27 de jul. 2018

ARCA intervé al Ple de l'Ajuntament de Palma per deixar constància de la nostra oposició a la normativa d'Ocupació de Via Pública.

Àngels Fermoselle intervé al Ple de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma ha aprovat la norma d'Ocupacuó de Via Pública. Una notícia dolenta perquè manté el perjudici al paisatge urbà i l'ocupació excessiva:

Una pressa de pèl a la ciutadania.

ARCA ha anat al Ple per deixar constància de la seva oposició.
A continuació copiam el text que hem llegit a la nostra intervenció, a càrrec de la vicepresidenta d'ARCA, Àngels Fermoselle.

Text íntegre de la intervenció:
Avui, per desgràcia per a aquesta ciutat gairebé segur que s'aprovarà la nova normativa d'Ocupacuió de Via Pública que consagra pràcticament les greus errades de l'anterior.

Continuarem tenint mampares, barreres, barreretes, pissarres i rètols i més rètols i pissarres, jardineres i tests, tot per privatitzar l'espai públic i compartimentar-lo.
També tendrem para-sols rectangulars molt grossos, que sumats a les mampares i a les jardineres, aconsegueixen un efecte pantalla igual o pitjot que el d'un tendal.

ARCA vol terrasses, però vol que siguin el més transparent possibles, volem veure la nostra ciutat a través d'elles. No ha hagut manera. Era fàcil. En privat ens deien que eren molt interessant les nostres propostes, ja no diguem quan eren a l'oposicuó, llavors sí que els hi agradaven...

ARCA també volia que els infractotrs, els que no compleixen les normes del PGOU, els que pinten la seva façana d'un color prohibit o planten un aire acondicionat o han fet unes obres il.legals a la façana, no puguin gaudir de la terrassa, ja veurien com ben aviat complirien la normativa i tothom guanyaria. Perquè no atendre les al.legacions d'ARCA en aquest sentit premia als infractors i castiga a la gent de bé que sí compleix la norma.

ARCA volia que als nostres barris singulars i al nostre Centre Històric els comerços fossin diversos i que la façana del seu edifici es pugui contemplar com a una unitat. Però no podrà ser perque no varien una línea de la normativa anterior i  els expositors dels comerços, souvenirs etc poden invadir, com ara, tota la façana. Ja tenim carta de legalitat per dur l'estètica de Magaluf al Centre Històric i als barris singulars.

ARCA volia que els suports de publicitat petits, mitjants i grans que poblen la nostra ciutat es vessin disminuits al màxim. Han canviat els TEMPS, ara la publicitat té vies digitals i personalitzades, no fa falta invadir el paisatge urbà i perjudicar-lo, però no ens han fet cas perquè es veu que aquests detalls, que fan bé o mal una ciutat, no els consideren.

ARCA volia que la ciutat recuperés les parts centrals i majoritàries de les plaçes per estar, passejar, prendre el sol i jugar els infants, però no, aquest govern municipal, igual o pitjor que l'anterior, consagra el robatori de les plaçes pels negocis particulars.  

ARCA considera una pressa de pel  aquesta nova normativa perquè els canvis més que mínims, són ridículs.

- Es prohibiran  els tendals d'aquí 18 mesos
- S'obligarà a retirar  tots els estris el vespre. (ara, la majoria també ho hauria de fer però no es fa complir)
- A dos barris es tendrà mig metre més per passar.
- I es lleven les terrasses petites aferrades a paret, el que diuen microocupacions-
I res més.

Per això tres anys de espera.

Ens han fet perdre hores, dies, setmanes de feina per no escoltar, no entendre i no vetllar per l'interès general?

La nostra decepció és més que profunda. Ratlla la indignació.

Nosaltres, demòcrates convençuts pensàvem que un període d'al.legacions era per a que qui governa mediti sobre les propostes ciutadanes, reflexioni i perquè rectifiqui. Però vostès han passat sobre aquest període per obligació, no han contestat les al.legacions de molts de folis i ben argumentades que hem presentat diversos grups ciutadans i tot, com han reconegut a qualque mitjà perquè atendre al.legacions com les nostres, tot i que saben que són de justícia, obligaria a retardar l'aprovació.

Nosaltres hem esperat tres anys amb l'esperança de  guanyar espai al carrer, i de guanyar paisatge urbà. Avui, a la votació previsible, per desgràcia, repetim, aconseguiran que perdem l'esperança. 

26 de jul. 2018

ARCA lamenta que Cort no aposti per recuperar Patrimoni Cultural amb l'impost de Turisme Sostenible.

Última Hora, 26-7-2018
ARCA lamenta que l' Ajuntament de Palma no sol·licti cap projecte de conservació o restauració patrimonial provenent de l'impost de Turisme Sostenible.
Aquesta decisió evidència el nul interès del govern municipal de Cort cap al Patrimoni Cultural de la ciutat, on cal recordar-li que l'edifici gòtic de Can Serra es troba totalment abandonat, com a exemple més patent.

Pensem que els projectes que es presenten són interessants per a la Ciutat, però s'haurien de finançar per a unes altres vies, degut a que l'impost denominat com a ecotaxa, tenia com a finalitat invertir en mediambient i patrimoni.

En aquest moment, podem afirmar que aquest impost ha perdut totalment la seva finalitat inicial, pel qual fou creat i observem com les administracions presenten qualsevol tipus de projectes.

19 de jul. 2018

L'Agència de Defensa del Territori dóna la raó a ARCA en relació a les denúncies presentades a la propietat del molí des Castellet (Calvià).

Primeres obres il·legals que ARCA va denunciar a unes
casetes de roter properes al molí des Castellet. Maig 2010.
ARCA va presentar les primeres denúncies davant l'Ajuntament de Calvià a l'any 2010, quan varem detectar que als terrenys propers al molí del Castellet, concretament a la parcel·la 225 del polígon 1 de Calvià, zona declarada com a ANEI, es duien a terme unes obres sense permís a unes antigues casetes de roter i la instal·lació d'una barrera que impedia passar pel camí que dóna accés al molí des Castellet, el qual es contempla segons el cadastre com a “via de comunicació de domini públic”.

L'Ajuntament de Calvià ens donà la raó i la propietat fou sancionada en aquell moment i es digué que la instal·lació de la barrera al camí d'accés, era una infracció urbanística molt greu i que no comptava amb llicència municipal.

VIII pujades reivindicatives organitzades des de l'any 2010

Barrera il·legal que no va permetre que la pujada reivindicativa
del 21 de desembre de 2014 es celebrés d'una forma normal.
La comissió pro-molí des Castellet, en la qual ARCA forma part ha organitzat fins a vuit pujades reivindicatives des de l'any 2010, demanant la restauració del molí des Castellet i la retirada de la barrera del camí d'accés. Fins al moment, tot i la il·legalitat d'aquesta, encara no s'ha retirat.

Obres il·legals reiterades

Tot i les sancions de l'Ajuntament de Calvià la propietat ha seguit duent a terme obres il·legals durant aquests darrers anys, les quals han estat denúnciades per ARCA, com ara la incorrecta intervenció que es dugué a terme al cintell del molí al novembre de 2014 o les obres que es dugueren a terme al camí d'accés al gener del 2015.

L'Agència de Defensa del Territori ha sancionat a la propietat amb una multa de 72.294 euros

Antic empedrat del cintell que va desaparèixer després
d'una desafortunada intervenció i sense permís al gener
de 2014.
L'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca ha sancionat a la propietat del molí des Castellet amb una quantiosa multa de 72.294 euros i obliga a:

  1. La demolició de les obres consistents en tancament de l'accés a la finca del camí de sa Font i consolidació parcial des Molí des Castellet.
  2. La restitució dels terrenys a l'estat anterior.
  3. El cessament definitiu dels actes i usos desenvolupats i de qualsevol servei públic.

L'Agència de Defensa del Territori ha informat a l'Ajuntament de Calvià

Maquinària pesada i sense permís va dur a terme unes obres
al camí d'accés al molí des Castellet al gener de 2015.
L'Ajuntament de Calvià ha estat informat al respecte i la propietat té l'obligació de presentar un projecte de restabliment per haver executat obres sense llicència i no legalitzables.


Aquesta decisió i sanció exemplar ens dóna el cònsol d'haver actuat amb coherència i constància sobre els valors que defensem, que són la conservació i respecte del Patrimoni Cultural de Mallorca i a la vegada és un missatge clar i contudent que la llei està per a complir-se. 

ARCA exigeix a Cort que compri solars cèntrics a Pere Garau per a fer equipaments públics.

ARCA sol·licita a Cort que inverteixi a Pere Garau comprant un o dos solars cèntrics que permeti construir equipaments culturals i el Centre de Salut

Consideram que oferir ara un lloguer de 1.500€ per a un local, no és ni de prop el que necessita un barri amb greus mancances 
El barri necessita equipaments culturals i de tot tipus.

ARCA ho va plantejar al Consell de Gerència d'Urbanisme fa un any i el dimarts passat

ARCA, com a membre del Consell de Gerència d'Urbanisme ja va plantejar fa un any la urgència de comprar els pocs solars lliures i cèntrics que queden. Tan sols reverem bones paraules i cap acció.

Dimarts passat, a la darrera reunió del Consell de Gerència vàrem tornar a plantejar el mateix: és urgent la compra de solars i creació d'equipaments. Ens diguéren que havíen de trobar finançament. La resposta demostrava que no havia hagut voluntat clara de dotar d'equipament mínim una barriada a la que no s'ha fet cap inversió municuipal des de l'època d'Aina Calvo.

Darreres inversionsal al barri, els Plans E

A l'època d 'Aina Calvo, gràcies als Plans E, es varen millorar una sèrie de carrers principals i dotar aquests de contenidors soterrats, una acció molt encertada. També al final de legislatura amb unes restes de pressupostos es va crear la placeta proposada per ARCA i dedicada a Encarna Viñas a la confluència dels carrers Antillón i Luca de Tena.

De llavors aquí zero inversions al barri més poblat de ciutat amb una densitat de població i multiculturalitat que necessita una atenció especial.

No tenim cap equipament públic excepte el mercat i un centre de salut de lloguer i en condicions precàries.

ARCA va desenvolupar un estudi sobre el patrimoni de Pere Garau i el nostre compromís amb la barriada ha continuat.

En resum: intentar contentar ara el barri amb un lloguer de 1.500 € mensuals no aporta cap solució de futur i no és el camí. Demanam inversió real i finançament per a la compra de solars cèntrics i execució de projectes d'equipaments als mateixos.

Apostem per compensar l'oblit d'anys a Pere Garau. Ja tenim assumit que serà impossible crear cap zona verda perquè l'absurda planificació desenvolupista no ho permet. El barri més poblat de ciutat no té cap parc com no siguin la part central de les rodones de circulació: plaça Columnes i Plaça Miquel Dolç.

Invertim, doncs, en equipaments culturals i de salut que es cerqui un finançament ja.

18 de jul. 2018

Ressò als mitjans de comunicació de la nostra demanda reiterada al Consell de Mallorca perquè actui urgentment en la conservació de la Cartoixa de Valldemossa.ARCA apel·la a regidores i regidors de Palma individualment a no aprovar una normativa d'Ocupació de Via Pública que perpetua les errades de l'anterior

Avinguda Antoni Maura.
ARCA envia una carta a cada regidora i regidor de l'Ajuntament de Palma per apel.lar  la seva responsabilitat per intentar evitar en darrer extrem l'aprovació d'una normativa d'Ocupació de Via Pública que perpetua les errades de l'anterior, ja que pràcticament és idèntica.

Respecte a les terrasses, han de ser el més transparents possibles. No han de compartimentar i tapar la ciutat

Les terrasses haurien de ser el més transparents possibles; hem de veure les façanes a través d'elles, per tant únicament haurien de contenir taules, cadires i para-sols, de tamany limitat. Tot per evitar molèsties i per afavorir el paisatge urbà. Es podria plantejar permetre l'hivern les estufes que no impliquin renous, ni olors, ni emisions de gasos.

No haurien de tenir ni cartells, ni pissarres, ni jardineres, ni tests, ni mampares, ni barreretes.

Respecte a l'ocupació. El guany per a vianants és esquifit

S'haurien de recuperar més espai públic i central especialment a les places, tal i com s'havia promés, a les places com la d'en Coll, Weyler, la redona junt al Parlament, la de la Mercè.... la nova ordenació preveu un increment mínim de l'espai lliure i no dels espais millors i centrals.

Respecte als carrers, guanyar tan sols mig metre i tan sols a tres barris, és un guany molt esquifit.

Respecte a comerços i souvenirs. Duen l'estètica de la Plaja de Palma als barris i al Centre Històric

Plaça Major.
Els comerços, especialment els de souvenirs, omplen la façana de tot tipus d'estris ja que la nova normativa, idèntica a l'anterior, els ho permet. Això seria raonable a la Platja de Palma, però no ho és a la majoria dels barris de ciutat. Tenim casos a l'entorn de la Seu que podem qualificar d'agressió estètica, però que compleix normativa i la seguirà complint perquè res ha canviat.

ARCA ha proposat que es copïi la manera de fer de ciutats com Girona. Allà el respecte és absolut. A Girona veus la ciutat i els seus edificis, no hi ha res a les façanes que pugui alterar l'estètica, no obstant té el nombre de petits comerços per metre quadrat més elevat que coneguem.

Respecte al compliment de la legalitat. Es beneficia a l'infractor

ARCA creu que el privilegi de tenir terrassa no se li ha de donar a qualqú que no compleix la normativa de façana que estableix el PGOU: color, obertures, aires acondiciionats, rètols.... Sino, es produeix un agravi comparatiu amb qui sí compleix.

Les propostes d'ARCA assumibles i necessàries


Les nostres propostes consideram que són raonables, assumibles i necessàries. D'altre banda no són ni extremes ni impliquen merma de negoci pels bars i restaurants. El que sí impliquen les propostes d'ARCA és una millora estètica de la ciutat, una reducció de l'efecte pantalla i compartimentació que tanmateix amb la nova normativa continúa. També impliquen les propostes d'ARCA,  la preservació d'un actiu econòmic de primera magnitut que és la imatge de la ciutat i l'us amable també per a qui aquí habitam.

17 de jul. 2018

ARCA TORNA A INSISTIR EN LA INTERVENCIÓ URGENT DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA.

Corredor de la Cartoixa de Valldemossa.
FA QUATRE ANYS QUE ARCA VA DEMANAR AMB UN INFORME EXTENS DE LA SITUACIÓ HISTÒRICA DE LA CARTOIXA DE VALLDEMOSSA.

MANCA CONSERVACIÓ I ORDENACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EN EL GRAN IMMOBLE HISTÒRIC, AVUI DE DIFERENTS PROPIETARIS.

La situació de la Cartoixa de Valldemossa: manca intervenció i conservació

Segons informen els mitjans de comunicació, un recent informe tècnic sobre la Cartoixa de Valldemossa demanat per la propietat ha dictaminat greus danys estructurals, deguts a filtracions ocasionades pel seu sistema hidràulic.

Aquesta problemàtica s’ha agreujat per una ocupació inconscient del monestir, que ha arribat al límit durant les darreres dècades. Poc després de la desamortització de 1835, un pic hagueren partit els monjos, s’inicià la divisió del conjunt que comportà la multiplicació de propietaris, l’habilitació d'habitatges i la transformació dels edificis. Llavors es preveia el manteniment d’elements comuns. Però la subdivisió continuà fins a la situació actual, dominada per la falta de cura de les infraestructures i els espais compartits. Això es reflecteix avui als moviments estructurals dels corredors, al claustre de les murteres que s’esfondra o a la murada, que s’ha començat a esbucar per la zona de les cel·les del segle XVII. També les humitats i el tràfec dels visitants han afectat l’església, mostrant una radiografia molt preocupant del BIC.
Murada cel·les segle XVII.

Pensam que en el context actual no s’ha d’incidir en plans de màrqueting o en projectes museogràfics, perquè les necessitats són altres, molt més urgents.

El 21 de juliol de 2014, signàrem i adreçàrem a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca una petició redactada conjuntament per Concepció Bauçà de Mirabò i ARCA, sembla ser que admesa com a necessària per l’Ajuntament de Valldemossa, on demanàvem una protecció efectiva del BIC de la Cartoixa de Valldemossa. A partir d’una completa visió del bé que partia d’una tesi doctoral, aportàvem gran quantitat d’informació sobre l’evolució i la situació actual del conjunt, per tal d’aclarir tot allò referent a la seva complexitat i emmarcar millor el seu valor patrimonial. Quatre anys després i malgrat les gestions fetes per uns i altres, no hem rebut encara resposta a aquella petició.

Cruis al corredor de Cartoixa.
Davant la greu situació, URGEIX LA INTERVENCIÓ DECIDIDA DEL CONSELL DE MALLORCA amb el compromís clar de tota la comunitat de propietaris (inclosa la Diòcesi i l'Ajuntament de Valldemossa), front a qualsevol interès particular. I també cal demanar la implicació del Govern de les Illes Balears (per exemple, la seva Conselleria de Cultura organitza concerts en l'espai sense preocupar-se'n, sembla, del seu estat de seguretat i de conservació real). Per la peculiaritat del BIC de què es tracta, el Govern també s'hi ha d'implicar, fins i tot, potser amb doblers públics de l'impost turístic.


Aquest sí que és un Projecte de conservació de patrimoni cultural pendent de realitzar i amb efectes directes a tota la serra de Tramuntana, a la població de Valldemossa i al turisme en general. Pareix mentida que en els temps que corren no ens poguem posar d'acord amb un Projecte d'intervenció com aquest que implica la conservació -si arribam a temps i esperam que sí- d'un BIC de primer nivell. Per complicat que sigui, la Cartoixa de Valldemossa ho requereix de forma urgent, no es pot esperar més.

12 de jul. 2018

Cort consuma la destrucció del paisatge de la ciutat amb la nova normativa d'Ocupació de Via Pública.

La nova normativa d'OVP és vella i caduca. Guanyar mig metre és una presa de pel i un insult a la intel·ligència.

Mampares, jardineres i grans para-sols seguiran privatitzant el sòl públic

És una autèntica vergonya que l'equip de govern de Cort i especialment els responsables de l'àrea, no han atès pràcticament cap de les propostes de grups com ARCA que venim alertant de l'efecte perniciós d'una normativa mal aplicada i amb grans errades de fons.

La nova normativa és pràcticament idèntica a l'anterior en tots i cadaun dels seus punts, excepte en aspectes molt puntuals i absolutament insuficients.

Probibir dins d'un any i mig els tendals, però permetre dues mampares de 1,70 metres d'altura en dos dels laterals endemés de jardineres, farà que l'efecte visual de pantalla paisagística sigui el mateix o pitjor.

Engany i pèrdua de temps
Tot aquest procés ha sigut un autèntic engany i una pèrdua de temps per a la ciutadania compromesa. Cort ni ha escoltat, ni ha consensuat, ni ha rectificat. S'ha limitat a deixar passar el temps per a que tot segueixi pràcticament igual.

ARCA no pretèn l'eliminació de cap terrassa. Sols demanem recuperar el paisatge urbà i per aquest motiu que sol es permetin cadires, taules i para-sols de forma que la terrassa sigui el més transparent possible.

És una proposta senzilla que és fàcil d'entendre. Però l'equip de govern de Cort vol que siguin havent pizarres de propaganda de paelles, begudes i pizzes de fins a 1,20 metres d'altura, dos per terrassa amb mampares, barreres, cossiols i jardineres, tot per fer malbé la imatge de la nostra ciutat.

Francament creim que les nostres propostes no perjudiquen al negoci de ningú, al contrari, millorar la imatge de la ciutat va a favor de tota l'activitat econòmica.

Podem i tot l'equip de govern vol els souvenirs de s'Arenal a tots els barris de la ciutat

Així ho permet l'ordenança, exactament igual a l'anterior. Permeten cobrir tota la façana de tot tipus de tavalloles, camisetes, estris de platja, collars, etc, amb tal de que no sobresurtin més de 20 cm de la mateixa. El resultat lamentable, ja el tenim en molts dels carrers del Centre Històric.

Si haguéssim que posar nota sobre la gestió de l'Ordenança d'Ocupació de Via Pública per part de l'equip de govern seria un zero rotund i lamentable. Pagarem les conseqüències igual que les esteim pagant ara.


La plaça d'en Coll, la de Santa Fe, la de Weyler, la del Parlament i tants carrers dels barris com a algunes de l'entorn dels mercats municipals, seguiràn sent espais robats.