31 de des. 2018

ARCA vos desitja un Feliç 2019!!!!


Visita als Betlems de Palma

Betlem Napolità a la parròquia de Sant Jaume.
ARCA va organitzar el passat dissabte 29 de desembre la tradicional visita als Betlems de Palma a càrrec de Gabriel Barceló Català.

L'activitat s'inicià a la seu d'ARCA amb una presentació sobre la història del Betlems i curiosotats i detalls d'alguns exemples a altres indrets.

Betlem a la la parròquia de Sant Miquel.
Posteriorment, ens dirigirem fins a l'església de Santa Magdalena, la parròquia de Sant Jaume, el convent de Santa Clara i finalitzarem a la parròquia de Sant Miquel on poguerem gaudir de diferents exemples estílistics de Betlems històrics instal·lats a les església de Palma durant aquestes festes de Nadal.

28 de des. 2018

Cloenda de l'exposició "Baranes de Palma".

COPA DE NADAL D'ARCA i cloenda de l'exposició "BARANES DE PALMA" Recull de Lluís Moranta, arquitecte.

Vàrem brindar del futur del Patrimoni i despedírem una exposició que ha posat en valor una feina encomiable de Moranta i el valor d'uns elements patrimonials humils però essencials pel nostre paisatge.

Ara a preparar la següent exposició!  

24 de des. 2018

ARCA vos desitja un Bon Nadal!!!!

Fotografia: Vicenç Mates.
Vitralls de l'església de la Porcíncula (Palma).

Recorregut embARCA't: Betlems de Palma.

Betlem de la Sang. Fotografia: Jeroni Juan Tous.
Dissabte 29 de desembre a les 10'30h visita als Betlems de Palma, a càrrec de Gabriel Barceló.

Sortida: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Preu socis i estudiants: 5 euros, no socis: 8 euros.

Inscripció prèvia, places limitades.

Clausura de l'exposició "Baranes de Palma".

Dijous 27 de desembre a les 20'00h.

Aprofitarem per a acomiadar l'any i clausurar també l'Exposició Fotogràfica "Baranes de Palma. Recull de Lluís Moranta. Arquitecte".

Volem desitjar unes Bones Festes de Nadal i un feliç any 2019 pel Patrimoni i per a tothom. 

Lloc: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

4 de des. 2018

IX Pujada reivindicativa al molí des Castellet (Calvià).

Diumenge 16 de desembre a les 11'00 hores “IX Pujada reivindicativa al molí des Castellet (Calvià)”.

Lloc: Plaça Nova (Calvià).

Convoca la Comissió pro-molí des Castellet que demana a l’Ajuntament de Calvià:

- L’accés públic al molí des Castellet.

- La restauració urgent del molí des Castellet.

VOS ESPEREM!!!

3 de des. 2018

ARCA demana la suspensió de la llicència atorgada per a la destrucció de la possessió del Rafal Franc per la greu desprotecció del paisatge i patrimoni històric.

També demana l'anul·lació o, si no, la revisió d'aquesta llicència a més d'activar amb  urgència l'aprovació d'un Catàleg de Patrimoni revisat

ARCA com a entitat que té entre els seus objectius la defensa i preservació del patrimoni cultural de les Illes Balears ha tornat a remetre un escrit a l'Ajuntament de Montuïri on considera inadmissible la demolició/destrucció de les cases de possessió de la finca rústica denominada es Rafal Franc (Ctra. de Montuïri a Porreres), devora Son Miró.

ARCA torna a remarcar el caràcter històric, arquitectònic i paisatgístic d'aquesta possessió al Pla de Mallorca. I per aquest motiu mereix ser declarada bé catalogat insular de forma que es conservi i restauri i, si n'és el cas, rehabiliti, tot mantenint aquests valors.

Segons ha informat el batle de Montuïri als mitjans de comunicació, les obres compten amb llicència municipal perquè no figura l'immoble en el Catàleg de Patrimoni i per aquest motiu hem volgut fer les següents observacions:

1) Suposam que es refereix al Catàleg aprovat inicialment en la sessió plenària de 2 de febrer de 2012 (BOIB de 15 de febrer de 2012). És obvi que aquest catàleg no està aprovat definitivament ni tramitat davant el Consell de Mallorca. És lamentable que un municipi com Montuïri no compti a hores d'ara amb un Catàleg de Patrimoni local adequat i aprovat plenament.

2) La llicència urbanística la consideram amb greus defectes perquè no respecta el patrimoni cultural de Montuïri. En definitiva, el tècnic que n'han emès l'informe per fonamentar-la (i els que l'han concedida) no parteixen de la realitat fàctica de les cases de possessió ni d'un projecte de demolició, que requeriria visita tècnica i, en tot cas, suspensió del procediment d'autorització a l'empara dels articles 23 i 24 de la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB).

Cal recordar que ens trobam davant una finca rústica, on els usos i l'activitat edificatòria estan limitats per l'art. 31 de la Llei balear 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB). El deure de conservació  es prioritari tractant-se de patrimoni històric i el patrimoni històric està lligat als valors culturals (que són evidents) del bé immoble de que es tracti (independentment que els catàlegs municipals i insulars puguin amb més seguretat fixar els criteris d'intervenció i de conservació dels béns culturals). 

3) S'ha vulnerat en aquest procediment i en l'acte administratiu de llicència l'article 68 de la LUIB que estableix normes d'aplicació directa per a autoritzar construccions en llocs de paisatge obert i natural, rural, com és el cas ja que “no és permet que la situació, la massa, l'altura dels edificis, els murs i els tancaments o la instal·lació d'altres elements limitin el camp visual per a contemplar les belleses naturals, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurar-ne la perspectiva pròpia” i en concordança amb l'article 147.1 de la LUIB és nul·la de ple dret.

4) A l'empara dels articles 151, 152 i 187 de la LUIB, a fi de garantir la protecció del patrimoni, estimam imprescindible que es suspenguin els efectes d'aquesta llicència a l'espera de que el Consell de Mallorca o l'autoritat que correspongui determini el valors arquitectònics, etnològics i històrics de la finca i de les cases de possessió així com es pugui procedir a la restauració o conservació amb criteris patrimonials adients. 

Davant els arguments exposats ARCA demana a l'Ajuntament de Montuïri la nul·litat de la llicència i, subsidiàriament, revisar la llicència atorgada així com també aprovar el Catàleg de Patrimoni revisat i ampliat. 
ARCA denúncia la destrucció d'un jaciment arqueològic a la zona de Muelta (Sóller).


29 de nov. 2018

ARCA ES CONGRATULA DE LA DECLARACIÓ DE "LA PEDRA EN SEC" COM A PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT.

ARCA vol donar l'enhorabona també a la gestió des del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i especialment a tota la feina de formació  i al Gremi de Margers.

ARCA va celebrar el mes de maig passat una tertúlia a la seva seu amb integrants del Gremi on es posà en evidència les mancances encara existents i el paper primordial que aquesta tècnica té al paisatge de Mallorca i de les Balears i de la Mediterrània.

És vital ara continuar amb la feina ja impulsada des de l'administració per tal d'aconseguir una qualificació professional, per tal de que els margers siguin considerats tècnics qualificats per garantir formalment la capacitat estructural de la feina de pedra en sec. Pensam que aquesta declaració pot ser un impuls.
El paisatge de Mallorca està íntimament relacionat amb la pedra en sec. La seva recuperació i protecció és responsabilitat de tothom i especialment de l'administració.

Aprofitem ara per posar  fil a l'agulla per ajudar a particulars a recuperar els seus marges i que des de l'administració, a les obres públiques, s'actui de manera exemplar.

28 de nov. 2018

ARCA finalitza la segona edició del programa "Música, turisme i patrimoni".

Ruta pel Patrimoni desaparegut de Palma.
Fotografia: Javier Moyà.
ARCA va concloure ahir el programa "Música, turisme i patrimoni" que ha comptat amb el suport de l'Associació Hotelera de Palma (ASHPAMA) i la col·laboració de la Fundació Turisme Palma 365 (Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Palma).

El programa "Música, turisme i patrimoni" programà ahir una segona ruta pel Patrimoni desaparegut de Palma, on participaren 30 persones i fou guiada per l'historiador Xavier Terrasa, qui dugué el seu llibre “El patrimonio desaparecido de Palma”.

La ruta recordà alguns dels edificis del centre històric de Palma que han desaparegut durant el darrer segle, com ara Can Bonapart (Carrer de la Palma), Can Brondo (Carrer Unió), Can Puig des Rellotge o Can Dameto-Can Puig (Plaça Rei Joan Carles I), el monument a Isabel II (Plaça la Reina), Can Puigdorfila (Carrer Can Puigdorfila), Can Verí (Carrer Can Verí) i el convent de Sant Domingo (Carrer Conqueridor i Palau Reial).

Jorge Solano durant la seva actuació al pati del
Sant Francesc Hotel Singular.
Posteriorment, entrarem a l'interior del Sant Francesc Hotel Singular i poguerem gaudir d'un concert de violoncel a càrrec de Jorge Solano.

Una vetllada molt hermosa i emocionant, on la cultura i el patrimoni foren els vertaders protagonistes.

27 de nov. 2018

ARCA denúncia la greu destrucció de la possessió del Rafal Franc (Montuïri).

Estat actual de la possessió del Rafal Franc.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu de forma alarmant les obres amb maquinària pesada que s'estan executant a la possessió del Rafal Franc, situada a la carretera entre Montuïri i Porreres, un poc abans d'arribar al molí d'en Panada.

Una possessió medieval documentada a l'any 1358
Segons la informació que hem pogut obtenir, pareix ésser que s'està destruint una part d'aquesta possessió històrica, la qual apareix documentada a l'any 1358 (Arxiu municipal de Montuïri, llibre de cort vol. 4, quadern B, fol. 43)
També surt documentada als Estims de 1578, baix la propietat de Mn. Antoni Joan Morlà i valorada en 2.700 lliures.

ARCA demana el compromís de l'Ajuntament de Montuïri i el Consell de Mallorca per evitar la greu destrucció d'un bé cultural

Estat anterior de les obres a la possessió del Rafal Franc.
ARCA i els veïnats de Montuïri opinen que la destrucció d'aquesta possessió parcial o total seria una greu pèrdua del Patrimoni Històric del municipi de Montuïri, per aquest motiu hem demanat per escrit a l'Ajuntament de Montuïri i Consell de Mallorca que intervenguin.

ARCA demana el compromís de les administracions en matèria de Patrimoni Històric i demana una inspecció tècnica d'urgència per comprovar si les obres que s'estan duent a terme a la possessió del Rafal Franc tenen llicència urbanística i si aquestes s'ajusten a la normativa.

També hem demanat la paralització de les obres del projecte, sino compten amb les aprovacions corresponents i sino s'ajusten a la normativa.

26 de nov. 2018

ARCA organitza la vuitena visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni a la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller).

El passat dissabte 24 de novembre varem dur a terme la vuitena i darrera visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni, a la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller) amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

La Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu, tot i tenir més de cent d'anys d'història, creada a l'any 1898, com a Sindicato Agrícola Católico Sollerense, per Mn. Mir Rullan, compta a dia d'avui amb la maquinària més moderna i sofisticada, i és capaç d'assolir una producció de 900 tonelades, tal i com ens explicà Aina Mora, de méscultura, a la nostra visita. Tota aquesta modernització i sofisticació no lleven de banda, que es produeixi un oli de qualitat i verge, el qual pogueren tastar i comprovar els nostres visitants.

La Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu a part de la producció d'oli, també es dediquen a la comercialització d'altres productes, com la taronja, que tants de beneficis econòmics ha donat històricament a aquest poble i sense oblidar l'horticultura, i és que Sóller ha estat des de sempre una de les hortes més importants de Mallorca, amb una concentració important d'agricultura de reguiu, gràcies a l'abundàcia d'aigües que arriben des de les muntanyes que envolten aquesta localitat.23 de nov. 2018

Presentació del llibre "Ramon Llull i el monestir de Miramar. El patrimoni artístic (1276-2016)".

Fotografia: Jaume Muntaner.
ARCA va presentar ahir dijous 22 de novembre el llibre: "Ramon Llull i el monestir de Miramar. El patrimoni artístic (1276-2016)", a càrrec de la historiadora de l'art i autora Concepció Bauçà de Mirabò i editat per Lleonard Muntaner.

La memòria de Ramon Llull està impresa en el paisatge, en la toponímia i en una part del patrimoni artístic que es forjà a Valldemossa durant segles. Miramar constituí un dels llocs fonamentals d’inspiració i treball del beat entre 1276 i 1279. El monestir que hi fundà fou una de les seves empreses més anhelades i innovadores. Perdurà dedicat a l’ensenyament fins devers el 1292 i malgrat la seva breu existència, amb el temps acabaria convertint-se en un centre de veneració del beat que passà pels més diversos avatars. Per això un dels objectius fonamentals d’aquesta obra és tractar d’aprofundir en l’evolució de les restes d’aquell focus religiós i cultural, així com en la imatge i la
Fotografia: Jaume Muntaner.
devoció que es desenvoluparen al seu voltant, des del seu inici fins avui.

22 de nov. 2018

Xerrada-tertúlia sobre l'ornamentació tradicional de façanes: les baranes i altres elements en ferro.

DATA: Dimarts 27 de novembre de 2018.

HORA: 20'00h.

TÍTOL:
L'ORNAMENTACIÓ TRADICIONAL DE FAÇANES: LES BARANES I ALTRES ELEMENTS EN FERRO.

HI INTERVENEN:
- Lluís Moranta. Arquitecte.
- Manel Santana. Historiador.
- Bernat Tries. Mestre de Taller de Forja de l'Escola d'Arts i Oficis.

Modera: Àngels Fermoselle (ARCA).

Podrem escoltar, parlar i pensar plegats sobre el passat, el present i el futur dels ornaments en ferro a les façanes de Palma i de tota l'illa.

LLOC: Seu d'ARCA Carrer Can Oliva núm. 10 baixos. Palma.

ORGANITZA: ARCA


ARCA i GEFB denuncien l'estat abandonament de la Fortalesa Avançada de Sant Carles.

ARCA i GEFB com a entitats que vetllen per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veuen amb preocupació l'estat d'abandonament i degradació en la qual es troba la Fortalesa Avançada de Sant Carles.

La Fortalesa Avançada és un BIC propietat de l'Autoritat Portuària i després d'una pèssima intervenció per convertir-lo en bar, la seva degradació va en augment

Ambdues entitats sempre ens hem mostrat interessades per l'estat i evolució d'aquest indret patrimonial, el qual està declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC) i que fou malmès després d'una desafortunada intervenció, a l'hora de voler convertir-lo en un bar chill out, el qual fou clausurat per manca de llicència.

L'Autoritat Portuària gastà diners públics per a recuperar aquest indret patrimonial i ara ho deixa abandonar

No podem entendre com un indret patrimonial recuperat per l'Autoritat Portuària de Balears amb un projecte executat per l'arquitecte Juan González de Chaves, on es varen invertir diners públics per a la seva recuperació, ara es troba en aquesta precària situació.

En data de 6 d'octubre de 2017 varem remetre una carta a l'Autoritat Portuària de Balears interessant-nos per l'expedient urbanístic que afectava a la Fortalesa Avançada de Sant Carles, però no varem rebre resposta.

ARCA i GEFB demanen a l'Autoritat Portuària un compromís ferm de conservació d'aquest bé cultural

Com a entitats que vetlem per a la defensa dels espais històrics i culturals volem ser part interessada i per aquest motiu ens hem adreçat a l'Autoritat Portuària de Balers per a demanar-li que atès l'estat de l'immoble conegut com s'Avançada de Sant Carles, que és Bé d'Interès Cultural, que l'Autoritat Portuària procedeixi amb urgència a dur a terme les accions de restauració, conservació i manteniment de l'immoble esmentat, amb comunicació a l'Ajuntament de Palma i si cal, a l'Autoritat de Patrimoni.

També li hem demanat poder veure l'expedient urbanístic que afecta a la reopertura d'un bar a la Fortalesa Avançada de Sant Carles (Palma).20 de nov. 2018

MÚSICA, TURISME I PATRIMONI

Itineraris històrics-culturals i concerts a hotels urbans de Palma.

Dimarts 27 de novembre.

18:00h: Itinerari cultural pel Centre Històric de Palma, dedicat al Patrimoni desaparegut de Palma, basat en el llibre "El Patrimonio desaparecido de Palma". 

Lloc: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

19:30h: Concert de violoncel solista a càrrec de Jorge Solano.

Lloc:  SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR

Donatiu: 8 euros.

Inscripció prèvia, places lomitades

19 de nov. 2018

Agricultura, paisatge i patrimoni: visita a la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller).

Oli produït a la Cooperativa Agrícola de
Sant Bartomeu (Sóller).
ARCA amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears torna a organitzar un total de 8 visites agràries per tota Mallorca durant l'any 2018.

La idea d'aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera mà com s'elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d'aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l'economia mallorquina.

Dissabte 24 de novembre a les 9'00h.
8. Visita a la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller)*.
Visita posterior a la localitat de Sóller.

Rentadors de Sóller.
Preu: 9 euros.

Sortida: Amb autocar des del camí de Jesús cantonada via Alemanya (Palma).

* Degut a la impossibilitat de circular amb autocar per la localitat de Sóller, aquest ens deixarà a uns 20 minuts a peu de la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu i d'aquesta forma podrem gaudir d'un passeig agradable pels carrers de Sóller.

Inscripció prèvia, places limitades

Presentació del llibre: "Ramon Llull i el monestir de Miramar. El patrimoni artístic (1276-2016)".

Dijous 22 de novembre a les 20'00h.
Presentació del llibre: "Ramon Llull i el monestir de Miramar. El patrimoni artístic (1276-2016)", a càrrec de la historiadora de l'art i autora Concepció Bauçà de Mirabò.
Lloc: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

15 de nov. 2018

ARCA inicia la segona edició del programa "Música, turisme i patrimoni".

Banda Polonski tocant a l'hotel Posada Terra Santa.
ARCA va iniciar ahir el programa "Música, turisme i patrimoni" que compta amb el suport de l'Associació Hotelera de Palma (ASHPAMA) i la col·laboració de la Fundació Turisme Palma 365 (Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Palma).

El programa "Música, turisme i patrimoni" començà amb una ruta per l'antic Call Jueu de Palma, on participaren 30 persones i fou guiada per l'historiador Xavier Terrasa.

Concert de la Banda Polonski.
La ruta començà a l'antiga entrada principal del Call Major de Ciutat, on conflueixen a l'actualitat els carrers Sol i Monti-sion. Posteriorment, avançarem fins a l'església de Monti-sion, on es pensa que hi hagué l'antiga sinagoga major del Call. Continuarem pel carrer de les Escoles fins a arribar al carrer de la Torre de l'Amos, que ens recorda una història d'amor i infidelitat que va ocórrer al Call durant el segle XIV. Varem fer una aturada al carrer Botons, per mostrar un exemple d'arquitectura gòtica que es conserva a aquest carrer. Per fianlitzar, acabarem davant l'estàtua del cartògraf Jafuda Cresques, inaugurada a l'any 2007 i realitzada per l'escultora Isabel Ballester.Posteriorment, entrarem a l'interior de l'hotel Posada Terra Santa i poguerem gaudir d'un concert de música Klezmer a càrrec de la Banda Polonski.

Una vetllada molt hermosa i emocionant, on la cultura i el patrimoni foren els vertaders protagonistes.

ARCA i ASHPAMA tornen a signar un conveni de col·laboració per al projecte "Música, turisme i patrimoni".

Javier Vich (ASHPAMA) i Pere Ollers
(ARCA) signant el conveni.
L'Associació Hotelera de Palma de Mallorca i ARCA tornen a signar un conveni de col·laboració per al projecte Música, turisme i patrimoni

L'Associació Hotelera de Palma de Mallorca (ASHPAMA) i ARCA han tornat a signar un conveni de col·laboració per tal realizar la II edició del projecte “Música, turisme i patrimoni”, el qual consistirà en la realització de dos itineraris històrics i culturals pel centre històric de Palma acompanyats de dos concerts de música, que es duran a terme en el marc de tres edificis històrics convertits en magnífics hotels urbans, com són el cas de l'Hotel Posada Terra Santa i Sant Francesc Hotel Singular.
El Sr. Javier Vich com a president de l'Associació Hotelera de Palma de Mallorca i el Sr. Pere Ollers com a president d'ARCA han signat aquest acord de patrocini per tal de fomentar itineraris històrics-culturals i concerts a hotels urbans de Palma, per tal d'oferir una oferta cultural de qualitat variada i potenciar i donar a conéixer la recuperació d'edificis històrics entre la ciutadania i turistes.
Programa "Música, turisme i patimoni".
La primera proposta es durà a terme el dimecres 14 de novembre amb un recorregut cultural per l'antic Call Jueu de Palma i un petit concert de música a l'Hotel Posada Terrasa Santa, on intervendrà la banda Polonski amb un concert de música Klezmer.
La segona es durà a terme el dimarts 27 de novembre amb un recorregut cultural pel centre històric de Palma i un petit concert de música al Sant Francesc Hotel Singular, on intervendrà Jorge Solano com a solista de violoncel.
Totes les activitats tendran com a punt de partida des de la seu d'ARCA, situada al carrer de Can Oliva, 10 baixos a les 18'00h i caldrà inscripció prèvia a través de la següent adreça electònica: arcainforma@arcapatrimoni.net
Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Turisme Palma 365, depenent de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Palma.


12 de nov. 2018

ARCA organitza la setena visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni a Oli Solivellas.

Sebastià Solivellas dirigeix les seves explicacions a les
persones assistents a la visita.
El passat dissabte 10 de novembre ARCA va organitzar la setena visita del programa Agricultura paisatge i patrimoni a la finca on es produeix la marca Oli Solivellas (Alcúdia) i posteriorment es feu una excursió al puig de Maria (Pollença).

Oli SolivellasÉs una petita empresa familiar que produeix oli d’oliva extra verge. La marca té reconeguda la Denominació d’Origen (DO), com a oli propi de Mallorca amb les seves varietats habituals. La finca es Guinyent es troba a uns dos quilometres de la badia d’Alcúdia, molt a prop de la mar. Aquest fet proporciona un microclima molt apropiat pel cultiu de l’olivera, perquè durant els calorosos dies d’estiu, propicia que durant la nit refresqui i airegi els arbres.


Fins fa vint-i-dos anys, aquest finca havia estat una explotació tradicional de cereals, però a partir d’aquest moment, les noves generacions de la família Solivellas decidiren canviar el blat per l’oliva i el resultat a dia d’avui és d’una producció anual de 50.000 litres d’oli de molt bona qualitat. La distribució és reparteix en un 50% de vendes a Mallorca i l’altra meitat a l’estranger (Alemanya, Suïssa, Àustria, Japó,...).

Olivar de la finca es Guinyent (Oli Solivellas).
En el moment que férem la visita, s’estava recollint l’oliva dels arbres. Aquest any la temporada de recollida ve un poc endarrerida, degut a la sequedat i les escasses pluges d’aquest any. Les oliveres acostumen a dur uns quaranta quilograms d’olives, si duen més quantitat, la qualitat d’oli minvarà. El procés de recollida dura unes tres setmanes, on un grup d’unes deu persones treballa intensament, perquè cada dia milers de quilos d’oliva surtin cap a les tafones de la Cooperativa de Sóller o Son Catiu (únics llocs a Mallorca on es pot elaborar oli amb la denominació d’origen) per ésser transformats en litres d’oli.
Puig de Maria

Un cop finalitzada la visita a la finca des Guinyent ens traslladarem fins al municipi veïnat, Pollença, per iniciar una de les excursions més singulars i significatives que té Mallorca, el Puig de Maria. Situat al sud-est de la localitat de Pollença, s’alça a una altura de 333 metres i des de la seva part superior proporciona unes vistes fantàstiques de les badies de Pollença i Alcúdia. La pujada fins al santuari és un referent per a molts de pollencins i pollencines, però també per a altres residents de l’illa, que uns 40 minuts a peu poden accedir fins a la cimera.

Església del puig de Maria, segle XV.
La construcció d’una capella coincideix amb els anys de la pesta negra, quan a 1348 el bisbe Berenguer Batle autoritzà la seva edificació. La llegenda ens parla que a 1362 s’hi establiren tres ermitanes, les tres dones de Can Sales (Flor Ricomana, la priora, Simona Alzina, la filla i Dolça Blanch) i fou quan es trobà la imatge de la Mare de Déu. A partir d’aquest moment la devoció anà amb augment i el santuari anà creixent (nova capella, biblioteca i col•legi de la noblesa mallorquina) i es formà la Congregació de monges de Canongesses Regulars de Sant Agustí.

Torre de defensa del segle XIV.
Però el Concili de Trento truncà aquest congregació i les monges hagueren d’abandonar el monestir a l’any 1564, el que provocà que el santuari entrés en decadència. L’any 1917 s’instal·laren els ermitans de la Congregació diocesana de sant Pau i Sant Antoni, els quals foren substituïts a 1968 per les germanes missioneres dels Sagrats Cors, fins que deixaren el santuari a 1998. Actualment, l’Obreria del Puig és qui s’encarrega del funcionament del santuari i les seves dependències d’hospedatgeria.

El nostre itinerari va transcórrer per un camí encimentat i cobert d’alzines. Un cop s’obrí el camí, començarem a transitar pel camí vell, fet de pedra seca, documentat al segle XVII i restaurat pel Consell de Mallorca als anys 1993 i 1994. Abans d’arribar a l’entrada del santuari, agafarem un caminoi a l’esquerra, anomenat el camí dels ermitans, que es dissenyà per anar a cercar llenya als voltants del santuari. El caminoi permet donar la volta al santuari i veure dos elements interessants:

- El Clot de la Mare de Déu, perforació càrstica, on presumiblement es va trobar la imatge de la Mare de Déu.

- Restes d’un molí de vent, documentat a 1683 i des d’on hi ha unes vistes privilegiades.

Sala Refectori del segle XV.
Deixarem aquest indret i entrarem al recinte del santuari, on cal destacar la seva torre, construïda a finals del segle XIV i les murades, de finals del segle XV. L’església és d’estil gòtic i fou construïda al segle XV, tot i que al segle XVII sofrí una greu restauració barroca. La façana actual és una ampliació neogòtica de l’any 1858.

A l’interior cal destacar el petit museu, amb uns interessants exvots i altres peces d’interès i el refectori, sala d’estil gòtic amb arcs apuntats i sotil de fusta.

Cerdà Martín, M.; Vilanova Suau, B. Pollença: guia de passeig. El Gall. Pollença, 1998. pp. 71-84.9 de nov. 2018

Música, turisme i patrimoni. Itineraris històrics-culturals i concerts a hotels urbans de Palma.

Música, turisme i patrimoni és un programa el qual consistirà en la realització de dos itineraris històrics i culturals pel centre històric de Palma acompanyats de dos concerts de música, que es duran a terme en el marc de dos edificis històrics convertits en magnífics hotels urbans, com són el cas de l'Hotel Posada Terra Santa i Sant Francesc Hotel Singular.

La primera proposta es durà a terme el dimecres 14 de novembre amb un recorregut cultural per l'antic Call Jueu de Palma i un petit concert de música a l'Hotel Posada Terra Santa, on intervendrà la banda Polonski amb un concert de música Klezmer.

La segona es durà a terme el dimarts 27 de novembre amb un recorregut cultural pel centre històric de Palma i un petit concert de música al Sant Francesc Hotel Singular, on intervendrà Jorge Solano com a solista de violoncel.

Totes les activitats tendran com a punt de partida des de la seu d'ARCA, situada al carrer de Can Oliva, 10 baixos a les 18'00h i caldrà inscripció prèvia a través de la següent adreça electònica: arcainforma@arcapatrimoni.net 

Aquest projecte serà patrocinat per l'Associació Hotelera de Palma de Mallorca (ASHPAMA) comptarà amb la col·laboració de la Fundació Palma 365, depenent de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Palma. 

Carrer de la Pau maltractat estèticament per part de l'Ajuntament.

ARCA veu inconcebible una nova pintada de ratlles grogues de prohibició d'aparcament al paviment que s'ha dut a terme al centre històric, concretament al carrer de la Pau.

Aquesta no és la primera vegada que ARCA planteja als responsables de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma la seva disconformitat a l'hora de dur a terme senyalitzacions horitzontals en forma de pintades al paviment del Centre Històric de Ciutat per a prohibir l'estacionament de vehicles.
Cal recordar que al seu moment, ja denunciarem pintades d'aquestes característiques al carrer de l'Almudaina, Caputxines i Monti-sion. Ara, aquesta vegada ens trobem el cas del carrer de la Pau, on s'han pintat dues retxes de color groc al paviment central del carrer.

No podem entendre quin responsable municipal emet aquest tipus d'ordres, les qual no tenen cap sentit lògic i molt manco estètic.
Volem una solució de futur on primi la protecció de la imatge històrica i l'estètica
Demanem als reponsables municipals corregir aquesta desafortunada intervenció i amb el desig que s'estudïi i es disenyi un pla de senyalització acorde amb el Centre Històric de Ciutat, on ha de primar la seva imatge històrica i cultural.


8 de nov. 2018

MÚSICA, TURISME I PATRIMONI

Itineraris històrics-culturals i concerts a hotels urbans de Palma.

Dimecres 14 de novembre.
18:00h: Itinerari cultural per l'antic Call Jueu de Palma.
Lloc: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).
19:30h: Concert de música Klezmer a càrrec de la banda Polonski.
Lloc: HOTEL POSADA TERRA SANTA.

Inscripció prèvia, places limitades

Preu: socis 5 euros, no socis d'ARCA 8 euros.

Organitza: ARCA 
Patrocina: ASHPAMA 
Col·labora: Ajuntament de Palma

ARCA presenta el llibre "El velòdrom de Tirador. Una història de l’esport a Mallorca".

ARCA va presentar ahir dimecres 7 de novembre el llibre "El velòdrom de Tirador. Una història de l’esport a Mallorca" de l'historiador Manuel García Gargallo.

Tirador va ser una de les primeres instal·lacions esportives de l’illa de Mallorca, que a dia d’avui encara es conserva entre runes. Es tracta del dotzè velòdrom més antic del món i en el seu moment fou tot un símbol de modernitat per a palma, que creixia i estrenava el seu eixample.

Quan el 1903 el velòdrom de tirador albergà les primeres curses de bicicleta, el públic que s’acomodava al costat de la pista segurament se sentia atret no només per un esdeveniment esportiu, sinó també per la novetat i per la modernitat d’un mitjà de locomoció que des del seu naixement havia captivat l’imaginari popular.

La bicicleta, però, va desembocar en el primer esport de masses: el ciclisme, que va tenir el seu propi temple a palma: el velòdrom de tirador, on també es practicaren altres esports, com la boxa, el futbol o el bàsquet. Un velòdrom que assolí fama internacional. Aquesta és la seva història.