27 de set. 2022

Recorregut embARCA't: "La dona com a protagonista a la història de Palma".

Dissabte 8 d'octubre a les 9'30h. 

Dirigit per Joan Antoni Martínez Payeras, gestor cultural i divulgador.
 

 

Recorregut històric sobre el protagonisme de la dona pels carrers de la Palma antiga. Una difusió de dones que han aportat coneixements en diferents àmbits socioculturals, científics i/o pedagògics, així com la seva divulgació, formes de vida, emprenedories, lluites contra una societat adversa i la defensa de la seva ideologia o pensaments. Unes dones amb coratge com fou el cas de Santa Catalina Thomàs, Alberta Giménez, Maria Antònia Salvà, Aurora Picornell o Matilde Landa. El recorregut ens endinsarà en diferents èpoques de la nostra història, des del segle XV fins al segle XX.

Preu socis: 5 euros; no socis: 8 euros.

Punt de trobada: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Inscripció prèvia, places limitades: arcainforma@arcapatrimoni.net


Amb el suport de: 21 de set. 2022

ARCA demana a les administracions major protecció pel Jardí Històric de Can Canals (Sóller).

ARCA demana major protecció pel Jardí Històric de Can Canals

Demana al Consell de Mallorca que sigui declarat BIC o Bé Catalogat d’Interès Insular amb un àmbit de protecció que permeti la seva contemplació

També ens hem dirigit a l’Ajuntament de Sóller per a que revisi el Catàleg i suspengui procediments i llicències que li puguin afectarARCA ha presentat un escrit de petició d’incoació de procediment per la declaració de Bé d’Interès Cultural amb definició de Jardí Històric i subsidiàriament Bé Catalogat insular a favor de l’immoble de Sóller Jardins de Can Canals o Can Quart, que uneixen el carrer Gran Via i el carrer Mar. L’escrit està dirigit a la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, que és l’administració competent. Competent per a incoar expedient i per prendre mesures de protecció mentrestant.

També hem dirigit un altre escrit a l’Ajuntament de Sóller, també responsable de la protecció del seu Patrimoni, per tal que revisi el Catàleg i suspengui procediments i llicències que li puguin afectar.

ARCA ha realitzat una investigació històrica, recopilat fotografies i elaborant un informe. Tot Plegat ho ha fet arribar a la Direccio Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, en virtut de les competències sobre el patrimoni cultural de Mallorca i els béns integrants del patrimoni cultural.


Del nostre informe escrit podem destacar els següents trets:

- Es tracta d’un jardí històric ja catalogat per la normativa urbanística de Sóller, tot i que no suficientment malgrat estar inclòs al seu Catàleg de Patrimoni.

- Es tracta d’una gran extensió de terreny 3.600-3.900 m2, amb una concepció pròpia de jardí monumental i històric, ideat amb un programa arquitectònic complet, inclòs el tancament al carrer Gran Via.

- Se situa històricament entre el anys 1920-1930, posterior a l’obertura del carrer el 1907.

- S’emmarca dins un estil neobarroc.

- Té un tancament de reixes monumentals.

- Té un arbrat propi que a hores d’ara s’hauria de reexaminar.

- Té una referència bibliogràfica ja que està citat per LLABRÉS, PASCUAL I MURRAY.

SITUACIÓ ACTUAL

Els Jardins de Can Canals són de propietat privada, de 3.600-3.900 m2 d'estil neobarroc situat a la part posterior del casal de Can Canals. El jardí s'hauria construït després de l'obertura del carrer (1907) integrant-hi part dels arbres ja existents. Respon a la voluntat de connectar de forma planificada i monumental el nou vial amb la casa. Travessar els seus camins i passarel·les era un gaudi pels sentits: l'oïda, l’olfacte, la vista i fins i tot el tacte i el gust en agafar i tastar els seus fruits.

El jardí i les barreres formen part del catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Sóller (2000). Tot i formar part del jardí inexplicablement hi ha una part que està catalogada com a urbanitzable en el pla d’ordenació. Això posa en perill les barreres i la coherencia del jardí que quedaria vist des de la Gran Via més curt d'un costat que de l’altre a banda i banda de la barrera monumental. La propietat ha presentat un projecte per a construir un aparcament de vàries plantes, fet que pertorbaria la contemplació i el conjut de l’espai.

De fet, seria ben important que el conjunt de Gran Via, inclos Can Canals, fos considerat un conjunt de protecció patrimonial i paisatgística.

20 de set. 2022

ARCA demana explicacions a Urbanisme sobre s'Escorxador.

ARCA HA DEMANAT, DURANT EL CONSELL DE GERÈNCIA D'URBANISME, QUE S'ACTUÏ RESPECTE A L'INFAME ARRENJADA DE LA COLUMNA DE S'ESCORXADOR

Recordaran que després de la destrucció d'una de les columnes de ferro del porxo de s'Escorxador, element arquitectònic protegit amb una protecció molt elevada, s'ha alterat d'una manera inacceptable la columna, posant-li afegits que desfiguren totalment el conjunt.


ARCA ja havia avisat a urbanisme, una vegada succeït l'accident que la reparació havia de tenir un control patrimonial.
Sembla que no hi ha hagut control i que, pel que ha afirmat la regidoria responent a la pregunta d'ARCA a la reunió d'avui, ara s'enviarà un zelador perquè informi del fet.

La representant d'ARCA al Consell de Gerència d'Urbanisme a l'Ajuntament de Palma ha demanat que aquesta denúncia no passi a la coa dels expedients de disciplina, perquè duen un retard molt gros i els elements de valor patrimonial han de passar davant, ja que així es va acordar fa anys per unanimitat al Ple de Cort, a proposta de la nostra entitat de defensa del Patrimoni.

SI HI HAGUÉS HAGUT UN CONTROL, COM ES VA DEMANAR DES D'ARCA, NO TENDRIEM AQUEST RESULTAT TAN NEFAST

Des d'ARCA hem de lamentar el fet que no s'hagi fet un control de les obres per part de l'administració, que estava avisada. Ara la restitució de la dignitat per a aquest element singular, hauria de ser ràpida i correcta.

15 de set. 2022

ARCA veu inacceptable l'arranjada realitzada al pilar de s'Escorxador.

ARCA alerta sobre l'inacceptable arranjada que s'ha fet al pilar de la porxada de s'Escorxador que va ser danyat per un camió.

El resultat és lamentable i Patrimoni de Cort i si és necessari del Consell de Mallorca, han d'actuar.

S'Escorxador té un nivell de protecció molt alt al catàleg de Patrimoni.

L'entitat en Defensa del Patrimoni, ARCA, adverteix que el resultat de la reparació de la columna o pilar de ferro danyada mesos enrere per un camió a s'Escorxador, és una arranjada inacceptable.

S'ha procedit a alterar la secció original de l'element posant afegits que la deformen i alteren el conjunt, la pretesa solució més aviat sembla una extremitat mal embenada i res té a veure amb el conjunt de les columnes que suporten el porxo, tan característic i imatge reconeguda de s'Escorxador

S'Escorxador és un element arquitectònic de primera magnitud, catalogat amb un nivell molt alt de protecció: A2. La fitxa del catàleg obliga a la conservació de l'estructura.

ARCA sol·licita que Patrimoni intervingui, tant des de Cort com des del Consell de Mallorca si és necessari. Des de la nostra entitat, ja havíem advertit a la regidoria responsable d'urbanisme just després de l'accident que vigilassin la restitució correcta, ja que era un element catalogat. No ens consta, no obstant que hi hagi hagut suficient control i en qualsevol cas el resultat és inacceptable des del punt de vista estètic i patrimonial.

ARCA ha consultat a l'arquitecte que fa anys va elaborar el projecte de reforma d'aquest magnífic edifici, Pere Rabassa i ens ha confirmat la gravetat d'aquest pretasa arranjada que ha qualificat de "pròtesi dolenta, ja que el pilar i el conjunt de la porxada perd la seva esveltesa, que és allò que precisament el posa més en valor. La secció ha de ser l'original d'adalt abaix. La reparació apropiada per aquests pilars és recuperar la forma íntegra i la secció original, com els altres pilars que no han rebut els cops".

7 de set. 2022

ARCA rep 200 fotografies denunciant pintades vandàliques, en 10 dies.

ARCA REP UN ALLAU DE FOTOGRAFIES DEMANANT LA NETEJA DE LES PINTADES VANDÀLIQUES

EN SOLS 10 DIES, 50 PERSONES ENS HAN FET ARRIBAR MÉS DE 200 FOTOGRAFIES DE DENÚNCIA

EL 95 % DE LES FOTOGRAFIES REBUDES HAN SIGUT DE PINTADES VANDÀLIQUES A PALMA


Fa menys de dues setmanes que ARCA va decidir possar a disposició de la ciutadania un número de WhatsApp per a que poguéssin enviar les seves fotografies denunciant pintades vandàliques.

En sols 10 dies, 50 persones distintes ens han fet arribar més de 200 fotografies.

La quantitat de fotografies rebudes és una demostració de la magnitut del problema, especialment a Palma, que és d'on provenen el 95% de les queixes.

ARCA s'ha compromés, a formalitzar les denúncies i a sol·licitar la neteja dels espais afectats, tramitant-les documentalment als departaments responsables de l'Administració. Cort és la destinatària principal.

Les feim arribar escalonadament, per a no colapsar els registres públics, i esperem que des de l'Ajuntament de Palma i altres organismes reaccionin i netegin totes les pintades, independentment del suport en el qual estiguin fetes.

S'ha demostrat que el servei actual d'EMAYA resulta fart insuficient, ja que sols es netegen alguns espais públics i determinades parets privades, si la propietat ho sol·licita prèviament.

És de destacar la limitació que implica que Cort no es plantegi netejar les pintades vandàliques de portes, barreres metàl·liques, armaris d'instal·lacions, entrades de garatges, ni les pintades que estàn a una alçada superior a la de la planta baixa.
 

EL NOSTRE OBJECTIU ÉS TRIPLE

1.
Que la ciutadania no es senti desemparada. Una entitat ciutadana com ARCA, comparteix la seva angoixa i trasllada, formalment, a qui governa la seva queixa.

2
. Exigir a qui governa la neteja immediata, que és la manera més efectiva de lluitar contra aquesta forma de vandalisme.

3. F
er evident la magnitut del problema per a que es talli d'arrel. En moltes ciutats s'ha aconseguit i Palma, és possiblement la més bruta, en aquest aspecte, de tota Europa.

NO DUBTEM EN QUALIFICAR D'ÈXIT LA NOSTRA CAMPANYA, QUE, PER SUPOSAT SEGUIRÀ RECOPILANT DEMANDES CIUTADANES I FENT-LES ARRIBAR A L'ADMINISTRACIÓ QUE ÉS QUI EN ÚLTIM TERMINI TÉ LA RESPONSABILITAT DE NETEJAR-LES.
RECORDEM EL NÚMERO DE WHATSAPP: 638 16 88 41

Es deuen facilitar fotografies actuals i especificar l'adreça.