12 d’ag. 2022

ARCA exigeix la restitució de la vorada de pedra de l'entorn de la plaça Gomila del Terreno.

La nova construcció d'una sèrie d'edificis a l'entorn de la plaça de Gomila, ha provocat, de manera al nostre criteri inacceptable, l'eliminació de la vorada de pedra que allà existia essent substituit per un de formigó, de menys categoria i presència.

Aquest fet és manllevar un bocí d'història del Terreno i ens sembla una pèrdua innecessària, per tan demanam la restitució de l'element.

En el transcurs de les obres, ARCA va ser avisada per algun col·laborador de l'entitat que les llambordes de pedra originals estaven apilades dins l'obra. El nostre interlocutor patia per si no es tornaven a fer servir, com efectivament va succeir.

Ja va succeir al carrer de l'arquitecte Bennazar

 


Per desgràcia, ja hem patit espolis com aquest per part dels responsables municipals durant aquesta legislatura. Recordaran la barbaritat que va suposar eliminar tota la vorada de pedra del carrer de l'arquitecte Bennàzar, per part de propi consistori. Ignorant totalment les cridades a la seva reposició per part de la nostra entitat.

La vorada de formigó és de menys categoria i menys duració que el de pedra. El Terreno conserva a la majoria dels seus carrers l'original. De fet, a la resta de la plaça Gomila, es manté el de pedra, provocant el nou de formigó una pèrdua paisatgística i de la memòria històrica de l'indret.

Tant si Cort ha donat permís com si no, ARCA exigeix que la pedra no es manllevi i torni la vorada de tots els barris i concretament a aquest indret del Terreno.

Quan estaven a l’oposició deien el contrari del que fan

Crida l'atenció que quan a l'época del regidor Rodríguez del PP es varen començar a llevar aquests elements singulars de Palma a les seves voreres, PSOE i PSM a l'oposició, posaren el crit al cel i exigiren aturar amb la desfeta. Ara, fa anys que estan ells al govern municipal i aniquilen allò que abans defensaven.

La ciutadania és la que finalment surt perdent.


4 d’ag. 2022

Llit de la Mare de Déu d'agost 2022

Fundació Amics del Patrimoni organitza la instal·lació contemporànea del Llit de la Mare de Déu de l'artista Rafael Mahdavi que durà per títol "Verge misteriosa".

La inauguració tendrà lloc el dimecres 10 d'agost a les 20:15h a l'església dels Sagrats Cors.

 

2 d’ag. 2022

ARCA creu que s'han pervertit les finalitats de l'impost d'estades turístiques.

ARCA VA VOTAR EN CONTRA DEL PLA ANUAL A LA DARRERA REUNIÓ DEL PLELa Taxa turística o IET, es va concebre com a un impost finalista, és a dir, la seva recaptació havia de ser per objectius que ajudassin a compensar els efectes del turisme sobre el medi ambient, el Patrimoni i la seva pròpia continuïtat com a activitat econòmica primordial i renovada.

Dedicar la recaptació de l'impost a compensar la manca d'habitatges, com s'ha aprovat, és destinar el fons econòmic al pressupost comú del Govern de les Balears, com es va fer ja amb motiu de la crisi derivada de la pandèmia del Covid-19.

Des d'ARCA consideram que en gran mesura els projectes de "recuperació i rehabilitació de Patrimoni Històric i Cultural”, són projectes fàcilment interrelacionats amb els de preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, que es citen textualment a la Llei LIET. Això és així especialment a la serra de Tramuntana i a molts altres Béns d'Interès Cultural, especialment els de propietat pública com són Can Serra, les Torres del Temple (Palma), Son Busquets (amb tots els matisos que es vulgui sembla ara adquirit o cedit a la CAIB i a Palma), el Celler Cooperatiu (Felanitx), la Central Tèrmica d'Alcúdia (Alcúdia).

No obstant també pensam que el fons de la taxa turística, abans dita ecotaxa i sempre reivindicada per ARCA com a taxa ECOPATRIMONIAL, podria dedicar en un tant per cent del seu fons anual, a ajudes a particulars (façanes, camins, finques o jardins amb visites públiques... ), els quals conserven un Patrimoni que en certa manera gaudim tots.

UNA PARTICIPACiÓ DE LES ENTITATS ENCOTILLADA I SENSE CAP EFECTE REAL

Per últim volem deixar palès que la participació de les entitats ciutadanes en els fons de l'impost turístic és merament testimonial. Tenim un únic vot entre 25 i ens ho hem de repartir entre 4 entitats, fet que resulta absolutament irrellevant i complicat.

No hi há participació real, de fet a les discussions de continguts, quan els documents arriben al Ple, ja està clar que la decisió està pràcticament pressa prèviament.

La participació de les entitats representatives, hauria de ser una altra cosa que una manera de cobrir aparences.

Aquestes crítiques les hem fet sempre, no són noves. Gravíssim va ser que s'eliminàs l'ecotaxa al seu dia, però la il·lusió que va aixecar la recuperació d'aquesta, s'ha esvaït pels criteris adoptats i els seus procediments.