28 de nov. 2013

Presentació de la campanya "Al Molinar, port petit"

Davant la impactant ampliació proposada pel Club Marítim del Molinar, ARCA, OCEANA, Plataforma Salvem es Molinar, la Federació d'AAVV de Palma, l'Associació de Veïns Vogar i Ciar i GOB, s'uneixen en una campanya per evitar la desfiguració del Molinar i l'inassumible impacte del projecte d'ampliació del Port.

Els diferents col·lectius i associacions esmentades han decidit impulsar aquesta campanya que té per objectiu donar a conèixer el projecte desmesurat i les conseqüències que pot tenir sobre el barri, el medi ambient i el litoral del Molinar i de la badia de Palma.

Creim que hi ha possibilitats d'escometre les inversions i actuacions que necessita el port, atès el seu estat de cert abandonament actual, respectant la imatge patrimonial estètica i la qualitat ambiental del Molinar, tant a la terra com a la mar.

Al Molinar, port petit

El Molinar té èxit perquè ha sabut conservar-se. Les dimensions petites i humanes és allò que fa atractiu el Molinar per viure i visitar-ho. El projecte implicaria greu impactes:

- Sobre els valors històric i patrimonial apuntats per ARCA de la barriada atesa la memòria històrica de la barriada i concretament, la història del Club Marítim del Molinar de Llevant, el més antic dels ports de les Balears
- Implicaria una desfiguració de la concepció urbanística del passeig de primera línia del Molinar i l'impacte sobre la vida del barri que preocupa especialment als veïns de la zona. No oblidem, a més, que és un passeig que gaudeix tota la ciutadania de Palma.
- Sobre el seu tret diferencial com a lloc turístic perquè al cap i a la fi, el potencial turístic del Molinar, en el marc de la ciutat de Palma, està precisament en conservar la seva personalitat i les seves dimensions
- Representa un greu impacte ambiental, especialment pel que fa a la contaminació de les aigües l'afecció negativa a la dinàmica litoral i altres qüestions derivades de les mancances del document ambiental a que s'ha referit concretament OCEANA en la seva valoració del projecte.
- A més, l’ampliació NO ES FA dins terrenys privats, sinó dins el domini públic, per tant hi ha d’haver un interès general que justifiqui aquesta macro ampliació.

La campanya

Amb l'objectiu de donar a conèixer les implicacions del projecte proposat, els col·lectius que impulsen la campanya pretenen, entre altres possibles accions:

- Habilitarem taules informatives amb el projecte proposat d'ampliació,. Al passeig i a la resta de Palma
- Impulsarem un full recollida signatures
- Elaborarem i distribuirem un full informatiu
- Demanaren reunions entitats i grups polítics

20 de nov. 2013

Visita a la Torre de Cala Pi i Punta de sa Dent, principals moleres de l'illa de Mallorca

El motiu d'aquesta visita és donar a conèixer al públic en general les característiques dels materials i explotació de les moleres de la zona de Cala Pi, explotacions industrials des de l'època andalusí (S: X-XII) fins el s. XVIII.


La nostra pretensió es apropar a tothom una mica del que s'ha trobat al llarg de quatre anys d'investigació històrica per elaborar l'inventari de les moleres de Mallorca, que du a terme Xim Sánchez Navarro, de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella des de 2009.


VOLTANTS DE CALA PI - GEOLOGIA I PEDRERES DE MOLES

Cala Pi està enclavada en una plataforma carbonatada del terciari formada en un sistema de platges i esculls, i que presenta un nivell lumaquèl·lic d'uns 3 m. de gruix, construït per fragments de lamelibranquis i gasterópods calcaris de gra gruixut (als voltants d'1cm.) fortament cimentats amb carbonat càlcic.

Aquest nivell és el que va explotar en època andalusina per fer una pedrera de moles de proporcions extraordinàries.

PUNTA DE SA DENT

La pedrera ocupa una superfície de 1000 m2 a Punta de sa Dent, i uns 400 m. en petites explotacions discontínues a les zones adjacents.

El gruix explotat és variable, entre 0,20 m i 3,5 . Els alveols miden entre entre 50 i 190 cm., el sistema de tallat és amb maça i escarpa i punter er aixecar les peces.

L'aprofitament de la pedrera és òptim. Pel gruix visible aprofitat, el volum de roca extreta estaria als voltants de 2.000 m3, amb el que la xifra aproximada de moles estretes estaria als voltants de 10.000. Aquesta estimació es basa en atribuir 1m2 de superfície i 0,20 de gruix pels treballs d'extracció dúna mola.

El descubridor d'aquesta pedrera fou Andreu Muntaner Darder, que ho comunica a Guillem Rossselló Bordoy i Josep Mascaró Pasarius. Aquest localitza 800 alveols, i manifesta que la presència de una pedrera moderna de blocs ha deteriorat una gran part de l'explotació 8uns 225m2) Actualment no es troba en explotació, però la presencia de la urbanitxació del voltants por haver afectat a zones no inventariades.

TORRE DE CALA PI

La pedrera es troba als voltants de la Torre de Cala Pi, des del sud de la torre i cap a l'est, en una llargària aproximada de 65 m.

El gruix explotat es variable, des de 0,20 a 1,5m. . Els alveols miden entre 70 i 100 cm, amb el mateix sistema de tallat : maça i escarpa, i puter gruixut.

El volum de roca estimat és de 30 m3, amb el que la xifra aproximada de moles estaria als voltants de les 100.

En l'estudi inicial de Josep Mascaró Pasarius, aquest la cita conjuntament amb la de Punta de sa Dent, però la distància a aquesta (més de 1650 m. en línia recta) ens inclina a inventariar-les separadament.


PER SI EN VOLEU SABER MÉS


Us recomanem que amplieu el que s'ha explicat a :
  • MASCARÓ PASARIUS, JOSEP (1952-1962) Corpus de Toponímia de Mallorca- Tom V- pp 2306-2307. Palma de Mallorca
  • SANCHEZ NAVARRO, JOAQUIN. "Estudi de les pedres de molins manuals i de les seves zones d'extracció a Menorca", Colecció Recerca núm 11, pp. 235 a 267, Maó 205 dins del volum "Els barrancs tancats. L'ordre pagès al sud de Menorca en època andalusina" de M. Barceló i F. Retamero, eds.
  • SANCHEZ NAVARRO, JOAQUIN, "Estat actual de les investigacions sobre les pedres de molins manuals i de les seves zones d'extracció a Menorca", Publicacions des Born, núm 15-16, p. 155 a 196, abril de 2006.
  • SANCHEZ NAVARRO, JOAQUIN, 2011. Les meulières de l'île de Minorque: trente-neuf sites industriels de l'epoque andalouse (Xe-XIIIe siècles). Dins Peacock D., Willams, D. (eds.) Bread for the people: The archaeology of mills and milling. Proceedings of a colloquium held in de British School at Rome, 4th-7 november 2009, pp. 193-204. University of Southampton, Southampton.
En els apartats de bibliografia d'aquestes publicacions trobareu altres referències que poden ser prou interessants per aprofundir els vostres coneixements.

Text, Xim Sánchez Navarro 

Meulières.eu. Atlas des meulières de France et d'Europe 5 de nov. 2013

ARCA participa a la Xª Trobada en defensa del patrimoni cultural a Segovia

Marga Pujol fent la presentació d'ARCA
ARCA va participar a la Xª Trobada en defensa del patrimoni cultural celebrada a Segovia els dies 1, 2 i 3 de novembre.

Una representació d'ARCA formada per Maraglida Pujol, Concha Gallego i Benet Bohigas participaren en aquesta trobada, on associacions en defensa del patrimoni cultural de tot el territori nacional parlaren i varen debatre sobre les preocupacions de cada indret.

Benet Bohigas, Marga Pujol i Concha Gallego
Aquest any, la conservació i l'habitabilitat dels centres històrics marcaren el debat. ARCA presentà els inconvenients que porta el ser una ciutat turística, que en molts de cops no es vigila la imatge que es dóna de cara a l'exterior.