27 d’abr. 2018

ARCA  torna a afirmar-se en que la nova normatia d'Ocupació de la Via Pública no té res de nova i és prendre el pèl a la ciutadania.

Lamentam l'aprovació d'ahir i anunciam que presentarem al·legacions

Si comparam paraula per paraula la normativa vigent i la nova, les diferències són mínimes.

Les úniques diferències substancials són la prohibició de tendals (d'aqui 18 mesos) i l'obligació de recollir els estris al vespre. També que a l'anterior els metres lliures mínins per a pas eren 2 metres i a la nova diu 2,5 metres (això al Centre i Santa Catalina-es Jonquet).

Respecte a la inclusió del Centre Històric al text, no queda clar que la seva intervenció pugui tenir efecte important.

Per què s'havia de canviar l'OVP?
Per corregir efectes negatius de l'anterior. I no es corregeix cap

Aquests efectes negatius són provocats per algunes terrasses i també per moltes botigues de souvenirs

1. Efecte negatiu ocupació de terrasses i imatge malmenada.
Els problemes que havien provocat les terrasses, d'ocupació excessiva, tant a places com a carrers, quedarà pràcticament igual i l'impacte negatiu sobre la imatge de la ciutat degut a mampares, barreres, cossiols, jardineres que compartimenten i els innecessaris i grans rètols de paelles, begudes i pizzes, continuaran impedint la compemplació de la ciutat. Les places d'en Coll, de la Mercè, del Parlament, Weyler, quedaran robades com fins ara.

2. Tendes de souvenirs i similars que malmenen la imatge de la ciutat.
Respecte a l'impacte estètic dels aparadors a façanes que estan invadint la ciutat omplint de souvenirs a l'estil de Magaluf o La Platja de Palma, queda igualment com està l'actual, és a dir, molt negatiu per a la ciutat.

Respecte a la prohibició dels tendals, petició d'ARCA des de l'entrada en vigor de la primera, es permeten para-sols adossats i mampares de fins a 1,70m d'alçada, fet que aconsegueix el mateix efecte o pitjor que el tendal.

Han necessitat tres anys per a que tot seguís igual. No han atès les peticions d'ARCA i la sensació de la nostra entitat és que no volen escoltar i fan perdre molt de temps.

Des d'ARCA deim SÍ a les Terrasses, però NO al maltracte de la imatge de la ciutat que provoquen moltes d'elles i a la excesiva ocupació d'espai públic a determinats indrets.
També deim un NO rotund a qualsevol aparador i estris a façanes de botigues del Centre Històric i barris tradicionals de Palma, majoritàriament dirigides a turistes.


Exlicació de la foto que adjuntam: La nova normativa permet que la mampara de la foto encara sigui 40 cm més alta que aquesta, per tant l'efecte negatiu és igual o pitjor que el d'un tendal: fa un efecte pantalla que no permet contemplar els edificis i compartimenta i privatitza l'espai públic.

20 d’abr. 2018

Recorregut embARCA't: “Alaró, història i patrimoni”.

Parròquia de Sant Bartomeu a Alaró.

Dissabte 28 d'abril a les 9'30h.

“Alaró, història i patrimoni”.

dirigit per Andreu Mateu de l'associació cultural Alrum.
Visitarem l'església parroquial, la rectoria, la torre d'electricitat i el casal de Son Tugores.
trobada: Camí de Jesús cantonada via Alemanya (Palma) o a les 10'00h davant l'església parroquial d'Alaró.
preu: 5€ socis i estudiants.                                            
         8€ no socis
Inscripció prèvia, places limitades

ARCA organitza una visita a Can Balaguer.

ARCA va organitzar ahir una visita guiada al casal de Can Balaguer, la qual fou dirigida per Isabel Perez Miro.
Gràcies a aquesta visita varen tenir la possibilitat de conéixer un casal del segle XVIII recuperat per l'Ajuntament de Palma i que ens mostra la vida de la noblesa palmesana.
Volem agraïr a la direcció de Can Balaguer l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta magnífica visita.

13 d’abr. 2018

ARCA organitza una tertúlia de patrimoni titulada: “Els criteris de restauració artístics”.

Juan González de Chaves (esquerra) durant la seva intervenció

ARCA va organitzar ahir dijous 12 d'abril una tertúlia de patrimoni on l'arquitecte Juan González de Chaves dugué a terme una xerrada sobre “Els criteris de restauració artístics”.

5 d’abr. 2018

Tertúlia de patrimoni.

Dijous 12 d'abril a les 20'00h.

L'arquitecte Juan González de Chaves durà a terme una xerrada sobre “Els criteris de restauració artístics”.

Posteriorment, obrirem un col·loqui-debat sobre aquest tema.

Lloc: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

3 d’abr. 2018

Cort oblida aplicar l'article 288 del PGOU i la ciutat presenta algunes façanes maltractades.

Basta complir el PGOU per evitar la majoria dels desgavells estètics de les façanes del Centre Històric

A la sessió de Consell de Gerència d'Urbanisme d'avui ARCA ha procedit a la lectura dels aspectes destacats de l'article 288 i a exigit la seva aplicació.
ARCA ve denunciant des de fa anys la pèrdua de personalitat de la ciutat degut a la invasió especialment a les plantes baixes de les façanes de vinils, pantalles, rètols i colors cridaners.

ARCA es demana si l'Ajuntament de Palma coneix la seva pròpia normativa
EL PGOU a l'article 288 referit a la protecció i conservació del Patrimoni d'aplicació al Centre Històric, es Jonquet, edificis catalogats i edificis amb protecció ambiental "r"

Si s'apliqués el PGOU, com és obligació, quedarien solventats el 90% dels problemes estètics provocats pels comerços al Centre Històric

Article 288 Limitacións a la publicitat exterior i de disseny dels locals.

Destaca que està prohibit l'us de plàstic a les façanes, els rètols han de quedar embeguts dins el buit de la porta o l'aparador  i no poden medir més de 40 cm d'altura. També que la façana ha de tenir un tractament unitari a la planta baixa i a la resta de l'edifici.

Diu al punt 1. Es prohibeix la manipulació dels paraments de façana a la planta baixa  mitjançant materials o pintuta sobreposades, els quals s'han d'ajustar al mateix tractament que la resta de la façana.
Diu al punt 3. S'ha de mantenir en tots els casos el pla continuu de façana  que no ha de quedar interrompuda  per marqueteria ni cap tipus de sòlid (rètols etc) S'ha de conservar el caràcter individual dels buits de façana. No s'admeten elements afegits la finalitat dels quals és unificar buits de façana
Diu el punt 4. L'ample dels buits ha de ser inferior o igual a 2 metres
Diu el punt 5. Els rètols han de quedar completament embeguts als buits de mostrador o d'accés. L'altura màxima del rètol ha de ser de 40 cm
Diu el punt 6. La il·luminació del rètol no pot ser intermitent ni mòbil
Diu el punt 8. Es prohibeix l'us de qualsevol material plàstic vist en façana
Diu el punt 9. Es prohibeix la instal.lació de tanques publicitàries

Des de fa vàries legislatures sembla que no s'obliga a complir la normativa de publicitat exterior i disseny dels locals comercials
ARCA ve denunciant la degradació estètica de Palma en gran part provocat per la invasió de les façanes amb plàstics, de rètols, cobriments, colors i alteració del conjunt. Resulta que la normativa a Centre Històric és molt clara i l'Ajuntament no l'ha fet complir, des de fa vàries legislaturas.

La pegunta que ens feim a ARCA és: Desconeix l'Ajuntament de Palma la seva pròpia normativa?
Des d'ARCA creim que és molt greu i és un agravi contra la ciutat. Exigim que es compleixi la normativa de manera efectiva, s'obligui a recuperar la imatge estètica als comerços o autònoms que ja la incompleixen i evidentment a qualsevol canvi o nou comerç.

La imatge és un actiu econòmic i nosaltres, la ciutadania de Mallorca ens hem de reconèixer a la nostra ciutat. Consideram que l'Ajuntament de Palma ha d'assumir les seves responsabilitats i no fer-ho és molt greu perquè afavoreix que cada vegada el desastre estètic sigui major.