29 d’oct. 2018

ARCA organitza la sisena visita del programa d'Agricultura, paisatge i patrimoni a la Cofradia de Pescadors de Portocolom.

Cati Estelrich ens mostra l'etiquetatge
que han de dur les captures pescades.
El passat dissabte 27 d'octubre es dugué a terme la VIª visita del programa Agircultura, paisatge i patrimoni, organitzat per ARCA i amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. En aquesta visita ens aproparem a la Confraria de Pescadors de Portocolom. El president de la federació de cofradies de pescadors de Balears, el Sr. Joan Cànaves i la secretaria de la Cofradia de Pescadors de Portocolom, la Sra. Cati Estelrich ens explicaren el funcionament d’aquesta confraria i amb ells passejarem per Portocolom, on gaudirem d’aquest fantàstic port que presenta nombrosses i interessants històries.

Un cop recorregut una part del port, poguerem veure d’aprop algunes de les embarcacions que els pescadors de Portocolom utilitzen per a la seva tasca diària a la mar. Durant aquests dies, els pescadors es trobaven inmerssos en la campanya de la pesca de la llampuga, producte de temporada que arribarà a les nostres taules en uns pocs dies.

Els visitants tingueren l’oportunitat de conèixer els productes que es pesquen en aquestes aigües a través d'una peixeteria que es troba a la zona del port i que exposa i ven productes de la mar de primera qualitat.

Un cop finalitzada aquesta visita, continuarem el nostre programa per tal de veure i observar de primera mà el jaciment arqueològic de
Closos de can Gaià, situat a les afores de Portocolom. Llorenç Oliver, codirector del projecte de Closos ens va rebre per explicar-nos quina ha estat la seva feina al jaciment des de l’any 1996.

El jaciment arqueològic de “Els Closos de Can Gaià”.
Imatge de Portocolom. Fotografia: Lluïsa Palomero.

És un poblat de navetes (o naviformes segons la terminologia científica) de les que es conserven al manco nou perfectament identificables, encara que, originalment, amb tota probabilitat, n’existirien més com així es pot intuir per alguns trams de murs situats a la perifèria del nucli central. La disposició de les estructures sobre el terreny és dispersa amb una orientació molt similar (S-E).

El poblat fou construït cap el 1700 BC, a l’inicio de l’Edat del Bronze a les Illes Balears, i fou habitat de forma ininterrompuda fins al 850 BC, moment en que el primers talaiots ja estaven funcionant, quan s’abandonà. Posterior en aquesta data, però, s’han documentat diferents activitats en els seus voltants al llarg dels anys. Entre aquestes utilitzacions esporàdiques destaquen les que es feren durant l’ocupació bizantina de Mallorca, en el període islàmic i a època moderna.

Llorenç Oliver ens explicà el projecte del jaciment de Closos
de Can Gaià. Fotografia: Lluïsa Palomero.
Situat a uns 700 m en relació a la mar, els terrenys que l’envolten es caracteritzen per la seva pedregositat, afloraments constants de la roca mare i argiles molt vermelloses que formen les terres més típiques de la zona. Les condicions climàtiques tenen com a constant més important l’escassetat de pluges, fenomen que dona lloc a una vegetació de garriga baixa, amb pocs pins i molts d’ullastres, llentiscles, romaní i altres espècies pròpies de la garriga mediterrània. Però, tant els continus treballs agrícoles que es dugueren a terme fins a mitjans del s. XX com la recent i sostinguda urbanització de l’àrea ha destruït bona part de la vegetació de la zona.

La propera visita del programa es durà a terme dia 10 de novembre a Olis Solivellas (Alcúdia) i ho complementarem amb una petita excursió de pujada al puig Maria (Pollença).

25 d’oct. 2018

ARCA celebra aquesta decisió, la qual es una petició que venim reiterant des de fa anys.


ARCA HA VOTAT EN CONTRA AL  PLE DE LA COMISSIO DE L'IMPOST  TURÍSTIC SOSTENIBLE.

Can Serra edifici gòtic que segueix sense rebre inversió.
Al plé de  la comissió de l'Impost de Turisme Sostenible  la nostra entitat, juntament, amb el GOB han votat en contra de l'aprovació del fons  de l'impost de Turisme Sostenible. El  motiu d'aquest vot en contra per part d'ARCA són els següents:

1. La minsa quantitat  de doblers destinats a  patrimoni cultural, al voltant d'un 8-9% %.  El que fa que sigui un impost  amb una finalitat pràcticament general i no finalista. De fet, el primer  any es va destinar com a objectiu prioritari  les canalitzacions d'aigua i  aquest anys l'objectiu ha estat la construcció d'habitatges protegits,  objectius  ambdós que  tindrien que anar a càrrec del pressupost general  i no a  sobre d'aquest  impost , que el  ca fa es desnaturalitzar la seva vocació  eco-patrimonial.


S'ha renunciat una important partida per a restaurar
patrimoni ferroviari.
2. També s'ha posat de manifest que la renúncia de la Conselleria de Mobilitat  al  finançament amb  fons l'ITS,  de 4.221.079,24 euros  pel projecte de Tren Històric de Sant Llorenç des Cardassar  fa  que aquests fons es  puguin destinar  a  projectes  generals de la  ITS, quan   tindrien que anar  destinats a  finançar nous projectes de patrimoni  cultural. Augmentant encara més el greuja comparatiu, al restar fons patrimonials per a projectes generals.

3. La manca de transparència , amb  els criteris per l'assignació dels projectes, els quals  són  informats en poc temps abans de la seva aprovació  per la comissió executiva.

4. Finalment s'ha posat de manifest que el  mètode de valoració pel qual s'exigeix als béns patrimonial que siguin BIC, i per tant d'interès  superior al  local o municipal,  crea un greuje amb altres criteris de puntuació,  on per exemple en el cas d'infraestructures o  habitatges es financien  obres d'interès local. A la pràctica es priva als Ajuntament d'una  eina  per a finançar la recuperació del seu patrimoni cultural.


5. Evidentment els pocs projectes d'àmbit cultural i patrimonial que han estat inclosos compten amb el nostre suport, però el vot en contra és per tots els arguments esmentats.

24 d’oct. 2018

Agricultura, paisatge i patrimoni: visita a la Confraria de Pescadors de Portocolom.

Portocolom. Fotografia: Pep Camps.
ARCA amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears torna a organitzar un total de 8 visites agràries per tota Mallorca durant l'any 2018.

La idea d'aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera mà com s'elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d'aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l'economia mallorquina.

Closos de Can Gaià. Fotografia: Pep Camps.
Dissabte 27 d'octubre a les 9'00h.
Visita a la Confraria de Pescadors de Portocolom (Felanitx).

Visita posterior al jaciment arqueològic de Closos de Can Gaià.

Preu: 4 euros.

Sortida: Amb autocar des del camí de Jesús cantonada via Alemanya (Palma).

Inscripció prèvia, places limitades

22 d’oct. 2018

Congrés Internacional de Molinologia.

Molí de Can Morey (1947).
El departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca ha organitzat entre els dies 18 i 20 d'octubre l'XI Congrés Internacional de Molinologia.

ARCA ha tengut el plaer de participar en aquest congrés organitzant visites guiades pels acompanyants dels congressites (al centre històric de Palma, castell de Bellver i Sóller).

El passat divendres 19 d'octubre poguerem participar a una visita tècnica als molins de Can Morey (Pla de Sant Jordi, Palma), restaurats pel Consell de Mallorca. Són uns molins moguts per la força del vent i que serveixe per extreure aigua del subsòl. El molí proper a les cases fou construït al 1920 i el que està devora el camí es construí a 1947.

Màquina que s'està restaurant al taller de restauració
de la 
Unitat del Patrimoni Historicoindustrial.
Posteriorment, poguerem visitar i observar com fan feina al taller de restauració de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial del Consell de Mallorca, situat a l'aeròdrom de Son Bonet.

Per finalitzar, anarem fins a la possessió de Son Torrella (Santa Maria del Camí), ons ens varen rebre els folcloristes Càndid i Pau, on ens delaitaren amb una magnífica interpretació de música tradicional mallorquina a la clastra. Poguerem veure de primera mà, els treballs de restauració i recuperació de la tafona que ha dut a terme el Consell de Mallorca. 

ARCA organitza la cinquena visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni a la finca es Vinyol (Manacor).

Biel Oliver explicant a la finca des Vinyol.
ARCA amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears ha organitzat la cinquena visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni.

El passat dissabte dia 20 d'octubre es visità la finca des Vinyol, situada al camí de Son Fangós, del terme municipal de Manacor. Aquesta empresa familiar desenvolupà producció d’agricultura ecològica i fou un referent a Mallorca, ja que fou de les primeres a l’illa en implantar aquest sistema, després d’un viatge a Israel a finals dels anys’80 per part del seu propietari, el Sr. Biel Oliver. Durant tres dècades han produit una varietat de productes agrícoles: verdures, hortalisses i fruites, de primera qualitat i a un preu molt competitiu, on el client es podia emportar a ca seva una senalla amb diferents productes frescs de temporada.

La finca des Vinyol treballà a ple rendiment durant tot l’any fins fa una sèrie d'anys, per tal de produir i oferir una varietat de productes de temporada durant qualsevol època. La finca autogenerava tota la seva producció i reciclava els seus residus, que servien com a combustió per als nous conreus.

Casa on va viure fra Juníper Serra al barri del Barracar a Petra.
Fotografia: Pep Camps.
Un cop finalitzada la visita, ens dirigirem a la localitat de Petra, on gaudirem d’una visita especial, les primeres pases de fra Juníper Serra (1713-1784), un dels mallorquins més universals que ha donat aquesta terra, nascut al barri del Barracar de Petra i que als 35 anys abandonà Mallorca per embarcar-se fins a les Indies, on fou el fundador de diverses missions al llarg de la costa de California, que s’han convertit a dia d’avui en importants centres urbans dels Estats Units i Mèxic.

Des de l'any 1959 l'Associació d'Amics de fra Juníper Serra vetlla pel manteniment i conservació de la casa on va viure durant els seus primers anys aquest il·lustre personatge, la qual encara conserva un aire de l'època, després de ser restaurada a l'any 1932. La mateixa associació s'encarrega d'atendre el museu dedicat a la memòria del frare franciscà i del seu recorregut com a missioner per la costa oest de nord-amèrica. Peces interessants vengudes des d'Amèrica de forma voluntària i altres donades des de la pròpia Mallorca confeccionen un petit espai que ens fa entendre un poc millor la vida i l'obra d'un dels mallorquins més importants que ha donat la nostra història.

La propera visita del programa serà dissabte 27 d'octubre a la Confraria de Pescadors de Portocolom i posteriorment visitarem el jaciment arqueològic de Closos de Can Gaià.

17 d’oct. 2018

El Ple del Consell de Mallorca es compromet per unanimitat a catalogar el velòdrom del Tirador.

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat una moció per instar l’Ajuntament de Palma a la catalogació patrimonial del Velòdrom de Tirador i la seva inclusió en el Catàleg municipal d’edificis protegits que actualment està en fase d'actualització. Segons la moció, en cas que en un termini de cinc mesos aquesta no es fes efectiva seria el Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca qui iniciaria els tràmits per a la seva protecció com a Bé Catalogat a partir del mes de març de 2019.


L'historiador Manel Garcia ha intervingut en nom d'ARCA en una moció presentada pel grup polític de Ciutadans.

La iniciativa esmentada va ser presentada per la consellera de Ciudadanos, Cristina Fiol, i va rebre el suport d’ARCA a través d’una comunicació de Manel García, soci de l’entitat i autor del llibre “El velòdrom de Tirador. Una història de l'esport a Mallorca”, que va emfatitzar les qualitats del Tirador, una de les instal·lacions esportives més antigues a nivell mundial (construïda el 1903) i
coneguda en el seu temps com la catedral del ciclisme, a més del seu valor com a obra d’enginyeria, punt de trobada social i el seu paper crucial en el desenvolupament del ciclisme local i altres esports.

La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups del Consell de Mallorca.


Intervenció de Manel García al Ple del Consell de Mallorca de dia 17 d'octubre en representació d'ARCA

Senyor president, senyors consellers i públic assistent,

Us dirigesc aquestes paraules en nom d’ARCA i també com a coneixedor de l’element que ens ocupa: el velòdrom de Tirador, que com ara us explicaré és molt més que una pista ciclista en desús.

Per començar, Tirador fou la pista ciclista més important de l’Estat durant més de seixanta anys, des de la seva inauguració l’any 1903. És la pista més antiga de Mallorca, de tota Espanya i la dotzena més antiga d’Europa i de tot el món. Fou tancada el 1973 i es conserva casi petrificada, com quan fou inaugurada; per això és un exemple valuós d’un temps passat, quan el ciclisme mallorquí en pista dominava el món amb figures com Guillem Timoner. Fou coneguda popularment com la catedral del ciclisme, perquè mai va ser un velòdrom més.

A Tirador s’hi practicaren altres esports com futbol, bàsquet, boxa, motociclisme, atletisme o patinatge quan aquests esports començaven a practicar-se a Mallorca ara fa 80, 90 o 100 anys, així que el seu paper a nivell poliesportiu també ha estat clau. Fora de l’àmbit esportiu fou un punt de trobada ciutadà per a la celebració de tot tipus d’actes, festius i artístics, espectacles i concerts. En fi, el recinte fou un espai social de primera magnitud.

Com a obra d’enginyeria és un element excepcional. La seva estructura, de 115 anys, manté una gran fortalesa a pesar de dur 45 anys clausurada, i degradada només superficialment perquè fou concebuda per perdurar, com les antigues obres de l’època clàssica. Cal destacar l’edifici que l’acompanya: es Xalet, de Gaspar Bennàzar, nom crucial de l’arquitectura mallorquina. En el seu extens catàleg és una obra de petites dimensions però no pas secundària ni mancada d’originalitat, que també mereix ser recuperada.

Tirador fou peça clau en la incorporació de Mallorca a la modernitat europea a principis del segle XX. El pas constant de figures ciclistes estrangeres durant més de sis dècades va donar a conèixer l’illa a nivell internacional. Es a dir: la pista va col·locar Mallorca en el mapa europeu, abans que ho fes el turisme.

Potser vos soni estrany que una instal·lació esportiva tengui valor patrimonial; de fet, el paper de l’esport en la nostra societat encara és recent en termes històrics. Però hem de recordar que això passava amb altres elements com naus industrials, mines o pedreres, abans ignorats però ara valorats. Com ells, Tirador ha transcendit el seu ús original i ara reclama el seu espai: hem d’anticipar-nos a un fet que aviat serà normal.

Fa pocs anys la pista havia de desaparèixer perquè tot aquest bagatge es desconeixia. Això ha canviat i es preveu la seva rehabilitació, però és necessari que rebi una protecció patrimonial d’acord amb la seva vàlua. Altres elements similars, com el Frontó Balear, els vàrem perdre; però Tirador encara el tenim aquí.

Per acabar, des d’ARCA demanam el vostre vot favorable a la moció, d’acord amb el pes històric, social, patrimonial i arquitectònic de Tirador. I si pot ser de manera unànime, per donar-li més força. Moltes gràcies.


15 d’oct. 2018

Tertúlia de Patrimoni: Pla de Mobilitat.

Demà dimarts 16 d'octubre a les 20'00h.

"Presentació del Pla de Mobilitat", a càrrec Jaume Mateu Lladó, director general de Mobilitat i Transports del Govern de les Illes Balears i Dr. Maurici Ruiz Pérez, professor de geografia de la UIB.

Modera Josep Masot, vice-president d'ARCA.

Lloc: Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

10 d’oct. 2018

Agricultura, paisatge i patrimoni: visita a la finca es Vinyol (agricultura ecològica).

ARCA amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears torna a organitzar un total de 8 visites agràries per tota Mallorca durant l’any 2018.

La idea d’aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera mà com s’elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d’aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l’economia mallorquina.

Dissabte 20 d'octubre a les 9'00h.
Visita a Es Vinyol (Manacor). 
Agricultura ecològica.
Visita posterior a la localitat de Petra on seguirem les passes de fra Juníper Serra.

Sortida: Amb autocar des del camí de Jesús cantonada via Alemanya (Palma).

Inscripció prèvia, places limitades

La nostra solidaritat al poble de Sant Llorenç des Cardassar.


2 d’oct. 2018

Viu el Patrimoni amb ARCA, iniciativa per als centres escolars.

ARCA torna a participar un any més al programa Viu la Cultura que coordina la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears

ARCA presenta una sèrie de  visites històriques i culturals adreçades a alumnes escolars per al curs 2018-19.

La proposta per a aquest any és:

- Palma gòtica.
- La Seu i els seus voltants.
- Bennazar Palma.

Per més informació podeu contactar amb ARCA al tel. 971 71 95 31 o per correu electrònic al arcainforma@arcapatrimoni.net

Veure programa Viu el

1 d’oct. 2018

ARCA ha visitat el Coronado. Un valor Patrimonial que ha de tenir futur.

Una representació d'ARCA va poder visitar ahir diumenge dia 30 de setembre l'avió Catalogat pel Consell de Mallorca des de l'any 2011.

L'Associació Amics de Son Sant Joan fa una feina encomiable per valorar un patrimoni singular que passa desapercebut per la majoria de la gent.

L'avió està en unes condicions aceptables, però necessita rehabilitació i manteniment. L'Associació Amics de Son Sant Joan té projectes per donar un ús educatiu i que pugui ser visitat.

ARCA va donar suport a l'entitat per evitar fa dos anys que l'avió fos descatalogat i destruït.

Ara, es tracta de continuar treballant i evitar que el pas del temps i l'abandonament el degradin. La societat civil i l'administració s'han de comprometre.

El Coronado de Palma és l'únic que es conserva a tot el territori espanyol. La resta varen ser destruïts.

Coronado

Fabricat l'any 1962, estava dotat d'un sistema de navegació molt avançat.
Va volar primer amb American Air Lines i després amb Spantax. El seu darrer vol va ser el mes d'abril de 1987.

ARCA valora la seva conservació i ús com a una aposta pel Patrimoni Industrial, tan malmenat i poc considerat a la nostra terra.

La intenció no és que l'avió torni a volar, la intenció és conservar, rehabilitar i que pugui ser visitat i contribuir al coneixement d'un sistema de transport que està en contínua evolució.

ARCA organitza la quarta visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni a vins Mesquida Mora (Porreres).

Bàrbara Mesquida dirigeix les seves explicacions a
l'interior del celler de vins Mesquida Mora.
ARCA amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears va organitzar el passat dissabte 29 de setembre la quarta visita del programa “Agricultura, paisatge i patrimoni”.

La idea d'aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera mà com s'elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d'aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l'economia mallorquina.

Vinyes de Mesquida Mora.
La visita als vins Mesquida Mora (Porreres) es complementà amb una visita posterior al cementiri de Porreres, lloc de repressió durant els anys de la Guerra Civil, on poguerem comptar amb les explicacions de l'historiador Tomeu Garí, qui ens aportà les darreres informacions sobre l'exhumació de la fossa comú de Porreres, on es pogueren recuperarar els cossos de 55 persones assessinades pel regim franquista.

Per finalitzar el programa, anarem fins al puig de Monti-sion, on poguerem gaudir del seu magnífic santuari, documentat a finals del segle XV i que entre el segle XVI i 1835 fou un centre d'ensenyament de gramàtica llatina.

Cementiri de Porreres, on Tomeu Garí ens explica els treballs
d'exhumació de la fossa comú.
Bàrbara Mesquida prové d'una empresa de vineters de quatre generacions, la qual es constituí com a societat anònima l'any 1994 amb el nom de vins Jaume Mesquida, tot i que inicialment fou fundada per Jaume Mesquida Barceló el 1945 als carrers de sa Vileta i Pou Florit. Als anys'80 tenia 25 quarterades de vins repartides en 10 finques. El 1975 introduïren ceps de Borgonya i Aquitània. De les seves finques treien el 85% de la verema, la resta la compraven als pagesos.

El 1994 produïren vins fins de qualitat, com negre de criança, blanc varietat i fruital i blanc de criança. Fou la primera empresa de Mallorca que produí cava, 2.000 botelles l'any 1993 i 7.500 botelles l'any 1994. Entre vi i cava, l'any 1994 es produïren 80.000 botelles, de les quals s'exportaren a Alemanya, Bèlgica i Suïssa. En l’actualitat produeixen un total de 210.000 botelles. 

Santuari de la Nostra Senyora de Monti-sion.
Fa 7 anys, decidiren tancar el celler del centre de Porreres i obrir-ne un de nou amb el nom de vins Mesquida Mora, on convertiren les seves vinyes a cultiu biodinàmic fi així comença la nova aventura amb l’elaboració d’uns vins que expressen el potencial d’una vinya més viva, més sana, més autèntica. 

La propera visita es durà a terme dissabte 20 d'octubre a la finca d'agricultura ecològica es Vinyol (Manacor) i ho complementarem visitant la localitat de Petra.