30 de jul. 2021

ARCA manté la seva disconformitat respecte al projecte d'il.luminació de la Catedral.

ARCA manté la seva disconformitat amb el projecte d’il·luminació aprovat per l’Ajuntament de Palma

La pressió d’ARCA va aconseguir eliminar els bàculs del mirador de la Seu i disminuir una mica l’alçada dels fanals que volen posar davant l’Almudaina.També hem aconseguit que no es puguin posar llums de colors que trivialitzen el Patrimoni. Però no han accedit a modificacions fonamentals que eren necessàries.

Allò que s’ha de preservar és la visió dels nostres principals monuments durant el dia. Tot obstacle que s’hi afegeixi, com són els fanals de 7 metres d’alçada més els focus que s’hi vagin afegint, dificulta la seva contemplació. No oblidem que les hores de llum del dia són moltes a la nostra ciutat. Tenir aquesta pertorbació paisatgística innecessària, ho consideram una equivocació.

Els inconvenients d’aquest sistema d’il·luminació que no han estat tenguts en compte, tot i les advertències d’ARCA, són:

1. No s’ha fet una il·luminació pensada per al conjunt de Murada, Almudaina i Palau Episcopal.

2. De l’Almudaina tan sols s’il·lumina una façana, la resta queda igual.

3. L’alçada dels fanals, 7 metres, és tres metres superior a l’actual, amb l’impacte visual que hi ha durant el dia sobre l’Almudaina i la plaça davant el Portal Major de la Catedral.

4. A més de l’alçada excessiva dels fanals hi ha el problema que s’hi afegiran focus a sobre d’elles ara i en el futur, ja se sap que una vegada que el suport hi és, ja es poden afegir elements.

5. Les 4 faroles a la plaça de l’Almoina també suposaran un impacte visual sobre el conjunt dels edificis.

6. Ens preocupa l’efecte molest que sobre les persones que passegin puguin tenir els focus encastats al trespol de l’entorn de la Catedral, donant per fet que es garantirà evitar les filtracions d’aigua per preservar els elements patrimonials tan importants de la zona.

També volem recordar que vàrem demanar que es fes una prova instal.lant un dels fanals aprovats per veure l'impacte i es varen negar a fer-ho.

Per concloure, creim que el temps s'encarregarà de demostrar que les coses, amb més visió de futur, es podrien haver fet millor.

15 de jul. 2021

ARCA demana la protecció urgent i recuperació patrimonial del Viver d'en Roca (S'Estanyol de Llucmajor).

Alerta a les administracions competents del lamentable estat i apel·la a la seva responsabilitat

ARCA ha dirigit escrits tant a l’Ajuntament de Llucmajor com a la Demarcació de Costes de les Illes Balears

 

 ARCA com a entitat que vetlla per la conservació del Patrimoni Cultural a Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a buscar una solució davant el lamentable estat de conservació que es troba el Viver d'en Roca, una construcció de tipus popular amb caràcter etnològic de primer ordre, on mantenien el peix viu que aprofitaven en altres èpoques els pescadors i els habitants de la zona.

ARCA demana una col·laboracio de l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a la restauració i conservació del Viver d'en Roca

Sabem que la Demarcació de Costes no actua en matèria de conservació del Patrmoni Cultural, però en aquest cas no hi ha cap interès públic confrontat amb la conservació del Viver d'en Roca. Aquesta zona d'accés rocós no es emprada com a àrea de bany per a la ciutadania, tot i que es trobi en un espai publico marítim-terrestre, sent una zona apta per al viver natural.

Llavors, és missió de l'Ajuntament de Llucmajor demanar ajuda de col·laboració a altres administracions per a conservar aquest espai patrimonial, com seria el cas del Consell de Mallorca i la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Aquesta construcció senzilla i popular se situa a la zona de domini públic marítim-terrestre, vora la zona dita l’Escar d'en Roca. Per això té un règim jurídic peculiar que prové, per exigències de l'article 132 de la Constitució i de la Llei 22/1988 de Costes.

Demanam acord amb la Demarcació de Costes de les Illes Balears

Demarcació de Costes hauria de garantir que en aquests moments s'eviti la degradació del Viver d'en Roca i l'Ajuntament de Llucmajor ha d'assumir la seva conservació i manteniment. I també rebre l'autorització expressament per a la conservació del Viver d'en Roca com a una mostra de construcció etnològica

A més, ARCA recorda a l'Ajuntament de Llucmajor que no disposa d'un catàleg aprovat de béns patrimonials

ARCA considera necessària i útil per al poble de Llucmajor l'elaboració i aprovació urgent del catàleg de patrimoni històric i artístic i a més és exigible jurídicament perquè el Pla Territoria de Mallorca (PTM) ho preveu i disposa en el marc de la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial.

Alguns dels immobles de la zona de costa mereixen una protecció de catàleg patrimonial i d'edificis històrics tant pel seu caràcter, com per la seva antiguitat, bon estat de conservació i bona implantació dins el paisatge urbà i costaner de S'Estanyol i Son Bieló. Alguns casos, a més, constitueixen en conjunt mostres de la construcció de principis del segle XX que tenen interès també com a llocs d'estiueig com per exemple les Cases de Son Bieló al carrer Via Mediterrània, núm. 52, magnífica mostra de cases de possessió costanera, pròpia de la zona, amb un estil eclèctic molt característic.

ARCA demana aplicar correctament la normativa urbanística i accions de bon govern per a la protecció de l’element cultural el Viver d'en Roca i la resta d’edificacions que s’ho mereixin

Les lleis balears urbanístiques en les seves normes d'aplicació directe garanteixen la protecció del patrimoni cultural i del paisatge marítim.

ARCA demana que s'apliquin els principis de la bona administració en quant a aquesta petició i que s'opti per la catalogació dels edificis i espais protegits de Llucmajor. Per aquest motiu s'haurà d'aprovar i elaborar un catàleg de patrimoni i mentrestant garantir la seva conservació.

10 de jul. 2021

ARCA demana que l'empedrat del carrer Sant Jaume de Palma es faci amb cura i amb els materials adients.

L'empedrat del carrer Sant Jaume, a causa d'unes obres, va ser retirat i ara s'està sent reposat amb un altre de menys gruixa i sense tanta qualitat, a més d'estar posat amb un mètode constructiu que és molt diferent del conjunt del carrer.

Des d'ARCA feim una crida a l'Ajuntament de Palma perquè obligui a una restitució correcta de l'empedrat. Les feines de reparació o escomeses d'instal·lacions s'han de fer, però no han de provocar una minva de la qualitat del carrer a l'espai públic i s'han de dur a terme respectant sempre els materials i la tipologia tradicional.

Des d’ARCA hem dirigirit uns escrits tant a l’Ajuntamemt de Palma com al Consell de Mallorca, ja que el conjunt de Palma està declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

8 de jul. 2021

ARCA presenta al·legacions a l'Avanç del Pla General Municipal d'Estellencs.

L'Avanç del Pla General no té en compte els valors que fan atractius a Estellencs i proposa mesures de calat urbanístic contràries a la conservació del nucli.

L'equip redactor de l'Avanç projecta de forma paradigmàtica quatre zones d'aparcaments (a més dels dos que ja hi ha), també proposa executar dos vials de trànsit rodat nous i dos vials de passeig. Aquesta ambició urbanística no es justifica per a un nucli de poc més de 300 habitants, el qual hauria de tenir plans de conservació i rehabilitació del patrimoni cultural.


Seria necessari que aquest Avanç reculli actuacions en favor de la conservació de la tipologia tradicional, es respecti l'estructura urbana i es protegeixin les visuals i el paisatge com a elements essencials que li donen un caràcter especial.

És important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament
L'Avanç mereix major participació ciutadana i institucional
La delimitació del Lloc Històric no està prou justificada degut a la manca de normativa urbanística aprovada al municipi. Llavors és important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament.

També hauria de participar la direcció general de Recursos Hidràulics degut a la importància i existència dels sistemes hidràulics que formen part de la complexa xarxa urbana del nucli tradicional.

Els marges són elements culturals i paisatgístics que configuren l'entorn del nucli urbà i on l'Avanç no hi fa gaire menció. Per tant s'hauria de valorar i evitar possibles destruccions o alteracions futures. Instem que es contacti amb el Gremi de Margers de Mallorca per a demanar opinió.

Si es vol plantejar una modificació de la circulació interurbana, s'hauria de fer partícip a la direcció general de Transports, pel fet que la carretera que travessa el nucli forma part de la xarxa de carreteres i transports.

L'Avanç presenta manca d'estudis previs

Hem pogut observar que aquest document no presenta alguns estudis previs, que al nostre judici són de vital importància. Un d'aquests seria un Estudi econòmic i financer, el qual justifiqui demogràficament i econòmicament la modificació urbanística que es vol dur a terme. També s'han de relatar els recursos financers disponibles per a dur a terme dita modificació amb respecte per les normatives de protecció.

També s'hauria d'elaborar un Estudi d'impacte patrimonial a la Serra de Tramuntana segons marca la legislació d'espais naturals en el qual està immers el municipi d'Estellencs.

Estellencs, un enclau distingit a la serra de Tramuntana amb distintes declaracions que reafirmen els seus valors culturals i paisatgístics

La localitat d'Estellencs figura com a Paratge Pintoresc de Costa nord-oest a més de tenir la declaració de BIC com a Lloc Històric. També figura dins l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana al considerar-se una àrea d'especial interès i des de l'any 2011, el nucli urbà i tot el municipi estan integrats dins la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels seus valors etnològics i etnogràfics.

Resulta contradictori protegir la Serra de Tramuntana i al mateix temps posar en risc l'harmonia d'Estellencs.

7 de jul. 2021

ARCA i Amics Ferrocaril a favor de llevar les pintades del Pont des Tren, però no d'aquesta forma.

El Pont des Tren en la seva part central, és de formigó, i la neteja de les pintades, tan reclamada des de fa anys per les nostres entitats, podria haver respectat aquesta característica.

Ara ha estat pintat en tota la seva superfície formigonada amb un color blanquinós que altera la percepció de l’element.

A més, a la hora de redactar aquest comunicat, sembla que també s’està procedint a pintar les pilastres i les balaustrades de marés, fet que és un despròsit i una demostració de manca de criteri. Les pintades sobre pedra, sigui caliça o de marès,  es poden i s’han de  netejar d’una altra manera.

Un tractament de neteja amb bona voluntat però desconeixedora dels valors patrimonials del pont.

De fet, el Pont des Tren de Gaspar Bennazar, del qual aquest és una rèplica, va ser valorat especialment pel fet de ser la primera obra d’enginyeria civil feta amb formigó armat a principis del segle XX. I aquest formigó sempre ha estat vista amb el seu color característic.

La pintura blanquinosa aplicada al Pont des Tren no és, doncs,  ni d’enfora, el tractament idoni.

Fa un any i mig que vàrem tenir una reunió amb Cort per demanar la neteja de les pintades del Pont i d’altres dels jardins públics. Ens digueren que aviat es faria el contracte de manteniment amb qualque empresa que seria la responsable de fer-ho. Ja advertírem que era un element patrimonial i que com a tal havia de ser tractat.  Hem patit les pintades vandàliques del Pont un any i mig més i ara el resultat és el que hem explicat: un tractament amb bona voluntat però desconeixement dels valors patrimonials.

Hem consultat amb l’arquitecte municipal que va ser encarregat de realitzar les millores dels acabats abans de la inauguració de la restitució, l’any 2007, i coincideix amb ARCA i AMICS del FERROCARRIL en considerar que no és el tractament adequat aquesta pintura aplicada.

 Cort hauria d’haver estat vigilant i des d'ARCA i des de l'Associació d'Amics del Ferrocarril demanen que se posin en valor els seus distints materials: Formigó, marès i pedra que formen l’obra civil d’aquest pont.

 A les fotografies es pot apreciar el formigó pintat i a una segona la balaustrada de marés començada a pintar a sobre, fet innecessari i perjudicial

2 de jul. 2021

ARCA preocupada per l’estat de conservació de l’ermita de Betlem i el seu entorn.

Des d’ARCA ens hem dirigit al Bisbe de Mallorca Sebastià Taltavull per manifestar el nostre interès en col.laborar, dins la mesura de les nostres possibilitats, en el mantenimet de l'ermita de Betlem i el seu entorn. Aquest fet és, pensam, compatible amb qualsevol projecte de reactivació de la vida religiosa al recinte per part de l’Església. El darrer contacte va ser la presentació d’un escrit el passat dia 25 de juny.

Pensam que ARCA pot col.laborar amb les persones que ara cuiden el lloc i pot ajudar de forma activa en el manteniment de l’ermita i del seu entorn evitant, així, un futur deteriorament i declivi. Aquesta tasca sempre estaria coordinada amb el Bisbat de Mallorca i el propietari de l’Ermita de Betlem.

L’ermita sempre ha estat molt estimada per la gent d’Artà i la resta de l'illa. El silenci, la humiltat del lloc, en consonància amb la vida eremítica que allà es donava, a més de l’espectacular entorn natural, el fa un lloc especial a conservar pel futur.

L’estat de deteriorament d’alguns espais del conjunt de s’Ermita, especialment les marjades exteriors, és indiscutible i preocupa a la nostra entitat. Nosaltres voldríem col·laborar a esmenar-ho, en la mesura de les nostres possibilitats. Per sort l’edifici va ser revisat i les seves teulades foren restaurades fa uns anys i no fa patir més que per necessitat de manteniment.

L'objectiu final seria aconseguir garantir un futur digne i consonant amb l'estima de la ciutadania i els valors de l'entorn. Tot compatible amb el manteniment dels usos religiosos i eremítics sí hi hagués la possibilitat de recuperar-los.

  

Creim que la defensa i la cura del Patrimoni és responsabilitat de tothom. I l’estima per aquest lloc únic de Betlem és indiscutible perquè a més, té un entorn natural i un paisatge senyers de la nostra illa. Es tracta de preservar la solitud, el silenci, els valors naturals, els valors culturals i històrics sempre compatibles amb els religiosos del lloc.

A una de les fotografies es veu una marjada en mal estat de conservació.