24 d’ag. 2022

ARCA obri un canal de whatsapp per a denunciar les pintades vandàliques.

ARCA OBRI UN NÚMERO DE WHATSAPP PER DENÚNCIES DE PINTADES VANDÀLIQUES I CONVIDA A LA CIUTADANIA A ENVIAR FOTOGRAFIES

EL NÚMERO 638 16 88 41 ÉS EL WHATSAPP CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES


ARCA, dóna una passa més en la lluita contra les pintades vandàliques tant a Palma com a la resta de la Mallorca.

Obrim un número de telèfon perquè la ciutadania ens faci arribar fotografies denunciant les pintades vandàliques. Únicament han d'indicar l'adreça de la malifeta i és necessari que la fotografia sigui actual.

Fa gairebé quatre anys que ARCA està immersa en la campanya que sota el lema NO PINTADES VANDÀLIQUES, pretén conscienciar a tota la societat i especialment als poders públics per a no defallir en la lluita contra aquesta agressió quotidiana contra el paisatge urbà, el nostre patrimoni i la deixadesa en la seva neteja.


Cert que l'insistent clam d'ARCA ha donat qualque resultat, però no basta. Hem arribat a obrir els ulls dels governants sobre el greu del problema de les pintades vandàliques i aquests han donat tímides passes per eliminar-les d'alguns espais públics, però basta passejar, especialment per qualsevol carrer de Palma per veure que la presència de les pintades és constant. Està clar que el que l'Ajuntament hi ha fe és insuficient. S'ha d'anar més enllà.

A manera d'exemple els feim arribar fotografies de l'entorn del carrer Gavarrera, Can Cavalleria i de l'Ermità, indrets històrics d'entramat molt antic i preciós, que es mostra hostil, maltractat i humiliat. Un Ajuntament que un dia aspirava a ser Patrimoni de la Humanitat i proclama que és amiga dels infants, no pot mantenir uns carrers en aquest estat patètic.

OBJECTIU: PINTADA FETA, PINTADA ESBORRADA
Allò que realment dissuadeix a qui fa pintades és que s'esborrin de manera immediata, per això el nostre lema principal és PINTADA FETA, PINTADA ESBORRADA, aquest és el nostre objectiu principal a més que s'investigui i castigui l'autoria i s'actuï prevenint i educant.

DEMANAM COMPROMÍS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A partir d'aquesta realitat, ARCA demana el suport de la ciutadania, tant a les persones associades com a les que simpatitzen amb nosaltres i també a les de la part forana.

Necessitem compromís i informació des de qui pateix aquesta epidèmia de mal gust i destrucció, la ciutadania. Per això hem habilitat un número de telèfon específic per rebre mitjançant Whatsapp les fotografies de les pintades que es detectin indicant la seva ubicació.

Nosaltres, des d'ARCA ens comprometem a, una vegada comprovat, tramitar la denúncia administrativa i la petició de neteja a la institució que calgui.

Consideram que tant si la pintada és a una paret o element públic, com si és a una propietat particular, les administracions tenen l'obligació d'actuar cercant la manera de restituir la dignitat del paisatge urbà en la major brevetat de temps.

Pensam que aquesta iniciativa, en positiu i de manera insistent, estimularà la resposta oficial. Esperam les aportacions de les persones que com nosaltres estimen el patrimoni
 

Aquest mateix telèfon WhatsApp es pot utilitzar per fer arribar denúncies relacionades amb altres efectes negatius contra el Patrimoni.

16 d’ag. 2022

ARCA lluita per evitar la demolició de l'edifici racionalista de Blanquerna, 20

ARCA continua lluitant per salvar l'edifici racionalista de Blanquerna, 20, del reconegut arquitecte Guillem Muntaner

Blanquerna 20, un edifici de l'arquitecte Guillem Muntaner pel qual Cort ha atorgat llicència de demolició sense valorar suficientment els seus valors paisatgístics i de conjunt arquitectònic

Un altre cas de desídia municipal per manca d'un catàleg adient

Hem presentat recurs davant Cort i davant el Consell de Mallorca per fer prevaldre la conservació a l'empar de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears
Cort havia atorgat llicència de demolició per Blanquerna 20 sense atendre les successives demandes d'ARCA a favor de la seva preservació.

L'edifici de Blanquerna, 20 conforma una unitat arquitectònica amb els de devora, fins a la cantonada del carrer Pere Martel, amb cossos volats triangulars que atorguen personalitat al conjunt dels tres edificis que haurien de ser tractats com un tot sol.

La llicència de demolició aprovada per Cort d'una tercera part del conjunt de l'edifici, la corresponent al núm. 20 del carrer Blanquerna, amputaria una part de l'immoble i, no hi hauria cap motiu perquè successivament es poguessin demolir la resta, si els propietaris ho demanessin.

Cort no ha volgut fer una protecció molt major de tot l'Eixample, tot i haver hagut l'oportunitat durant la revisió del PGOU. Ha inclòs algunes proteccions de façana de manera selectiva, però no ha fet una revisió exhaustiva. I aquest edifici, racionalista, és la prova.

ARCA continua lluitant per salvar l'edifici i hem dut endavant dues iniciatives:
1. Hem presentat recurs administratiu, davant l'Ajuntament de Palma, a la concessió de llicència de demolició
2. Hem presentat escrit a la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, fent valer la Llei de Patrimoni, que preval sobre la urbanística, per tal d'aconseguir que se pronunciïn sobre els valors patrimonials d'aquest immoble.

L'Eixample es va perdent per una manca de voluntat política de conservació

L'Eixample es va perdent per una manca de planejament adient. El nou PGOU no soluciona els problemes de pèrdua d'identitat i autenticitat. El catàleg és insuficient i la major edificabilitat i la possibilitat de fer aparcament soterrat afavoreixen la substitució dels edificis originals.

I no oblidem que el reconegut arquitecte palmesà, Guillem Muntaner, és conegut com l'arquitecte de l'Eixample, ja que la seva obra es va desenvolupar en gran part en aquesta zona.

 

12 d’ag. 2022

ARCA exigeix la restitució de la vorada de pedra de l'entorn de la plaça Gomila del Terreno.

La nova construcció d'una sèrie d'edificis a l'entorn de la plaça de Gomila, ha provocat, de manera al nostre criteri inacceptable, l'eliminació de la vorada de pedra que allà existia essent substituit per un de formigó, de menys categoria i presència.

Aquest fet és manllevar un bocí d'història del Terreno i ens sembla una pèrdua innecessària, per tan demanam la restitució de l'element.

En el transcurs de les obres, ARCA va ser avisada per algun col·laborador de l'entitat que les llambordes de pedra originals estaven apilades dins l'obra. El nostre interlocutor patia per si no es tornaven a fer servir, com efectivament va succeir.

Ja va succeir al carrer de l'arquitecte Bennazar

 


Per desgràcia, ja hem patit espolis com aquest per part dels responsables municipals durant aquesta legislatura. Recordaran la barbaritat que va suposar eliminar tota la vorada de pedra del carrer de l'arquitecte Bennàzar, per part de propi consistori. Ignorant totalment les cridades a la seva reposició per part de la nostra entitat.

La vorada de formigó és de menys categoria i menys duració que el de pedra. El Terreno conserva a la majoria dels seus carrers l'original. De fet, a la resta de la plaça Gomila, es manté el de pedra, provocant el nou de formigó una pèrdua paisatgística i de la memòria històrica de l'indret.

Tant si Cort ha donat permís com si no, ARCA exigeix que la pedra no es manllevi i torni la vorada de tots els barris i concretament a aquest indret del Terreno.

Quan estaven a l’oposició deien el contrari del que fan

Crida l'atenció que quan a l'época del regidor Rodríguez del PP es varen començar a llevar aquests elements singulars de Palma a les seves voreres, PSOE i PSM a l'oposició, posaren el crit al cel i exigiren aturar amb la desfeta. Ara, fa anys que estan ells al govern municipal i aniquilen allò que abans defensaven.

La ciutadania és la que finalment surt perdent.


4 d’ag. 2022

Llit de la Mare de Déu d'agost 2022

Fundació Amics del Patrimoni organitza la instal·lació contemporànea del Llit de la Mare de Déu de l'artista Rafael Mahdavi que durà per títol "Verge misteriosa".

La inauguració tendrà lloc el dimecres 10 d'agost a les 20:15h a l'església dels Sagrats Cors.

 

2 d’ag. 2022

ARCA creu que s'han pervertit les finalitats de l'impost d'estades turístiques.

ARCA VA VOTAR EN CONTRA DEL PLA ANUAL A LA DARRERA REUNIÓ DEL PLELa Taxa turística o IET, es va concebre com a un impost finalista, és a dir, la seva recaptació havia de ser per objectius que ajudassin a compensar els efectes del turisme sobre el medi ambient, el Patrimoni i la seva pròpia continuïtat com a activitat econòmica primordial i renovada.

Dedicar la recaptació de l'impost a compensar la manca d'habitatges, com s'ha aprovat, és destinar el fons econòmic al pressupost comú del Govern de les Balears, com es va fer ja amb motiu de la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19.

Des d'ARCA consideram que en gran mesura els projectes de "recuperació i rehabilitació de Patrimoni Històric i Cultural”, són projectes fàcilment interrelacionats amb els de preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, que es citen textualment a la Llei LIET. Això és així especialment a la serra de Tramuntana i a molts altres Béns d'Interès Cultural, especialment els de propietat pública com són Can Serra, les Torres del Temple (Palma), Son Busquets (amb tots els matisos que es vulgui sembla ara adquirit o cedit a la CAIB i a Palma), el Celler Cooperatiu (Felanitx), la Central Tèrmica d'Alcúdia (Alcúdia).

No obstant també pensam que el fons de la taxa turística, abans dita ecotaxa i sempre reivindicada per ARCA com a taxa ECOPATRIMONIAL, podria dedicar en un tant per cent del seu fons anual, a ajudes a particulars (façanes, camins, finques o jardins amb visites públiques... ), els quals conserven un Patrimoni que en certa manera gaudim tots.

UNA PARTICIPACiÓ DE LES ENTITATS ENCOTILLADA I SENSE CAP EFECTE REAL

Per últim volem deixar palès que la participació de les entitats ciutadanes en els fons de l'impost turístic és merament testimonial. Tenim un únic vot entre 25 i ens ho hem de repartir entre 4 entitats, fet que resulta absolutament irrellevant i complicat.

No hi há participació real, de fet a les discussions de continguts, quan els documents arriben al Ple, ja està clar que la decisió està pràcticament pressa prèviament.

La participació de les entitats representatives, hauria de ser una altra cosa que una manera de cobrir aparences.

Aquestes crítiques les hem fet sempre, no són noves. Gravíssim va ser que s'eliminàs l'ecotaxa al seu dia, però la il·lusió que va aixecar la recuperació d'aquesta, s'ha esvaït pels criteris adoptats i els seus procediments.