30 de jul. 2015

Quota anual de socis

Vos informem que aquest mes cobrarem la quota de soci anual: 45 euros. Aquelles persones que paguin la seva quota en efectiu o vulguin fer una aportació a l'entitat que defensa el Patrimoni Cultural de Mallorca, ho poden fer al següent número de compte: Caixa Colonya ES89 2056 0009 72 4102003371
Gràcies per confiar en ARCA i ajudar a la defensa del Patrimoni Cultural

29 de jul. 2015

ARCA transmet personalment les següents demandes al depatarment d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma.

ARCA ha mantingut una reunió amb el regidor Antoni Noguera  i el director general d’Urbanisme Biel Horrach

En nom d'ARCA hem assistit  Josep Massot, Àngels Fermoselle i Marian Ibars. La reunió ha estat ben carregada de temes i també de coincidències en quant a plantejaments en molts dels casos.
Hem entregat un document de sis folis amb nombroses propostes entre les quals volem destacar:

1.     PROTEGIR DETERMINATS IMMOBLES JA. NO PODEM ESPERAR AL NOU  PLA GENERAL. Hem manifestat la necessitat de impulsar la protecció definitiva de  determinats immobles o conjunts pel seu valor patrimonial, de vegades humil, però ben important pel seu entorn. És el cas de l’Asai, Les Cent Cases, el conjunt de sa Plaça de Ses Columnes i d’altres. No podem esperar al nou PGOU perquè pel camí es poden perdre moltes coses.

2.     RECUPERACIÓ DELS REFUGIS DE LA GUERRA CIVIL. Volem que s’impulsi  la recuperació dels Refugis de la Guerra Civil, molts d’ells públics pel seu valor Patrimonial, històric i educatiu. Consideram que és una eina educativa de primera magnitud per a tota la població.

3.     PREMIAR ELS PARTICULARS QUE CONSERVIN PATRIMONI. Afavorir als particulars que conservin els seus elements patrimonials amb línies de subvencions, exempcions d’impostos, reconeixement, etc.

4.     PROTECCIÓ EFECTIVA DE SANTA CATALINA. Aprovació urgent de les condicions urbanístiques de l’ARE de Santa Catalina ja que les mesures provisionals no són suficients per a una protecció efectiva.

5.     ELS EIXOS CÍVICS NO HAN DE SER INCÍVICS PLAGATS DE BARS I RESTAURANTS: Que els eixos cívics no puguin transformar-se en incívics degut a una mala planificació. Això ha passat al carrer de la Fàbrica i està començant al carrer Blanquerna. S’ha d’evitar la concentració de bars i restaurants a un mateix carrer amb un pla d’usos previ o paral·lel a la intervenció urbanística. Expulsar, com fa la massificació de restaurant i bars,  els residents i els comerços és el principi de la degradació.

ARCA ha manifestat al regidor la seva voluntat de fer un seguiment de nombrosos temes que afecten al patrimoni i l’urbanisme de la ciutat amb reunions periòdiques.


D'entrada la nostra participació a la Comissió de Centre Històric i també al Consell de Gerència d’Urbanisme, fa que l’aportació i el control des de la nostra entitat sigui important.

Reunió amb la regidora Aurora Jhardi

Pere Ollers, Aurora Jhardi i Àngels Fermoselle.
ARCA s'ha reunit amb la regidora Aurora Jhardi i li ha trasmès les següent idees sobre les terrasses a Palma.

Les terrasses han de integrar-se a la ciutat i poden contribuir a donar vida i fins i tot embellir el paisatge. Per afavorir-ho i evitar efectes negatius hem establert una sèrie de criteris a satisfer i una sèrie de mesures a prendre.

Mesures a prendre

L’objectiu màxim a protegir és la imatge de Palma i el benestar de la ciutadania. És a dir, les terrasses no han de perjudicar la imatge. Han de ser el més transparents possibles a la visió del conjunt. Per tant, s’han de fer complir les següents mesures:

1.     Prohibir altre mobiliari que no siguin taules cadires i para-sols a les terrasses. Prohibir els tendals i estructures metàl·liques amb paraments verticals tipus Jaimas i prohibir les tanques i jardineres que moltes terrasses instal·len per deixar clar l’apropiació de l’espai públic, ja siguin de plàstic o de qualsevol altre material.

2.     Prohibir que resti res, ni mobiliari, ni peus de para-sols ni estructures metàl·liques a sobre el carrer quan es retiri la terrassa. L’espai públic no és el traster dels bars i restaurants quan estan tancats. A les Rambles i al Born, per exemple, queden tot el cap de setmana mobles acaramullats a l’espai públic. Una agressió estètica intolerable.

3.     A l’espai central del  Born és l’únic espai de Ciutat on no tenen cabuda les terrasses, al nostre criteri.  Ho hem dit des del primer dia, però no és l’únic tema que ens preocupa, com se pot apreciar a aquest escrit.

4.     Eliminar els cartells anunciadors sobre el carrer que en general donen una imatge de poca qualitat. (A la plaça Major hi ha nombrosos exemples i desagradables).

5.     Adequar els metres de terrassa a l’espai interior del negoci. Per tant en general, reduir-ho.

6.     Retirar el permís de terrassa a qui no compleix normatives municipals. No pot ser per exemple que es pinti la façana d’un color prohibit al Centre Històric (UN ROSA FOSFI PER EXEMPLE, com passa ara) i que tengui terrassa. Fins que no compleixi amb totes les normatives, la terrassa se retira.

7.     Limitar l’ocupació de places i carrers i repartir les taules entre els diversos negocis de restauració. Havíem retirat cotxes per donar espai als vianants. Ara aquest espai l’han robat, exageradament les terrasses.

8.     Evitar la concentració de bars i restaurants a carrers o places en concret. Exemple negatiu el tenim al carrer Fàbrica i a la Plaça d’en Coll.


Carta adreçada al bisbe de Mallorca en relació a la situació del Convent de les Jerònimes

ARCA s'ha adreçat directament al bisbe de Mallorca, Xavier Salinas per expossar-li la nostra preocupació sobre la situació actual del convent de les Jerònimes de Palma i que prengui una decisió valenta i decidida al respecte, perquè Mallorca no perdi un conjunt patrimonial de tant de valor. A continuació podeu llegir l'escrit, el qual a dia d'avui s'ha fet ressò a la premsa. 

Carta oberta al Bisbe de Mallorca, don Xavier Salinas i Vinyals.

Don Xavier, ARCA vol amb unes breus línies, en nom del seus socis i de molts ciutadans de Mallorca -i fins i tot visitants i amics d’aquestes terres- a encoratjar-vos per assumir decididament i amb valentia el lideratge que l’Església de Mallorca necessita avui per mantenir l’extraordinari Patrimoni Històric religiós que amb el guiatge d'eclesiàstics cults persones amb empenta però amb l’aportació económica i material del poble mallorquí ha anat atresorant al llarg de segles.

Ara mateix vivim amb molta preocupació el cas de l’extraordinari conjunt monacal de dit de Sant Jeroni (també conegut com a Santa Elisabet, al centre de Palma i declarat Bé d'Interès Cultural el 2004 i ampliat el 2014) i de cap manera s’ha de creure que és “un assumpte de monges i capellans”. Al cap i a la fi, el vertader propietari és el poble mallorquí (independentment de creences i de pràctiques religioses) per bé que el dipositari sigui la Diòcesi o bé la Comunitat de Monges Jerònimes traslladades a Inca.

ARCA duu prop de 30 anys al servei -totalment desinteressat- de l'immens llegat cultural de Mallorca. Creim comptar, per tant, amb una autoritat moral que dóna aquesta trajectòria a favor del nostre país per aixecar la veu i dir-vos, respectuosament, el que moltíssims pensen, siguin creients o no: Don Xavier, és la vostra responsabilitat davant la Història que aquest conjunt monasterial -arquitectura i béns mobles (pintures, biblioteca, arxiu, orfebreria, ornaments, ceràmica, estris, entre d'altres) es mantengui unit perquè és de Mallorca i s’ha fet a Mallorca. No seria aceptable que un tribunal o un dicasteri romà decideixi sobre aquest llegat. Ni tampoc la Federació de Jerònimes que, per cert, té una trajectòria nefasta de liquidació de béns mobles i inmobles (basta al·ludir als penosos casos de la colecció de Santa Paula de Granada). La conservació plena d'aquest conjunt de Sant Jeroni (o Santa Elisabet), per la seva importància en el centre històric de Palma i en el total del patrimoni cultural de Mallorca, va més enllà de la qüestió de la propietat i les qüestions organitzatives o financeres de la Congregació o del Bisbat.

Les circumstàncies que vivim han fet recaure sobre Vos, senyor Bisbe, una responsabilitat de la qual sóm conscients tots les persones que ens sentim d'aquí. Els llibres d’Història parlen de molts prelats de Mallorca que engrandiren el nostre catàleg monumental però no obliden a aquells altres que per desídia, incúria, fanatisme o, simplement, ignorància, minvaren o destruiren part de la nostra herència secular.

ARCA duu un any treballant per a evitar la desfeta irreparable del Monestir de Sant Jeroni i, en conseqüencia, perquè aquest no sigui un exemple de deixadesa o de pèssima administració que ens faci témer per d'altres béns culturals, dipositària dels quals és la Diòcesi. Ans al contrari, Vos demanam senyor Bisbe que aquest sigui el cas oposat, un exemple que demostri a la societat mallorquina que l'Eglésia és bona conservadora del patrimoni cultural que li hem confiat al llarg dels segles.


Pere Ollers Vives, president d'ARCA Palma, 24 de juliol de 2015

24 de jul. 2015

ARCA presenta "El patrimoni industrial, una història per a descobrir".

Adeline Sala i Amelie Mateu durant la seva intervenció.
Ahir dijous 23 de juliol es va dur a terme a la seu d'ARCA una presentació amb imatges titulada: "El patrimoni industrial, una història per a descobrir", emmarcada dins la campanya d'ARCA a favor del Patrimoni Industrial.

La presentació es va centrar principalment en marcar unes rutes pel Patrimoni Industrial europeu i una aproximació a la història industrial de Mallorca.

La presentació fou a càrrec d'Adeline Sala i Amelie Mateu Pastor, estudiants de Màster de Patrimoni per la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) per conveni de doble titulació amb el Màster de Patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

17 de jul. 2015

Inaugurat el bar chill out a la Fortalesa Avançada sense complir cap legalitat.

Aspecte d'avui al matí de la Fortalesa Avançada.
ARCA, HA DEMANAT AVUI A L’AJUNTAMENT DE PALMA QUE ACTUI D'IMMEDIAT PER EVITAR L’ACTIVITAT DEL CHILL OUT A LA FORTALESA AVANÇADA DEL DE SANT CARLES, AL DIC DE L’OEST. 

ENS HAVIA ARRIBAT EL RUMOR DE QUE AVUI SE PROCEDIRIA A LA SEVA INAUGURACIÓ.

A la fotografia que adjuntam, pressa avui matí,  es pot veure una usuària a una tumbona de la piscina. L'esmentada piscina i la resta de les obres realitzades  constitueixen una agressió contra el Patrimoni, catalogat, en aquest cas declarades com a BIC.

Hem pogut ser testimonis que cap a les 12'00h hi havia diverses persones a l'interior del recinte, gaudint d'una copa i hi havia diversos camions de begudes i serveis. També empleats de seguretat a la porta, igual que durant les obres, una vegada varen ser denunciades per ARCA.

OBRES I ACTIVITAT IL.LEGALS

Les obres realitzades a la Fortalesa  Avançada  de Sant Carles són il.legals perquè no han estat sotmeses a cap control de Patrimoni ni tan sols tenen llicència municipal, ni d'obres ni de activitat, com és preceptiu.

Per tot això, i per preservar la legalitat i la defensa del Patrimoni ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Palma que actui evitant l'activitat.

OBJECTIU FINAL D'ARCA A MIG TERMINI ÉS ACONSEGUIR LA RESTITUCIÓ DEL
MONUMENT I LA RETIRADA DE TOTES LES ALTERACIONS PROVOCADES PER LES OBRES

L'objectiu final de la nostra entitat és aconseguir la restitució de l'element Patrimonial i les seves visuals, impedint l'activitat per usos de bar, restaurant i oci que de manera il.legal sembla haver facilitat l'Autoritat Portuària de Balears que ara acaba el seu mandat.

LA GUINDA DE L’INSULT AL PATRIMONI

Hi ha molta indignació a ARCA i a la ciutadania perquè la Fortalesa és un Patrimoni Públic que està sent desvirtuat, envaït i agredit fins i tot amb el nom ordinari triat pel chill out en qüestió: Lolita Beach. És la guinda de l'insult al Patrimoni.

16 de jul. 2015

ARCA veu com l'Autoritat Portuària de Balears actua sense permís municipal a les obres de la Fortalesa Avançada de Sant Carles

Piscina construïda a l'interior del
recinte de la Fortalesa Avançada.
Avui ARCA s'ha reunit amb la Delegació del Govern a les Illes Balears

ARCA ha estat rebuda en una reunió d'avui matí pel Secretari General de la Delegació del Govern a les Illes Balears, el Sr. Evelio Antich i la Cap de Gabinet, la Sra. Maica Mateu.

Els hi hem exposat el cas de les obres de la Fortalesa Avançada de Sant Carles (Palma), on s'ha dut a terme la construcció d'un bar chill out en aquest recinte declarat com a Bé d'Interès Cultural i que no compta amb cap permís a nivell patrimonial, llavors entenem que l'Autoritat Portuària de Balears incompleix la legislació en aquesta matèria.

Des de la Delegació del Govern s'han compromés a estudiar el cas, una vegada els hi presentem tota la documentació que ARCA ha presentat als diferents organismes oficials, com són l'Autoritat Portuària de Balears i el Ministeri de Cultura.

ARCA va iniciar les seves denúncies el passat 21 de maig

Estat de la Fortalesa Avançada a l'any 2008.
Fa quasi dos mesos que ARCA ve denunciant les obres de construcció d'un bar chill out a l'interior del recinte de la Fortalesa Avançada de Sant Carles. 

ARCA ha informat a l'Ajuntament de Palma d'aquestes obres i sabem que des del consistori han paralitzat aquestes obres per manca de permís muncipal.

El Consell de Mallorca, administració competent en temes de Patrimoni Històric, ni tan sols s'ha pronunciat al respecte.

L'Autoritat Portuària de Balears administració concessionària d'aquest projecte, no ha contestat a les nostres demandes i demostra una manca de transparència absoluta.

El Ministeri de Cultura i la seva Subdirecció General de Protecció del Patrimoni Históric encara no s'ha pronunciat al respecte. 

La paralització del projecte per part de l'Ajuntament de Palma és un punt favorable

ARCA considera que la decisió presa per l'Ajuntament de Palma, que ha paralitzat l'execució d'aquestes obres és un punt favorable en quant a les nostres demandes.

La Fortalesa Avançada a dia d'avui, amb un bar chill out.
ARCA segueix exigint la restitució del bé cultural al seu estat original i que s'aprovi el nul  dret d'aquest projecte per la manca d'autorització administrativa en matèria de Protecció del Patrimoni Cultural. 

ARCA veu que aquest cas preocupa a la ciutadania

Degut a la lentitut administrativa a l'hora d'actuar, que  ha trigat molt de temps en  paralitzar les obres d'aquest projecte de forma cautelar, la ciutadania ens crida molt preocupada, sense entendre que es pugui dur a terme tal actuació com la que s'ha fet: la sembra de palmeres, la construcció d'una piscina i els forjats de ferro que serviran per al suport dels tendals. 

15 de jul. 2015

ARCA vol intervenir al debat de les terrasses a Palma en defensa del Patrimoni i de la imatge de la ciutat

Aspecte del Passeig des Born abans que hi hagués terrasses
A favor d'un Passeig des Born lliure de cadires, para-sols i taules

A altres indrets de Ciutat, terrasses sí, però amb mesures i criteris respectuosos amb la imatge de la ciutat i menys ocupació de l’espai públic.

Hem demanat reunió amb la regidora i Tinent de Batle responsable del tema

El Passig des Born té un gran valor patrimonial, fou concebut, com a lloc de trobada i espai de passeig central amb circulació als costats. El Born va ser dissenyat com a Passeig i així s’entèn que els bancs es col.locasin als costat per delimitar encara més l’espai. Actualment, les terrasses suposen un retrocés i una falta de respecte al Patrimoni. Alteren els usos i la percepció de la volumetria.

El Born està inclòs al catàleg d’elements patrimonials de Palma i té una fitxa pròpia

El Passeig des Born amb terrasses.
La fitxa de catàleg del Born parla de conservar la volumetria i que el mobiliari tan sols podria modificar-se si era per millorar-lo.

A la fitxa diu textualment: “Passeig de gran interès històric i del context urbà.... la totalitat del conjunt ha de conservar-se podent ser substituït els materials i mobiliari urbà per altres de major qualitat”.

Equips de govern anteriors molt correctament varen decidir retirar un quiosc que hi havia fa ja bastants d’anys, sense cadires, tan sols amb tamborets alts, precisament per reforçar l'estètica del Passeig.

La privatització de l’espai que es va dur a terme ara fa més de tres anys per posar taules, cadires, mampares i altres mobiliaris, és negativa per a la imatge de Palma i suposa posar obstacles al passeig i dificultar l’ús de la ciutadania d’un dels pocs àgores lliures que quedava al centre de la ciutat.

Cal recordar, que ARCA presentà al·legacions de la normativa de terrasses de Palma, i va intentar convèncer als polítics d'aquell moment, perquè rectifiquessin pel bé de tothom. Amb nul resultat.

Per tant, ARCA donarà suport als polítics de Cort perquè el Passeig des Born quedi lliure de terrasses de bars.

Aspecte de la Plaça d'en Coll, envadit per les terrasses.
A la resta de Palma: Sí a les terrasses no als excessos. Reunió amb la regidora

ARCA té elaborat un power point i una sèrie de propostes que presentarem a la regidora sobre la necessitat de millorar les terrasses i compatibilitzar-les amb el respecte per a la ciutadania que passeja i amb el Patrimoni.

Dit material li explicarem i lliurarem a la regidora a la reunió que tenim pendent de mantenir.


14 de jul. 2015

Presentació amb imatges: "El patrimoni industrial, una història per a descobrir".

Alejandro Illan Fernández (ESD).
Dijous 23 de juliol a les 20'00h.

Presentació amb imatges: 

"El patrimoni industrial, una història per a descobrir".

Rutes pel Patrimoni Industrial europeu i una aproximació a la història industrial de Mallorca.

A càrrec d'Adeline Sala i Amelie Mateu Pastor, estudiants de Màster de Patrimoni per la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) per conveni de doble titulació amb el Màster de Patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears (UIB).


Lloc: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

8 de jul. 2015

ADEU PER SEMPRE A CAN BIBILONI


ARCA NO DEIXARÀ DE RECRIMINAR LA PÈRDUA DE CAN BIBILONI

ARCA TÉ FOTOGRAFIES DE LA DESTRUCCIÓ DE CAN BIILONI DIA A DIA I
PREST LES PENJARÀ A LA SEVA WEB

Aquests dies s'està finalitzant la destrucció de Can Bibiloni. La fotografia que adjuntam, de data d'avui, demostra que la destrucció està pràcticament acabada.

AIXÍ ES DESTRUEIX L’EMPREMTA DE LA NOSTRA HISTÒRIA.

Hem pogut veure com han destruït:
1. La façana industrial i els seus detalls ornamentals,
2. l'envigam de fusta típic d'arquitectura industrial,
3. l'enrajolat hidràulic en damero blanc i negre del que gaudia el pis construït expressament per a l'ús industrial
4. i també la curiosa paret de marès en forma de semicercle que delimitava el cos de comerç i habitatge dels hangars posteriors.

Més de vuit anys de lluita d'ARCA per salvar Can Bibiloni no han servit de res.

LA TRAMPA PRINCIPAL VA SER QUE DURANT TRES ANYS, L’EDIFICI ESTAVA SALVAT.

La Comissió de Centre Històric per unanimitat i al menys en dues ocasions, havia ordenat la catalogació de la seva façana. Es reconeixia que va ser una errada del PGOU que tenia contemplada la seva protecció.

Sense que l'edifici en els darrers anys hagués patit cap modificació, de sobte, alguns membres de la Comissió de Centre Històric entre els quals el Col.legi d'Arquitectes i l'arqueòloga municipal, adopten un canvi d'actitud i en un parell de mesos es consuma la seva destrucció.

Lamentable i indignant perquè la pregunta és: si la façana de Can Bibiloni no merexia salvar-se, hi haurà res digne de salvació?.

LLUM I TAQUÍGRAFS PER PODER RECRIMINAR LA DESTRUCCIÓ

ARCA, després de la destrucció de l'edifici d'Olis Batlle va decidir que si podia, qualsevol altre destrucció tendria llum i taquígrafs:

És el que hem fet a Can Bibiloni. Prest penjarem les fotografies.