12 d’ag. 2022

ARCA exigeix la restitució de la vorada de pedra de l'entorn de la plaça Gomila del Terreno.

La nova construcció d'una sèrie d'edificis a l'entorn de la plaça de Gomila, ha provocat, de manera al nostre criteri inacceptable, l'eliminació de la vorada de pedra que allà existia essent substituit per un de formigó, de menys categoria i presència.

Aquest fet és manllevar un bocí d'història del Terreno i ens sembla una pèrdua innecessària, per tan demanam la restitució de l'element.

En el transcurs de les obres, ARCA va ser avisada per algun col·laborador de l'entitat que les llambordes de pedra originals estaven apilades dins l'obra. El nostre interlocutor patia per si no es tornaven a fer servir, com efectivament va succeir.

Ja va succeir al carrer de l'arquitecte Bennazar

 


Per desgràcia, ja hem patit espolis com aquest per part dels responsables municipals durant aquesta legislatura. Recordaran la barbaritat que va suposar eliminar tota la vorada de pedra del carrer de l'arquitecte Bennàzar, per part de propi consistori. Ignorant totalment les cridades a la seva reposició per part de la nostra entitat.

La vorada de formigó és de menys categoria i menys duració que el de pedra. El Terreno conserva a la majoria dels seus carrers l'original. De fet, a la resta de la plaça Gomila, es manté el de pedra, provocant el nou de formigó una pèrdua paisatgística i de la memòria històrica de l'indret.

Tant si Cort ha donat permís com si no, ARCA exigeix que la pedra no es manllevi i torni la vorada de tots els barris i concretament a aquest indret del Terreno.

Quan estaven a l’oposició deien el contrari del que fan

Crida l'atenció que quan a l'época del regidor Rodríguez del PP es varen començar a llevar aquests elements singulars de Palma a les seves voreres, PSOE i PSM a l'oposició, posaren el crit al cel i exigiren aturar amb la desfeta. Ara, fa anys que estan ells al govern municipal i aniquilen allò que abans defensaven.

La ciutadania és la que finalment surt perdent.


4 d’ag. 2022

Llit de la Mare de Déu d'agost 2022

Fundació Amics del Patrimoni organitza la instal·lació contemporànea del Llit de la Mare de Déu de l'artista Rafael Mahdavi que durà per títol "Verge misteriosa".

La inauguració tendrà lloc el dimecres 10 d'agost a les 20:15h a l'església dels Sagrats Cors.

 

2 d’ag. 2022

ARCA creu que s'han pervertit les finalitats de l'impost d'estades turístiques.

ARCA VA VOTAR EN CONTRA DEL PLA ANUAL A LA DARRERA REUNIÓ DEL PLELa Taxa turística o IET, es va concebre com a un impost finalista, és a dir, la seva recaptació havia de ser per objectius que ajudassin a compensar els efectes del turisme sobre el medi ambient, el Patrimoni i la seva pròpia continuïtat com a activitat econòmica primordial i renovada.

Dedicar la recaptació de l'impost a compensar la manca d'habitatges, com s'ha aprovat, és destinar el fons econòmic al pressupost comú del Govern de les Balears, com es va fer ja amb motiu de la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19.

Des d'ARCA consideram que en gran mesura els projectes de "recuperació i rehabilitació de Patrimoni Històric i Cultural”, són projectes fàcilment interrelacionats amb els de preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, que es citen textualment a la Llei LIET. Això és així especialment a la serra de Tramuntana i a molts altres Béns d'Interès Cultural, especialment els de propietat pública com són Can Serra, les Torres del Temple (Palma), Son Busquets (amb tots els matisos que es vulgui sembla ara adquirit o cedit a la CAIB i a Palma), el Celler Cooperatiu (Felanitx), la Central Tèrmica d'Alcúdia (Alcúdia).

No obstant també pensam que el fons de la taxa turística, abans dita ecotaxa i sempre reivindicada per ARCA com a taxa ECOPATRIMONIAL, podria dedicar en un tant per cent del seu fons anual, a ajudes a particulars (façanes, camins, finques o jardins amb visites públiques... ), els quals conserven un Patrimoni que en certa manera gaudim tots.

UNA PARTICIPACiÓ DE LES ENTITATS ENCOTILLADA I SENSE CAP EFECTE REAL

Per últim volem deixar palès que la participació de les entitats ciutadanes en els fons de l'impost turístic és merament testimonial. Tenim un únic vot entre 25 i ens ho hem de repartir entre 4 entitats, fet que resulta absolutament irrellevant i complicat.

No hi há participació real, de fet a les discussions de continguts, quan els documents arriben al Ple, ja està clar que la decisió està pràcticament pressa prèviament.

La participació de les entitats representatives, hauria de ser una altra cosa que una manera de cobrir aparences.

Aquestes crítiques les hem fet sempre, no són noves. Gravíssim va ser que s'eliminàs l'ecotaxa al seu dia, però la il·lusió que va aixecar la recuperació d'aquesta, s'ha esvaït pels criteris adoptats i els seus procediments.


26 de jul. 2022

Programa de l'Assumpció de la Mare de Deú 2022

ARCA i la Fundació Amics del Patrimoni col·laboren un any més en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú de 2022, que organitza el Consell de Mallorca.
 

Aquest programa pretèn informar a la ciutadania de les instal·lacions i muntatges dels Llits de la Mare de Deú a les diferents parròquies de Mallorca. Tradició i festivitat molt arrelada a Mallorca des del segle XIV.

Més informació:https://web.conselldemallorca.cat/assumpciodelamarededeu

21 de jul. 2022

ARCA regala el llibre "Pere Garau, un barri amb història" a la biblioteca d'Encarnació Viñas.

Avui matí, ARCA ha fet entrega d'un exemplar del llibre editat per l'entitat l'any 2010: "Pere Garau. Un barri amb història" a la biblioteca acabada d'inaugurar al barri de Pere Garau.

La bibliotecària, Lluïsa Calafat ha rebut el llibre amb il·lusió, ja que el coneixia i el troba de gran utilitat especialment per al barri protagonista, on està ubicada la nova biblioteca.

Aquesta biblioteca és producte d'una demanda social reiterada al barri més poblat de Ciutat. És un local petit, que per ara gaudeix d'una acceptació gran.

ARCA, al llibre que ara regala a la biblioteca va posar en valor els elements històrics i culturals de la barriada que reivindicam mantenir i millorar. Les autores són Concha Gallego i Àngels Fermoselle.

El nom, fulletons i punt de llibre

A proposta de Flipau amb Pere Garau i ARCA, la biblioteca rep el nom d'Encarnació Viñas i, de fet, amb bon criteri, el seu emblema dels fulletons i punt de llibre, és l'escultura que, a proposta d'ARCA es va posar a una petita placeta del carrer Torcuato Luca de Tena.

L'esmentada escultura és obra de l'escultor Jeroni Bosch.

19 de jul. 2022

El Monestir de ses Jerònimes és una baula de la cadena de "convents tancats" que poden venir després.

TOTS ELS MONESTIRS HAN DE TROBAR LA MANERA DE ROMANDRE AMB ELS SEUS VALORS PATRIMONIALS, BEN CONSERVATS I AMB INTERACCIÓ COMUNITAT RELIGIOSA – CIUTADANIA, SI ÉS POSSIBLE. A HORES D’ARA SENSE AQUESTA INTERACCIÓ NO ES PODEN MANTENIR

 

Entenem per interacció amb la ciutadania també, evidentment, a la seva representació institucional. Obviament les intitucions s’han d’implicar ajudar i controlar la preservació i els usos adients.

QUINS USOS PODEN TENIR ELS CONVENTS I CONCRETAMENT EL DE SANTA ELISABET O SES JERÒNIMES?

AQUELLS QUE NO ALTERIN NI DESTRUEIXIN LES SEVES CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS QUE CONSERVIN ELS VALORS HISTÒRICS I ARQUITECTÒNICS I ARTÍSTICS (S'HA DE RECORDAR QUE MOLTS, COM SANT JERONI, TENEN OBRES D'ART, MOBILIARI I ARXIUS IMPRESSIONANTS PER A LA NOSTRA HISTÒRIA) I QUE PERMETIN ENTENDRE ELS USOS DEL PASSAT I JUSTIFIQUEN I ANIMEN A SER VISITATS I MUSEALITZATS

Avui per avui veim inviable la seva transformació en una residència de la tercera edat ni de joves, ni hotel, ni res similar. S’haurà d’estudiar, donada la realitat de manca de vocacions religioses, poder utilitzar alguns espais vinculats amb l’exterior o altres menys importants i més transformats, com ara el que va ser un temps biblioteca, per alguna activitat inocua. També hauria de poder ser visitat i rendabilitzar alguna activitat cultural. Qualsevol idea es pot estudiar sempre que no impliqui destrucció del conjunt monumental que hi ha.

 

DAVANT LA SENTÈNCIA SOBRE LA PROPIETAT DEL MONESTIR DE SES JERÒNIMES (SANTA ELISABET) DEMANAM QUE ES CONSERVI EL MONESTIR, AMB USOS ADEQUATS I TORNIN TAN AVIAT COM ES PUGUIN LES PECES TRASLLADADES i l'ARXIU PROPI DEL MONESTIR

La Sentència de 30 de juny de 2022, dictada per la Magistrada de Primera Instància (Civil) núm. 9 de Palma declara amb rotunditat i profusió d’arguments la propietat del Monestir, església i annexos a favor de la Comunitat de Religioses Jerònimes (del Monestir de Santa Elisabet, directament dependent de la Santa Seu).

Manifestam l'esperança de que ja estiguem a prop del final del túnel. El Monestir tancat, con ha estat durant tots aquests darrers anys, no és el que es necessita. Es necessita unir forces i que el més aviat possible es doni vida a l’espai i hi tornin tan aviat com es pugui, les peces artístiques traslladades així com l’arxiu.

No oblidem que la fitxa de protecció parla de que continent i contingut és indissoluble.

En qualsevol cas,

ARCA demana que sigui quina sigui la propietat (i en vista que poden continuar els recursos judicials), es cerquin i proposin usos viables al Monestir i amb la col·laboració pública i d’acord amb la Declaració de BIC es fixi un programa de conservació del Monestir que permeti el seu manteniment amb seguretat per a tota la Ciutat, tal i com ha estat durant més de 500 anys de les Monges Jerònimes com a destaca la Sentència (de Primera Instància).

ARCA s’alegra que hi torni a haver activitat al Monestir i a l’església. Esperam que el dia rere permeti veure que hi ha possibilitats de mantenir actiu el Monestir, és a dir, de conservar-lo i de dur-hi les obres artístiques i l’arxiu que havien les Monges Jerònimes traslladat a Sant Bartomeu d’Inca i que ara no resideixen al Monestir. I si això continua així, demanam a les Monges Jerònimes que amb col·laboració pública o privada inicïin un Projecte de Conservació com el que es preveu a la Declaració.

Coneixem les enormes dificultats que tenen aquestes Ordres i aquestes Comunitats Religioses donada l’edat dels seus membres. Per tant, més enllà de la qüestió dominical, per a la societat mallorquina allò que és important és com se conservarà aquest conjunt monumental tan gran com és el Convent de Santa Elisabet, l’església i els annexos que, al cap i a la fi, és un llegat patrimonial de tota Mallorca.


ANNEX:

DADES D’INTERÈS

El Monestir de Santa Elisabet (Monges Jerònimes, o de Sant Jeroni) i l'església d'aquest, així com l’arxiu i el mobiliari vinculat, al carrer de la Porta del Mar, 1 (i Plaça Porta del Camp) configura un dels patrimonis monumentals més importants de Palma: tant per la seva arquitectura conventual, com per la història del Monestir des del s. XV almenys està documentada així com per la seva importància artística.

A més a més, s’hi ha d’incloure el mobiliari de primer, obres d’art i l’arxiu conventual que són béns mobles vinculats al Monestir.

Aquest Monestir compta amb la Declaració de Bé d’Interès Cultural del Ple del Consell de Mallorca de 15 de novembre de 2004 (BOIB 8-2-2005) i Declaració ampliatòria per l’Arxiu Conventual de 8 d’octubre de 2015 (BOIB 26-11-2015).

Així mateix compta amb la Fitxa de Catàleg 09/22, grau de protecció A1 del Catàleg Municipal.

La Declaració de BIC del Consell de Mallorca exigia ja el 2004:

Si s’haguessin d’assenyalar prioritats a l’hora de les intervencions caldria

dir el següent:

a)Donada la complexitat del conjunt, el que primer caldria és un adequat

estudi i diagnòstic de l’estat actual del conjunt, així com un aixecament planimètric del mateix. No es pot oblidar en aquest sentit l’aspecte arqueològic.

b)Cabria pensar en la possibilitat d’elaborar un pla de manteniment, de

manera que existissin uns controls sobre l’estat de conservació dels elements.

c)A més a més del manteniment del conjunt, actualment si s’haguessin

d’assenyalar les intervencions que semblen més urgents es podria citar la reparació d’algunes patologies puntuals però d’elevada intensitat, com són els efectes de les filtracions a la sala adjacent al claustre citada, o una humitat recent provinent de l’aljub. També sembla necessari un manteniment de les cobertes, així com procedir a impermeabilitzar les estances que encara no hi estiguin.

d)Com en tot monument, capítol específic requereix el tema de les instal·lacions, tant les instal·lacions en façanes, que s’hauran de tendir a suprimir,

com la revisió i actualització si és el cas de les instal·lacions interiors.

A l’apartat 2. Protecció i directrius d’intervenció de la fitxa corresponent

del Catàleg de Protecció d’edificis i Elements d’interès Històric, Artístic,

Arquitectònic i Paisatgístic de Palma ja figuren les principals directrius d’intervenció, dirigides, com no podia ésser d’altra manera, a la conservació del conjunt.

Els usos assignats són d’equipament Assistencial.

18 de jul. 2022

La regidoria d'Infraestructures de Cort no es digna a contestar les al·legacions que ARCA va presentar al projecte de coberta del mercat de Pere Garau.

CORT PRETÈN SUBSTITUIR LA COBRETA ACTUAL QUE ÉS DE TEULA I FUSTA PER UNA ALTRA D'UN MATERIAL PREFABRICAT INDUSTRIAL

NO CONTESTAR ÉS POC DEMOCRÀTIC I UN MENYSPREU A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ARCA va presentar en termini a Infraestructures les al·legacions per evitar la substitució d’una altra teulada d'estructura de fusta i teula per una d'un material industrial prefabricat.

El mercat de Pere Garau no és una nau industrial.

Aportàrem argumentacions patrimonials, paisatgístiques, de justícia de tracte entre els distints barris i fins i tot econòmiques. I, per descomptat, tècniques.

De fet, vàrem presentar un apartat explicant una proposta de solució tècnica per la qual es podia dissenyar una estructura de fusta i teula per a la coberta a l'estil de l'actual. Així evitàvem perdre més qualitat a l'edifici i aconseguíem la seguretat estructural necessària.

L'esmentada solució tècnica va ser redactada per un tècnic superior en enginyeria, tot i que des d'ARCA sempre preservam la privacitat de les persones que de manera altruista col·laboren amb nosaltres.

Doncs bé, la resposta de l'Ajuntament de Palma ha estat, en el seu primer paràgraf:

*"Les valoracions que de tipus subjectiu es fan a l'al·legació no són avaluables des del punt de vista tècnic, per la qual cosa, a judici dels que subscriuen, no procedeix resposta."*

És a dir, es neguen a entrar a valorar les nostres al·legacions perquè sembla que a priori donen per fet que la ciutadania rasa no té dret a presentar arguments i a ser contestada. I si està aconsellada per técnics, com és el cas, sembla que tampoc.

Es limiten a ratificar les seves argumentacions, ja emprades a la substitució de dues teulades anteriors, i que varen ocasionar una pèrdua de categoria, bellesa i valor de l'edifici del Mercat, fet que va succeir en un context d'urgència i crisi econòmica greu. Ara no estam al mateix moment.

ARCA i qualsevol entitat mereix que, ja que fa l'esforç de presentar unes al·legacions raonades i serioses, aquestes siguin contestades correctament. No fer-ho és antidemocràtic. On és la participació ciutadana que tant prediquen?

Pere Garau no és un barri de tercera categoria i el seu Mercat mereix conservar les seves teulades de teula tradicional.

13 de jul. 2022

ARCA demana la neteja de les pintades vandàliques de l'Església nova de Biniamar.

ARCA DEMANA LA RETIRADA DE LES PINTADES VANDÀLIQUES A L'ESGLÉSIA DE SANTA TECLA A BINIAMAR

NO S'HA D'ESPERAR QUE VAGIN A MÉS. ARCA DEMANA LA NETEJA URGENT

 

Biniamar, llogaret del municipi de Selva, té una petita joia inacabada d'estil neogòtic d'ençà de l'any 1910. El temple —sense coberta— conegut coma l'església nova, es troba a la plaça del carrer de Sant Pau. Va ser dissenyat per l'arquitecte Guillem Reynés i apareix inclòs al catàleg del patrimoni històric de Selva.

De propietat eclesiàstica, té l'ús cedit a l'Ajuntament, el qual l'any passat afrontà importants obres de manteniment estructural. L'espai es fa servir de forma multifuncional esportiva i social.

A diversos punts de la façana de pedra del seu pórtic d’accés s’observen pintades vandàliques incipients, per això ARCA demana la seva neteja urgent, abans que actuïn com a reclam per afectar a espais majors, com poden ser els murs laterals.

Ens hem d’acostumar a afrontar el vandalisme al nostre patrimoni només detectar-lo, sense esperar a permetre nivells de degradació superior.

Des d’ARCA sabem que la pràctica de pintada feta, pintada esborrada és la millor manera de dissuadir aquest tipus de vandalisme.

Animam a l’Ajuntament de Selva a actuar ara, per millorar la imatge del seu Patrimoni i que tothom pugui sentir orgull del mateix.

11 de jul. 2022

ARCA demana al president d'EMAYA que restitueixi totes les fonts de ferro que han retirat.

Demanam que es tornin a col·locar en el seu emplaçament original, ja que és l'única manera de conservar la memòria real.

Valoram positivament la voluntat del regidor de rectificar, que ha manifestat a alguns mitjans de comunicació, sempre que sigui certa i completa i no parcial, fet que entendríem com a una manera de dissimular i no anar cap a una rectificació real.

Les noves fonts no milloren el paisatge i es varen instal·lar pensant en els turistes condicionant a pitjor la imatge de la ciutat. Ara, de manera incomprensible, aprofitant les conduccions d'aigua ja existents s'han llevat moltes de ses "manxetes" dels distints barris que ja formaven part de la nostra història recent.

El canvi de font de ferro i base de pedra per una de moderna d’estructura de plàstic i alumini que resistirà malament el pas del temps, no és acceptable, per molta osmosi que tengui.

Després de la denúncia pública d'ARCA la insatisfacció de la ciutadania ha estat patent. Les xarxes anaven plenes.

EMAYA hauria de fer públic el llistat de fonts substituïdes per poder recuperar-les.

A ARCA ens han arribat peticions de recuperació de vàries a més de les dues que vàrem conèixer, en primer lloc, i va despertar les nostres alarmes. És el cas de Son Fortesa, Santa Catalina, es Portitxol, el Amanecer, el Molinar, Son Serra...

El valor patrimonial de ses manxetes, no és tant un valor històric artístic, sinó un fet més íntim i immaterial vinculat als records del joc. A ses manxetes (que és el nom popular com es coneixen) nines i nins, a més de beure, omplien els globus d'aigua, es al cap després d'una bona suada jugant a corda o a futbol i també es feien innocents bregues d'aigua.

 


Les fonts de ferro han de tornar al seu emplaçament original.

8 de jul. 2022

ARCA ha renovat la Junta directiva i estrena nous Estatuts.

Aquesta setmana ha tingut lloc l'Assemblea General de l'entitat, on es va valorar la Memòria de gestió, l'Estat de comptes i el Pressupost per a l'exercici vinent.

La Junta directiva es va ampliar amb un criteri de sumar i no perdre cap dels actius actuals, de manera que queda integrada per:

Pere Ollers, presidència

Àngels Fermoselle i Josep Masot , vicepresidències

Miquel Àngel Lladó, Secretari

Benet Bohigas, tresorer

A més d'onze vocalies que són: Blanca Castaldo, Concha Gallego, Nael Falo, Manel García, Begoña Gómez, María José Massot, Jaume Pla, Marga Pujol, Miquel Àngel Riera, Pere Ventayol i Tinita Xamena.

Conformam un grup cohesionat i obert a rebre col·laboracions d'altres persones associades, amb il·lusió per continuar lluitant pel Patrimoni de Palma i de les Illes Balears.

Ens marcam com a objectiu l'ampliació amb nova gent associada que vulgui abonar una petita quota anual i ajudi així a l'autonomia econòmica de l'entitat.

Es ratifica la independència de qualsevol partit polític i es valora molt positivament la credibilitat que hem acumulat al llarg dels anys, així com la gran presència en l'àmbit dels mitjans de comunicació i el respecte i la consideració social.

Crítiques contundents a la manca de diàleg i a un catàleg de Patrimoni Palma absolutament insuficient

Una de les crítiques més contundents que es varen manifestar durant l'Assemblea, i que marcarà sens dubte el futur de la feina d'ARCA, és la manca de capacitat d'escolta i diàleg real per part de qui governa a les distintes institucions. Aquest fet ens obliga a reforçar la denúncia pública i la crítica, tot explicant unes realitats que moltes vegades es volen edulcorar. El despropòsit que comporta un nou catàleg de Palma absolutament insuficient és, potser, un dels exemples més clars de la manca de voluntat real de protecció del Patrimoni i de la necessitat que ARCA actuï com a notari de la realitat.

Reforçam, doncs, el nostre compromís amb el futur de l'illa i mantindrem la nostra presència a les comissions d'índole patrimonial de què formam part.

Potser una de les característiques més notables dels nous estatuts és la inclusió de la perspectiva de gènere, excloent qualsevol masculí genèric en la seva redacció i que queda recollida com a una obligació en què la Junta Directiva, igual com passa a les llistes electorals, no pugui comptar amb menys d'un 40 % de cada un dels dos sexes. Així queda garantida una participació igualitària.

7 de jul. 2022

ARCA col·labora amb la justícia per erradicar les pintades vandàliques

Fa uns dies el president d’ARCA va intervenir a una vista judicial sobre els perjudicis provocats per una pintada vandàlica a l'estació del tren de Sóller (Palma)

A la vista celebrada aquesta setmana sobre la pintada vandàlica feta l'any 2021 a l'edifici de l'estació del tren de Sóller, el president d'ARCA va intervenir per manifestar, com a entitat ciutadana representativa en matèria de patrimoni cultural, els danys i perjudicis que provoquen sobre la imatge de la ciutat i el seu Patrimoni, les pintades vandàliques que assolen la nostra ciutat. El judici continuarà a una segona vista durant la tardor.

Si totes les administracions s’impliquen el camí cap a la solució serà més fàcil

 


Des d'ARCA volem recordar que si totes les administracions s'impliquen, com en aquest cas ha fet la Policia Local de Palma i la Fiscalia, el camí cap a la solució definitiva serà més fàcil. Com sempre hem dit a ARCA la iniciativa ha de partir de l'Administració municipal i de les Entitats titulars de béns amb pintades vandàliques (per exemple, Instituts i edificis escolars, Educació; edificis administrtatius, cada Conselleria corresponent; edificis culturals com el Museu de Mallorca, el Consell de Mallorca) que han de proposar-se activament tenir netes les façanes (així s'aconsegueix un efecte disuassori molt important).

Resultats positius: sensibilització de l'Administració, restitució dels béns vandalitzats i efecte de dissuassió de futures malifetes

No hi ha dubte que una bona feina de col·laboració en la vigilància, la investigació i l'aplicació de la llei a favor del Patrimoni i de l'interès general dóna resultats positius:

. En primer lloc, l'acció de la justícia que permetrà a la llarga la restitució dels edificis vandalitzats i també finalment la restitució de la imatge de Ciutat i el seu Patrimoni
. En segon lloc un efecte de dissuasió perquè altres destructors de la nostra estètica ambiental s'ho pensin diverses vegades abans de disparar els espais perquè no surt gratuït i les penes i les indemnitzacions es poden donar en determinats casos, si fos necessari.

. I en tercer lloc, la sensibilització de l'Administracions davant uns fets que, ara ja no hi pot haver cap dubte, són perseguibles d'ofici i són sancionables.

Animam des d’ARCA a la Fiscalia, la Justícia i les Administracions a continuar en aquesta línea seriosa de feina a favor de la restitució de la dignitat en la imatge de la nostra ciutat i l’erradicació de les pintades vandàliques.

6 de jul. 2022

ARCA vol alarrmar per l'eliminació de les fontetes de ferro dels barris de Palma.

L’AJUNTAMENT DE PALMA DECLARA LA GUERRA A LES FONTETES DE FERRO QUE FORMEN PART DEL NOSTRE PAISATGE DES DE FA DESENES D’ANYS

HA LLEVAT LES DE SON FORTESA I LA QUE HI HAVIA DAVANT L’ESGLÉSIA DE SANT MAGÍ A SANTA CATALINA

LES HAN SUBSTITUÏDES PER LES HORRIBLES, DESPERSONALITZANDES I PREFABRICADES QUE UNA EMPRESA HA ACONSEGUIT VENDRE A EMAYA I QUE ESTAN EMPASTIFANT TOTA LA CIUTAT

Fins ara no s’havien atrevit, o almenys això pensam, a llevar les fontetes històriques dels nostres barris, però aquestes darreres setmanes s’està consumant el fet.

El Consell de Barri de Llevant ja va rebre la queixa d'ARCA per l’eliminació de la font del Parc de Son Fortesa, sense cap avís, i la substitució per la prefabricada sense cap gràcia, harmonia ni valor paisatgístic.

ARCA DEMANA LA RESTITUCIÓ DE LES FONTS ALS BARRIS I QUE S’ATURIN DE LLEVAR-NE

Aquests petits elements del nostre passat és allò que conforma el patrimoni humil de les barriades.


EMAYA està provocant, amb la benintencionada idea de disminuir l’ús de botelles de plástic, un impacte paisatgístic negatiu, que s’ha d’aturar.

4 de jul. 2022

ARCA i Flipau amb Pere Garau celebren que la nova biblioteca del barri durà el nom d'Encarna Viñas.

CORT HA ATÈS LA PETICIÓ D'ARCA I FLIPAU AMB PERE GARAU I LA BIBLIOTECA DEL BARRI ES DIRÁ "ENCARNA VIÑAS"

Amb motiu del dia de la Dona, el passat 8 de març, les dues entitats varem fer arribar la seva petició al consistori i aquesta setmana hem rebut la resposta oficial des de la regidoria de Cultura.

No podem sinó manifestar la nostra satisfacció

ARCA, al seu llibre, "Pere Garau. Un Barri amb Història", ja recollia fa 12 anys la importància de la presència d'Encarna al barri de Pere Garau des de ben petita fins a la seva mort.

Foren els seus pares qui varen construir la casa que sempre habità al carrer de Llorenç Riber. ARCA ja va posar en valor la seva figura aconseguint que una placeta, sense nom, ubicada a la cantonada dels carrers de Luca de Tena amb Antillón, fos dedicada a la seva memòria instal•lant una escultura i una placa commemorativa.

Encarna Viñas Olivella (Lleida 1919-Palma 2004) es va llicenciar en Llengües Romàniques i va ser professora de literatura tant a l'ensenyament mitjà com a Magisteri. La seva passió per l'ensenyament i la cultura també la va orientar a una tasca de directora de teatre que la il·lusionava.

El seu activisme cultural per compromís familiar es va veure reforçat pel seu enllaç amb l'escriptor Josep Maria Llompart, fet que, potser, durant uns anys la va fer aparèixer una mica en segon pla.

Encarna brillava amb llum pròpia, emperò i la biblioteca de Pere Garau consideram no podria dur un nom més adient.

Una biblioteca que fa anys hauria d'estar oberta i a ple rendiment al barri més poblat de Palma
La manca d'equipaments de Pere Garau, és una constant i la futura biblioteca, probablement es queda petita abans de començar a existir. El local llogat des del mes d'abril de 2021 costa 2.115€ mensuals i la inauguració ja acumula molts de mesos de retard respecte a l'anunciat.

Volem recordar que Flipau amb Pere Garau manté una biblioteca d’intercanvi al Mercat de Pere Garau des de 2015 com a reivindicació per la manca d’equipamemts de la barriada.


23 de juny 2022

Assemblea General d'ARCA

La junta de govern d'ARCA ha acordat convocar L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA de L’ASSOCIACIÓ PER A LA REVITALITZACIÓ DELS CENTRES ANTICS DE LES ILLES BALEARS el proper dimarts 5 de juliol a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, que se celebrarà al seu local social, carrer de Can Oliva, 10 baixos (07003 Palma, Illes Balears). 

Totes les persones associades que ho desitgin poden passar per la seu de l'entitat a recollir la convocatòria i la documentació adient. 

També s'ha acordat convocar una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA el mateix dia, una vegada finalitzada l'assemblea ordinària, al mateix local i amb el punt únic "Modificació íntegra dels estatuts de l'associació". 

A Palma, a 20 de juny de 2022.

20 de juny 2022

ARCA demana que la Central tèrmica d'Alcúdia i el seu entorn siguin públics.

DAVANT LA VENDA DE LA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA UNA OPORTUNITAT QUE NO ES POT DEIXAR PERDRE

ARCA DEMANA QUE S’EXERCEIXI EL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE

ARCA davant la venda de la central tèrmica d’Alcúdia, passant a mans d’un fons d’inversió les intencions del qual no sabem quines són, ARCA DEMANA a les Administracions: al Consell de Mallorca (com a primera autoritat insular en matèria de patrimoni) i al Govern de les Illes Balears (com a ens garant del patrimoni de tot Balears) que EXERCEIXIN EL DRET DE TEMPTEIG i RETRACTE davant aquesta venda.

 

 

DEMANAM COL.LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS

ARCA anima al Consell i al Govern i també a l’Ajuntament d’Alcúdia i a l’Estat a través de l’Autoritat Portuària gestora del Port d’Alcúdia, a que col·laborin intensament per a aconseguir que sigui pública una propietat que és un bé immoble de patrimoni industrial de primer ordre. No oblidem que a més està junt a un indret a conservar i protegir: el poblat de GESA amb cases unifamiliars dissenyades per l'arquitecte Josep Ferragut. L'espai a l'entorn del Bé d’Interès Cultural de primera magnitut: la TORRE MAJOR D’ALCANADA, torre de defensa del segle XVII, que està aferrada al solar de la Central, hauria de quedar absolutament preservat de cap urbanització, tal i com està ara.

 

La Central tèrmica podria rehabilitar-se i rebre visites tipus museu, com passa a Ponferrada. Consideram que és un repte de totes les entitats que, ara amb la venda privada i d’acord amb la Llei, sense fer cap procediment extraoridnari ni especialment gravós, s’exerceixi el dret de tempteig i retracte que permet adquirir el bé per a la ciutadania al preu legalment” establert en la Llei.

COMPROMÍS PER ACABAR LA DECLARACIÓ DE BIC

És una ocasió única que mereix el finançament del fons europeus Next Generation tant per la importància del lloc i del bé patrimonial com per els nous usos que pot tenir compatibles amb la declaració de patrimoni.

Per altra part, això ha de suposar un compromís immediat en:

- acabar la declaració de BIC per a la Central tèrmica que serveixi de fulla de

ruta de rehabilitació.

- estudiar els usos compatibles amb la declaració de BIC.

- començar els treballs de prospecció i, si és necessari, cates o descontaminació (per això també és important que s’impliqui el Govern de les Illes Balears a través de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears).

Aquesta aposta de futur no implica eliminar el Projecte Alcúdia Mar Tech sinó posar-lo damunt la taula i estudiar-lo amb la Comissió de Patrimoni de forma seriosa

ARCA demana que també participin en aquesta aposta de futur altres entitats Defensores del Patrimoni i també de tipus professional, com Col·legis oficials o privades com a patromals i empreses.

16 de juny 2022

Molta participació a la Taula Rodona "Stop Pintades Vandàliques".

Es necessita compromís i canvis en l'Administració municipal i supramunicipal per a lluitar de veritat fins a erradicar les Pintades Vandàliques

Hem de llançar un missatge de fermesa i confiança perquè la resignació i l'escepticisme perpetúa una ciutat bruta i hostil

Ha d'haver-hi "retret
penal i social" i s'han d'obrir més vessants de lluita contra les pintades vandàliques

Aquestes varen ser algunes de les conclusions de la Taula rodona organitzada per ARCA


Aproximadament un centenar de persones assistiren a la Taula Rodona. STOP Pintades Vandàliques, organitzada per ARCA al Col
·legi d'Advocats, l'horabaixa del dijous 15 de juny.

Entre el públic, molt participatiu, representants de tots els partits de l'oposició, de l'Oficina de la Ciutadania tant de Palma com de Marratxí, del COAIB, arquitectes i persones expertes en art i en història. Dels partits que conformen el govern municipal de Palma no hi havia cap representant.

Àngels Fermoselle, vicepresidenta d'ARCA, va obrir i moderar el debat valorant els pocs avenços, i els molts d'estancaments que s'hi havien produït des de l'inici de la campanya d'ARCA contra les pintades des de fa tres anys. Un passeig fotogràfic per la ciutat ens fa veure que el 90% de les pintades segueixen al mateix lloc des de fa més de tres anys. Com aspecte positiu s'hi ha de ressaltar que els llocs on s'han fet net i es mantenen, no hi tornen a pintar. Per això va advocar una vegada més perquè "PINTADA FETA, PINTADA ESBORRADA".

El regidor Ramon Perpinyà no va participar a la taula per problemes amb el seu vol des de Madrid i va intervenir en nom seu el Coordinador de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palma, Nicolau Cañellas.
A la seva intervenció va assenyalar la complexitat del problema i que per tant la solució també ha de ser complexa. Va reconèixer que la facilitat que dóna EMAYA per netejar les façanes particulars a 2€ el m2, no ha tengut massa èxit potser perquè la gent es mostra escèptica i pensa "tanmateix, tornaran a pintar".

El fiscal Jaume Guasp Ferrer.
Considerà revaluar la despenalització de les conductes vandàliques i demanà la creació d'equips especialitats de Policia Local. Introduí una interessant variable, la de plantejar el delicte medi ambiental a les pintades vandàliques realitzades als murs dels llits dels torrents, per mor de la degradació química de les pintures, que tanmateix són abocades a la mar. Recorda que la sentència del Suprem sobre l’agressió a una escultura de Chillida, clarifica la conducta penal i potencia poder treballar aquesta línia com a resposta contundent i dissuassòria.

L'inspector de Policia Local jubilat, Jaume Pla Forteza. Explicà que es poden fer avanços en coordinació, tècnics de gestió i investigació policial enfocats a la lluita contra el vandalisme. Específicament, recuperar models —desapareguts— de proximitat i augmentar la formació. Dos exdirectors generals d’Interior, presents al públic, avalaren la seva visió.
També es posà damunt la taula el dèficit normatiu al voltant del problema, així com la indefensió ciutadana després de la reforma legal de l'any 2015, que pràcticament despenalitzava les pintades i ho deixava en una falta administrativa per deslluïment. També va proposar la creació d'una Agència autonòmica contra les pintades vandàliques i altres matèries de seguretat.

L'escriptora Rosa Planas Ferrer, exposà la seva visió del problema de les pintades vandàliques que el considera greu perquè transforma el paisatge i el fa hostil, afectant el nostre benestar, ja que en lloc de transmetre pau i harmonia, ens transmet el contrari. També apuntà que els arquitectes haurien de ser els primers que clamassin contra les pintades perquè desvirtuen la seva obra.

Varen haver moltes intervencions des del públic, on destacà un policia local d'Inca que va contar la lluita exitosa del seu equip.

 


VÀREM CONCLOURE:

1. Es necessita compromís i canvis en l'Administració municipal i supramunicipal per lluitar de veritat fins a erradicar les Pintades Vandàliques.


2. Hem de llançar un missatge de fermesa i confiança perquè la resignació i l'escepticisme perpetúa una ciutat bruta i hostil.


3. Ha d'haver-hi "retret penal i social" i s'han d'obrir més vessants de lluita contra les pintades vandàliques. Les modificacions han d’arribar a canvis normatius d’abast supramunicipal.

13 de juny 2022

ARCA ADMIRA I RECONEIX LA FEINA DE JOSÉ MARÍA SEVILLA MARCOS, FENT-LO SOCI D’HONOR.

El Doctor José María Sevilla Marcos ha estat nomenat Soci d’Honor d’ARCA. El Dr. José María Sevilla ha estat al llarg de la seva vida un gran estudiós i defensor del Patrimoni.

Els Socis d’Honor d’ARCA, són uns guardons per aquelles persones que mereixen el reconeixement de l’entitat per haver destacat en estudi, sensibilitat i feina a favor del Patrimoni de Mallorca.

 

Dissabte passat, una nombrosa representació d’ARCA, es va desplaçar fins a la finca valldemossina de Miramar per a fer-li el lliurament del diploma acreditatiu.

A l’esmentat diploma es recull en una frase, els motius principals de la designació:

Per la gran tasca desenvolupada al llarg de la seva vida com estudiós i divulgador de l’obra del beat Ramon Llull i per haver ajudat a la conservació del llegat patrimonial i paisatgístic de l’arxiduc Lluís Salvador, especialment el de Miramar i Son Marroig.”

José María Sevilla forma part de la família propietària de Miramar i de Son Marroig, junts han conservat un paisatge natural i cultural reconegut per tothom.

Destacam a continuació un fragment del discurs de reconeixement que va llegir el president d’ARCA, Pere Ollers dissabte passat al transcurs de l’acte:

 

El Doctor Sevilla, merece un triple reconocimiento, nunca suficientemente ponderado por nuestra sociedad, a veces tan parca en agradecimientos:

- La conservación y la difusión del patrimonio cultural de Miramar y Son Marroig, fincas ineludibles de la Serra de Tramuntana. Sin el esfuerzo de personas como el Dr. Sevilla y su familia no podríamos disfrutar hoy de este paisaje cultural y natural.

- La investigación histórica tanto del lulismo como del Archiduque Luis Salvador y sus relaciones con la historia de Mallorca y otros lugares. No es menor su huella indeleble en la Maioricensis Schola Lullistica y en la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics. Son de citar también sus trabajos a lo largo de los años, tanto su tesis doctoral como sus conferencias a lo largo y ancho de Europa. No me resisto a citar la monografía de 2011 “Meditaciones en el Monasterio de Miramar” ya que hoy nos encontramos, en cierto modo, recogiendo los frutos de estas meditaciones.

- La difusión del patrimonio señalado, para dejar claras las huellas de Ramon Llull y del Arxiduque Luis Salvador en Miramar y Son Marroig, en definitiva, en Mallorca, poniendo en el mapamundi a una Mallorca histórica mas también real y que se superpone (a veces se olvida) a la Mallorca turística, de sol y playa y monetaria.

Metge que arribà a Mallorca l’any 1957

Qui hagués dit que el jove d’Albacete de 25 anys que arribava a Mallorca per exercir de metge allà pel 1957, arrelaria a Miramar i ens faria coneixedors, més que molts de nosaltres, de la nostra història i d’alguns dels béns culturals més preuats, avui reconeguts a tot el món, gràcies a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO que pertoca a tots respectar i donar sentit.

ARCA agraeix al Dr. Sevilla i a tota la seva família, una part de la qual, també va estar present a l’acte, la seva entrega a la conservació, estudi i difusió del Patrimoni.


9 de juny 2022

ARCA organitza una taula rodona titulada "STOP Pintades Vandàliques".

ARCA CONTINUA CLAMANT CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES

ORGANITZAM UNA TAULA RODONA AMB EL TÍTOL “STOP PINTADES VANDÀLIQUES”

Una de les agressions que sovint més pateix el nostre patrimoni són les pintades vandàliques.

 

La lluita contra aquesta reprovable i incívica conducta s'ha convertit en una prioritat per a ARCA, i ja fa un temps que ens trobem desenvolupant accions emmarcades a la campanya No Pintades Vandàliques amb el lema "Pintada feta, pintada esborrada".

Els perjudicis materials pel patrimoni, els morals i econòmics pels damnificats siguin particulars o l'Administració, endemés de la malaurada imatge que projecten les pintades vandàliques sobre qui les veu, sigui resident o visitant, ben bé valen un esforç en la recerca d'alternatives que sens dubte repercutiran en el benefici comú. Pensam que l'organització d’aquesta taula rodona que anunciam contribuirà a la nostra reivindicació.

Palma continua plena de pintades vandàliques.

Ha millorat en alguns aspectes, perquè una part de l’administració local ha fet esforços, però la ciutat dista molt d’estar en una situació ni tan sols mitjanament acceptable en el que té a veure amb el respecte de la seva imatge.

Hi ha pintades vandàliques a qualsevol carrer i carreró i allà segueixen, algunes des de fa més de quatre anys.

És cert que a determinats espais públics, i alguns privats, s’ha fet l’esforç d’esborrar les pintades i mantenir-los en condicions, però hi ha moltes assignatures pendents.

Per això volem fer un balanç, analitzar una mica el camí recorregut, els resultats i encarar noves vies cap a l’erradicació d’aquest greu problema.

Per això, des d’ARCA organitzam una taula rodona sobre les pintades vandàliques

TÍTOL: STOP A LES PINTADES VANDÀLIQUES

DATA: DIMECRES 15 DE JUNY

HORA: 19:00H

ENTRADA: Lliure

LLOC: SALÓ D'ACTES DE L'IL·LUSTRÍSSIM COL·LEGI D'ADVOCATS. La Rambla, 10. Palma

La taula rodona comptarà amb la col·laboració de:

-Rosa Planas Ferrer. Escriptora

-Jaume Guasp Ferrer. Fiscal

-Ramon Perpinyà Font.Tinent de batle de Palma

-Jaume Pla Forteza. Inspector de policia local jubilat

-Àngels Fermoselle Paterna, d'ARCA.

L'objectiu d'aquesta activitat, és continuar sumant esforços per a revertir aquesta deplorable situació , i cercar junts accions de millora que, mentrestant pal·liïn els perjudicis en la mesura del possible.