26 de gen. 2021

ARCA REBUTJA EL PROJECTE DE PARC FOTOVOLTAIC A SON BONET I DEMANA QUE S'ESTUDIÏN ALTERNATIVES A LA SEVA UBICACIÓ.

Mitjançant aquest comunicat ARCA vol manifestar el seu rebuig al projecte de parc fotovoltaic a Son Bonet, promogut a instàncies d'AENA amb la intenció que subministri el 40% de l'energia que consumeix l'Aeroport de Sont Sant Joan i que suposarà l'eliminació de l'única zona verda compresa entre es Pla de na Tesa i es Pont d'Inca, amb el consegüent perjudici que això suposarà per a veïns i vianants de la zona. 


El projecte s'ubica a més en una zona d'alta densitat poblacional, amb el consegüent impacte paisatgístic i mediambiental que l'estesa de les plaques suposarà per a veïns i residents. No debades parlam d'una ocupació de gairebé 20 hectàrees de terreny dividida en cinc parcel·les o solars fotovoltaics, la major de les quals es correspon amb l'esmentada zona verda, l'única de què disposen els veïnats dels nuclis urbans del Pont d'Inca i es Pla de na Tesa en tot el terreny, actualment ocupat per les instal·lacions de l'aeròdrom de Son Bonet.

ARCA considera que el canvi cap a les energies renovables i la transició energètica, un dels punts recollits als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU per a 2030, és del tot urgent i necessari, però que no s'ha de fer a qualsevol preu. En aquest sentit manifesta la seva preocupació per l'ocupació sovint indiscriminada i sense cap mena d'ordenació de sòl rústic a Mallorca per ubicar-hi parcs fotovoltaics, amb el consegüent perjudici al territori i al patrimoni de l'illa. En el cas concret de Son Bonet, a més, s'hipoteca l'únic espai verd d'aquesta zona de Marratxí, que a la pràctica constitueix l'única contraprestació que tenen els veïnats d'ençà l'expropiació dels terrenys per construir-hi el que va ser primer aeroport de Mallorca i actualment aeròdrom dedicat a la pràctica esportiva i comercial de l'aviació.

ARCA entén també que allò el més lògic seria ubicar la instal·lació en una zona el més propera possible a l'Aeroport de Sont Sant Joan, a fi d'evitar els elevats costos que comporta el transport de l'energia obtinguda fins a les subestacions o punts de subministrament. Sol·licita, doncs, que AENA reconsideri les seves pretensions de construir un parc fotovoltaic en aquesta zona de Marratxí i fa costat les reivindicacions dels veïnats expressades a través de la plataforma ciutadana pro Pulmó Verd, que ja ha expressat públicament la seva oposició a l'esmentat projecte. Demana a més a més a l'Ajuntament de Marratxí que s'hi oposi clarament i que eviti d'aquesta manera allò que, en cas de dur-se a terme, comportarà la desaparició de l'única zona verda transitable en tota aquesta àrea, l'ocupació fotovoltaica de la qual esdevendria, amb tota seguretat, irreversible.