de protecció diuen el següent: “Los proyectos de reforma y nueva edificación en dichos entornos deberán adpatarse, en su configuración estética.... arquitectónica y/o estética y volumétrica a las pautas ambientales existentes u originales, en su caso, pudiendo el Ayuntamiento estipular, en cada caso, condiciones a cumplimentar por los proyectos afectados”.

L'ocupació d'un espi públic com aquest, afecta al Patrimoni Històric de Santanyí

Segons aquesta descripció, pensem que una terrassa amb taules, cadires i para-sols no s'adapta esteticament a un conjunt monumental del segle XIV i ambientalment és un impacte contra la visual artística i arquitectònica del monument en qüestió.

Però, el més preocupant de l'escrit de resposta, és quan l'Ajuntament de Santanyí afirma “(...) s'ha iniciat l'expedient per a que es pugui acreditar la disponibilitat d'ocupació de la plaça del Roser a l'activitat que l'ocupa”. Aquesta decisió, pot tenir conseqüències a curt o mitjan termini, perquè una vegada aprovat definitament el “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”, la fitxa corresponent l'eglésia del Roser (AR3), diu i marca clarament que la plaça del Roser forma part de l'entorn a protegir.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Santanyí que es tenguin en compte les NN.SS de 1985, on parla de l'adpatació estètica i ambiental de l'entorn dels monuments històrics i també la fitxa de catàleg AR3, perquè és un estudi tècnic més actualitzat que les NN.SS de 1985 i els paràmetres de conservació del Patrimoni Cultural són més exactes i estrictes. I per tant, la immediata desocupació de taules i cadires de la zona dita Plaça del Roser per respecte a l'element històric catalogat Esglèsia del Roser.

També li hem sol·licitat premura per l'aprovació definitiva del “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”.