31 de maig 2011

ARCA exigeix modificacions substancials al projecte de les cases de Son Ametller

L’ascensor i l'escala destrueixen unes voltes de gran interès patrimonial.

Exigim una modificació immediata del projecte per tal d’evitar una innecessària destrucció.

ARCA demana la recuperació de l’esperit de les cases com a testimoni del S. XIX i el jardí romàntic al complet.

Quan l’Ajuntament de Palma va presentar el projecte per la Comissió de Centre Històric i Catàleg va afirmar que tot estava en estat ruïnós. Però això no és cert perquè representants d’ARCA hem pogut visitar i fotografiar l’immoble i ens hem trobat amb estàncies amb voltes de canó potser anteriors al S. XIX en perfecte estat.

A més hem demanat la recuperació de l’esperit de la casa del S. XIX, un dels pocs testimonis de l'època encara recuperables.

Malgrat les reiterades peticions d'ARCA, les cases de Son Ametller encara no tenen fitxa de catàleg. Però el que està fora de dubte és que tenen un valor patrimonial indiscutible. I després de la nostra visita, hem descobert que el seu valor encara és major.


ARCA ha criticat a l’Ajuntament de Palma la manca de vigilància durant anys i que no s’hagi evitat el vandalisme. Ara exigim a l’Ajuntament que no destrueixi allò que el vandalisme no ha aconseguit esbucar. Demanam la conservació i reconstrucció de tot allò que queda sencer o en vestigis suficients: La recuperació de les quatre façanes, la cuina, totes les habitacions amb volta de canó; els tres arcs de l’eix d’entrada; el jardí romàntic al complet, el passeig sobre l’aljub, els dos aljubs, l’escala adaptada a les noves necessitats però en la ubicació corresponent.

En resum, ARCA demana una modificació del projecte que no consideri l’espai com un contenidor per a usos determinats, sinó que es doni prioritat a la recuperació de les cases i es compatibilitzi amb els usos necessaris.

Les obres de reforç estructural han de continuar però adaptades a un projecte respectuós amb el Patrimoni.

Els veïnats del Vivero necessiten un casal públic, però no poden consentir destruir la seva història. Les dues coses són perfectament compatibles.

27 de maig 2011

ARCA veu amb incertesa el futur dels fars de les Illes Balears

ARCA veu amb certa preocupació el que pugui passar amb aquests elements, que actualment són 34 a totes les Illes, distribuïts de la següent forma: 15 a Mallorca, 7 a Menorca, 8 a Eivissa, 2 a Formentera i 2 a Cabrera.

Els fars de les Illes Balears representen un important patrimoni històric per a la nostra comunitat, amb una antigüitat del segle XIX. Per aquest motiu, creim que l’Autoritat Portuària de les Balears i els nous reponsables insulars de patrimoni han de vetllar pel correcte estat de conservació d’aquests elements, dotar-los d’un ús racional, respectant el que han estat en el passat i que no s’acabin privatitzant, com el cas del far de Tagomago.

A part de la seva interessant arquitectura, cal destacar el marc natural on estan ubicats. En molt de casos, el seu entorn presenta uns valors mediambientals dignes de preservar, per aquest motiu, també s’ha d’anar molt en compte amb l’ús que es vulgui donar als fars, perquè una excessiva massificació de persones pot suposar una alteració i un perjudici per al paisatge.

ARCA confia en que els nous responsables polítics considerin aquest asssumpte com a important dins la seva agenda i puguin oferir solucions al respecte.

20 de maig 2011

ARCA demana a Cort que faci retirar aquest horrible aparell d'extracció de fum a la zona de la Llotja

ARCA vol fer constància de la recent instal·lació d’un aparell d'extracció de fum de dimensions considerables i bastant lleig, segons el nostre punt de vista, situat al carrer de Remolars, a escasos metres de la Llotja.

Aquest mecanisme d’extracció de fum ocupa tota la façana posterior d’un conegut restaurant del passeig de Sagrera, el qual merma la conservació de la façana i vulnera la imatge d’aquesta zona històrica del centre de Palma.

Creiem que l’Ajuntament de Palma hauria d’obligar al propietari d’aquest restaurant a reubicar aquest aparell a l’interior de l’edifici, per tal de no donar una imatge de deixadesa i precarietat, a una de les zones més turístiques de Ciutat.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Palma:

1. Que es desmonti immediatament aquest mecanisme d’extracció de fum del carrer de Remolars.

2. Que es tengui per part interessada a ARCA en aquest expedient i en els demés procediments que s’iniciïn per part de l’Ajuntament en relació als fets exposats, d’acord amb l’acció pública que ens asisteix.

19 de maig 2011

Catàlegs i valoracions patrimonials, ja!

Carta al director. Diari de Balears 17-5-2011

Imaginau la cara dels picapedrers de l'edifici del carrer d'Hanníbal, a Santa Catalina, en veure'n aturades les obres amb la poca feina que hi ha. Per què els ciutadans hem de pagar la dinamita de Llucalcari i les Covetes sense tenir-ne culpa. El GOB i ARCA han de fer el paper de cans de bou que hauria de fer l'Administració? La corrupció, inoperància i incompetència dels molts governants fan desagradables aquestes organitzacions exemplars en la lluita pel nostre patrimoni i de les quals hauríem d'estar ben orgullosos, perquè ens fan la feina bruta que el polític no fa cobrant un bon sou precisament per fer-la.

Increïble! Si es catalogassin i valorassin tots els béns patrimonials possibles i coneguts, d'una manera metòdica, exhaustiva i objectiva, com es fa (o intentam fer) per exemple amb el patrimoni paleontològic, potser ens estalviaríem el contratemps d'aturar la demolició d'un edifici singular, perquè ja estaria catalogat. El fet ens beneficiaria a tots, als constructors i promotors els primers, ja que sabrien d'una manera clara i sense ambigüitats on poden edificar o treballar. Les administracions sabrien també el que han de mantenir, protegir i gestionar en nom de tots i els ciutadans coneixeríem molt millor el nostre ric patrimoni. Tots hi sortiríem guanyant.
BERNAT MOREY COLOMAR. Sta. Eugènia.

17 de maig 2011

728 SIGNATURES A FAVOR DEL NO TANCAMENT DE MOLÍ DES CASTELLET (CALVIÀ)

ARCA i la Comissió pro-molí des Castellet han presentat a l’Ajuntament de Calvia 728 SIGNATURES, de diferents persones que demanen al conssitori calvianer “que no és tanqui l’accés al molí des Castellet, com a espai simbòlic i que es garanteixí el dret de pas públic per un vial que considerem de carácter històric.També demanen, que aquest camí sigui incorporat al Catàleg de Béns a Protegir de l’Ajuntament de Calvià, com patrimoni històric i simbòlic del poble de Calvià”.`

Després d’haver presentat varis escrits a l’Ajuntament de Calvià, demanant el no tancament del camí que accedeix al puig des Castellet (Calvià), i on no hi hagut resposta, hem decidit tornar a adreçar un altre escrit al consistori, perquè l’Ajuntament de Calvià es posicioni i faci complir la llei.

Cal recordar que el passat 12 de desembre més de 200 persones feren una marxa reivindicativa fins al molí des Castellet, on demanaren un dret de pas públic i la retirada de la barrera, que no comptava amb cap permís municipal.

Posteriorment, dia 3 de març de 2011 ARCA i la Comissió pro-molí des Castellet presentaren al Consell de Mallorca un escrit on demanaven la declaració com a BIC del molí des Castellet. Encara estem esperant una resposta i un posicionament del Consell de Mallorca davant aquest fet.

Si es tanca aquest camí, els calvianers i calvianeres perdràn una de les seves rutes més vinculades al sentiment d’aquest poble. Totes les generacions d’aquest poble de padrins a néts, han realitzat de forma successiva aquest itinerari, per comtemplar la seva població des de les altures. Hi ha evidències documentals, des de mitjans del segle XIX, on ens parlen de les excursions que es fein al cim d’aquest turó, símbol del poble de Calvià i que ha continuat patent durant els darrers 100 anys i prova d’aquest fet ho tenim en la memòria del poble de Calvià que reclama un ús pacífic, continuat i immemorial d’aquest camí d’accés al puig des Castellet.

Des de la nostra entitat, creim que hi ha fòrmules per arribar a un acord, sempre respectant el dret a la propietat privada, però deixant un ús de pas públic. Possem com exemple el camí de na Morruda, que comunica l’antic camí de Puigpunyent amb Calvià.

ARCA i la Comissió pro-molí des Castellet, recolzats per un ampli suport popular han demanat a l’Ajuntament de Calvià:

1. Que el camí d’accés al puig des Castellet no sigui tancat al públic i que aquest presenti un ús pacífic, continuat i immemorial per als ciutadans de Calvià, degut al seu arrelament històric, simbòlic i referencial.

2. Que el camí d’accés al puig des Castellet sigui inclòs al Catàleg de Béns a Protegir de l’Ajuntament de Calvià.

3. Una reunió per poder tractar aquest assumpte, on totes les parts puguin sortir guanyant.

16 de maig 2011

L'escultor Jeroni Bosch està realitzant l'escultura "Encarna Viñas"


S’instal·larà a la placeta que es dedicarà a la memòria de la professora de Literatura, a proposta d’ARCA.

Des d’ARCA hem impulsat la millora de la placeta ubicada a la convergència del carrer d'Antillón amb Luca de Tena, a la barriada palmesana de Pere Garau.


La regidoria d'Infraestructures du a terme les obres i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma va acceptar la nostra proposta per dotar-la d’una escultura que recordàs la importància d'Encarna Viñas (Lleida 1919- Palma 2004), que va viure durant més de setanta anys, des de nina fins a la seva mort, a escassos metros de la placeta que ara la recordarà.


Jeroni Bosch (Manacor 1975) s’ha format a Palma, Carrara, Barcelona, Andalusia i Paris. Ha treballat fusta, marbre i actualment ferro.


ARCA ha tengut oportunitat d’entrar al seu taller i fer un petit reportatge fotogràfic que vos adjuntam.

Iª visita agrària del programa Agricultura, paisatge i patrimoni

ARCA amb el patrocini de la Conselleria de Presidència del Govern Balear torna a organitzar un total de 10 visites agràries per tota Mallorca durant l’any 2011.


La idea d’aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera ma com s’elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d’aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l’economia mallorquina.

La primera visita es dugué a terme el passat dissabte, 14 de maig, on gaudirem del treball que es du a terme a la Cooperativa Pagesa de Pollença.

La visita començà amb les explicacions d’un tècnic de SEMILLA, qui ens explicà el perquè de la importància de la marca del Producte Local. Posteriorment, el Sr. Martí Solivellas, president de la cooperativa ens mostrà les seves instal·lacions.

La cooperativa fou fundada l’any 1980 i tingué una gran resposta per part del sector primari de la contrada, amb una afiliació de 130 persones i amb una aportació personal de 5.000 de les antigues pessetes.

L’any 1986 la cooperativa s’hagué de restructurar, per tal de sanejar-la econòmicament, que comptà amb el suport del Govern Balear. El fet fou que les afiliacions varen descendre fins a 42.

L’any 2002 la cooperativa va inaugurar una nova seu, amb la construcció d’una nau a un solar industrial, ubicada entre Pollença i el Port, que ha permés donar millor servei als seus clients. De totes formes, encara es conserva l’antiga seu al centre de Pollença, que serveix com a botiga.

A part de la venda de productes agrícoles, destaca pel servei de venda directa de xots, el qual començà l’any 1999. Els xots són criats en diferents finques dels municpis de Pollença, Escorca, Campanet, Búger i Alcúdia.

Un cop acabada la visita, es va fer un recorregut pel poble de Pollença, on gaudirem de la seva arquitectura i els seus tranquils carrers. L’itinerari traçat fou el següent: Pont Romà, font del Lleo, oratori de Sant Jordi, casa parial de Miquel Costa i Llobera, font de l’Almoina, Monti-sion i vistes del Calvari.

11 de maig 2011

Satisfacció continguda d'ARCA per l’aturada de la demolició de l’edifici de Santa Catalina.

Però advertim que encara no està garantida la conservació.
Davant la suspensió de la demolició de l’edifici de Santa Catalina avui migdia, des d'ARCAvolem manifestar el següent:

- Agraïm la sensibilitat dels responsables de l’Ajuntament i del Consell amb la petició d'ARCA per salvar aquest edifici.
- Hem de celebrar que l’edifici continua en peu, però encara no està salvat definitivament. Patrimoni del Consell ha donat una passa important elaborant un informe amb arguments patrimonials per a la seva conservació i ordenant a l’Ajuntament a paralitzar les obres de demolició.
- Està pendent un decret de paralització per part de Batlia que hauria d’arribar amb celeritat per donar categoria de prohibició a la suspensió ordenada per un celador avui.
- No podem deixar de lamentar que l’ordre d’aturada del Consell no arribàs dues hores abans, perquè gran part de la teulada de l’edifici no hauria estat esbucada. En qualsevol cas ens consta que la feina dels tècnics, sensibles amb el Patrimoni ha estat contrarellotge.
- Lamentam l’actitud de la empresa propietària de l’immoble que tot i conèixer la sensibilitat del barri amb el seu patrimoni ha intentat aprofitar-se d’una normativa urbanística aberrant que afavoreix l’especulació i la pèrdua de l’armonia de l’entorn amb altures desproporcionades i estètiques distorsionadores.

Recordem que la paralització d’obres serà per tres mesos. Durant aquest temps, l’Ajuntament ha de iniciar el tràmit de catalogació, tal com ordena el Consell Insular. I el Consell ha de estar vigilant el compliment.

ARCA col·laborarà en tot el que sigui necessari per tal de protegir una imatge de Palma, la de Santa Catalina com un paisatge urbà atractiu per locals i visitants.

10 de maig 2011

ARCA reedita per tercer any consecutiu el programa Agricultura, paisatge i patrimoni

ARCA amb el patrocini de la Conselleria de Presidència del Govern Balear torna a organitzar un total de 10 visites agràries per tota Mallorca durant l’any 2011.
La idea d’aquest projecte és visitar diferents indrets de producció agrícola-ramadera, perquè els visitants puguin conèixer de primera ma com s’elaboren els productes i com es treballa al camp. Volem donar la visió que el camp de Mallorca encara és viu, on hi ha unes persones que el treballen i gràcies a elles, conservem un paisatge natural que és patrimoni d’aquesta illa i que ha alimentat a tantes generacions durant la nostra història i que encara té la seva importància en l’economia mallorquina.

PROGRAMA

Dissabte 14 maig.
1. Cooperativa pagesa de Pollença.
Agricultura i ramaderia. Visita a la localiat de Pollença.


Dissabte 4 de juny.
2. Mortitx (Escorca).
Producció vinícola. Excursió d’un tram del camí vell de Pollença a Lluc (Binifaldó-Son Amer).

Dissabte 11 de juny.
3. Sa Vinya de can Servera.
Producció vinícola. Visita a la localitat de Selva.

Dissabte 24 de setembre.
4. Finca des coll Gomà de Francesc Sans (Es Capdellà, Calvià).
Agricultura ecològica. Visita a la finca pública de Galatzó.

Dissabte 8 d’octubre.
5. Oli es Verger (Esporles).
Oli d’oliva. Visita a la localitat d’Esporles.

Dissabte 22 d’octubre.
6. Bodegues Tomeu Isern (Estellencs).
Vi de la serra de Tramuntana-Costa Nord. Excursió entre les localitats d’Estellencs i Banyalbufar.

Dissabte 12 de novembre.
7. Pedruxella gran. (Pollença). Oli d’oliva. Excursió per la vall d’en March.

Dissabte 26 de novembre.
8. Oli Solivellas (Alcúdia). Oli d’oliva. Visita al puig de Maria.

Dissabte 10 de desembre.
9. Cooperativa agrícola Sant Bartomeu (Sóller). Agricultura. Visita a la localitat de Biniaraix.

Dissabte 17 de desembre.
10. Oli Roquissar (Finca de Son Moragues, Valldemossa).
Oli d’oliva. Visita a la localitat de Valldemossa.

Fotografies: Luis Alberto Domínguez.Patrocina:

9 de maig 2011

Inauguració de la nova seu d'ARCA

El passat dissabte, 7 de maig fou inaugurada la nova seu d'ARCA (Carrer de la Pau, 1A), on socis, simpatitzants i amics del patrimoni pogueren gaudir del lliurament dels premis Amics del patrimoni cultural 2010 i d'un concert de musica religiosa, a l'església dels Sagrats Cors (Carrer de Sant Gaietà, 9).

El lliurament dels premis amics del patrimoni cultural 2010 foren a càrrec de Roberto Fernández Legido i Fabián Montojo Montojo per les seves respectives pàgines webs: Possessions de Palma i Alta Mar. La presidenta del Parlament Balear, la Molt Hble. Sra. Aina Rado, junt amb el president d'ARCA, el Sr. Pere Ollers i el president de la Fundació Amics del Patrimoni, el Sr. Joan Guaita lliuraren el premi als guardonats pels socis d'ARCA.
ARCA volgué valorar la seva tasca de promoció i divulgació del patrimoni històric i cultural de Mallorca i Palma a través de la xarxa, apropant la informació a tothom d’una forma actualitzada, plural i independent.

Un cop finalitzat aquest homenatge, els CORS DE CALVIÀ I DE SON SERVERA interpretaran el RÈQUIEM OP. 48 de G. FAURÉ.

SOLISTES: TONINA VIDAL I BERNABÉ MORENO
ORGANISTA: BARTOMEU MANRESA
DIRECTOR: LLORENÇ GELABERT

6 de maig 2011

Una passa més cap a la destrucció de Santa Catalina

Dimarts dia 9 (si no és abans) hi ha prevista la demolició d’un edifici singular de gairebé un segle d’existència ubicat a la cantonada del carrer d'Aníbal amb l'avinguda de l'Argentina.

Demanam al Consell de Mallorca que actuï d’urgència.

ARCA fa dos mesos que va demanar a l’Ajuntament de Palma que fes les passes necessàries per salvar-lo.

L’Ajuntament va contestar que hi havia una sentència del tribunal superior de justícia de les Balears que autoritzava la demolició per “ruina económica”. Que l’Ajuntament havia informat en contra de la demolició i malgrat en primera instància els tribunals no havien donat la raó al propietari, el tribunal superior sí ho havia fet i no hi havia possibilitat de recurs.

És de resenyar que no parlam de “ruina tècnica” ni de perill per a la seguretat, parlam de ruina econòmica: amb doblers, amb ajudes des de l’administració i una normativa adient, es podria haver salvat. Sembla que el patrimoni és el darrer interès general en ser preservat.

Sorgeixen moltes preguntes entorn a aquest fet lamentable:

· Per quin motiu l’Ajuntament des de fa més de10 anys mai ha volgut fer un pla especial de protecció per Santa Catalina malgrat les insistents peticions d’ARCA i altres entitats?
· La “ruina econòmica” es pot aplicar amb el mateix criteri a un edifici històric singular que a qualsevol altre? Es va defensar aquesta qüestió?
· Perquè la normativa urbanística dels solars de Santa Catalina que limiten amb l'avinguda de l'Argentina permet un aprofitament urbanístic major amb més altures que distorsionen el conjunt i afavoreixen la demolició d’edificis històrics? (aquest canvi urbanístic ho va propiciar l’Ajuntament governat pel PP i no ha estat tornat enrere per l’actual malgrat les nostres peticions)
· Pot Palma perdre un edifici que va ser triat com el més atractiu de l'avinguda de l'Argentina per instal·lar el ròtol commemoratiu orlat que en cara roman allà? (amb tota la càrrega de història recent, negativa, però història al cap i a la fi)
· S’han adonat els responsables urbanístics i de patrimoni que si és greu tomar un edifici històric és ferest per a la ciutat el que ho substituirà, rompent el conjunt, probablement amb més altures i sense criteris estètics que s’adaptin a l’entorn?
· És aquesta la ciutat atractiva i respectuosa amb el seu passat sense renunciar a la modernitat que volem?

ARCA demanarà avui a Patrimoni del Consell de Mallorca que actuï de urgència per aturar aquesta destrucció.

2 de maig 2011

ARCA demana que s'aturi la destrucció del patrimoni etnològic al camí de cala Egos (Port d'Andratx)

La nostra entitat ha pogut tenir coneixement de les obres que s’estan duent a terme al voltant del camí de cala Egos (Port d’Andratx), les quals estan destruint un paisatge rural declarat com a ARIP i han fet malbé a una sèrie d’elements patrimonials.

Durant les obres que s’estan executant en aquest moment, cal senyalar els diferents danys que han sofert els següents elements etnològics:

- Marge danyat per la col·locació d’una caseta d’obres al seu damunt.

- Marge danyat a la primera volta del camí de Cala Egos.

- Forn de calç que serveix com a abocador d’obra i que presenta un pesim estat de conservació.

ARCA creu que la intervenció que s’està duent a terme en aquesta zona és molt greu i que cal intervenir urgentment per evitar que el mal que s’està ocasionant al mediambient i al patrimoni cultural sigui major.

Hem demanat a l’Ajuntament d’Andratx i als departaments de Patrimoni i Territori del Consell de Mallorca el següent:

1. Que un tècnic es desplaci fins a aquest punt per avaluar la intervenció duta a terme en aquesta zona declarada com a ARIP.

2. Que es comprovi si la llicència demanada pel propietari s’ajusta al projecte i sinó és així que sigui sancionat corresponenment.