23 de juny 2022

Assemble General d'ARCA

La junta de govern d'ARCA ha acordat convocar L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA de L’ASSOCIACIÓ PER A LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS DE LES ILLES BALEARS el proper dimarts 5 de juliol a les 19'00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, al seu local social, al carrer de Can Oliva, 10 baixos (07003 Palma, Illes Balears), amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Memòria d'activitats, avaluació i aprovació de les tasques realitzades.

3. Aprovació de l’estat de comptes de 2021.

4. Dimissió de la junta de govern actual per finalització de mandat.

5. Formació de la nova junta directiva.*

6. Objectius i activitats pel 2022.

7. Aprovació del Pressupost de 2022.

8. Aprovació de la incorporació d’ARCA a la UNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, aprovar els seus estatuts i designar a les persones que la representin.

9. Nomenament de Persones associades d’honor, si escau.

10. Torn obert de paraula.

*Les persones interessades en formar part de la junta de govern d’ARCA ho han de comunicar al menys un dia abans de la celebració de la assemblea.


Per altra banda, la junta de govern de ARCA ha acordat convocar una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA de l'ASSOCIACIÓ PER A LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS DE LES ILLES BALEARS, el mateix dia, una vegada finalitzada l'assemblea ordinària, al mateix local amb el següent ordre del dia:

1. Modificació integra dels estatuts de l'associació.

S'adjunten a aquest correu la nova proposta d’estatuts i els estatus vigents.

A Palma, a 20 de juny de 2022.

20 de juny 2022

ARCA demana que la Central tèrmica d'Alcúdia i el seu entorn siguin públics.

DAVANT LA VENDA DE LA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA UNA OPORTUNITAT QUE NO ES POT DEIXAR PERDRE

ARCA DEMANA QUE S’EXERCEIXI EL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE

ARCA davant la venda de la central tèrmica d’Alcúdia, passant a mans d’un fons d’inversió les intencions del qual no sabem quines són, ARCA DEMANA a les Administracions: al Consell de Mallorca (com a primera autoritat insular en matèria de patrimoni) i al Govern de les Illes Balears (com a ens garant del patrimoni de tot Balears) que EXERCEIXIN EL DRET DE TEMPTEIG i RETRACTE davant aquesta venda.

 

 

DEMANAM COL.LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS

ARCA anima al Consell i al Govern i també a l’Ajuntament d’Alcúdia i a l’Estat a través de l’Autoritat Portuària gestora del Port d’Alcúdia, a que col·laborin intensament per a aconseguir que sigui pública una propietat que és un bé immoble de patrimoni industrial de primer ordre. No oblidem que a més està junt a un indret a conservar i protegir: el poblat de GESA amb cases unifamiliars dissenyades per l'arquitecte Josep Ferragut. L'espai a l'entorn del Bé d’Interès Cultural de primera magnitut: la TORRE MAJOR D’ALCANADA, torre de defensa del segle XVII, que està aferrada al solar de la Central, hauria de quedar absolutament preservat de cap urbanització, tal i com està ara.

 

La Central tèrmica podria rehabilitar-se i rebre visites tipus museu, com passa a Ponferrada. Consideram que és un repte de totes les entitats que, ara amb la venda privada i d’acord amb la Llei, sense fer cap procediment extraoridnari ni especialment gravós, s’exerceixi el dret de tempteig i retracte que permet adquirir el bé per a la ciutadania al preu legalment” establert en la Llei.

COMPROMÍS PER ACABAR LA DECLARACIÓ DE BIC

És una ocasió única que mereix el finançament del fons europeus Next Generation tant per la importància del lloc i del bé patrimonial com per els nous usos que pot tenir compatibles amb la declaració de patrimoni.

Per altra part, això ha de suposar un compromís immediat en:

- acabar la declaració de BIC per a la Central tèrmica que serveixi de fulla de

ruta de rehabilitació.

- estudiar els usos compatibles amb la declaració de BIC.

- començar els treballs de prospecció i, si és necessari, cates o descontaminació (per això també és important que s’impliqui el Govern de les Illes Balears a través de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears).

Aquesta aposta de futur no implica eliminar el Projecte Alcúdia Mar Tech sinó posar-lo damunt la taula i estudiar-lo amb la Comissió de Patrimoni de forma seriosa

ARCA demana que també participin en aquesta aposta de futur altres entitats Defensores del Patrimoni i també de tipus professional, com Col·legis oficials o privades com a patromals i empreses.

16 de juny 2022

Molta participació a la Taula Rodona "Stop Pintades Vandàliques".

Es necessita compromís i canvis en l'Administració municipal i supramunicipal per a lluitar de veritat fins a erradicar les Pintades Vandàliques

Hem de llançar un missatge de fermesa i confiança perquè la resignació i l'escepticisme perpetúa una ciutat bruta i hostil

Ha d'haver-hi "retret
penal i social" i s'han d'obrir més vessants de lluita contra les pintades vandàliques

Aquestes varen ser algunes de les conclusions de la Taula rodona organitzada per ARCA


Aproximadament un centenar de persones assistiren a la Taula Rodona. STOP Pintades Vandàliques, organitzada per ARCA al Col
·legi d'Advocats, l'horabaixa del dijous 15 de juny.

Entre el públic, molt participatiu, representants de tots els partits de l'oposició, de l'Oficina de la Ciutadania tant de Palma com de Marratxí, del COAIB, arquitectes i persones expertes en art i en història. Dels partits que conformen el govern municipal de Palma no hi havia cap representant.

Àngels Fermoselle, vicepresidenta d'ARCA, va obrir i moderar el debat valorant els pocs avenços, i els molts d'estancaments que s'hi havien produït des de l'inici de la campanya d'ARCA contra les pintades des de fa tres anys. Un passeig fotogràfic per la ciutat ens fa veure que el 90% de les pintades segueixen al mateix lloc des de fa més de tres anys. Com aspecte positiu s'hi ha de ressaltar que els llocs on s'han fet net i es mantenen, no hi tornen a pintar. Per això va advocar una vegada més perquè "PINTADA FETA, PINTADA ESBORRADA".

El regidor Ramon Perpinyà no va participar a la taula per problemes amb el seu vol des de Madrid i va intervenir en nom seu el Coordinador de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palma, Nicolau Cañellas.
A la seva intervenció va assenyalar la complexitat del problema i que per tant la solució també ha de ser complexa. Va reconèixer que la facilitat que dóna EMAYA per netejar les façanes particulars a 2€ el m2, no ha tengut massa èxit potser perquè la gent es mostra escèptica i pensa "tanmateix, tornaran a pintar".

El fiscal Jaume Guasp Ferrer.
Considerà revaluar la despenalització de les conductes vandàliques i demanà la creació d'equips especialitats de Policia Local. Introduí una interessant variable, la de plantejar el delicte medi ambiental a les pintades vandàliques realitzades als murs dels llits dels torrents, per mor de la degradació química de les pintures, que tanmateix són abocades a la mar. Recorda que la sentència del Suprem sobre l’agressió a una escultura de Chillida, clarifica la conducta penal i potencia poder treballar aquesta línia com a resposta contundent i dissuassòria.

L'inspector de Policia Local jubilat, Jaume Pla Forteza. Explicà que es poden fer avanços en coordinació, tècnics de gestió i investigació policial enfocats a la lluita contra el vandalisme. Específicament, recuperar models —desapareguts— de proximitat i augmentar la formació. Dos exdirectors generals d’Interior, presents al públic, avalaren la seva visió.
També es posà damunt la taula el dèficit normatiu al voltant del problema, així com la indefensió ciutadana després de la reforma legal de l'any 2015, que pràcticament despenalitzava les pintades i ho deixava en una falta administrativa per deslluïment. També va proposar la creació d'una Agència autonòmica contra les pintades vandàliques i altres matèries de seguretat.

L'escriptora Rosa Planas Ferrer, exposà la seva visió del problema de les pintades vandàliques que el considera greu perquè transforma el paisatge i el fa hostil, afectant el nostre benestar, ja que en lloc de transmetre pau i harmonia, ens transmet el contrari. També apuntà que els arquitectes haurien de ser els primers que clamassin contra les pintades perquè desvirtuen la seva obra.

Varen haver moltes intervencions des del públic, on destacà un policia local d'Inca que va contar la lluita exitosa del seu equip.

 


VÀREM CONCLOURE:

1. Es necessita compromís i canvis en l'Administració municipal i supramunicipal per lluitar de veritat fins a erradicar les Pintades Vandàliques.


2. Hem de llançar un missatge de fermesa i confiança perquè la resignació i l'escepticisme perpetúa una ciutat bruta i hostil.


3. Ha d'haver-hi "retret penal i social" i s'han d'obrir més vessants de lluita contra les pintades vandàliques. Les modificacions han d’arribar a canvis normatius d’abast supramunicipal.

13 de juny 2022

ARCA ADMIRA I RECONEIX LA FEINA DE JOSÉ MARÍA SEVILLA MARCOS, FENT-LO SOCI D’HONOR.

El Doctor José María Sevilla Marcos ha estat nomenat Soci d’Honor d’ARCA. El Dr. José María Sevilla ha estat al llarg de la seva vida un gran estudiós i defensor del Patrimoni.

Els Socis d’Honor d’ARCA, són uns guardons per aquelles persones que mereixen el reconeixement de l’entitat per haver destacat en estudi, sensibilitat i feina a favor del Patrimoni de Mallorca.

 

Dissabte passat, una nombrosa representació d’ARCA, es va desplaçar fins a la finca valldemossina de Miramar per a fer-li el lliurament del diploma acreditatiu.

A l’esmentat diploma es recull en una frase, els motius principals de la designació:

Per la gran tasca desenvolupada al llarg de la seva vida com estudiós i divulgador de l’obra del beat Ramon Llull i per haver ajudat a la conservació del llegat patrimonial i paisatgístic de l’arxiduc Lluís Salvador, especialment el de Miramar i Son Marroig.”

José María Sevilla forma part de la família propietària de Miramar i de Son Marroig, junts han conservat un paisatge natural i cultural reconegut per tothom.

Destacam a continuació un fragment del discurs de reconeixement que va llegir el president d’ARCA, Pere Ollers dissabte passat al transcurs de l’acte:

 

El Doctor Sevilla, merece un triple reconocimiento, nunca suficientemente ponderado por nuestra sociedad, a veces tan parca en agradecimientos:

- La conservación y la difusión del patrimonio cultural de Miramar y Son Marroig, fincas ineludibles de la Serra de Tramuntana. Sin el esfuerzo de personas como el Dr. Sevilla y su familia no podríamos disfrutar hoy de este paisaje cultural y natural.

- La investigación histórica tanto del lulismo como del Archiduque Luis Salvador y sus relaciones con la historia de Mallorca y otros lugares. No es menor su huella indeleble en la Maioricensis Schola Lullistica y en la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics. Son de citar también sus trabajos a lo largo de los años, tanto su tesis doctoral como sus conferencias a lo largo y ancho de Europa. No me resisto a citar la monografía de 2011 “Meditaciones en el Monasterio de Miramar” ya que hoy nos encontramos, en cierto modo, recogiendo los frutos de estas meditaciones.

- La difusión del patrimonio señalado, para dejar claras las huellas de Ramon Llull y del Arxiduque Luis Salvador en Miramar y Son Marroig, en definitiva, en Mallorca, poniendo en el mapamundi a una Mallorca histórica mas también real y que se superpone (a veces se olvida) a la Mallorca turística, de sol y playa y monetaria.

Metge que arribà a Mallorca l’any 1957

Qui hagués dit que el jove d’Albacete de 25 anys que arribava a Mallorca per exercir de metge allà pel 1957, arrelaria a Miramar i ens faria coneixedors, més que molts de nosaltres, de la nostra història i d’alguns dels béns culturals més preuats, avui reconeguts a tot el món, gràcies a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO que pertoca a tots respectar i donar sentit.

ARCA agraeix al Dr. Sevilla i a tota la seva família, una part de la qual, també va estar present a l’acte, la seva entrega a la conservació, estudi i difusió del Patrimoni.


9 de juny 2022

ARCA organitza una taula rodona titulada "STOP Pintades Vandàliques".

ARCA CONTINUA CLAMANT CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES

ORGANITZAM UNA TAULA RODONA AMB EL TÍTOL “STOP PINTADES VANDÀLIQUES”

Una de les agressions que sovint més pateix el nostre patrimoni són les pintades vandàliques.

 

La lluita contra aquesta reprovable i incívica conducta s'ha convertit en una prioritat per a ARCA, i ja fa un temps que ens trobem desenvolupant accions emmarcades a la campanya No Pintades Vandàliques amb el lema "Pintada feta, pintada esborrada".

Els perjudicis materials pel patrimoni, els morals i econòmics pels damnificats siguin particulars o l'Administració, endemés de la malaurada imatge que projecten les pintades vandàliques sobre qui les veu, sigui resident o visitant, ben bé valen un esforç en la recerca d'alternatives que sens dubte repercutiran en el benefici comú. Pensam que l'organització d’aquesta taula rodona que anunciam contribuirà a la nostra reivindicació.

Palma continua plena de pintades vandàliques.

Ha millorat en alguns aspectes, perquè una part de l’administració local ha fet esforços, però la ciutat dista molt d’estar en una situació ni tan sols mitjanament acceptable en el que té a veure amb el respecte de la seva imatge.

Hi ha pintades vandàliques a qualsevol carrer i carreró i allà segueixen, algunes des de fa més de quatre anys.

És cert que a determinats espais públics, i alguns privats, s’ha fet l’esforç d’esborrar les pintades i mantenir-los en condicions, però hi ha moltes assignatures pendents.

Per això volem fer un balanç, analitzar una mica el camí recorregut, els resultats i encarar noves vies cap a l’erradicació d’aquest greu problema.

Per això, des d’ARCA organitzam una taula rodona sobre les pintades vandàliques

TÍTOL: STOP A LES PINTADES VANDÀLIQUES

DATA: DIMECRES 15 DE JUNY

HORA: 19:00H

ENTRADA: Lliure

LLOC: SALÓ D'ACTES DE L'IL·LUSTRÍSSIM COL·LEGI D'ADVOCATS. La Rambla, 10. Palma

La taula rodona comptarà amb la col·laboració de:

-Rosa Planas Ferrer. Escriptora

-Jaume Guasp Ferrer. Fiscal

-Ramon Perpinyà Font.Tinent de batle de Palma

-Jaume Pla Forteza. Inspector de policia local jubilat

-Àngels Fermoselle Paterna, d'ARCA.

L'objectiu d'aquesta activitat, és continuar sumant esforços per a revertir aquesta deplorable situació , i cercar junts accions de millora que, mentrestant pal·liïn els perjudicis en la mesura del possible.


6 de juny 2022

ARCA presenta al·legacions a la substitució de la teulada del mercat de Pere Garau.

ARCA, AMB EL RECOLZAMENT DE FLIPAU AMB PERE GARAU, PRESENTA AL·LEGACIONS PER A EVITAR LA TEULADA DE METALL AL MERCAT

ÉS POSSIBLE FER LA NOVA ESTRUCTURA AMB PANELLS DE FUSTA I TEULA A SOBRE

LA NOSTRA PROPOSTA ÉS MÉS SOSTENIBLE I EVITARIA LA PÈRDUA DE CATEGORIA PAISATGÍSTICA

ARCA ha presentat al·legacions dins de termini a la substitució de la coberta nord-oest del Mercat de Pere Garau.

Actualment és una coberta a quatre aiguavessos, de teula i estructura d'encavallades de fusta que pretenen eliminar i substituir-la per una metàl·lica a dos aiguavessos.

Reclamamem un nou projecte, que es reparin els defectes estructurals de la teulada, i que es reposin els mateixos tipus de materials als originals, conservant l'acabat en quatre aiguavessos i en teules.

LA NOSTRA PROPOSTA:

- Mantenir el tipus de coberta com l'actual, per respecte a la història de l'edifici, del barri i del seu paisatge.

-Proposem la utilització d'una estructura en fusta. No hi ha cap motiu objectiu per a no utilitzar una estructura de fusta tant la principal (encavallades) com la secundària (corretges) amb un panell de cobertura a base de panell sandwich de fusta amb aïllament integrat. Aquesta solució es completaria amb placa d'impermeabilizació (onduline per exemple) i acabat de teula. Aquesta solució és la que es va utilitzar en la reparació de la coberta de l’Ajuntament de Palma per part de l'arquitecte Frederic Climent.

- Solució del congreny igualment se mantindria. En el projecte presentat, els elements sustentants (parets i pilastres de recolzaments de marès) segueixen sent els existents amb la única variació de la creació d'un congreny en coronació, que és correcte, que aporta capacitat de repart de càrregues puntuals sobre el mur però no millora la capacitat portant del mateix. La solució del congreny es faria exactament igual amb la proposta que nosaltres feim, amb un disseny estructural en fusta.

- Disminuim la càrrega i conservam el valor estètic i paisatgístic. La solució que proposem suposa unes càrregues menors que les existents per el que les parets i pilastres seguiran mantenint els nivells de seguretat adequats.

-La nostra solució compleix amb la necessitat de descarbonització. En un altre ordre de coses resulta preocupant que, després de tant parlar de la necessitat de la descarbonització en els edificis, les entitats públiques, en aquest cas l'Ajuntament de Palma, proposi un projecte allunyat d'aquest compromís. Els materials que proposem i la reutilització fins al possible, s'apropa molt més al desitjable també en aquest sentit.

- Coberta a 4 aiguavessos com l'actual

La solució constructiva que aportem permet conservar la coberta a 4 aiguavessos com l'actual.

Pere Garau no és un barri de tercera. Pere Garau té un dels tres mercats principals junt a Santa Catalina i s’Olivar. En aquests mercats, afortunadament, quasi amb total probabilitat no s'atrevirian a eliminar les teulades de teula.

El Mercat està al centre del barri i articula el desenvolupament econòmic del mateix. Invertir en ell és el més normal i necessari, però fer-li perdre la qualitat del seu edifici, no és de justícia.

3 de juny 2022

ARCA reclama a la conselleria d'Educació la neteja de les pintades a l'Escola d'Art i Superior de Disseny i a l'IES Joan Alcover

ARCA RECLAMA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ QUE S'ESBORRI LES PINTADES VANDÀLIQUES DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY I DE L'INSTITUT JOAN ALCOVER

CONSIDERAM QUE ÉS UN EXEMPLE NEFAST I DEMOSTRA POC INTERÈS PER LA CURA DE LA CIUTAT I L'EDUCACIÓ EN EL RESPECTE.

LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS HA D’ASSUMIR LA SEVA RESPONSABILITATLes pintades vandàliques que omplen les parets dels edificis de l'Escola d'Art i Superior de Disseny i l'Institut Joan Alcover són pèssims exemples pels joves que estudien a aquests centres.

ARCA fa ja més de dos anys que, de distintes maneres ha intentat que la Conselleria d'Educació (2 peticions registrades) i els mateixos centres assumeixen la seva responsabilitat de tenir en bones condicions els seus edificis. La darrera fa uns dies, reiterant les peticions dels escrits presentats fa ja més d'un any.

Consideram que no netejar les pintades vandàliques dóna un missatge molt preocupant a la gent que les fa. De qualque manera es pot entendre que les malifetes tenen premi, perquè es poden contemplar durant molt de temps. I l'ego del vandalisme de les pintades creix en augment.


És especialment greu el cas d'aquests dos edificis perquè són centres educatius i això implica el seu interior i el seu exterior i perquè és una zona (Plaça dels Instituts) on altres edificis sí han fet net les pintades (IES Ramon Llull, Sa Riera UIB o la Biblioteca municipal)

Però també és molt greu perquè són edificis històrics, catalogats i tota la ciutat tenim dret a contemplar-los en tota la seva bellesa.

Si analitzam com tracten els problemes de les pintades vandàliques els quatre edificis que donen a la plaça dels Instituts donariem dos notables i dos suspensos:

1. L'Institut Ramon Llull ha tengut clar des de fa temps que PINTADA FETA, PINTADA ESBORRADA. Aquest és el lema d'ARCA. És de valorar molt positivament. Bona feina han fet i fan.
2. La biblioteca municipal, recentment i després de moltes peticions d'ARCA, ha netejat les seves.
Ara hauria de fer la feina de manteniment perquè sabem que els vàndals tornen a pintar.
3. L'Escola d'Art i Superior de Disseny. Consideram lamentable la gestió i reclamam que es netegin d'immediat totes les pintades. La façana principal, que dona al carrer de Llorenç Cerdà, fa autèntica llàstima.
4.
L'Institut Joan Alcover té les quatre façanes agredides per la barbaritat de les pintades i no ha fet les passes necessàries per a netejar-les.

Sabem que el vandalisme de les pintades és un mal que la ciutat de Palma ha deixat créixer sense posar suficient remei.Però hem de ser conscients que allò que més afavoreix l'aparició de les pintades és no netejar-les. Al contrari, si s'esborren immediatament l'efecte dissuasiu està demostrat.


Evidentment, tornaran a pintar, perquè l'incivisme darrerament creix, no obstant això la resposta ha de ser la neteja immediata. Als llocs de Palma on s'ha actuat així, netejant i controlant, el resultat ha estat excel·lent.

Queda molta feina per fer i aquests dos edificis on s'imparteix cultura i educació haurien de ser un exemple.

31 de maig 2022

Taula rodona: Stop Pintades Vandàliques.

ARCA organitza una taula rodona que durà per títol: Stop Pintades Vandàliques, el proper dimecres 15 de juny a les 19:00 hores. ARCA, desenvolupa una nova activitat dins el marc de la nostra campanya contra les pintades vandàliques, a la que ús animem a assistir-hi.

Com bé sabeu, la lluita contra aquesta incívica conducta s'ha convertit en una prioritat per a ARCA. Per això volem fer una passa més en la conscienciació col·lectiva, organitzant una taula rodona  al saló d'actes del Col·legi d'Advocats de Palma, situat al passeig de la Rambla, 10, on impulsarem les nostres reivindicacions.
 
L'entrada serà lliure i comptarà amb la participació de Rosa Planas Ferrer (escriptora), Jaume Guasp Ferrer (fiscal), Ramon Perpinyà Font (tinent batle de Palma), Jaume Pla Forteza (inspector de policia retirat) i Àngels Fermoselle Paterna (vice-presidenta d'ARCA).24 de maig 2022

La demolició de l'edifici del carrer Blanquerna, 20, una pèrdua que Cort podria haver evitat.

Urbanisme de Palma avui concedeix la llicència de demolició d'un edifici racionalista del carrer Blanquerna que ARCA havia aconseguit aturar fa uns mesos.

Blanquerna, 20, un edifici de l’arquitecte Guillem Muntaner

Un altre cas de desídia municipal per manca d’un catàleg adient

 


L’Eixample de Palma es va perdent per una manca de planejament adient. El nou PGOU no soluciona els problemas de pèrdua d’identitat i autenticitat. El catàleg és insuficient i la major edificabilitat i la possibilitat de fer aparcament soterrat afavoreixen la substitució dels edificis originals.

Avui al Consell de Gerència d’Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, s’ha atorgat llicència de demolició a un edifici del qual ARCA havia aconseguit, temporalment, evitar la seva destrucció.

El gerent d'Urbanisme en un principi semblava haver atès els arguments d'ARCA i havia explicat que estava en converses amb el promotor, el qual volia esbucar l'immoble per poder fer aparcaments soterranis. El gerent va explicar a la Gerència d’Urbanisme que, tanmateix, en ser un carrer de vianants, Blanquerna, no li donarien permís per a gual i circulació.

Blanquerna, 20, 22 i la cantonada amb el carrer de Pere Martel, conformen un conjunt, degut a que són del mateix autor i presenten una mateixa estètica. Perdre una part, és un fet irreparable

Es dóna la circumstància que Blanquerna, 20 forma un conjunt arquitectònic amb els dos edificis de la seva dreta, el darrer, cantonada amb el carrer de Pere Martel. L'estructura i estètica dels tres edificis indica que són de la mateixa autoria.

És un edifici d'estil racionalista, que representa una mostra de l’arquitectura de l’Eixample de Palma.

L’arquitecte és Guillem Muntaner i l’any de la construcció fou 1941.

ARCA manté la petició que sigui catalogat el conjunt dels tres edificis de Guillem Muntaner

ARCA havia demanat la catalogació dels tres immobles afegint un argument més: l'únic altre edifici que conforma la illeta en el frontal de Blanquerna, en aquest cas cantonada amb el carrer d'Antoni Marquès, sí està catalogat. Per tant demolir Blanquerna, 20 implica destruir l’harmonia de l’empremta de la història recent de l'arquitectura a tot un frontal de Blanquerna i d'aquesta illeta.

Manifestam la nostra indignació per la manca de respecte de la història de l'Eixample, per un catàleg més que insuficient i, en aquest cas, a més, per la manca d'informació cap a la nostra entitat des d'Urbanisme, ja que ens hem trobat la demolició damunt la taula quan la darrera informació, com hem explicat abans, era que les converses estaven encaminades cap a la seva conservació.

Des d’ARCA estudiarem si podem dur endavant alguna acció més per protegir l’immoble.

23 de maig 2022

ARCA lamenta la pèrdua de Joan Lacomba.

Ens ha deixat Joan Lacomba: un artista, un lluitador, un professor, un amic. El trobarem a faltar. Volem traslladar el nostre més emotiu condol a la seva família.


Fotografies: Joan Lacomba i escultura de l'artista a l'estació de tren de Sant Llorenç des Cardassar.

18 de maig 2022

El Dia internacional dels Museus, un bon dia per a reivindicar.

Des d'ARCA volem celebrar el dia dels Museus amb una actitud reivindicativa i constructiva

Els museus són llocs de cultura per gaudir i propagar uns valors de coneixements i sentiments de gran vàlua.


Crear i mantenir museus, sense dubte impliquen inversió i apostar en cultura, sempre dóna els seus fruits.

La mancança de Museus a Palma i a Mallorca són notòries. No tenim un museu de les Arts Decoratives, ni de Fotografia, ni tans d’altres, on les persones col·leccionistes trobin un lloc on poder llegar amb seguretat elements valuosos acumulats durant el trancurs de la seva vida.

ARCA avui vol alçar la veu a favor dels museus, lloar l'esforç dels particulars, també els d'alguns municipis, pocs, i fer una crida a entendre els museus com el bressol de la saviesa i la història. La rendibilitat, també es podria aconseguir si s'aposta clarament per ells.

Volem els Museus i llocs històrics oberts en diumenge i festius

També volem fer una crítica contundent: és intolerable que alguns museus o llocs històrics de relleu i públics estiguin tancats en diumenge. Això passa amb Raixa, amb ses Païsses, amb Pollentia i amb tants d'altres,... També succeeix amb algunes fundacions privades. Ja sabem que el diumenge és el dia amb menys turistes, però la gent de Mallorca, sol ser el dia que tenen lliure i podrien assistir en família. Que s'imiti el que es fa a la resta del món, on els dies festius i diumenges sempre estan oberts.

Netejar les pintades del Museu de Mallorca

Per últim: el Museu de Mallorca mereix una imatge óptima. Demanam la urgent retirada de les pintades vandàliques de la seva façana. I si tornen a pintar, com sabem que succeeix, que es tornin a esborrar. Tan sols la constància netejant ens farà véncer aquesta xacra de les pintades vandàliques. I aconsellam la seva visita i gaudir també de la seva darrera incorporació, el bust d’August.

17 de maig 2022

ARCA considera insuficient l'ampliació del catàleg de patrimoni al nou PGOU de Palma.

No hi ha hagut una revisió exhaustiva de la ciutat per trobar tots els elements dignes de ser conservats

El nostre compromís amb la conservació i protecció del patrimoni històric i cultural de la ciutat de Palma es manté ferm des de fa més de 30 anys.


ARCA forma part activa de les comissions d'urbanisme i patrimoni de Palma i de forma desinteressada aporta propostes i idees durant tot l'any i és precisament per això pel que resulta decebedor que no hi hagi hagut una revisió exhaustiva, tal i com havíem demanat insistentment i quedin fora del catàleg de Patrimoni centenars d'immobles i elements que mereixen algun tipus de protecció.


ARCA demana que el Catàleg de Patrimoni s'amplii respecte a l'anterior i que es garanteixi una major protecció

Considerem decebedor en termes de protecció del patrimoni cultural, la proposta de catàleg del nou PGOU, ja que no es pot considerar una revisió, sinó una transposició dels béns culturals ja existents al catàleg de patrimoni i unes poques aportacions més. Globalment, el document del PGOU no aporta una millora substancial quant a la seva protecció, un eix bàsic per al desenvolupament urbanístic sostenible i per la garantia dels drets a conèixer el seu passat per a les futures generacions.

És veritat que s'inclouen algunes proteccions ambientals que abans no hi eren, però són clarament insuficients.

No podem continuar autoritzant la demolició de béns culturals per manca de protecció a l'Eixample o als barris de Palma. Aquest fet va en contra del que diu la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears. Les fitxes de catàleg han de ser suficients i han de garantir la protecció d'aquests béns culturals i fixar el tipus d'intervencions que es poden dur a terme d'una forma fiable i segura.

A mode d'exemple i sense ser en absolut exhaustiu hem presentat llistats amb més de 200 elements que queden sense protecció i hi haurien, de qualque manera d'estat inclosos al catàleg. Aquests llistats inclouen desenes d'exemples de l'Eixample, Centre Històric, zones rurals, El Terreno, Can Pastilla i altres barriades. I repetim, són llistats tan sols a manera d'exemple.

L'Ajuntament de Palma que ha comptat amb mitjans tècnics i econòmics importants hauria d'haver tengut en consideració els valors històrics i culturals que presenta el municipi de Palma, perquè aquests siguin tenguts en compte en aquest nou PGOU, de cara a ajustar una normativa i unes intervencions adients a l'hora d'atorgar llicències urbanístiques.

ENTRE D'ALTRES ELEMENTS, ARCA HA DEMANAT QUE ES CATALOGUIN ELS REFUGIS ANTIAERIS QUE HI HA A TRISPOL PÚBLIC O A EDIFICACIONS PÚBLIQUES.

I també, que, en el cas de dur a terme obres privades, si apareixen refugis, s'estudii per professionals la seva importància, igual que es fa amb restes arqueològiques i després sigui Cort qui decideixi o no la seva conservació.

EL PARC DE SA QUARANTENA, EL PARC DE LA MAR, LA PLAÇA DE QUADRADO O EL PASSEIG SAGRERA MEREIXEN UNA PROTECCIÓ ELEVADA.

Són alguns dels exemples que essent espais públics únics, no gaudeixen d'una protecció suficient. Tan sols, en alguns casos, es consideren "ESPAIS URBANS RELLEVANTS", una figura ambigua i nova al PGOU

 que quedaria al criteri subjectiu de qui en un moment determinat tengui la capacitat de decidir.

Volem recordar que conservar el Patrimoni, la imatge y la petjada de la història sempre surt a compte per l'interès general i el de futures generacions.

Un catàleg molt més extens i rigorós que el presentat al PGOU modificat, és el que es mereix la nostra ciutat.
Adjuntam fotos de tres elements,un d'ells d'arquiyectura contemporània, que mereixerien estar dins el catàleg. Hi ha centenars d'exemples. 


16 de maig 2022

ARCA ha estat guardonada amb el Premi Rotary Mallorca Arts Plàstiques 2021-22

El passat dijous 12 de maig es va dur a terme la XXXIV edició del lliurament dels premis Rotary Mallorca, on la nostra entitat va rebre el Premi Rotary Mallorca Arts Plàstiques 2021-22.


El Rotary Club Mallorca va destacar l'esforçada defensa que ha vengut realitzant ARCA, des de la seva fundació i tant a la ciutat de Palma com a la resta de l'illa, del nostre patrimoni històric i artístic, fent especial insistència als edificis mereixedors de la qualificació de BIC; endemés d'inculcar a la Societat Civil la seva consideració i estima. 


A la gala també foren guardonats l'Escolania Blavets de Lluc amb el Premi Rotary Mallorca Humanitats i Apotecaris Solidaris amb el Premi Carlo Corsini de Servei a la Comunitat 2021-22.

 

 

6 de maig 2022

ARCA considera que el Col·legi de Monti-sion necessita una rehabilitació amb usos adequats i respecte pel Patrimoni.

ARCA DEMANA PER MONTI-SION REHABILITACIÓ I USOS RESPECTUOSOS AMB LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

S’ha de dir que el Col·legi de Monti-sion (com habitualment se’l coneix) és un immoble complex, és una illeta que comrprèn els carrer de Monti-sion, Escoles, i Sant Alonso, d’uns 5.900 m2 que compta:

- amb un col·legi de batxillerat i FP i dos patis i sala d’actes i altres instal·lacions.

- una casa convent, amb claustre.

- una església (amb un petit pati davanter), amb museu i la cel·la de Sant Alonso Rodríguez.

Edificis (segons ens ha explicat l’arquitecte Reynés de la propietat) amb unes patologies importants que impliquen problemes greus de conservació.

És un immoble Catalogat per l’Ajuntament de Palma i per tant sotmès a autorització de la Comissió de Centre Històric i Catàleg per qualsevol actuació.

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ NECESSARIS i US ADIENT

ARCA ha demanat a la propietat que conservin els valors històrics i artístics que tenguin aquests edificis, que són molt desiguals perquè no són els mateixos valors naturalment els de l’Església o del claustre que els de la zona escolar.

Per això es necessari que el projecte de reforma inclogui conservació i manteniment dels elements a conservar d’acord amb les directrius d’intervenció legals, partint dels estudis més recents sobre l’immoble.

Tot Projecte de reforma d’aquests immobles i amb característiques tant singulars necessita plantejar-se QUIN ÚS SE LI DONARÀ A L’EDIFICI o quins usos. Aquí la variabilitat d’usos depèn de l’economia, de les circumstàncies socials i també d’implicacions patrimonials.

Avui no podem pretendre que els edificis religiosos tenguin tots els mateixos usos per raons evidents. També els edificis educatius plantegen exigències que no tenien abans.

Per ARCA és important que l’ús que se tria sigui respectuós amb el patrimoni i que també sigui respectuós amb la història, l’ambient en que es troba i la cultura.

ARCA fa mesos ja es va reunir amb la propietat i aquests garantiren la seva conservació i manteniment en bones condicions dels elements valuosos de l’immoble, principalment, planta baixa i claustre, museu, cel·la de Sant Alonso i Església de Monti-sion.

En resum: Qualsevol projecte que es proposi ha de partir de conservar els elements històrics identificats a la fitxa de catàleg i facilitar-ne el manteniment, encara que es canvïi l’ús d’una part de l’edifici. Si hi ha canvi d’usos, l’impacte tant a l’entorn veïnal com al propi immoble ha de ser el menor possible.

Si l’administració fa la seva feina de control correctament, al ser Monti-sion un edifici catalogat per l’Ajuntament de Palma i a més estar situat al Conjunt històric de Palma, ja hi ha elements de garantia de preservació suficients.

Afegir grau de protecció, ja que ara es demana que sigui declarat BIC, mai és negatiu per l’edifici, no obstant, s’ha de tenir en compte que qualsevol petició de BIC al Consell de Mallorca, lògicament, exigeix la informació tècnica prèvia i la tramitació adequada i això ocupa un temps més o menys llarg durant el qual s’ha d’assegurar, abans que res, la conservació dels edificis evitant que la degradació o les patologies provoquin pèrdues irreparables. No serien admissibles també canvis substancials a l'Església o temple que suposin incumplir la Fitxa de Catàleg A1 (pràcticament equivalent a BIC).

2 de maig 2022

Recorregut embARCA't: "Història i evolució del carrer dels Oms".

"Història i evolució del carrer dels Oms".

Dissabte 28 de maig a les 10'30h.

Dirigit per Xavier Terrasa, historiador i autor del llibre El carrer dels Oms de tallers de manufactura a comerciants (Documenta Balear). 


Recorregut històric per un dels carrers més antics de Palma, el qual s'ha transformat al llarg de la història, passant de ser un carrer d¡artesans a un de comerciants.

Preu socis: 5 euros; no socis: 8 euros.

Sortida: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma). 

Inscripció prèvia a:

arcainforma@arcapatrimoni.net

 


27 d’abr. 2022

ARCA i altres entitats en favor del Patrimoni i el territori hem aconseguit la protecció de les barraques i els molls de Portocolom

Avui la Ponència Tècnica de Patrimoni històric del CONSELL DE MALLORCA ha aprovat la incoació com a BÉ D'INTERÈS CULTURAL (BIC) en la categoria de LLOC D'INTERÈS ETNOLÒGIC el conjunt de barraques i molls de Portocolom.ARCA junt a altres entitats hi havia sol·licitat aquesta incoació, tot i que més àmplia.

Si bé no es protegeix el nucli antic de Portocolom, com s'hi havia sol·licitat, es considera que ja té una protecció adient al nou PGOU.

Volem valorar l'esforç realitzat pel Consell de Mallorca per a la incoació de l'expedient.

 

Així i tot, ARCA considera que durant la tramitació de l'expedient s'han de corregir la no inclusió d'alguns elements importants com són els molls i el varador de la part de la Capella que han quedat només inclosos en l'entorn de protecció. D'altra banda, des d'ARCA també lamentem que no s'hagi inclòs la protecció respecte del nucli antic de la part de la Capella, el qual té valors patrimonials innegables que el fan mereixedor d'una protecció i reconeixement.


Aquesta petició de BIC va ser cursada fa mesos per ARCA, SALVEM PORTOCOLOM, GOB, GREMI DE MARGERS, ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ, Associació Terraferida, Associació Més que Pedra, Unides Podem Felanitx i bloc per Felanitx i Pere Marc Monserrat Calvo.

Avui s'ha donat una passa rellevant per a una protecció efectiva i estam d'enhorabona, tot i que encara és millorable.