27 de juny 2019

ARCA proposa que s'il.lumini el conjunt patrimonial i sense bàculs a les places de l'entorn de la Seu.

La prova d'il·luminació de la Catedral demostra que és un projecte negatiu pel conjunt patrimonial
Retirada dels bàculs avui al matí després
de la prova d'ahir vespre.Representants d'ARCA varen assistir a la prova del nou projecte de il·luminació de la Seu, que res va fer a petició de la nostra entitat. Volem fer ara una sèrie de valoracions:

Volem en primer lloc agraïr l'acceptació de fer la prova des de Cort i els seus tècnics, malgrat el projecte ja hagués rebut el vist i plau d'altres estaments. 

Creim que és una bona manera d'actuar pel futur perquè implica comprovacions in situ que abans no han aportat les simulacions via ordenador. I evidentment, facilita la rectificació.

Renunciar a cap tipus de bàculs per a il.luminar

Al nostre criteri s'ha de renunciar a utilitzar cap tipus de bàculs o soports verticals. La prova va demostrar que l'impacte visual dels bàculs és molt negatiu, provocant una distorsió del paisatge urbà i del conjunt patrimonial. I no oblidem que és el conjunt patrimonial més important de la ciutat.

El perjudici és especialmemt greu sobre la façana de l'Almudaina. I també ho hagués estat a la placeta de l'Almoina, on també hi havia prevista una altra alineació de bàculs i focus.

Plantejar una il.luminació del conjunt patrimonial, mai d'un edifici tot sol.

Des d'ARCA volem demanar que al futur, no es torni a plantejar una il.luminació exclusiva de la Seu, sinó considerar tot el seu conjunt, juntament amb l'Almudaina, el Palau Episcopal i la Murada.

Tan sols un projecte de conjunt amb la col.laboració de tots els estaments implicats, donarà una bona solució.

En qualsevol cas, la solució, al nostre criteri, repetim, no hauria de contemplar bàculs a les places de l'entorn de la Seu.

L'espai de la Catedral i la seva visió s'ha de gaudir de dia i de nit. La prova va demostrar allò que nosaltres intuíem en el projecte sobre el paper, que l'impacte visual i paisatgístic és  molt negatiu i inassumible.25 de juny 2019

La Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA col·labora en la restauració de dos rellotges de sol.

La Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA ha dut a terme darrerament les següents restauracions d'aquests elements culturals.

Son Mas (Porreres). CRSM 111. 

Rellotge desaparegut
amb l'esbucament
de la façana.
El mes de juny de 2016, la façana d'aquesta possessió de Porreres, documentada a 1365 es va esbucar espontàniament amb el rellotge de sol antic, documentat a l'any 1862.

Rellotge de sol nou a la possessió de Son Mas,
seguint el dibuix i l'esquema de l'element
desaparegut.
Darrerament la propietat ha refet la façana i el rellotge sol.

Son Jaumell (Capdepera). CRSM 815. 

Abans
Quan aquesta antiga possessió de Capdepera es va reconvertir en un hotel de luxe es va doblegar la busca, la qual no semblava original.

Després.
Finalment, s'ha situat col·locat i situat correctament una busca nova.

En aquests dos casos el treball de medició, càlcul i disseny els ha realitzat
Miquel Àngel García Arrando de forma desinteressada i en nom de la Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA.

La Defensora i el Cronista de la Ciutat donen la cara contra les pintades vandàliques.

              Anna Moilanen al carrer Sant Andreu.
Nova iniciativa dins la campanya d'ARCA "No Pintades Vandàliques".

Anna Moilanen, Defensora de la Ciutadania i  Bartomeu Bestard, Cronista de la Ciutat han acceptat col.laborar a la campanya d'ARCA "No, Pintades Vandàliques".

Són els dos primers protagonistes de la nostra iniciativa "Dona la cara contra les pintades vandàliques" dins la campanya de lluita contra les pintades vandàliques.

Consideram que la Defensora i el Cronista reuneixen un pes de representativitat de la ciutat de Palma molt important i agraïm especialmemnt la seva col.laboració i bona disposició.

ANNA MOILANEN Defensora de la Ciutadania

"La ciudadanía tiene derecho a disfrutar de un paisaje urbano limpio y agradable".

"Ante las pintadas vandálicas siento impotencia y coraje lo vivo como una agresión y una falta de respeto hacia el patrimonio compartido que es el paisaje urbano y me duele especialmente las que afectan al valioso patrimonio histórico".

"Es un fenómeno presente en la inmensa mayoría de ciudades, indicativo de un cambio sociológico e independientemente de cómo se quiera entender, la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de un paisaje urbano limpio y agradable".

"La responsabilidad es tanto de la ciudadanía como de la administración. Urge una mesa interdepartamental técnica para hacer un estudio de la situación, valorar las actuaciones pertinentes y los recursos que necesita para erradicar las pintadas, prevenirlas y sancionar lo que se ha de sancionar. Además de educar y poner en valor la enorme importancia del paisaje urbano cuidado".

BARTOMEU BESTARD, Cronista de la Ciutat

"Cal convèncer de la necesitat de tenir la ciutat neta i endreçada. Les pintades vandàliques produeixen rebuig i fàstic i sembla que l'únic que satisfan és l'ego dels seus autors".

            Bartomeu Bestard a la costa de Can Berga, 
                 façana lateral de l'Audiència Provincial.
"Davant les pintades vandàliques m'envaeix un sentiment de decepció davant tanta barbàrie. Aquesta falta de sensibilitat de la persona que fa les pintades..., em fa pensar que no s'han fet del tot bé les coses en el món de l'educació: tant a les famílies com a les escoles".

"Cal convèncer de la necessitat de tenir la ciutat neta i endreçada. Fer entendre una sèrie de valors universals: que l'ordre és millor al caos; que la creació és millor que la destrucció (i les pintades vandàliques són destructores i no creadores); que el coneixement és preferible a la ignorància; fomentar la cortesia, aquest ritual pel qual evitam ferir els sentiments aliens per satisfer el nostre ego. Efectivament, les pintades vandàliques no tenen res de cortès, ans al contrari, produeixen rebuig i fàstic, i sembla que el únic que satisfan és l'ego dels seus autors".

REUNIÓ AMB EL BATLE A MITJANS JULIOL

Des d'ARCA creim que estam aconseguint el primer objectiu de la nostra campanya, que era fer prende consciència a l'Ajuntament de Palma sobre la gravetat del problema de les pintades vandàliques.

El batle, José Hila ens rebrà a mitjans de juliol i ja s'han anat anunciat des d'EMAYA i Infraestructures iniciatives per netejar-les. Es tracta de coordinar tasques i estratègies. Des de la nostra entitat mantindrem l'activitat de la campanya, perquè no serà una cosa que es solucioni en poc temps.


PROPERS LLIURAMENTS DE LA NOVA INICIATIVA dins la campanya "No Pintades Vandàliques". A  cada lliurament d'aquesta iniciativa de conscienciació, sortiran dues persones, un home i una dona. Uns seran més coneguts, uns altres  més anònims que a més de fer-se una foto possant amb el nostre logo a les mans, ens transmetran uns comentaris,  valoracions o propostes que també farem públiques.

24 de juny 2019

Recorregut embARCA't: “Visita al Museu de la Mar de Sóller i al barri de Santa Caterina”.

Manolo Gómez explicant a l'interior del
Museu de la Mar de Sóller.
ARCA va organitzar el passat dissabte 22 de juny una “Visita al Museu de la Mar de Sóller i al barri de Santa Caterina”, dirigida pel tècnic en patrimoni del Museu Marítim de Mallorca Manolo Gómez.

La visita començà a l'oficina de turisme del port de Sóller, on explicarem la història d'aquest important port de Mallorca, el més trascendental de la serra de Tramuntana, on ja hi ha activitat comercial a partir del segle XIV i que tendrà el seu apogeu durant el segle XIX i fins a l'inici de la Guerra Civil, on aquest es militaritzarà amb l'ocupació de la força naval.

Posteriorment, poguerem visitar la parròquia del port de Sóller, dedicada a Sant Ramon Penyafort, degut al miracle que dugué a terme a 1269, on s'escapà amb una capa del port de Sóller i arribà a Barcelona. El 1616 se li dedicà un oratori, avui convertit en la seu de la gent major del port de Sóller. La parròquia fou construïda a partir del 1937 i ampliada a 1961 per l'arquitecte Josep Olesa Fratés. Aquesta parròquia conserva els antics retaules de Santa Caterina i Sant Ramon de Penyafort.

El Museu de la Mar de Sóller es situa a l'antic convent de Santa Caterina, construït al segle XIII i destruït per una invasió pirata a l'any 1542 i reconstruït vuit anys més tard.

Retaule de Santa Caterina a l'interior de la
parròquia de Sant Josep de Penyafort.
Després d'un procés de restauració i recuperació d'aquest indret, l'Ajuntament de Sóller decidí obrir el Museu de la Mar de Sóller a l'any 2005, el qual tancà les seves portes a l'any 2008. Finalment, al maig de 2019 el museu ha reobert les seves portes, gràcies a un conveni amb el Consell de Mallorca, on passarà a convertir-se en una de les seus del futur Museu Marítim de Mallorca. 

La visita pretenia donar a conèixer aquest museu que ens conta la història de Sóller i el seu Port en relació a la mar. Varem poder veure els vincles entre l'ésser humà i la mar, on es destaquen activitats com el comerç o la pesca i com fou el fenomen migratori de molts de sollerics i solleriques.

18 de juny 2019

La Campanya «No Pintades Vandàliques» d'ARCA comença a demanar reunions amb les regidories implicades.

Agraïm les declaracions d'Hila de prioritzar un Pla contra els Graffitis.

Sembla que Cort assumeix la gravetat de les Pintades Vandàliques.

Les primeres declaracions del baltle José Hila, en el sentit de que una de les primeres coses que vol possar en marxa és un pla contra els graffitis de Ciutat, són rebudes amb esperança per part de la campana d'ARCA "No Pintades Vandàliques".

La campanya comença a donar fruits

Dona fruits la insistència de la nostra campanya, enviant cada dia una fotografia de les horribles pintades vandàliques a cada polític de Palma que han estat implicats en el govern municipal.

Ja diguerem que la primera passa era assumir la gravetat del problema, per així iniciar el camí cap a la solució.

El nou batle, José Hila, ha fet públic la importància del tema, en assumir que serà una prioritat.

Els següents passos a fer i cap d'ells en fals.
Des de la nostra campanya demanarem reunions amb les regidories implicades i amb el batle per participar en la concepció i gestió del Pla contra les Pintades Vandàliques.

El primer objectiu sempre hem dit que és el de "Pintada feta, Pintada esborrada".

És molt important  que no es donin passes en fals i la feina de retirada sigui respectuosa i acurada amb el patrimoni històric i paisatgístic.

El compromís és de tots els partits del govern de Cort

Volem recordar que el compromis contra les pintades vandàliques és de tots els partits  de l'acord de govern de Cort ja que a un dels punts de l'esmentat acord diu textualmemnt:

"Pla de lluita contra les pintades a façanes públiques i privades amb incorporació de recursos adicionals econòmics i humans, tant per impedir aquest comportament com per procedir a una ràpida neteta. Es tendrà una especial consideració en realació a pintades i actes vandàlics relacionats amb missatges d'odi".

Creim que la redacció d'aquest punt reuneix l'essència de les demandes de la campanya i és producte de la feina de conscienciació. També tenim el convenciment de que la lluita contra les pintades rebrà el suport unànim del consistori, també dels partits de l'oposició.


Adjunam Fotografia del dia Campanya “No Pintades Vandàliques”. Carrer de'n Morei. Palma. 

Recorregut embARCA't: "Visita al Museu de la Mar de Sóller i al barri de Santa Caterina”.

Dissabte 22 de juny a les 10'30h.

"Visita al Museu de la Mar de Sóller i al barri de Santa Caterina”.

dirigida pel tècnic de patrimoni del Museu Marítim de Mallorca Manolo Gómez.

punt de trobada: Oficina Municipal de Turisme. Carrer de la Marina (Port de Sóller).

preu: 5€ socis i estudiants.
          8€ no socis

La visita pretén donar a conèixer aquest museu que ha reobert les seves portes recentment, que ens conta la història de Sóller i el seu Port en relació a la mar.

A la visita es podran veure els vincles entre l'ésser humà i la mar, on es destaquen activitats com el comerç o la pesca i com fou el fenomen migratori de molts de sollerics i solleriques.


Inscripció prèvia, places limitades.

17 de juny 2019

Tertúlia de Patrimoni: “Parcs Fotovoltaics i el valor patrimonial del paisatge. Són compatibles?”.

Parc fotovoltaic de Can Verd (Manacor). Foto: El Mundo.
Dimecres 19 de juny a les 20'00h.

Tertúlia que durà per títol: 
“Parcs Fotovoltaics i el valor patrimonial del paisatge. Són compatibles?”.

Participa com a contertulina principal: Margalida Ramis. Portaveu del GOB i responsable de les campanyes de territori i recursos Ferran Rosa, Director General d'Energia i Canvi Climàtic en funcions del Govern de les Illes Balears.

Lloc: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Objectiu de la tertúlia:
Intentarem aclarir alguns dels dubtes que es creen  sobre la compatibilitat entre l'extensió de les dites "hortes solars" i protecció d'un recurs impagable com és el paisatge natural i aquell que ha estat conformat per la petjada de l'esser humà al llarg de la història.
Partim de la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic però..
S'ha de permetre una activitat industrial a sòl rústic?
Quan es fan els càlculs de rentabilitat, es calcula la pèrdua de qualitat paisatgística?
Quina vida útil té una placa? Genera residus perillosos?
Quina garantia hi ha de desmantellament acurat una vegada no interessi continuar amb l'explotació?
Hi ha criteris suficientement contrastats per ubicar i determinar el tamany i la duració d'aquestes explotacions?

La veritat és que hi ha moltes preguntes a fer i aquesta tan sols serà una primera passa d'ARCA per continuar un debat, no prou aclarit. 

ARCA denúncia una pintada vandàlica a la costa d'Estellencs

ARCA demana l'actuació immediata per esborrar-la, com a mètode de dissuassió

Han fet arribar a ARCA aquesta fotografia de la demostració d'un acte vandàlic contra el paisatge i el Patrimoni natural de Mallorca. Sembla que és a la costa d'Estellencs.

Ens consta que l'actuació de Costes sols ser eficaç i immediata en aquests casos i sol·licitam la seva intervenció.

ARCA està fent una intensa campanya de conscienciació sobre la gravetat del problema de les pintades vandàliques a Palma i per extensió a tota l'illa.

Les persones desaprensives que no dubten en perturbar la pau i l'estètica dels nostres paisatges, han de sentir el rebuig de la societat.


Volem demostrar també la nostra solidaritat amb l'Ajuntament d'Estellencs i la confiança en una actuació immediata.

10 de juny 2019

Son Busquets ha d’estar als acords de Cort.

Joves Arquitectes de Mallorca, ARCA, Palma XXI i l’AAVV de Cas Capiscol-Son Busquets reclamen a PSOE, MÉS i Podem la inclusió de les promeses electorals de la modificació del PERI i la inclusió com a sòl públic de Son Busquets als pactes de govern de l’Ajuntament de Palma.

El procés de participació ciutadana per modificar el PERI de Son Busquets, promogut per l’associació Joves Arquitectes de Mallorca, amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB), l’associació Taula d’Arquitectura (Td’A), el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Sant Cugat del Vallès (ETSAV-UPC), ARCA, i l’AAVV de Cas Capiscol-Son Busquets, va demostrar que el PERI 2011 era obsolet i va provocar la rectificació de l’Ajuntament de Palma, que va paralitzar l’aprovació definitiva el passat mes de febrer.

Durant la campanya electoral, la majoria de partits es varen comprometre a la modificació del projecte inicial, per tal que aquesta zona de Palma sigui un exemple d’urbanisme sostenible, a partir dels criteris de conservació, rehabilitació, autosuficiència energètica i confort pels residents i vianants. Les associacions recorden que no es tracta de conservar dues naus, sinó de replantejar la mobilitat i la distribució dels nous habitatges i equipaments per tal de conservar la majoria dels espais existents a l’antiga caserna de Son Busquets. Una oportunitat única per Palma per tal de millorar la qualitat de vida i la conservació de la petjada de la història.

També aprofitam per recordar que la compra pública de Son Busquets permetria allotjar 830 dels 1.500 habitatges protegits que han acordat els equips de govern. El fet que el PSOE ostenti la presidència del govern central, autonòmic i Cort representa una oportunitat única per complir el compromís de mantenir la titularitat pública del sòl de Son Busquets que varen expressar els tres partits al debat electoral organitzat per la JAM.

ARCA s'adhereix al "Manifest contra els megacreuers".


7 de juny 2019

ARCA demana al Consell de Mallorca la protecció del nucli històric de Portocolom.

Fotografia: Web de l'Ajuntament de Felanitx.
ARCA ha demanat a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) o de Bé Catalogat a favor del nucli antic i centre històric de Portocolom (Felanitx).

ARCA realitza un segona petició, després de la manca de resposta per part de l'administració a la nostra petició de l'any 2018

ARCA havia enviat una sol·licitud en data de 17 de maig de 2018, la qual encara no ha estat contestada, on es demanava una normativa urbanística intensa per tal de protegir el caràcter de les façanes dels edificis històrics i amb valor patrimonial.

Consideram que l'Administració té l'obligació de contestar per doble motiu: per la legislació de procediment administratiu i per la legislació de patrimoni històric que exigeix la resposta fonamentada a la incoació del procediment per declarar un bé immoble protegit amb una de les figures jurídiques previstes a la Llei.

El Consell de Mallorca presenta competències per dur a terme actuacions prèvies i establir una col·laboració municipal per a protegir un dels nuclis costaners tradicionals més significatius de Mallorca

És competència legalment establerta del Consell de Mallorca de vetllar per la conservació del patrimoni cultural de Mallorca i el que ara ens ocupa és un dels nuclis tradicional costaners més significatius del llevant de Mallorca, Portocolom de Felanitx.

ARCA demana al Consell de Mallorca que col·labori amb les entitats ciutadanes de la zona i amb l'Ajuntament de Felanitx perquè:
- s'incorpori la informació històrica del nucli
- s'incorpori la catalogació pertinent dels elements més signficatius (el Far, el Port, alguns escars, l'Esglèsia i entorn, entre d'altes)
- es dugin a terme la planimetria i l'estudi pertinent per a procedir a la declaració de BIC/BC.

ARCA aposta per la figura legal de protecció com a Conjunt Històric per al nucli antic de Portocolom

En una primera aproximació l'indret denominat Portocolom podria constituir perfectament un CONJUNT HISTÒRIC al qual s'ajustaria perfectament la definició legal.

L'entorn del Conjunt (és important en una àrea urbana per delimitar alçades i visuals) ha de ser delimitat durant el procediment, amb informació pública i amb la participació de les entitats ciutadanes i de l'Ajuntament.

Per tractar-se també de zona costanera i portuària caldrà demanar el parer de les Autoritats concernides.5 de juny 2019

ARCA "Stop Pintades Vandaliques".

L'escriptora Rosa Planas i Àngels Fermoselle (ARCA).
CAMPANYA "NO PINTADES VANDÀLIQUES".

Resum Roda de premsa

Pintades Vandàliques a Palma un problema greu que s'ha de solucionar

Anàlisi del problema

La immensa majoria de les pintades que hi ha a les parets públiques i privades de la ciutat de Palma, fetes sense cap tipus de permís ni consentiment, es poden definir com a pintades vandàliques. I res tenen a veure amb el dit Art Urbà.

Les pintades vandàliques a totes les barriades de Palma han crescut exponencialment durant els darrers anys i cada dia segueix creixent sense que avui per avui hi hagi cap pla per aturar la proliferació.
Des de la campanya "No Pintades Vandàliques" d'ARCA" perseguim l'erradicació d'aquesta pràctica que de cap manera es pot considerar una manifestació artística en positiu.

Qui viu a Palma sent que l'Ajuntament ha fet deixament de la seva responsabilitat. També lamenten la ineficàcia en l'aplicació de la normativa. 

Tot plegat provoca un gran desafecció cap als responsables polítics.

1. L'Ajuntament de Palma ha d'assumir la gravetat del problema. Tan sols assumint la responsabilitat i la gravetat, podrem caminar cap a la solució.

2. La imatge de la nostra ciutat, és la víctima principal de les persones que practiquen pintades vandàliques. La imatge a la qual nosaltres, habitants de la ciutat, necessitam reconèixer-nos i que és violentada per cada un dels garabats, lletres o dibuixos que perturben el nostre paisatge urbà.

3. La imatge de degradació de l'entorn que provoquen les pintades, també provoquen com a efecte secundari una desvaloració dels edificis veïnats i una sensació d'invasió i ultratge a la ciutadania.

4. Tots els barris de Palma n'estàn afectats, així com les rodalies, tot i que la densitat és especialment greu al Centre Històric. En qualsevol cas, la manca de sensibilitat de tota casta per part de qui fa aquests actes incívics es demostren especialment quan es fan sobre pedra viva  i marés, perquè per netejar-ho s'ha d'agredir la pedra.

5. Les pintades provoquen perjudicis psicològics a tota la ciutadania i econòmics als particulars, als comerços i a l'administració. 

Caminem cap a la solució. Propostes d'ARCA

ARCA és i a de ser part implicada en la solució del problema de les pintades  i per això aportarem propostes en positiu sense entrar per ara en reivindicar càstics ni persecucions com una cosa prioritària, tot i que la norma està per complir-la i fer-la complir.

1. Pintada feta, pintada esborrada
L'estratègia més eficaç per lluitar contra les pintades és "Pintada feta, pintada esborrada". Esborrar la pintada de manera immediata, o el més aviat possible, és el millor efecte disuasori per tres motius: 1. No afavoreix l'efecte imitació i no es pinta devora, 2. L'ego de l'individu no s'alimenta i 3. Resulta una despesa i esforç inútil per part dels incívics per a que duri tan poc.

2. Estudiem que han fet a altres ciutats
Tot i que les pintades afecten gairebé a totes les ciutats del món, n'hi ha moltes, i més grans i conflictives que la nostra, que han combatut exitosament aquest greu problema. Imitem el que fan. 

3. Esborrar dels edificis i altres elements públics i també dels particulars
A nosaltres ens resulta obvi que l'Ajuntament de Palma té l'obligació d'actuar esborrant les pintades vandàliques tant si estan fetes a edificis o elements urbans privats com a públics. La imatge és el conjunt, i el deure de vigilar el comportament cívic no és del particular.

4. Crear espais per a creació d'art urbà
Seria interessant crear alguns espais a parcs urbans amb murs expressament ubicats per pintar lliurement. S'haurien de tenir criteris de conservació de la neteja de l'entorn. No oblidem que els materials de pintura tenen incidència negativa en el medi ambient.
També podria ser interessant subvencionar en part la decoració d'algunes barreres enrotllables de comerços i també un pla d'embelliment per a les parets de determinades mitjaneres de barriades amb projectes artístics enriquidors.

5. Que assumeixi la responsabilitat un únic departament municipal
És important que no es dilueixi la responsabilitat de solucionar el greu problema de les pintades no se sap a quins departaments de l'Ajuntament. Consideram que la responsabilitat de l'esborrament de les pintades i la recuperació de la imatge s'ha d'assumir per una única regidoria, probablement Cultura i s'ha de dotar suficientment tan en personal com en pressupost.

6. Establir plans de foment del civisme en aquest i altres aspectes. Dirigits a tota la ciutadania i als centres escolars. 

Properes iniciatives de la campanya « No Pintades Vandàliques » d'ARCA

Vàrem decidir engegar amb força la campanya després de les eleccions i no abans , per no interferir a la fàcil i inútil disputa electoral del «i tu més».

Ara engegam i continuam amb quatre iniciatives que anirem ampliant:

1.Demanarem reunions amb diferents representants de l'administració per tal de fer-los sentir responsables i implicar-los.

2.Iniciarem una recollida de signatures per tal de fer conscient a la ciutadania de la necessitat d'implicació individual.

3.Continuarem amb la campanya de denúncia amb fotografia diària a les xarxes socials i als mitjans.

4.Encetarem una campanya de fotografia de persones conegudes o no davant una pintada aguantant un cartell amb un eslogan crític. Vos adjuntam una foto d'uns joves que de manera expontànea volgueren col.laborar amb nosaltres.

Formen part de la campanya persones simpatitzants d'ARCA que de manera desinteressada volen contribuir a millorar la qualitat paisatgística de Palma i el nostre Patrimoni. Està obert a la participació de qui vulgui col.laborar.


CONTINUAREM!!!!

ARCA demana al Consell de Mallorca la protecció de s'Hort d'en Coll (Selva).

ARCA s'ha adreçat a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca per a demanar la declaració de s'Hort d'en Coll com a Bé d'Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat.

S'Hort d'en Coll presenta uns valors culturals i paisatgístics

Segons les informacions que ha pogut rebre la nostra entitat, consideram que aquesta zona presenta uns valors culturals, tant de tipus paisatgístic com de patrimoni etnològic i d'arquitectura tradicional o popular. 

Per aquest motiu li demanem a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca que es coordini amb els organismes encarregats per a la protecció de la Serra de Tramuntana i l'Ajuntament de Selva per tal de catalogar tots els elements presents a la zona de s'Hort d'en Coll, la valoració del paisatge cultural i determinar les mesures de protecció i conservació adequades.

ARCA s'empara en la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears per demanar la següent incoació de BIC o Bé Catalogat

La nostra petició s'empara en els articles 3.1. i 7.2. de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Entorn de protecció de la zona de s'Hort d'en Coll
L'article 3.1. de la llei diu el següent: “Les persones físiques i jurídiques que observin perill de destrucció o deterioració en un bé integrant del patrimoni històric ho hauran de posar en coneixement de qualsevol administració pública, sigui o no competent en la matèria, de forma immediata, sense perjudici de les accions jurisdiccionals que es puguin interposar”. Per aquest motiu instam al Consell de Mallorca perquè inicïi la seva incoació com a Bé d'Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat.

Mentre que l'article 7.2. de la llei diu el següent: “Qualsevol administració pública o persona física o jurídica podrà instar l'adopció de l'acord d'iniciació. La decisió de no iniciació del procediment haurà de ser motivada”.Llavors, consideram que la innacció del Consell de Mallorca en aquest assumpte, no estaria justificada, davant els valors culturals que presenta la zona de s'Hort d'en Coll.