27 de des. 2012

ARCA preocupada per la destrucció d’un marge de característiques úniques a la possessió de Son Esteva (Andratx)


ARCA ha pogut tenir coneixement de la degradació que està patint un antic marge situat a la possessió de Son Esteva, el qual presenta unes característiques constructives úniques i especials, que el fan un element especial i que és susceptible de ser protegit per evitar que es segueixi degradant.

Sabem que des de fa un temps, s’estan duent a terme d’una forma continuada, indiscriminada i sense cap control la cremació de restes de poda d’arbres o matolls, les quals es col·loquen a la paret del marge. Posteriorment, aquestes són cremades, sense tenir en compte cap protòcol d’emergència, ni el manco respecte cap a la conservació de l’element etnològic que acabarà deteriorant-se si segueixen els treballs a aquest ritme.

A les imatges es pot observar, com la filera de blocs situada a la part superior del marge ha desaparegut parcialment, és un efecte del nivell de degradació que estan ocasionant aquests treballs de cremació de poda.

Altres conseqüències

Degut a que aquest marge es troba molt aprop del nucli urbà d’Andratx, són constants els olors a fum i cremat que els veïnats de la zona pateixen.

ARCA demana a l’Ajuntament d’Andratx que aturi immediatament aquests treballs de cremación de poda, perquè el marge de Son Esteva no es segueixi degradant més.

24 de des. 2012

Recorregut embARCA't: Palma romana


El passat 22 de desembre ARCA va dur a terme un recorregut embARCA’t de la mà de l’arqueòleg Llorenç Vila, titulat “Palma romana”.

L’activitat començà amb una introducció des de la nostra seu, on poguerem veure imatges de les restes d’època romana que han desaparegut, com les troballes de la plaça Llorenç Villalonga o el jaciment de Son Espases, mogut de la seva ubicació original.

Gràcies a les noves tecnologies i possibles interpretacions, poguerem veure reconstruccions en 3D de les troballes que es troben al soterrani de l’Estudi General Lul·lià i a la botiga de la Seu de Mallorca.

Un cop acabada l’explicació introductòria, on poguerem detectar les troballes que s’han perdut als darrers anys i les poques restes que ens queden d’aquest període, que marca els inicis de la ciutat de Palma, iniciarem la nostra visita i poguerem veure:

- Les restes de murada romana que hi ha als jardins del Bisbe.

- Una làpida funerària situada al pati del carrer Morei, 10.

- Les restes de Can Bordils, situades al carrer de l’Almudaina.

- Les restes al soterrani de l’Estudi General Lul·lià.

- Les restes al soterrani de la botiga de la Seu, que corresponen al Cardus de la ciutat romana.

21 de des. 2012

ARCA demana control patrimonial sobre les obres del bar de l’Estació de Ferrocarril de Sóller a Palma

ARCA ha observat que s’estan duent a terme obres a l’edifici CATALOGAT de l’Estació de Ferrocarril de Sóller a Palma, situada a la cantonada de l’avinguda de Joan March i Ordinas i al carrer d’Eusebi Estada.


Com a edifici catalogat, no ens consta que cap projecte d’obra hagi passat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg, d’aquí la nostra sorpresa.

Hem demanat que un tècnic municipal es dirigís fins a aquest edifici, per avaluar el que es vol fer i que ARCA sigui informada com a entitat defensora del patrimoni històric a Mallorca.

Retirat el tancament d’alumini adossat a l’edifici

Adossat a l’edifici i ampliant l’espai dedicat a cafeteria, hi havia una estructura d’alumini que desvirtuava el conjunt i ara ha estat retirada, fet positiu, però que no sabem si pensa ser substituït per altre element igualment incompatible amb els valors patrimonials de l’immoble.

ARCA creu que ara hi ha l'oportunitat de recuperar la façana i millorar l’entorn
Però com que no sabem quines són les intencions ni coneixem si hi ha control patrimonial, demanam rigor i compliment de la normativa.
El trèspol interior de rajola hidràulica s’hauria de conservar i posar en valor.

Edifici catalogat

L’edifici es troba recollit al catàleg municipal de l’Ajuntament de Palma amb la clau 54/08 i presenta unes carecterístiques arquitectòniques molt especials d’una època concreta, on resalta per una banda l’arquitectura modernista i per un altra, no oblida el seu ús pràctic, com a edifici ferroviari, aspecte que li dóna una singularitat, un caràcter i un atractiu propis per a viatgers i turistes.

ARCA ja va manifestar la seva disconformitat amb uns afegit efectuats a les cotxeres de l’estació de ferrocarril de Sóller, element també catalogat amb la clau 54/09, li foren adherides unes planxes que serveixen per allargar el conjunt, però que desvirtuen totalment l’edifici.

17 de des. 2012

III Pujada al molí des Castellet


La comissió pro-moli des Castellet (Calvià) va organitzar ahir diumenge dia 16 de desembre la III Pujada al molí des Castellet, on es varen concentrar un centenar de persones que per tercer any consecutiu demanant a l'Ajuntament de Calvià la restauració d'aquest element etnològic, símbol del poble de Calvià.

També, demanaren a l'Ajuntament de Calvià l'eliminació d'una barrera il·legal col·locada a l'entrada del camí, per tal que els ciutadans de Calvià puguin gaudir d'aquest element simbòlic i del seu entorn.

5 de des. 2012

Imperdonable destrucció de l’harmonia i autenticitat de la Plaça Quadrado


ARCA vol manifestar la decepció i el rebuig que ens desperta el permís per a derruir l’immoble de la Plaça Quadrado amb valors patrimonials indiscutibles per la zona on s'ubica, un espai urbà de primer ordre i devora una zona ja "capolada" de Palma (lamentablement Sa Gerreria és un petit desastre).

La falta de sensibilitat dels responsables d’urbanisme de Palma i del Consell de Mallorca se demostra una vegada més. Ells apel·laran a la legalitat, però deixen de costat l'esperit de la legislació de Patrimoni Històric que està per sobre dels interessos econòmics de particulars i que vol que es conservi tot el llegat cultural, artístic i arquitectònic que han conservat els nostres avantpassats.

Mentre la normativa de runes tècniques es mantingui com ara, amb la falta de respecte pel patrimoni històric ja comentada, perdrem un darrera l’altre edificis i espais urbans amb rellevància ambiental, com ara la Plaça Quadrado, que són la nostra personalitat.

Perdre història i autenticitat a canvi de què? A canvi de res
c/ Colom. L’Ajuntament de Palma no va escoltar ARCA per conservar l’edifici de Colom cantonada amb el carrer Paners i ara tenim un solar que sembla bombardejat per a vergonya de la nostra imatge.
Avinguda Argentina. L’Ajuntament de Palma no va escoltar ARCA per conservar l’edifici del carrer Aníbal cantonada amb l'Avinguda Argentina i ara tenim un solar plé d’herbes amb un ofensiu cartell publicitari (fa al.lusió a la història del barri) que perjudica la imatge de Santa Catalina.
Plaça Quadrado. L’Ajuntament de Palma no ha escoltat ARCA i perdrem un edifici singular d'una de les places més autèntiques de Palma.

El Consell de Mallorca mira cap a un altre costat
Fa mesos que el Consell de Mallorca té escrits d’ARCA per evitar aquestes pèrdues irreparables i especialment revisar la norma de runes que és la gran amenaça i excusa per seguir derruint el patrimoni històric d'aquesta ciutat. Per molt que el Consell de Mallorca faci informes sobre alguns dels valors històrics dels edificis (així va passar amb el Quarter de Carrabiners de sa Colònia de St. Jordi, també amb l’edifici de Santa Catalina i ara igual) NO ES DUEN A TERME CAP DE LES ACCIONS QUE PERMETRIA conservar la nostra Ciutat Històrica.

ARCA demana al Consell de Mallorca que aprovi una NOVA DELIMITACIÓ DEL BIC CONJUNT HISTÒRIC DE PALMA
Si volem solucionar problemes com aquest, el degoteig interminable i llastimós d'edificis destruïts, una de les solucions seriosa i real és la nova delimitació del Conjunt Històric del Centre Històric de Palma, declaració de BIC de 1972 que necessita una ACTUALITZACIÓ URGENT, entre les quals l'acceptació com elements singulars, els espais urbans que conformen la Ciutat (Pl. Quadrado, Pl. Major, Pl. Sa Quartera, Pes de Sa Palla, Sant Jeroni).
Per què el Consell de Mallorca no dedica cap esforç a actualitzar aquest BIC i a donar -aquí sí- seguretat jurídica a tota la ciutadania i al patrimoni cultural?

ARCA demana al Regidor d'URBANISME Jesús Valls que treballi per aprovar la normativa urbanística que Palma necessita: normes clares i que respectin els valors i els elements culturals de Palma mitjançant modificacions de PGOU (que ara són molt més senzilles de tramitar perquè l'Ajuntament ha recobrat competències abans en mans del Consell) i modificacions de Catàleg. Mentrestant, té l'obligació d’evitar destruccions com aquesta.

3 de des. 2012

Recorregut embARCA't: visita al Campament dels Soldats

ARCA i la delegació de l'Obra Cultural Balear de Calvià organitzaren una visita cultural al Campament dels Soldats (Parc Natural de Llevant), on en aquests moments i fins a dia 8 de desembre s'està duent a terme la tercera campanya d'excavació arqueològica, del que fou un camp de treball per als presos republicans durant l'any 1941-2.
 
El Campament dels Soldats i el seu entorn
 
El  Campament dels Soldats d'Artà (Mallorca) va ser un lloc de repressió dels vençuts a la guerra civil espanyola, un exemple de l'actuació d'un règim feixista contra la seva pròpia població. Per això pensam que és necessari el seu coneixement i recuperació per què pugui esdevenir un lloc digne de record de les víctimes que hi patiren i una eina per a l'aprenentatge dels mecanismes dels estats repressors sobre la seva població.

El Campament dels Soldats d'Artà, situat dins els límits del Parc Natural de la Península i construït l'any 1941, no va ser mai un campament per a soldats del règim dictatorial sorgit de la Guerra civil espanyola, sinó que són unes instal·lacions que van ser destinades exclusivament a allotjar els combatents vençuts i els joves de reemplaç qualificats de “Desafectos” per la maquinària administrativa de l'estat franquista. És a dir, es tracta d'un camp de presoners de guerra i de presoners polítics, un engranatge més de la maquinària repressiva del règim que va funcionar fins anys després de la fi de la Guerra civil espanyola (1936-39).

L'entorn del Campament destaca per una abundància de restes pertanyents a la mateixa època, testimonis de la mateixa política de repressió. En destaca, sobretot, el propi Camí dels Presos, construït justament pels presoners reclosos al Campament. Així mateix, existeixen altres infraestructures lligades a la seva activitat que són objecte d'interès encara que es trobin disperses per quasi tota finca de s'Alqueria Vella. En aquest sentit hem de mencionar l'allotjament primitiu dels presoners abans de la construcció del camp, situat a una àrea molt propera a la tafona de s'Alqueria Vella de Baix. Aquest allotjament consistia —com ens han indicat els testimonis directes que hem pogut entrevistar— en unes tendes de campanya que com és natural no ens han arribat. L'única traça que actualment es pot observar d'aquesta primera presència a la zona la representen les múltiples cases de roter en ruïnes que sempre segons testimonis orals que hem pogut recollir, ja estaven abandonades a la dècada del 1940. No obstant, en algunes d'elles són evidents les reformes i adaptacions d'aquesta època i fins i tot en algun cas encara es conserven grafits dels presos fets sobre el ciment fresc d'aquestes obres.
Tanmateix, les restes de més entitat són les representades pel propi Campament dels Soldats i les estructures associades (l'aljub, els rentadors, la caseta de la cantera i la pròpia cantera), veritable assentament dels presoners que compliren penes de treballs forçats a Artà. En part per aquesta raó, és també la part més vulnerable de tot el patrimoni relacionat amb la repressió franquista a l'àrea de s'Alqueria Vella.