31 d’ag. 2017

ARCA demana que l'Ajuntament de Campos obligui a conservar les cases de Son Durí de sa Ràpita.

ARCA alarmada per el deplorable estat de conservació d'aquestes Cases de Possessió singulars

ARCA ha registrat un escrit a l'Ajuntament de Campos demanant la intervenció municipal urgent perquè s'ordenin les obres de conservació (i millora si escau) de les Cases de Son Durí (Avda. Miramar de sa Ràpita), inclòs l'execució subsidiària de l'Administració municipal.

La nostra sol·lícitud està basada en les següents qüestions:

Que aquest immoble figura expressament com a edificació que s'ha de conservar i protegir en el Pla Parcial aprovat de Son Durí (i després modificat), segons la normativa urbanística municipal que aquest Ajuntament té vigent.

Que l'estat de conservació és deplorable i l'exposició al clima de determinades parts pot provocar la pèrdua d'aquet bé patrimonial.

Que són unes cases amb valors singulars per sa Ràpita per tractar-se d'unes antigues cases de possessió de la zona costanera, atès que mostren un estil constructiu i uns materials propis de la zona i de la tipologia mallorquina antiga, de caràcter rural, ja poc habitual en zones "contemporànies" o de construcció moderna. Consideram que constitueix una prova d'aquesta afirmació al Projecte de catàleg de patrimoni de Campos i les mateixes afirmacions del Pla Parcial.
Que segons les fotografies adjuntes en l'Avinguda Miramar de sa Ràpita, Zona Pla Parcial Son Durí, es troben les cases de Son Durí i construccions annexes en deficient estat de conservació.
A tots els plànols consultats figura protegida o per conservar l'immoble o conjunt de construccions "cases de Son Durí i annexos".
Aquest Pla Parcial ja està desenvolupat i la urbanització recepcionada. 

La intervenció municipal, en vista de l'estat de les construccions, que poden veure a les fotografies adjuntes, és urgent. 

Al Pla  Parcial està clar el deure de conservar les Cases de Son Durí 

Del Pla Parcial aprovat definitivament el 20 de novembre de 1998, cal recordar que en la Memòria de justificació aportada per l'Ajuntament en el procediment (i subscrita per l'arquitecte Cosme Garcías) en l'apartat Informació Urbanística es llegeix:

"Existen en dichos terrenos las antiguas casas del predio, que en la Modificación de las NN.SS. Se protegen y obligan a su conservación, así como otras edificaciones agrícolas, tales como una antigua torre de molino semiderruida, albercas y otras dependencias de animales y almacenamiento de aperos y productos de la explotación, quedando todo ello reflejado en plano correspondiente de topografía y estado actual.

Hem recordat a l'Ajuntament que té el deure de protecció del patrimoni cultural del municipi. 

Al nostre escrit citam una per una les llei i normes que l'obliguen a conservar i fer complir el deure de conservació. 

29 d’ag. 2017

ARCA té raó i el jutge manté la suspensió cautelar sobre sa Feixina.

Condena a costes a l'Ajuntament per una quantia màxima de 100€

L'Ajuntament no ha pogut justificar la urgència de la demolició ja que a les seves al·legacions tan sols ha exposat arguments per a desacreditar la idoneitat d'ARCA per a presentar el recurs.  

El jutge explica que si no se impideix ara la demolició i finalment després de tot el procès judicial hagués una sentència en contra de l'Ajuntament, endemés del cost de la demolició hi hauria que afegir el de la reconstrucció ocasionant una despesa innecessària a les arques públiques.

ARCA manifiesta la seva satisfacció i continuarà amb el procès judicial per a defensar el Patrimoni i concretament sa Feixina
ARCA manifiesta una vegada més la seva satisfacció per aquest petit pas per a evitar la destrucció d'un bé patrimonial públic.

ARCA lamenta que l'Ajuntament de Palma no sols pagui informes que insulten a ARCA i a les persones expertes que defenen el monument si no que en les seves al·legacions qüestioni la nostra capacitat per a defensar el patrimoni de Palma. Realment pareix que l'obcecació per destruir un monument els hi fa dir coses de les que s'haurien d'arrepentir.

ARCA vol recordar que cap partit polític de Cort duia al seu programa electoral la destrucció de sa Feixina i que quan governava  PSOE, PSM, Verds i EU decidiren per unanimitat de tots els partits de Cort despujar-lo de tots els elements per a adaptar-lo a la Llei de Memòria Històrica.

El valor patrimonial del monument ha quedat avalat en dues ocasions per la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca i ARCA continuarà endavant amb el contenciòs per a defendre el Patrimoni de Mallorca.

Qui governa deu vetlar pel Patrimonio i no destruir-lo per motivacions ideològiques.


18 d’ag. 2017

ARCA demana la immediata aturada de les obres a l'edifici GILET, catalogat i que afecten a la façana.

L'edifici és un edifici catalogat d'estil racionalista i l'autor és un dels millors arquitectes que va treballar a Mallorca, Francesc Casas.

ARCA ha vist amb certa preocupació les obres que s'efectuen a un dels pisos de l'immoble i ja havíem alertat a l'Ajuntament de Palma.

ARCA no té coneixement de que aquestes obres hagin estat controlades per la Comissió de Centre Històric, ja que és un edifici catalogat.

Ara s'encenen les alarmes per uns pilars que afecte a la façana de la terrassa del primer pis i semblen fetes d'una forma intencionada per permetre un increment de volum.

La fitxa de catàleg especifica que no es poden incrementar volums ni alterar la façana.

L'especial ubicació de l'edifici a la cantonada de l'Avinguda via Alemanya amb el carrer de Jesús, fa que sigui una estampa prou coneguda de Ciutat. A les fotografies que adjuntam es poden veure els pilars esmentats.

La fitxa de catàleg prohibeix l'increment de volum i per tant aquests pilars no s'ajustarien a la legalitat al nostre criteri.


Per tot això ARCA demana a l'Ajuntament de Palma la inspecció i aturada de les obres.

10 d’ag. 2017

ARCA denúncia que malgrat l'anunciada prohibició, continuen circulant camions de gran volum a l'entorn de Sant Jeroni

Camió circulant davant Sant Jeroni,
ahir a les 18:15h
Impunitat i malmenament del patrimoni. És la tercera vegada en dues setmanes que ho denunciam

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va presentar una denúncia a la regidoria de Mobilitat i a l'IMOV la setmana passada, degut a que veiem amb preocupació el trànsit rodat de camions de gran volum que estaven circulant (entrada i sortida) pel carrer de la Porta de la Mar, al barri de la Calatrava, on es troba el convent de Sant Jeroni, declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

L'Ajuntament de Palma prohibí la setmana passada el trànsit de camions de gran volum

L'Ajuntament de Palma va decretà finalment que no podien circular camions de gran volum degut als desperfectes que ocasionaren a la façana del convent de Sant Jeroni i que ARCA denuncià el passat 31 de juliol.

Ahir horabaixa un camió formigonera tornà a circular tot i la prohibició

Ahir dimecres 9 d'agost devers les 18:15h, varem poder ser testimoni una altra vegada, de la picaresca dels promotors d'aquesta obra al barri de la Calatrava. Un camió formigonera que supera el pes i llargària per poder circular per aquesta zona, va incomplir les prohibicions i tornà a entra i sortir pel carrer de la Porta de la Mar.

ARCA demana més contudència a Cort contra els infractors i més controls púbics

ARCA ha informat de bell nou als departaments de Mobilitat i IMOV d'aquesta irregularitat i demana que l'Ajuntament de Palma sigui més contundent contra els promotors d'aquesta obra, els quals ja han fet malbé el Patrimoni Cultural d'aquesta zona i encara segueixen fent el que volen, degut a la manca de controls públics.


8 d’ag. 2017

L'Assumpció de la Mare de Déu

ARCA vos presenta el programa de l'Assumpció de la Mare de Déu, on la nostra entitat hi participa un any més:
http://assumpciodelamarededeu.net/

7 d’ag. 2017

Recorregut embARCA't: "Els Llits de la Mare de Deú a Ciutat".

Dilluns 14 d'agost a les 17'30h.

"Els Llits de la Mare de Deú a Ciutat", dirigida per Gabriel Barceló Català.

Visita a les esglésies de Santa Eulàlia i Sant Jaume i el convent de la Concepció.

Preu socis d'ARCA i estudiants: 5 euros; no socis d'ARCA: 8 euros.

Lloc de sortida: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Inscripció prèvia, places limitades
arcainforma@arcapatrimoni.net

3 d’ag. 2017

Palma té remei?

50 Propostes per a millorar la nostra ciutat al segle XXI

Durant els passats mesos unes 80 persones ens hem trobat per debatre l’evolució de la Ciutat i les repercussions que ha tengut aquesta evolució sobre el patrimoni i la mateixa trama física i urbana de Palma, però també sobre les persones, els grups i les institucions. El debat ens ha dut a fer un conjunt de propostes que es varen debatre el passat mes de juny entre persones d’un grup important d’entitats. Fruit d’aquest debat presentam una nova proposta.

Podeu llegir el document sencer al següent enllaç: https://iniciativesxxi.com/wp-content/uploads/2017/07/PALMA_TE_REMEI_AAFF_WEB.pdf

ARCA presenta al·legacions al projecte de desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos.

L'avenc de Son Muletó serà respectat.
ARCA ha presentat una sèrie d'al·legacions contra el projecte de desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos. Aquest nou traçat de desdoblament de la carretera Ma-19 que uneix les dues localitats de la comarca del Migjorn, suposarà una gran ocupació i destrucció de territori.

Aquesta és la segona vegada que ARCA presenta al·legacions a aquest projecte, primer a l'abril de 2014 i ara una altra vegada, tot i que s'ha intentat disminuir l'impacte territorial, encara així serà una infraestructura que consumirà bastant de territori.

El projecte d'aquesta infraestructura viària té en compte una sèrie d'elements culturals que es poden veure afectats en el trancurs de les obres. La Direcció Insular de Patrimoni Hisòric ha emès un informe on té en compte una sèrie d'elements culturals, però alguns d'altres no s'han contemplat al projecte i d'aquí la base de les nostres al·legacions.

Trasllat de la barraca de Son Isern (Llucmajor)

L'informe tècnic de la Direcció Insular de Patrimoni demana el trasllat de la barraca de Son Isern, element catalogat i de gran importància des del punt de vista etnològic. ARCA veu adeqüada i encertada aquesta actuació d'urgència, sempre que es duguin a terme les passes i les actuacions correctes en materia de conservació i preservació de béns culturals.

Respecte als sistemes hidràulics a Son Muletó (Llucmajor)

Ens preocupa com pot quedar afectat el camí de Son Gabriela
ARCA a l'any 2014, trobava imcomprensible que es no es fes servir el tram existent de l'antiga carreterera que unia Llucmajor amb Campos com a via de servei. Pel contrari, el projecte contemplava anar-se'n més cap a la dreta, el que significaria invadir la finca de Son Muletó, on a la seva entrada hi ha una interessant canalització antiga d'aigua que finalment aquest nou projecte respectarà.

L'anterior projete, tampoc tenia en compte l'avenc de Son Muletó, el qual quedava entre l'autopista i la via servei, fet que provocaria la destrucció d'una galeria subterrània, de possiblement de factura islàmica i que serveix com a sistema de drenatge i que avoca les aigües de pluja a l'interior de l'avenc, que presenta una profunditat de 4 metres aproximadament. Finalment a aquest nou projecte es respectarà.

Sortida de Son Gabriela (Llucmajor)

Barraca de curucull a la sortida de Son Gabriela, ens preocupa
que no surti reflexada al projecte.
Aquesta sortida suposarà un greu impacte paisatgístic i mediambiental. El trànsit rodat d'aquest camí rural i d'altres del voltant, no justifica aquesta infraestructura totalment desproporcionada, que no farà més que alterar aquest entorn rural.

La parcel·la 667, al costat del camí de Son Gabriela és un camp de conreu actiu amb d'ametllers joves. Si es projecta la sortida de Son Gabriela aquesta finca deixa de tenir sentit i la imatge del camp de Mallorca, imatge turística i promocional de la nostra terra queda sustituïda per nous vials i una rotonda. ARCA pensa que no és el lloc més adient per dur a terme aquesta sortida pel seu impacte i dany al paisatge rural.

Pont metàl·lic de l'antiga línea ferroviària, element a conservar.
A l'altre costat de la carretera projecten una sortida que esperem no afecti a altres elements culturals com ara una caseta de pedra, una barraca amb volta de canó i el pont metàl·lic, element que forma part de la línea ferroviària de Santanyí, construïda a l'any 1917 i que actualment és un element únic en aquesta contrada, a l'igual que el tram del recorregut de més de 300 metres que encara es conserva. ARCA considera primordial preservar aquest pont i el tram de l'antiga línea ferroviària com a testimoni d'una època.

Safareig i cova subterrània (Campos)

Cova de Can Verdera, serà preservada.
L'informa de Patrimoni Històric parla taxativament que un safareig de grans proporcions que es pot veure afectat per les obres, s'ha de conservar “in situ” i per aquest motiu la via es veurà lleugerament desviada. El nou projecte també ha tengut en compte una cova subterrània, anomenada de Can Verdera, que es troba a menys de 100 metres del jaciment. Els indicis podrien parlar d'una cova prehistòrica, però cal dir que aquesta ha sofert moltes alteracions contemporàneas a l'interior, on hi ha una cisterna, xemeneia, una pica i unes menjadores per a animals. Hi ha la següent inscripció “B 1936 PV” al cos inferior de la cisterna ens fa pensar que pogués haver servit com a refugi de la Guerra Civil (1936-1939). ARCA considera molt important protegir-la i catalogar-la, degut a que el projecte de la nova carretera pot afectar al seu estat de conservació. És important delimitar el seu espai i deixar un grau de protecció, perquè la carretera o qualsevol altra infraestructura, no li puguin fer malbé.

Bassa de Son Sala (Campos)

Bassa de Son Sala, serà preservada.
Per últim, devora la segona sortida d'aquesta autopista hi ha una antiga bassa destapada que servia com a lloc d'abeurador per als animals, la qual si s'ha tengut en compte al projecte. Aquest tipus de restes tenen una protecció mediambiental a nivell europeu, llavors és important que el projecte reconegui el valor cultural i ecològic d'aquest element.


1 d’ag. 2017

ARCA denúncia el maltractament d'un portal gòtic al casal de Cal Capità Canals.

Imatge de La casa y el tiempo (1988), on es veu
al fons el portal gòtic amb l'escut dels Fuster.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació el tractament que està patint el casal anomenat Cal Capità Canals, situat al carrer de Can Danús, 6 (Palma).

Aquest casal d'origen medieval es troba catalogat per l'Ajuntament de Palma amb un grau de protecció B. 

Durant els anys 2007-9 va començar un projecte de restauració d'aquest antic casal, el qual va fer fallida i actualment la part del casal que dóna al carrer de la Costa de Can Santacília presenta un estat de conservació lamentable.

Un portal gòtic, possiblement del segle XV, roman tirat al terra

Concretament, en aquesta façana posterior que dóna al carrer de la Costa de Can Santacília romanen les restes d'un portal gòtic epigonal amb les armes de la família Fuster, les quals estan depositades al terra.

Estat actual del casal al carrer de la Costa de Can Santacília.
La fitxa de catàleg cita aquest element, el qual s'hauria de conservar a un lloc segur i no enmig d'enderrocs

La fitxa del catàleg municipal parla d'aquest element, com integrant del casal, llavors el tractament que se li està donant no és propi d'un bé cultural que s'ha de conservar segons marca la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/1998.

Portal gòtic amb l'escut dels Fuster,
roman entre els enderrocs.
Segons la nostra opinió, cal que urgentment es depositi aquest element cultural a un lloc segur, per poder garantir la seva correcta conservació.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca perquè actuin davant aquest cas

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca perquè es dugui a terme una inspecció per tal de comprovar en l'estat que es troba el portal gòtic epigonal amb les armes de la família Fuster del casal del Capità Canals al carrer de la Costa de Can Santacília.


També els hi hem demanat que es faci complir la llei en matèria de Patrimoni Històric i que aquest element es conservi a un lloc adient.