29 de maig 2015

ARCA denúncia unes perforacions a la teulada de l'Escorxador Municipal

A la imatge podem veure tres forats que s'han realitzat
a la teulada de s'Escorxador.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació unes obres que s'estan realitzant a la teulada de l'edifici de l'Escorxador Municipal, obra de Gaspar Bennazar i un dels símbols de l'Eixample de Palma.

ARCA vol recordar que l'Escorxador Municipal fou construït entre els anys 1905-9 i figura com a element protegit al Catàleg Municipal de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma amb un grau de protecció A2.

S'han dut a terme unes perforacions per a la instal·lació d'uns sistemes de ventilació
Llavors, no entenem que en aquests moments s'hagin foradat les seves teulades per a instal·lar uns sistemes de ventilació, les quals afecten a la visual àrea de l'edifici, que Bennazar dissenyà, perquè poguéssin ser lletgides les paraules “MATADERO MUNICIPAL”.

La fitxa de catàleg municipal no ho contempla
Segons la fitxa de catàleg, quan parla de la protecció i directrius d'intervenció, diu molt explicitament, que les cobertes de l'edifici s'han de conservar. Llavors, amb aquesta intervenció es fa cas omís i per tant no es respecta el contingut de la fitxa del catàleg municipal.

Detall ampliat d'uns dels forats realitzats.
El projecte va passar per la Comissió de Centre Històric, però en cap moment feia referència a aquesta intervenció
ARCA va ser present el dia que aquest projecte va passar per la Comissió de Centre Històric i Catalogació de l'Ajuntament de Palma. Es va plantetjar un projecte de nous usos, però sense cap alteració o intervenció en contra de l'edifci catalogat. Un cop reberen el permís municipal, s'ha dut a terme aquesta intervenció que no s'ajusta al projecte presentat davant la Comissió de Patrimoni municpal.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Palma que faci complir la llei i que es restitueixi el dany ocasionat
ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma, com a titular de l'edifici, perquè aturi la intervenció que s'està duent a terme a la teulada de l'Escorxador Muncipal de Palma, on s'estan instal·lant uns sistemes de ventilació.

També li hem sol·licitat que es restitueixi el dany que s'ha ocasionat a la teulada i que s'elimini qualsevol aparell que pugui afectar a la visual àrea de l'edifici.