16 de nov. 2020

ARCA adverteix a Consell de Mallorca i a l'Ajuntament d'Estellencs de l'obligació legal de conservar marges i parets.

 


ARCA adverteix per escrit a l’Ajuntament d'Estellencs i al Consell de Mallorca la seva obligació legal de conservar i rehabilitar correctament  els marges i les parets de pedra en sec

El cas de la carretera Vella d’Andratx a Estellencs

En el cas dels marges de la carretera Vella d’Andratx, al municipi d’Estellencs, obra pública municipal amb subvenció del Consell de Mallorca. ARCA ha fet arribar a l’Ajuntament d'Estellencs i al Consell de Mallorca la petició de rectificació immediata.  La protecció de la zona és triple: Paratge Pintoresc de la serra de Tramuntana (categoria de Lloc Històric), declaració d’Àrea Natural i d’Àrea d’Intervenció paisatgística del Pla Territorial. Per altra part ha estat objecte de declaració per la UNESCO també la zona, atès els valors indubtables de la perspectiva de paisatge cultural, patrimoni històric i patrimoni natural.

En conseqüència tota obra o intervenció ha d’estat presidida pels principis de la conservació  màxima, el manteniment de les tècniques i materials tradicionals i l’adeqüada integració en el Paisatge protegit, reconegut en tots els instruments normatius.

Precedents negatius a moltes carreteres

Per desgràcia és molt habitual que la teòrica millora d’un camí o d'una carretera, comporti la destrucció de les parets de pedra originals.

El sucedani que es construeix sovint és d’una qualitat ínfima i sense respectar el sistema constructiu original.

 

 

Així que amb doblers públics es malbarata el nostre Patrimoni provocant una pèrdua inecessària i imperdonable. Amb l'excusa de la “seguretat” o dels “protocols” i sense respectar la personalitat i els valors paisatgístics d’aquests elements singulars- parets i marges- s’han anat aniquilant metres i metres, més aviat quilòmetres d’elements etnològics de primera qualitat a tota l'illa i es continua fent.

Reivindicació dels margers locals

El reconeixement dels margers locals, formats per aquesta tasca, és una passa imprescindible per a rectificar i avançar cap al futur. La reparació o la nova construcció, quan no es pugui conservar l’original, que sempre és el millor, s’ha de fer amb el personal i les premises de qualitat que un marger professional aporta. Amb criteris de qualitat i no escatimant preu i anant a escarada.

11 de nov. 2020

ARCA lamenta que ha començat la demolició de l'edifici del carrer Reina Maria Cristina a l'Eixample.

 


Ahir va començar la demolició de l'edifici del carrer Reina Maria Cristina 70 que ARCA havia sol·licitat fos inclòs a l’ampliació del Catàleg

ARCA lamenta aquesta pèrdua que es podria haver evitat

Fa poques setmanes Urbanisme va autoritzar la seva demolició

ARCA se va posar amb anys de temps per evitar aquesta destrucció, però no va ser atesa la nostra demanda. Aquest immoble es mereixia una conservació, com a mínim, de façana perquè conformava un conjunt amb tot l’entorn. De fet té un edifici bessó just devora. Però la nostra petició de que fos inclòs dins el Catàleg de l’Ajuntament de Palma, no va ser atesa.

Ara se consuma una destrucció d'una part del paisatge urbà de l’Eixample que se podria haver evitat.

 

És molt dur veure les imatges de l'excavadora arrassant la història de l’Eixample al carrer Reina Maria Cristina. I també serà molt dur si el nou edifici no s’adapta al seu entorn tal i com exigeix la norma del Pla Territorial. Veurem si l’Ajuntament de Palma està atent i evita, en part mals encara majors a aquest carrer singular de l’Eixample.

Suspensió de llicències de demolició als anteriors a l’any 1956

Esperam que la suspensió de llicències de demolició o alteració de façana als edificis anteriors a l’any 1956 i per un any, serveixi per a evitar destruccions com aquesta. Tot dependrà del criteri de la Comissió de Centre Històric.

ARCA fa molts d’anys que demana un filtre d’aquestes característiques i així ho varen presentar per escrit a les propostes d’avanç del Pla General d'Urbanisme des de l'època d'Aina Calvo. Varem demanar que tot edifici anterior a 1950 hagués de passar el filtre de la Comissió de Centre històric abans d’obtenir la llicència de demolició que ara, si no estan catalogats, reben de manera automàtica.

ARCA creu que la ciutat guanya molt si rehabilitam i no perdem la petjada de la història. La rehabilitació dels immobles creen llocs de feina, de vegades, de major qualitat que la nova construcció.