27 de març 2009

ARCA sol·licita s'incorpori a la propera sessió de la Comissió de Centre Històric i Catàleg la protecció de Son Mosson

L’Ajuntament ha d’exercir la seva part de responsabilitat en quant a la protecció de Son Mosson.

L’informe elaborat pel Cronista de la ciutat, Bartomeu Bestard, del qual es desprèn la conveniència de que les cases de Son Mosson, del S.XIX, romanin aquí on son, entre altres motius, perquè són pràcticament l’únic vestigi que resta a la zona del que va ser el seu passat, dona encara més força a la petició de ARCA de que s’eviti la destrucció de les cases de possessió per part de AENA.

Per tant, a no ser que es demostri que suposen un perill real, l’Ajuntament, al nostre criteri te la responsabilitat de salvaguardar aquest element patrimonial pel seu valor paisatgístic i històric.

Una de les passes a donar seria la protecció de l’immoble a no ser, com sempre hem dit, que es demostri la seva perillositat. Val dir que totes les persones expertes en aviació i seguretat aèria amb les que hem consultades, neguen la seva perillositat.

De fet moltes d’elles, i nosaltres compartim les sospites, pensen que potser AENA el que vol és no haver de gastar doblers amb el manteniment o rehabilitació de l’edifici.

ARCA ha duit i continua portant endavant gestions directes amb AENA, també amb el President de la Comunitat i amb el Delegat de Govern per evitar la destrucció de les cases del SXIX i ara pertoca a l’Ajuntament posar el seu granet d’arena per evitar una destrucció que sigui injustificada.

Per tot això i per la urgència lògica, sol·licitem que la protecció de les Cases de Son Mosson sigui inclosa al proper ordre el dia de la Comissió de Centre Històric. No oblidem que si no fos perquè ARCA va moure fa unes setmanes moltes iniciatives per alertar de la imminent prevista destrucció de les cases, hores d’ara ja no hi serien i ho estaríem lamentant.

26 de març 2009

ARCA demana un control sobre l'actuació sense llicència duta a terme al Coliseu Balear

ARCA ha pogut tenir coneixement que des de el passat dia 21 de març s’estan duent a terme unes obres de desmuntatge de tota la fusta que hi ha al pis superior del Coliseu Balear, situat a l’avinguda Arquitecte Bennassar, 32.

Aquest edifici obra del cèlebre arquitecte Gaspar Bennassar de l’any 1928-9 està inclós dins el Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. Dins el punt 2.7. de la fitxa de catàleg, que la parla de l’Interior, diu explícitament que aquest s’ha de mantenir.

ARCA ha pogut comprovar que aquestes obres de desmuntatge del mobiliari situat a la zona més alta de l’interior del recinte, no disposen d’una llicència d’obres pertinent i per tant, aquesta actuació no ha passat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg.

Per aquest motiu hem demanat que un tècnic municipal es desplaci a aquest conjunt arquitectònic i es paralitzin les obres immediatament.

També, que qualsevol actuació que es vulgui dur a terme, passi per la Comissió de Centre Històric i catàleg.

I finalment, una sanció administrativa per al propietari, per no haver demanat llicència d’obres i haver començat una actuació sobre l’edifici, sense cap control per part de l’administració competent.

22 de març 2009

Presentació del llibre "Calvià. Imágenes del pasado"

Va tenir lloc al teatre de sa Societat (Calvià) la presentació del llibre "Calvià. Imágenes del pasado" de l'historiador i co·laborador nostre Xavier Terrasa .

La presentació comptà amb la presència de Leandro de Gabriel, editor i de Josep Rubio Amengual, Josep Rubio Terrasa i Joan Rubio Terrasa, autors del llibre fotogràfic "Cent anys a Calvià" (1990).

Cal destacar la gran rebuda que tingué aquest acte cultural, on s'atracaren més de cent persones al teatre municipal, que gaudiren del record d'aquest municipi.

L'exemplar està editat per Ediciones Amberley i pot aconseguir-se directament, contactant amb l'autor al 62 62 40 471 o thechacal1979@yahoo.es , atracant-se a la papereria es Kiosco (Calvià), la papereria es Teix (Santa Ponça) o la llibreria Embat (Palma).

19 de març 2009

ARCA organitza un cicle de visites en commemoració del 150 aniversari del naixement del bisbe Pere-Joan Campins.

El passat 14 de gener, es compliren 150 anys del naixement de l’il·lustre Pere-Joan Campins i Barceló. Nomenat bisbe de Mallorca l’any 1898, constitueix una de les figures claus en l’episcopologi mallorquí.

Emprengué nombroses iniciatives en camps molt diversos, entre les quals destaquen les actuacions relacionades amb el patrimoni artístic i cultural de l’Església. Entre les més transcendents, la reforma integral de la Seu, confiada al genial arquitecte català Antoni Gaudí. Però també la creació de l’Arxiu i del Museu Diocesà o la restauració del santuari de Lluc.

Amb la idea de commemorar l’efemèride del naixement del bisbe Campins, divulgant el seu destacat paper en la defensa i promoció del patrimoni de la Diòcesi de Mallorca, ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics), amb la col·laboració del Bisbat de Mallorca, organitza el següent cicle de visites i activitats:

-Dissabte 21 de març, visita a Porreres, a càrrec de la professora de la UIB Maria Barceló.

-Dissabte 4 d’abril, visita al Museu Bíblic, a càrrec del seu responsable, Mn. Francesc Ramis.

-Dissabte 25 d’abril, visita a l’Arxiu Diocesà i al Museu Diocesà, a càrrec de Mn. César Murillo, director de l’Arxiu, i Maria de la Mar Gaita, tècnica del Museu.

-Dimecres 29 de abril, conferència de Mercè Gambús, professora de la UIB i responsable de la conservació de béns mobles de la Catedral.

-Dissabte 23 de maig, visita a la Catedral de Mallorca, a càrrec de Mercè Gambús, professora de la UIB i responsable de la conservació de béns mobles de la Catedral.

-Dissabte 30 de maig, visita al Santuari de Lluc, a càrrec del P. Gabriel Seguí.

Patrocinat:

Baix la col·laboració del Bisbat de Mallorca.

14 de març 2009

embARCA't : "El moble a Mallorca."

Recorregut embARCA't Visita a l'exposició "El moble a Mallorca. Segles XIII-XX. Estat de la questió" dirigit per la restauradora i comissaria de l'exposició Kika Koll. (Capella de la Misericòrdia del 6 de març al 4 d'abril de 2009)

Patrocina: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Cultura.


"Amb aquesta exposició el que volem és fer un repàs de l'estat del món del mobiliari a Mallorca, des del segle XIII fins al XX. Tot i sembar un projecte ambiciós, es tracta senzillament de revisar amb quins estudis comptam, quins mobles coneixem de cada època i quins podem localitzar encara a l'actualitat. A més, intentarem esbrinar qui pogueren ser els seus artífex, a quins tallers treballaren, amb quins materials i quines tècniques s'utilitzaren a cada època"
(Text tret del tríptic de l'exposició)diariodemallorca.es 2-3-2009 Muebles con historia en la Misericordia

13 de març 2009

Persones rellevants donen suport a la protecció de les Cases de Son Mosson

La decisió sobre si les cases de Son Mosson es salven de la destrucció depèn en aquest moment de la central d'AENA a Madrid. La data que va marcar el director de Palma per a l’enderrocament era el dia d'avui, però probablement les nostres cartes a la Sra Encarnación Vivancos, les cartes al President Antich i la visita al Delegat del Govern, Sr Socias, han provocat una aturada, per ara momentània.

Mentres, ARCA va rebent informes favorables a la conservació de les cases.

Destacam el suport de persones rellevants professionalment i que han signat un escrit a favor de la protecció de Son Mosson, sempre i quan no es demostri que les cases suposen un perill per a la navegació aèria.

Entre d’altres:

  • Pere Brunet, Geógraf Degà de Lletres de la UIB
  • Guillem Rosselló Bordoy, Doctor en Història Antiga i membre de la Real academia de Belles Arts de San Fernando
  • Jaume Servera, Doctor en Geografia
  • Antoni Sbert, Arquitecte
  • Helena Inglada, Arqueóloga, que va ser directora General de Patrimoni de l’Ajuntament de Palma
  • Gabriel Cerdà Director General de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca
  • Roberto Fernández Legido , expert en Patrimoni Rural


Informe del Cronista de la Ciutat

A més l’Ajuntament de Palma ens ha remés un informe del Cronista de la Ciutat que reproduïm pel seu interès:

Informació històrica entorn a les cases de Son Mosson Nou (Palma).

Les cases de Son Mosson Nou estan situades a dalt d’un turó que resta flanquejat pel nord amb la part meridional de la pista número 1 de l’aeroport de Palma i pel sud amb el camí de Son Fangos i l’autopista de Llevant. Per tant, les cases resten molt a prop de la mar i des Carnatge. Aquest topònim, Son Mosson Nou, apareix arran de la segregació que s’esdevingué de la propietat de Son Mosson, la qual passà a denominar-se Son Mosson Vell. Son Mosson Vell ja està documentada al segle XVIII, car apareix al mapa del cardenal Despuig. S’hi pot veure que confrontava amb les possessions de Son Moix, Son Banya i la Torre Redona. Ja en el segle XIX, concretament el 1818, es documenta el topònim i propietat de Son Mosson Nou. L’Apeo de 1818 diu: “Mariano Fuster. Son Moson Nou [...] Casa y 4 quarteradas de campo de 3ª calidad [...] 60 quarteradas de prado y monte1”. Segons Roberto Fernández, el 1921 s’inaugurà el tramvia de l’Arenal i la primera aturada després del Coll d’en Rebassa era la de Son Mosson, la qual cosa augmentà el coneixement d’aquest topònim.

Les cases de Son Mosson Vell foren enderrocades a la segona meitat del segle XX, amb la qual cosa desaparegué un referent històric de la zona. En canvi, les cases de Son Mosson Nou encara es mantenen, a excepció d’una torre amb teulada de quatre aiguavessos que fou enderrocada cap al 1980. Segons l’estudiós de la zona, Sr. Pedro Galiana, les cases foren construïdes a inicis del segle XIX, amb el marès rosenc extret del mateix terreny, concretament “d’una pedrera que hi ha sota les cases i que es conserva com a una cova”. Segons el testimoni del Sr. Galiana, les cases de Son Mosson Nou foren habitades fins el 2001, moment en el qual la propietat passà a AENA (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria), que tapià les portes i les finestres.

Les cases de Son Mosson Nou, en conjunt, estan construïdes segons els canons tradicionals de l’arquitectura illenca. El cos principal consta d’un buc rectangular a dues aigües i amb tres altures: planta baixa, planta principal i porxos. A la part meridional apareixen adossats altres bucs amb cobertes planes, les quals esdevenen terrasses amb balustrades que fan servei a les plantes superiors. La casa, malgrat la seva antiguitat i respondre als cànons constructius tradicionals, no presenta un interès artístic especial. De fet, ni el Pla general d’ordenació urbana preveu cap tipus de protecció especial envers l’edifici, ni el Consell de Mallorca ha considerat la seva protecció. Tanmateix, sí que cal considerar les cases de Son Mosson Nou com un element a considerar des del punt de vista històric i etnogràfic, puix aquest conjunt arquitectònic esdevé pràcticament l’únic supervivent del passat de la zona. Només cal anar a les cases de Son Mosson Nou, des d’on la vista és ampla, i fer un esguard per comprovar que l’aeroport, l’autopista de Llevant i altres construccions i infraestructures relaciones amb les activitats del sector secundari i terciari han transformat el paisatge fins a tal punt que ja només es poden fer una idea del que hi havia preguntant als més majors o acudint a les descripcions d’alguns escriptors del segle XIX i XX. Des d’aquest punt de vista, doncs, les cases de possessió de Son Mosson Nou prenen una rellevant importància i esdevenen un element històric referencial de la zona per la qual cosa seria bo considerar-ne la protecció i la conservació.

Palma a 11 de març de 2009

EL CRONISTA DE LA CIUTAT

Batomeu Bestard Cladera

12 de març 2009

Conferència. "Els tocs de campanes: un patrimoni sonor compartit"

A la capella del Santíssim de la Seu, s'ha celebrat la conferència organitzada per la Fundació Amics del Patrimoni a càrrec del Dr. Francesc Llop i Bayo, doctor en antropologia social, tècnic d'etnologia de la Generalitat Valenciana i campaner de la Catedral de València, que ens va parlar de "Els tocs de campanes: un patrimoni sonor compartit" .

Deprès de la conferència varem gaudir d'un petit concert de les campanes de La Seu


Dins la seva pàgina web http://campaners.com/ hi ha un apartat dedicat a la les campanes de la Catedral de Mallorca

9 de març 2009

ARCA denúncia la instal·lació de barres metàl·liques a un molí del carrer Indústria

ARCA ha denunciat davant l’Ajuntament de Palma la instal·lació d’unes barres metàl·liques que s’han situat al quart molí del carrer Indústria de Palma.

ARCA demana que es retirin aquestes barres metàl·liques, les quals estan clavades al mur de la base del molí, aspecte que prohibeix totalment la fitxa del catàleg.

Els molins del carrer Indústria s’han de conservar, tal i com són i no necessiten aquests tipus d’afegits, tot i la necessitats restauradores d’aquest nou negoci. Quan es treballa amb patrimoni històric, s’ha de ser molt respectuós i tenir clar que un molí amb història, no és el mateix que un local de nova planta, on es poden fer tot tipus de perforacions, sense que l’estructura es faci malbé.

Per aquest motiu, hem demanat a l’Ajuntament de Palma que faci complir la norma i es retirin aquestes barres metàl·liques.

4 de març 2009

Aturada temporalment la destrucció de Son Mosson

Reunió d'ARCA amb el sr. Nemesio Suárez, director d'AENA.

Nemesio Suárez ha ordenat la paralització de la demolició de les cases de Son Mosson fins al dia 13 de març. Mentres es mantindran els contactes i les converses amb ARCA.

ARCA manté l’esperança de fer compatible la SEGURETAT I EL PATRIMONI en el cas de Son Mosson.
Representants d’ARCA durant el matí d’avui hem mantingut una reunió de 90 minuts de duració amb el director de l’aeroport de Palma.
Nemesio Suàrez afirma que hi ha unes auditories que obliguen a l’enderrocament de Son Mosson. Però s’ha negat a mostrar els esmentats informes. ARCA no entén per quin motiu aquests informes que diuen que existeixen, no es poden mostrar a l’opinió pública.

Pel contrari, ARCA te informacions recavades a traves de la OACI, Organisme que regula la navegació aèria internacional i la seguretat que consideren Son Mosson fora de la zona de servitud. Evidentment està marcat com un element elevat sobre el terreny però especifica clarament que està fora de l’àrea de aproximació, 180 metres, quan aquesta és de 75 metres.
ARCA valora positivament la petita treva aconseguida i la voluntat dialogant demostrada avui i mantindrà l’exigència de transparència respecte als intents de destrucció del Patrimoni de Mallorca.
La seguretat no pot ser utilitzada com un argument demagògic per a destruir el patrimoni. Han de aportar-se proves suficients i les autoritats locals les han d’exigir.
ARCA mantendrà informats als mitjans de comunicació de les passes que anirem donant els propers dies en aquesta cursa contrarellotge per salvar Son Mosson.

1 de març 2009

ARCA demana una treva a AENA per intentar salvar SON MOSSON.

Hem pogut saber de les intencions d'una demolició immediata de les cases de Son Mosson. Per això llançam una petició urgent i carregada de sentit comú: demanam una treva per dilucidar quin ha de ser el destí d'aquest emblemàtic edifici. El Patrimoni illenc que suposen les cases de Son Mosson, pot desaparèixer sense una justificació creïble. ARCA té la sospita que AENA ha fet servir la seguretat com un argument demagògic.

ARCA demana que s’aplaci la imminent demolició de SON MOSSÓN per part d'AENA i que es mantinguin les reunions que siguin necessàries amb ARCA, AENA i representants de les administracions locals i autonòmiques, per tal d’arribar amb seguretat a la conclusió de quin ha de ser el destí de les cases de possessió de Son Mosson.
Demanarem al President de Govern que ens ajudi en una petició tan senzilla.

Les cases de Son Mosson sempre han estat a uns 200 metres de una de les pistes de l’aeroport de Palma. Mai han suposat cap problema. No obstant AENA, l’actual propietària de l’immoble, les vol enderrocar argumentant motius de seguretat.

Un any intentant salvar Son Mosson
Fa més de un any que intentam saber amb transparència els motius reals i tan sols hem trobat prepotència i falta de informació per part d'AENA. Per part de les autoritats locals i autonòmiques, hem trobat que hi havia reticències a inmiscuir-se a les que consideraven eren competències de l’administració central.

Apel·lam a la responsabilitat de les autoritats locals per establir un període de discussió responsable. El Patrimoni és fràgil i una vegada destruït ja no hi ha tornada enrere.

Si desprès de d'escoltar tots els arguments i aportar tots els informes no hi hagués més remei que renunciar a la protecció de Son Mosson, perquè els arguments respecte a la seguretat fossin sòlids, no tendrem més remei que renunciar a la nostra petició.

A criteri de d'ARCA i els tècnics de navegació aèria que hem consultat, les cases de Son Mosson no suposen perill per la navegació aèria.
De fet, les línees de navegació aèria seguint el traçat de les pistes no tenen res que veure amb les cases.
Les cases de Son Mosson es troven a uns 200 m. de l'eix de la pista 06L, i la normativa permet fins a una distància de 75m.

El valor de les cases de Son Mosson. L'alternativa positiva
Daten de finals del sègle XIX tot i que estan documentades des de el s.XVIII. La seva especial ubicació sobre el turó que li dona nom, devora la desviació de l’aeroport, fa que siguin visibles i conegudes per tothom. Les cases de Son Mosson formen part del nostre paisatge des de que tenim record.
El seu estat de conservació sembla molt acceptable. ARCA ha demanat en vàries ocasions visitar-les i AENA mai ha accedit a la nostra petició.
ARCA proposa a AENA que en lloc de destruir patrimoni, el rehabiliti i que transformi les cases de Son Mosson en un centre de interpretació del Pla de Sant Jordi, per a que els escolars puguin visitar l’aeroport i entenguin els antecedents del lloc on s’hi ubica.

El deure d'ARCA
La feina d'ARCA és garantir la supervivència del nostre patrimoni.
Al nostre criteri, sense justificar-ho, AENA s’obstina en enderrocar unes cases del SXIX, que són de gran valor Patrimonial per a la història de Palma. Hem de recordar que el patrimoni d'una ciutat també està integrat per elements senzills que ens recorden els usos dels espais i la nostra història.
Totes les cases de possessió del municipi de Palma haurien de d'estar catalogades i protegides i Son Mosson entre elles. Així fa temps que des de d'ARCA ho tenim sol·licitat.

La majoria del Patrimoni de l'illa no està protegit, és urgent canviar el criteri dels polítics perquè la nostra riquesa està en perill.

diariodemallorca.es 2-3-2009 ARCA demana una treva a AENA per intentar salvar SON MOSSON

diariodemallorca.es 4-3-2009 La demolición de Son Mossons, pendiente de una nueva revisión