30 d’ag. 2016

ARCA denúncia el tractament de façana d'un negoci de la plaça d'en Coll.

Negoci de tatuatges, que ha alterat el tractament
de façanes a la plaça d'en Coll.
Dibuixos que provoquen un impacte estètic inapropiat

Aquestes il.legalitats es venen succeïnt al Centre de Palma de manera molt continuada

També ens preocupa la manca de control suficient des de l'Ajuntament de Palma

En aquest cas, volem denunciar el tractament de la façana que se li ha donat a un local comercial, situat a l'emblemàtica plaça d'en Coll, número 8. Podem observar, com aquest local de tatuatges anomenat "Arte Sana" no respecta la carta de colors, ni l'estètica que exigeixen les façanes del Centre Històric de Palma.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació la lliure intepretació de la norma que adopten alguns negocis del Centre Històric de Palma.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè es faci complir la llei i que aquest negoci respecti el tractament estètic de la façana i s'adapti a uns colors, en relació a l'indret en el qual es situa, que no és un altre que el Centre Històric de Palma.

La normativa obliga a que els rètols dels negocis estiguin en consonància amb la façana i no impedeixin la interpretació correcta de la mateixa

Ni negocis, ni particulars poden ni pintar, ni penjar el que vulguin de les façanes i és l'Ajuntament de Palma qui ha de controlar la qualitat de la imatge de la ciutat i el compliment de la normativa.

La Plaça d'en Coll és una joia paisatgística de la ciutat de Palma que està continuament malmenada

Per si no fos prou amb els abusos de les terrasses, que han ocupat tota la plaça, ara qualque negoci vol deixar la seva impronta estètica destruint l'harmonia del conjunt.

L'Ajuntament ha d'actuar i ho ha de fer amb rapidessa, obligant a retirar les pintades i a respectar el BIC (Bé d'Interès Cultural) del Centre Històric de Palma

ARCA fa anys que ve fent propostes a l'Ajuntament de Palma per millorar la imatge de la ciutat, ja que la pròpia imatge és un valor patrimonial.

Les propostes sobre cartells, invasió de l'espai públic i excés de publicitat és allò en el que darrarament anem fent més menció.

25 d’ag. 2016

ARCA i el GEFB presenten al·legacions al Programa de conservació de les torres de defensa de Mallorca.

Torre de cala Figuera. Fotografia: GEFB.
ARCA i el Grup d'Estudis de les Fortificacions Balears (GEFB), han presentat al·legacions al Programa de conservació de les torres del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca, impulsat pel Consell de Mallorca.

Ambdues entitats aplaudim la voluntat de l'Administració insular d'emprendre un Programa de Conservació de les Torres Costaneres, atès que reiteradament hem manifestat deficiències de conservació molt greus.

Malgrat tot, ARCA i GEFB volem contribuir a la millora del Programa de Conservació i per això presentam les següents al·legacions.

Manca de diagnòstic al programa i col·laboració institucional

Torre de cala Manacor. Fotografia: GEFB.
En el Pla Insular també l'Administració insular podria diagnosticar l'estat del patrimoni cultural amb coneixement de causa i sol·licitant la col·laboració de les institucions consultives de Patrimoni (Universitat, Institut d'Estudis i altres). D'aquí resultarien uns sectors o àmbits amb prioritat d'intervenció (per perill de pèrdua) i d'altres amb necessitat d'incentivar i, si cal, imposar, als propietaris els deures de conservació (sempre serà més barat conservar i no haver de restaurar o rehabilitar).

En aquest sentit el Programa de Conservació és més un Programa de Restauració i Rehabilitació que altra cosa.

Correcció de la classificació de les torres

El programa es basa en un estudi de fa 10 anys, però el GEFB ha realitzat una recerca que consideram molt més propera al terreny i a l'actualitat i per tant ha arribat a unes conclusions, on hi ha errades manifestes en la classificació de les fortificacions: B-3 (urgència de la intervenció) i B2 (intervenció necessària però no urgent). Es presenta un llistat actualitzat on es precisa la classificació de la fortificació, per determinar en quin estat es conservació es troba cada cas i determinar quin cal que sigui el seu nivell d'intervenció (adjuntem taula annexa).

Considerem que les prioritats del programa són les següents

Torre de cala Pi. Fotografia: GEFB.
a) No s'admetran a la convocatòria de subvencions si el propietari no ha col·laborat en la conservació en la mesura de les seves possiblitats i no ha permès l'accés o visita pública.

b) S'exclouran els immobles propietat de l'Estat, al qual se li demanarà que col·labori amb la conservació adient i sota control del Consell de Mallorca.

C) Tindran prioritat, d'entre els immobles amb situació B3 i B2, per aquest ordre, els casos d'indrets o llocs on:

  • Hi hagi col·laboració de la propietat per al visita pública
  • Siguin accessibles amb un projecte raonable
  • Hi hagi col·laboració del municipi (Ajuntament, sector privat o tercer sector)

Participació ciutadana l'hora de redelimitar l'entorn del BIC

En realitat l'Administració insular ha d'actuar d'ofici o a instància de part davant la situació de redelimitació necessària de les torres, que són ja BIC ex lege.

En qualsevol cas, tot i que la Llei ja ho estableix caldria deixar clar que el CIM promourà la participació ciutadana en la “redelimitació d'aquests BIC”.

Transparència per consultar projectes subvencionables

Torre de sa Calobra. Fotografia: GEFB.
Independentment de les regles d'accés als arxius públics, de l'obligació d'obtenir llicència municipal en molts casos, i de la transparència de la informació pública, GEFB I ARCA DEMANEN que es permeti un fàcil seguiment públic dels Projectes subvencionats, tant per part dels tècnics com de les persones que designin aquestes entitats. Això s'ha de permetre, abans, durant i després de la intervenció.

Visita pública i facilitat d'accés per als béns que siguin restaurats amb doblers de l'Administració

GEFB i ARCA demanen que consti en el Programa la regla de visita pública (més o menys modulada) mensual o bimensual (en funció també de la climatologia i tipologia) perquè els estudiosos puguin conèixer-les i fer-ne difusió així com també visitar-les en grups reduïts o adients a la situació, zona, condicions i amb respecte als drets dels particulars.

22 d’ag. 2016

Recorregut dels Llits de la Mare de Déu.

Fotografia: Benet Bohigas.
ARCA ha col·laborat un any més en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú de 2016, que organitza el Consell de Mallorca.
 
Aquest programa pretèn informar a la ciutadania de les instal·lacions i muntatges dels Llits de la Mare de Deú a les diferents parròquies de Mallorca. Tradició i festivitat molt arrelada a Mallorca des del segle XIV.
 
Fotografia: Benet Bohigas.
ARCA organitzà el passat diumenge 14 d'agost una "Visita al Museu de Mallorca", dirigida per Gabriel Barceló Català.
 
L'activitat es complementà amb la visita als Llits de la Mare de Déu exposats a Santa Clara, Santa Eulàlia i la Seu.

17 d’ag. 2016

Festa de l'Esplendor de la Mediterrània

La Fundació Amics del Patrimoni es complau a convidar-vos a l'acte d'entrega del guardó

ESPLENDOR DE LA MEDITERRÀNIA

concedit a:

Sra. Catalina Font, Sant Juníper Serra, Petra.
Sra. Rosa M. Regi, Clínica Rotger.

Presentació a càrrec de Jordi Llabrés, investigador.

Demà, dijous 18 d'agost a les 20'15h.

Lloc: Església dels Sagrats Cors. Carrer de Sant Gaietà, 9 (Palma).