4 d’oct. 2021

El Govern rectifica el projecte de restauració de l’empedrat del Moll de sa Duana a petició del Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom. 

El Moll de sa Duana de Portocolom, un element únic del patrimoni de Mallorca, quedarà preservat, en acceptar la Conselleria de Mobilitat i Habitatge autonòmica substituir el projecte de restauració del seu empedrat, que el modificava de manera irreversible, per un altre de respectuós amb les característiques originals, a petició del Gremi de Margers, l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) i la plataforma Salvem Portocolom, que havien donat la veu d’alarma, gràcies a un informe alternatiu dels margers.

En una reunió dels representants de totes tres entitats amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, els responsables polítics els anunciaren un disseny de l’empedrat acord a les seves característiques originàries: és a dir, amb les pedres ajustades i amb bon contacte entre sí, segons la tècnica tradicional; en lloc del que inicialment havia aportat l’empresa concessionària de les obres, amb una mostra segons la qual quedarien molt més distanciades i amb separacions plenes de morter.

El conseller i el director general també els comunicaren que, d’acord amb el que havia reclamat el Gremi de Margers, s’ha modificat el contracte amb l’empresa concessionària, incrementant el pressupost, fins a arribar a la quantitat necessària per garantir que les obres es duran a terme amb tots els paràmetres de qualitat exigibles en una intervenció com aquesta, sobre un element sense substitució possible al patrimoni arquitectònic balear. “Ports n'hi ha molts però com el Moll de sa Duana, fet amb pedra al segle XIX, només en tenim un”, havien advertit el Gremi, ARCA i la plataforma en defensa de Portocolom. En aquest sentit, s’ha posat de manifest la necessitat que l’empedrat respecti el disseny del segle XIX, i per tant la reposició de les pedres al seu lloc original, ja que “el que es tracta és de restaurar un empedrat del segle XIX, no fer un nou empedrat del segle XXI”, segons aquestes entitats.

Des del Gremi de Margers es va destacar, així mateix, la importància que el mur d'atracament o banda frontal del Moll, la que dona a la mar, sigui també restaurada amb les tècniques tradicionals. Tots dos elements, empedrat i front portuari, funcionen com un sistema i no poden anar per separat a un conjunt de gran valor patrimonial, segons els margers.   

Per part d’ARCA es va sol·licitar, a la mateixa reunió, que el Moll de sa Duana rehabilitat es preservi amb l’actual ús peatonal, eliminant un possible ús comercial o de restauració, proposta compartida per les altres dues entitats.

El Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom també es trobaran, aquest dimecres, 6, amb la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca i consellera de Patrimoni, a més de Cultura i Política Lingüística, Bel Busquets, ja que fou d’aquest departament d’on va partir un informe que, segons els margers, “donava per bo un sistema constructiu que canviaria totalment la fesomia de l’empedrat”.  


El Govern rectifica el proyecto de restauración del empedrado del Mol sa Duana a petición del Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom

El Moll de sa Duana de Portocolom, un elemento único del patrimonio de Mallorca, quedará preservado, al aceptar la Conselleria de Mobilitat i Habitatge autonómica substituir el proyecto de restauración de su empedrado, que lo modificaba de manera irreversible, por otro respetuoso con las características originales, a petición del Gremi de Margers, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) y la plataforma Salvem Portocolom, que habían dado la voz de alarma, gracias a un informe alternativo de los ‘margers’.

En una reunión de los representantes de las tres entidades con el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, los responsables políticos les anunciaron un diseño del empedrado acorde a sus características originales: es decir, con las piedras ajustades y con buen contacto entre sí, según la técnica tradicional; en lugar del que inicialmente había aportado la empresa concesionaria de las obres, con una muestra según la cual quedarían mucho más distanciadas y con separaciones rellenas de mortero.

El conseller y el director general también les comunicaron que, de acuerdo con lo que había reclamado el Gremi de Margers, se ha modificado el contrato con la empresa concesionaria, incrementando el presupuesto, hasta llegar a la cantidad necesaria para garantizar que las obras se llevarán a cabo con todos los parámetros de calidad exigibles en una intervención como ésta, sobre un elemento sin sustitución posible en el patrimonio arquitectónico balear. “Puertos hay muchos, pero como el Moll de sa Duana, hecho con piedra en el siglo XIX, solo tenemos uno”, habían advertido el Gremi, ARCA y la plataforma en defensa de Portocolom. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el empedrado respete el diseño del siglo XIX, y por tanto la reposición de las piedras en su lugar original, ya que “se trata de restaurar un empedrado del siglo XIX, no de hacer un empedrado nuevo del siglo XXI”, según estas entidades

Desde el Gremi de Margers se destacó, así mismo, la importancia de que el muro de atraque o banda frontal del Moll, la que da al mar, sea también restaurada con las técnicas tradicionales. Ambos elementos, empedrado y frente portuario, funcionan como un sistema y no pueden ir por separado en un conjunto de gran valor patrimonial, según los ‘margers’.

Por parte de ARCA se solicitó, en la misma reunión, que el Moll de sa Duana rehabilitado se preserve con el actual uso peatonal, eliminando un posible uso comercial o de restauración, propuesta compartida por las otras dos entidades.

El Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom también se encontrarán, este miércoles, 6, con la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca y consellera de Patrimoni, además de Cultura y Política Lingüística, Bel Busquets, ya que fue de ese departamento de donde partió un informe que, según los ‘margers’, “daba por bueno un sistema constructivo que cambiaba totalmente la fisonomía del empedrado”.

La porta de la fàbrica CIMSA del Parc de ses Veles s’ha de preservar com era, degut a que no és un llenç per plasmar art i reivindicació

Merescuts homenatges en forma d’intervencions artístiques s’han de fer als suports adients

La memòria del nostre passat es conserva amb empremptes que hem de preservar per a les generacions futures. I aquestes empremptes s’han d’entendre.

El Parc de ses Veles va ser inaugurat l’any 1999 als solars ocupats per l’antiga fàbrica CIMSA

El passat industrial de la zona està representat per la porta de la fàbrica CIMSA que va ser ubicada com a entrada a l’esmentat parc de ses Veles. Aquest espai públic és fruit de la lluita ciudadana.


Aquest indret de Palma albergava diverses industries i fàbriques emblemàtiques, especialment la de Can Coromines, desgraciadament esbucada i desapareguda.

Homenatge merescut a dones reivindicatives

Ara l’administració facilita una intervenció artística a l’esmentada porta per retre homenatge a la activista d’Hondures, per la Natura i els drets socials, Berta Cáceres i a altres dones del món.

Valoram positivament que es reti homenatge a aquestes lluitadores, no oblidem que Berta Cáceres va ser assassinada per defensar la vida i el futur. Valoram que s’encarregui a una artista fer una intervenció a la ciutat. Però consideram desencertat que es transformi la porta en un mur artístic.

Creim que una porta amb valor patrimionial, estigui o no catalogada, s’ha de preservar com a tal, per respecte a la història de l’indret i al patrimoni de la ciutat.

L’administració, abans d’actuar a la ciutat, hauria de consultar amb aquelles entitats ciutadanes que ens dedicam a la seva millora i conservació.