27 de jul. 2023

La campanya Patinetes y Bicis a Raya s’ha reunit amb Miquel BusquetsRepresentants de la campanya ciutadana Patinetes y Biscis a Raya, impulsada per ARCA, hem mantingut una reunió amb el regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme Miquel Busquets i el DG de Seguretat Ciutadana Bartomeu Cañellas.
 
En representació de la campanya hem assistit Maria Fuster (que va ser atropellada per un patinet sobre la vorera el mes de novembre), Nael Falo, Jaume Pla i Àngels Fermoselle.  
 
Una vegada establert el consens sobre quin punt de partida estam que no és altre que la inseguretat dels vianants als espai peatonals per culpa de l’incivisme de molts patinets i bicicletes, els hi hem traslladat una sèrie de suggeriments per millorar la situació.
 
De les 20 propostes presentades volem destacar les següents: 
1.     *Continuar sistemàticament amb campanyes de control de patinets i bicis incívics a espais de vianants. Valoram que Plaça d’Espanya* per ser el lloc més transtitat per vianats a ciutat, es mereixeria un *control policial fixo*. Valoram positivament les fetes durant les darreres setmanes perquè tenen un efecte dissuasori si es mantenen
2.     Senyalitzar amb pictogrames de patinets i bicis al trespol a molts dels nombrossos carrers 30 que hi ha a Palma. Els cotxes han de saber que hi ha altres usuaris de la calçada amb tots els drets i la necessària seguretat. I els patinets i bicis han de circular per allà respectant el sentit de la circulació.
3.     Instar la creació de ciclocarrils 30 a aquells carrers que tenen més d’un vial de circulació en el mateix sentit. Aquest fet permetria d’una manera molt més económica i ágil, augmentar l’espai de circulació per a patinets i bicis.
4.     Instar la colocació de matrícula identificativa a un lloc visible
 
SOBRE EL CAS CONCRET DE BLANQUERNA
El carril bici del carrer Blanquerna s’ha de treslladar perquè un carrer de vianants que de cap manera pot continuar menyspreant els principals usuaris, els vianants. A més el PMUS (Pla de mobilitat) inclou al seu trasllat. Des de la nostra campanya proposam que sigui traslladat amb rapidessa al carrer 31de Desembre, ja que és una via que transcorr paral.lela a Blanquerna
 
A MARIA FUSTER L’ATROPELLAMENT LI HA CANVIAT LA VIDA I NO A MILLOR
La nostra companya, Maria Fuster va poder expressar al regidor i al director general, fins a quin punt un patinet que la va atropellar sobre la vorera en sortir d’un comerç, li ha trastocat la seva vida. A més dels messos de operacions, rehabilitació i dolors que encara li duren, anímicament està afectada per no poder reprendre les seves activitats i per la manca d’ajudes i compensacions de cap tipus. 
 
DEMANAM COMPROMÍS I EFICÀCIA
Entenem que no pot haver un policía a cada vorera però creim que el camí és el de detectar el problema i tallar-lo desde totes les vessants. 
 
CAMPANYA PATINETES Y BICIS A RAYA
Impulsada per ARCA
27 juliol 2023

21 de jul. 2023

Adhesió al Pacte blau balear

ARCA HA MANTINGUT UNA REUNIÓ AMB EL BATLE DE PALMA


A LA REUNIÓ HA ASSISTIT TAMBÉ EL REGIDOR D’URBANISME ÓSCAR FIDALGO
 
Per part d’ARCA han assistit el president, Pere Ollers, el vicepresident Josep Masot i la vicepresidenta Àngels Fermoselle. 
 
La reunió, de una hora de durada, ha abarcat diversos aspectes relacionats amb la recuperació i conservació del Patrimoni de Palma.
 
Ha estat un primer contacte al que seguirán d’altres tant amb el propi batle com amb les distintes regidories.
La reunió ha estat cordial i carregada de contingut


HEM PRESENTAT PROPOSTES ENGLOBADES EN 4 APARTATS

Per part d’ARCA hem presentat propostes englobades en quatre apartats: Patrimoni, Civisme, Participació i Paisatge Urbà. 
 
Hem parlat de la importancia de conservar la petjada histórica a Son Busquets, de Can Serra, de sa Costa des Teatre i Plaça Major, de la necessitat de lluita amb un pla efectiu contra les pintades vandàliques, etc
 
També hem posat sobre la taula la necessitat de recuperar com a mínim un refugi antiaeri que al nostre criteri hauria de ser el de Confraria de Sant Miquel que uneix la ciutat alta amb la baixa. 
 
Hem parlat del confús futur del POD i de la necessitat de ampliar el catàleg d’elements protegits 
Un projecte que creim que Palma hauria de dur endavant per protegir el seu paisatge urbà és un Pla Director de Paisatge Urbà, que eviti el dany que ara provoquen cablejat, rètols, pantalles i estris que inunden i empitjoren la ciutat


CONCURS PER PLAÇA MAJOR AMB CENTRE DE INTERPRETACIÓ DE LA CIUTAT

Veim amb bon ulls la convocatoria de un concurs per plaça Major i coincidim en la idea de que una part de l’espai es dediqui a Centre de Interpretació de la Ciutat. Al nostre parer hauria d’anar vinculat al túnel ferroviari i recuperar la conexión amb el Parc de la Mar
 
Hem agrait a Jaime Martínez que hagi incorporat en Civisme com una part de una de les regidories, ja que va ser una petició d’ARCA a la campanya electoral
 
Tot plegat ha estat una reunió dinámica i amable amb moltes coincidències i amb ganes de treballar pel futur.