27 de març 2024

LA CAMPANYA PATINETES Y BICIS A RAYA DONA LA BEVINGUDA A LA NOVA ORDENANÇA DE CIVISME

QUAN HI HAGI EL DOCUMENT COMPLET ESTUDIAREM MILLORES I, SI ÉS OPORTÚ, PRESENTAREM ALEGACIONS
 
La línea de actuació és facilitar la seguretat de bicis i VMP a calçades i carrils específics
 
A l'avanç presentat ahir per Jaime Martínez, hem de valorar molt positivamet l'eliminació de l'excepció horària que permetia circular per espais de vianants a patinets els festius i des de les 20h fins a les 10h. Consideram que aquesta excepción també s'ha d'eliminar qua es modifiqui l'ordenança de bicicletes.
 
Hem de valorar positivament la obligatorietat de asegurança que cobreixi tercers, però hem d'advertir que avui per avui aquestes asegurances no cobreixen si l'infractor ha comés una infracció, com per exemple seria atropellar a un vianants damunt la voravia. Si no hi ha un consorci s'asegurances que assumeixi responsabilitats, l'assegurança serà insuficient. 
 
 
Des de la campanya Patinetes y Bicis a Raya  reiteram: 
 
Promoure canvis legislatius en referència a dotar als VMP de:
 
•Necessitat de matrícula i registre
• Segur de responsabilitat civil que cobreixi incidentes en situacions d'indisciplina.
• Exigència d'un mínim de formació per a accedir a un “titulín” habilitant
•Immobilizació i/o retirada del vehícle davant infraccions relacionades amb la seguritad.
Que els patinetes eléctrics pugin usar totes las calçades urbanes,  és a dir, una equiparació a bicicletas, per a  que sigui fàcil la normativa, fàcil desplaçar-se y no hagi excuses per a  utilitzar voravíes.
 
La nostra intenció és erradicar la invasió de VMP i  bicicletes als espais reservats per a vianants (excepte els propis de persones amb diversitat funcional). Está clar que l'autocontrol i el compartir amb respecte  no s'ha donat. És el moment de controlar amb eficàcia i garantir la seguretat de vianants. 
 
Els cotxes han de compartir el seu espai amb bicis i VMP, amb total seguretat pels  més febles, si no, sempre els perjudicats serán els vianants.
 
 
CAMPAÑA “PATINETES Y BICIS A RAYA”
Impulsada per ARCA
 
27 Març 2024
 

22 de març 2024

Discurs de Pere Ollers, president d'ARCA al sopar anual

Pere Ollers durant el seu discurs

Estam encantats que ens trobem novament en el sopar anual d’ARCA, acte que obrim a tota la comunitat, fet ja el canvi d’any, i en el qual volem tenir ben present el patrimoni cultural que defensam, difonem, recercam, fent avinents a tota la societat els Premis Protecció i Destrucció, que ja tenen un ressò important i que pretenem siguin unes lliçons per tota la comunitat.

Feim constar també un agraïment especial a Es Portitxol (i al seu personal que sempre ens acullen amb amabilitat); desitjam que tothom estigui còmode per la festa.

En primer lloc, enviï un agraïment per totes les entitats i persones que vos heu fet presents avui acompanyant-nos amb aquesta Festa del Patrimoni.

Com cada any, això ens anima i ajuda a continuar. Sempre inicidim en que és important comptar amb totes les institucions (independentment dels grups i partits que governin). I ARCA ho fa, col·labora amb tothom, hi sigui o no hi sigui. Per totes les persones que estau aquí, gràcies novament per la vostra col·laboració: és vital: sempre deim que una quota de soci és més important que una subvenció, unes fotografies de patrimoni perdut (o recuperat, perquè no) d’un poble ajuden tant o més que uns doblers.

Pel que fa als representants polítics o institucionals que ens acompanyau i compartiu la responsabilitat i la il·lusió pel patrimoni cultural de Mallorca vos hem de demanar molt d’esforç, molt més encara: tant personal com pressupostari. No podem deixar sense iniciar els projectes que demanen, que necessiten, la nostra Ciutat i Mallorca sencera. 

Els Premis Protecció són exemples de bona pràctica, models per seguir pel bon camí de conservar el patrimoni, amb fins socials, a més a més, , accions que encoratgen a tota la ciutadania. Enguany els tres premis tenen dues vessants: una personal, la dels entusiastes i també la col·lectiva, la institucional:

  • Jordi Carulla professor i Grup d’alumnes de l’assignatura Serveis a la Comunitat, Educació Primària Col·legi Concertat de Sant Francesc (Palma)

  • Frontó de Sineu (restauració a càrrec de  )

  • Can Vivot (Casal barroc de Palma visitable Família Montaner-Quiroga)

Els Premis Destrucció són tot lo contrari: exemples de com no s'han de fer les coses, per conservar el patrimoni, el paisatge i el territori, també el litoral illenc. Sols no necessitam esmentar-los. Que serveixi per cridar l’atenció de tothom i demanar responsabilitat a tothom: institucions, polítics, tècnics, propietaris, posseïdors, gestors, etc

La MENCIÓ ESPECIAL D'ENGUANY es dedica al JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER, personalitzat amb Josep Ll. Gradaille que n’ha estat fins a la jubilació creador i director. Aquest Jardí constitueix una peça ineludible del patrimoni de Mallorca, iniciat a la vora de l’avui desapareguda institució de crèdit Caixa de Balears Sa Nostra i que serveix de punt de trobada d’universitaris, persones afeccionades, visitants i enamorats de les plantes, els arbres i la natura en un marc incomparable de la Serra de Tramuntana i amb ple respecte del patrimoni edificat del propi Jardí.

Gràcies i que aquesta tasca continuï endavant.

Abans d’oferir-vos una petita crònica del que ha estat l’any i del que duim entre mans, vull tenir un pensament molt emotiu per na Maria José Massot Ramis d’Ayreflor que ens va deixar amb una tristesa immensa ja que era una col·laboradora molt eficient i estimada.

Dins el món de la cultura i el patrimoni, també hem de lamentar el traspàs en aquest any d’Antoni Serra (escriptor), Tomàs Martínez Miró, Josep Obrador (de sa Pobla); tots ells ens varen ajudar a preservar el patrimoni comú i a tots els devem també un record.


ARCA no atura cap dia de l’any, podria ser el resum d’aquest 2023.

* Primerament, el seguiment de tants d’assumptes ja iniciats que són molts (en faig una petita mostra): Can Pueyo, Pla General de Palma, Central Tèrmica d’Alcúdia, Es Sindicat, Cartoixa de Valldemossa, paisatge urbà de Palma, Nuredduna/Pere Garau, arxivament del plet de Sa Feixina; 

* Segonament de caràcter divulgatiu hem fet un esforç en moltes activitats d’interès per als socis i per a tothom: presentació de llibreS; debat públic de “Renovables, així no”; taula rodona sobre espais públics i kiosks a Palma, visites de Sa Murada, Betlems, Cases Santes, la Missió, Sencelles, Valldemossa, Raixa-Lithica amb el Gremi de Margers, Jardí Botànic de Sóller; conferències den Juanjo Soler i den Pere Galiana, incansables col·laboradors, participació a Ona Radio 

* Hem col·laborat específicament amb la Fundació Caixa Colonya per la publicació del llibre “Aproximació a l’arquitecte Guillem Forteza” gràcies també a Concha Gallego, Benet Bohigas i Angels Fermoselle.

* En tercer lloc, vull fer referència breu a un seguit de temes de reivindicació de la conservació o protecció, en els quals ARCA intervé en aquest any 2023:

Murada, Pl. Espanya, Camins de Serra de Tramuntana, Obra de reconstrucció Sa Calobra, inici de prospeccions Son Busquets, Patinets a Retxa en demanda d’una ciutat habitable, Parc de la Mar trespol i protecció, “Renovables així no”, Fàbrica Nova de Sóller, Decret Llei d’habitatge, Mercat Pere Garau, Aprovació del Pla General i interrupció del POD; Escars i Molls de Portocolom (petició de BIC amb plataforma Port ara ja aconseguit); Pla de Paisatge Urbà (demanda amb altres associacions, proclama a favor del Civisme); Fanals de la Seu-Pl. Almudaina; Can Mena del Port de Pollença, Castell d’Alaró, Projecte Pl. Mercat, destrucció de Son Matet, Terrassa des Baluard, Terminus, propostes per Aljub i Refugi de Palma; Proposta per Pl Major, Costa des Teatre, Tunel del Tramvia; Retirada d’elements publicitaris a façanes com es Casal Solleric (Palma), S’escorxador de Palma; S’Avançada de Sant Carles (Autoritat Portuària); Carrer Polvorí, Villa Teresa El Terreno, Acabament del Club d’Es Molinar i felicitació per tota la Ciutadania per haver aconseguit el Port Petit des Molinar amb el seu passeig.

Un apartat especial mereix la nostra petita coll.laboració amb  la Fundació Josep Forteza REY que ha netejat tots els murs del convent de  Santa Magdalena. Josep, no te podem premiar cada any, però t’ho mereixeries. 

*En quart lloc, hem presentat molts d’escrits a les diferents administracions. Vull destacar ara el recurs relatiu als Jardins de Can Canals de Sóller, davant la Comissió de patrimoni atès que no han volgut declarar-los bé catalogat.

Seguim participant d'òrgans administratius de molta importància per al patrimoni cultural: la Ponència Tècnica Insular de Patrimoni, la Comissió de Centre Històric i Catàleg de Palma, la Gerència d'Urbanisme, la Mesa de l'Arbre, la Comissió d’Impost Turístic, entre d'altres

Pel que fa al 2024, ARCA té molts de reptes plantejats i molta il·lusió renovada, amb una junta cohesionada i amb un grup molt nombrós de persones col·laboradores i “corresponsals” de tot tipus, als quals vull tenir ben presents. Gràcies. Entre aquests reptes, el principal, es fer el seguiment de tots els assumptes iniciats que com heu vist són molts: Son Busquets, Pl. Major, GESA, Pla d’arbrat i pla de paisatge urbà, neteja de pintades vandàliques, Rentadors, Baluard, Ampliació Catàleg i POD, la Soledat, Can Serra (Palma); camins públics, habitatge, patrimoni costaner, impost turístic, problemes turisme d’excessos i turisme massiu, normativa urbanística, (Govern); béns catalogats insulars, Central Tèrmica d’Alcúdia, Sindicat de Felanitx, Can Weyler, catàlegs municipals, ordenació territorial dels parcs fotovoltaics (Consell Insular de Mallorca); passeig marítim, s’Avançada, acabament Club Es Molinar (Autoritat Portuària); patrimoni costaner i domini públic marítim (Costes); conservació i nous usos dels edificis religiosos (Bisbat) i de les cases senyorials (propietaris). Una menció específica vull fer a les entitats germanes: la Fundació Amics del Patrimoni, El Grup d’Estudis de les Fortificacions, els Amics de l’Arxiduc, els Amics del Patrimoni Ferroviari: segurament totes elles seran ben presents durant l’any per remar a favor del patrimoni.

També aquí hi podeu totes i tots afegir temes.

Per tot això, amigues i amics, en nom d’ARCA vos deman la vostra ajuda i sempre dic: una fotografia a un lloc inaccessible o una visita a un espai lluny del centre de Palma pot ajudar tant com un donatiu dinerari.

ARCA posa el semàfor en vermell quan fa falta però també dona el sus i proposa moltes iniciatives que totes les institucions poden aprofitar. Sempre ho hem fet. És un signe de maduresa d'un poble ja que sabem que el patrimoni cultural no és "substituible" ni intercanviable, al contrari, el patrimoni ens representa, ens anima i ens dona les arrels per crèixer.

Molts d'anys als mereixedors dels Premis “PROTECCIÓ Patrimoni 2024” el vostre exemple ens estimula.

Molts d'anys per totes i tots


Pere Ollers Vives

21 de març 2024

SOPAR D'ARCA AMB GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ


 
GUANYÀ LA VOTACIÓ NEGATIVA LA TERRASSA DE ES BALUARD PEL PREMI ARCA DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI

Papereta de votació dels premis ARCA 2024

 
ELS PREMIS ARCA PROTECCIÓ PATRIMONI ELS GRANS PROTAGONISTES
 
JOSEP LLUÍS GRADAILLE AGRAÍ SENTIDAMENT LA DISTINCIÓ AL JARDÍ BOTÀNIC
 
El sopar d'ARCA al restaurant Portixol va ser, un any més, un èxit de participació, amb a prop d'un centenar d'assistents i la qualitat dels premiats.
 
Menció especial a Josep Lluís Gradaille i Jardí Botànic de Sóller


Josep Lluís Gradaille recollí el seu diploma de ARCA MENCIÓ ESPECIAL CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI per la constància i la professionalitat en la creació i manteniment del Jardí Botànic de Sóller. Ell, a les seves paraules d'agraïment i record, valorà el suport de moltes persones i entitats. També elogià la feina de Magdalena Vicens, que és la tècnica conservadora del Jardí Botànic.
 
Els tres PREMIS ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI no varen ser votats perquè els tres es mereixen la màxima valoración.
 
Premi Protecció del Patrimoni a Pedro Montaner i Magdalena Quiroga per Can Vivot

Pedro Montaner i Magdalena Quiroga  de Can Vivot, recolliren el seu diploma recordant que la seva és l'única casa senyorial íntegra en continent i contingut que queda a Palma. A judici d'ARCA la tenacitat per a la seva conservació es mereix la complicitat de les institucions i els hi agraïm sincerament.
 
Premi Protecció Patrimoni a Jordi Carulla i alumnes Sant Francesc

Jordi Carulla, professor del col·legi Sant Francesc, recollí el diploma en nom també dels seus alumnes, nines i nins d'entre 12 i 13 anys que tenen consciència de la necessitat de participar en la millora de la societat començant pel seu entorn. Que infants clamin contra les pintades vandàliques mostra un futur més lluminós.
 
Premi Frontó de Sineu i Juan Fernández Mena

Un emocionat Juan Fernández Mena agraí el seu merescut premi recordant com, el fet dectrobar el Frontó de Sineu i rehabilitar-lo i tornar a donar-li activitat, a ell li ha canviat la vida, per a bé. El Patrimoni amb ell té una altra oportunitat, fet que des d'ARCA volem destacar.
 
El PREMI ARCA DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI va ser votat entre el centenar d'assistents i la gran majoria trià com el més ferest entre els tres: La Terrassa de Es Baluard. Un projecte colonitzador, invasiu i innecessari a la mateixa murada de Palma. El Patrimoni no és un contenidor per instal·lar un beach club.
 
L'acte va concloure amb el balanç d'activitats anual del president, Pere Ollers, que va recordar amb afecte na Maria José Massot,  que ja no està entre nosaltres

Tots els Premis Protecció del Patrimoni 

Entre les persones assistents al sopar Rosa Planas, Josep Forteza Rey, Maria Massanet, Joan Guaita, Pere Galiana, Jeanine Cook, Juanjo Caldés...També hi havia representants de gairebé tot l'arc polític i càrrecs públics com Xavier Bonet, Maribel Arnau i Pedro Vidal.


ARCA SOLICITA INSPECCIÓ URBANÍSTICA PER LA DEMOLICIÓ DE MIRALMAR A GÈNOVAMIRALMAR A GÉNOVA TAN SOLS TENIA UNA LLICÈNCIA DE REFORMA I AMPLIACIÓ

ARCA ha revisat l'ordre del dia i l'acta corresponent a la reunió de Consell de Gerència de Urbanisme del dia 17 de gener de 2023 i tan sols hi consta una llicència de reforma i ampliació per l'habitatge situat al carrer Rector Vives 54 de Génova a Palma. 

Per tant sembla que la demolició no estava amparada per cap llicència. 

ARCA ha posat en coneixement de Urbanisme aquests fet i demana que actui inspecció urbanística i se tramitin els expedients de Disciplina Urbanística.

20 de març 2024

ARCA DEPLORA LA DEMOLICIÓ D'UNA CASA SINGULAR A GÈNOVA: MIRALMAR, CONSTRUÏDA L'ANY 1926


ARCA HAVIA INCLÓS LA PROTECCIÓ DE MIRALMAR A LES ALEGACIONS AL PLA GENERAL
 
Miralmar, construïda l'any 1926


PERDEM EL BARRI DE GÈNOVA PER NO HAVER UN PLA URBANÍSTIC ADIENT I UN CATÀLEG QUE NO HA ESTAT REVISAT EXHAUSTIVAMENT
 
 
Miralmar era una casa de 1926 amb gran presència i caràcter, situada al carrer Rector Vives 54 del barri de Gènova. A la vergonyosa pèrdua de l'edifici hem d'afegir la de l'interessant jardí escalonat que hi havia.
 


ARCA, fa anys que demana una ampliació suficient del catàleg d'elements patrimonials. Concretament el mes de febrer de l'any 2022, havíem demanat la catalogació de molts immobles a Palma i una revisió exhaustiva del catàleg dins les al.legacions a l'aprovació inicial del nou PGOU, ja que havíem detectat importants mancances.
 
El barri de Gènova és una de les barriades que més pèrdues d'edificis singulars i originals ha tingut durant els darrers anys. ARCA ja ho havia denunciat en altres ocasions i no s'ha posat remei.
 
Des d'ARCA no ens queda sinó lamentar una gestió insatisfactòria del nostre Patrimoni dins uns plans urbanístics que permeten un aprofitament excessiu o uns plans especials obsolets amb criteris antics que no s'han sabut aturar.
 
Miralmar destruïda

Tot plegat continuen afavorint la substitució dels immobles originals i la desaparició de l'empremta de la història.
 
El carrer Rector Vives, des del qual es pot contemplar una panoràmica de la badia, ja ha patit la pèrdua d'altres edificis, entre d'altres la casa on Manuel de Falla va viure uns mesos i va compondre importants obres.
 
GÈNOVA NO MEREIX AQUEST MALTRACTAMENT
 
El catàleg d'elements de valor patrimonial continua essent insuficient a tota Palma i l'arribada de doblers especialment dedicats a habitatge unifamiliar de luxe, està provocant pèrdues doloroses. L'autenticitat, la història i el paisatge sempre estan en darrer terme darrere l'ambició i l'especulació. Els interessos particulars no poden triomfar damunt els generals.
 
EL CATÀLEG D'EDIFICIS PROTEGITS HA DE DEIXAR D'ESTAR PLE DE FORATS
 
S'ha de revisar cada barriada exhaustivament i tan sols així tendrem una eina de protecció real i completa.
 
EDIFICI INCLÓS A LES ALEGACIONS D'ARCA DE FEBRER DE 2022 AL PGOU
 
Resulta perillós que l'esforç de la ciutadania per presentar alegacions no hagi estat atés amb sensibilitat pel patrimoni. Aquesta demolició se podria haver evitat ja que ARCA havia advertit de la seva singularitat gairebé un any abans de que fos concedida la llicència, que és del 17 de gener de 2023, abans del canvi de govern municipal. Aquest immoble estava inclós, a l'annex 3 de les nostres alegacions. 
 

19 de març 2024

EL JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER I EL SEU CREADOR, JOSEP LLUÍS GRADAILLÉ REBRÀ D'ARCA UN RECONEIXEMENT


ARCA, a més dels premis Protecció i Destrucció del Patrimoni, cada any atorga una menció especial a una iniciativa que mereix lloança i on la administració tengui alguna mena d'implicació. 

La MENCIÓ ESPECIAL D'ARCA  PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 2024 és al:
Jardí Botànic de Sóller i a Josep Lluís Gradaille com impulsor, creador i primer director, càrrec que ocupà durant molts anys, d'aquesta important iniciativa científica, patrimonial i cultural.
Josep Lluís Gradaille Torrella 

El Jardí Botànic de Sóller es va iniciar l'any 1985 i es va obrir al públic l'any 1992 com centre de conservació, investigació i aprenentatge de la flora mediterrània i especialment de la flora balear. 

La disposició del terreny, amb elevacions pensades i creades especialment, facilita el creixement de les distintes espècies recreant hàbitats adients.

Detall del Jardí Botànic de Sóller

Es tracta d'un jardí botànic de conservació, amb plantes d'àmbit mediterràni que a més de la feina de divulgació, aprofondeix dins el coneixement de les plantes autòctones, garanteix la preservació i conservació dels endemismes i de totes aquelles espècies en perill d’extinció, seguint els mètodes tècnics i cientifics mès capdevanters. 

La voluntat, constància, perseverància i passió per la creació del Jardí botànic a Sóller de Josep Lluís Gradaille, el fan mereixedor d'aquest premi que ARCA atorga

El diploma acreditatiu serà entregat durant el sopar anual d'ARCA del proper dimecres 20 de març.

18 de març 2024

ARCA PRESENTA LES CANDIDATURES A PREMIS DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI 2024


AL SOPAR DEL DIMECRES 20 DE MARÇ ES TRIARÀ EL PREMI DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI I TAMBÉ S’ENTREGARAN ELS PREMIS PROTECCIÓ

Cada any, per aquestes dates, ARCA fa públics els PREMIS DESTRUCCIÓ EL PATRIMONI. Els tres premis negatius triats són:
 
LA TERRASSA DEL BALUARD, UN PROJECTE INVASSIU SENSE RESPECTE PEL PATRIMONI
No es pot consentir que s'insereixin a la murada de Palma unes instal·lacions que volen crear un ambient més acostat a la terrassa d'un hotel exclusiu i d'alt standing, que unbar-restaurant al servei d’un museu i que utilitza el Patrimoni com si fos un contenidor i no el respecta En resum, no es pot permetre un 'beach club' a la murada de Palma.
 
La intervenció proposada és en si mateixa inapropiada per al lloc i allunya la gent de Palma del seu ús normal. 
 
Qüestionam els informes emesos per Patrimoni que diuen únicament que les instal·lacions han de ser desmuntables. Desmuntables o no, el resultat visual i de compartimentació i colonització estètica és el mateix. 
 
L’ESBUCAMENT DEL DEFENSORA DE SÓLLER

Un Teatre amb gran valor històric i patrimonial de Sóller

El Teatre Defensora és un exemple únic a Balears. Ja queden poc exemples a l'estat espanyol d’arquitectura civil industrial de finals del s.XIX. Tenía un especial interès la seva estructura de ferro i la hermosa coberta de fusta, així com alguns telons probablement dibuixats pel fill Il.lustre de Sóller Cristofol Pizà Salero.
 
Aquest Teatre forma part del patrimoni històric de Sóller. Durant tres legislatures ARCA ha estat insistint en la vàlua del Defensora i s’ha estat deixant pasar el temps i l’esbucament ha estat la conseqüència dels nombrossos desencerts d’una gestió poc respectuosa
 
PERJUDICIS AL PAISATGE I ALS TERRENYS AGRÍCOLES I FORESTALS DE LES INSTAL.LACIONS FOTOVOLTÀIQUES
 
L’amenaça continua desfrassada d’ecologisme: Puntiró, Can Garriga, Talapi, Marratxí…Les instal.lacions industrials de fotovoltàiques dins sol rústic i agrícola sense cap planificació prèvia és un despropòsit que passa factura al nostre paisatge i al nostre futur en la planificació alimentàrisa. L’energia fotovoltàica ha passat de ser una necessitat per a la descarbonització a un negoci lucratiu a costa del nostre sol, del futur agrícola de Mallorca i del nostre paisatge.
 
Ningú no s’oposa a les energies alternatives, però l’alerta, a nivel de tot el territorio espanyol contra els interessos especulatius per part de molts inversors que han trobat la oposición de la ciutadania organitzada.
 
El nostre paisatge és el nostre patrimioni, també. 
 
SOPAR D’ARCA EL DIA 20
 
Durant el sopar anual d’ARCA del proper dia 20, al restaurant Portixol a partir de les 21h,  les persones que hi assisteixin podrán triar el més ferest entre els tres premis Destrucció de Patrimoni. 
 
També s’entregaran el PREMIS ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI que com recordaran enguany són per:
 
CAN VIVOT, PER LA RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I ADAPTACIÓ A VISITES. IMPULSAT PER PEDRO MONTANER I MAGDALENA DE QUIROGA

LA LLUITA CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES D’ALUMNES DEL COL.LEGI SANT FRANCESC I EL SEU PROFESSOR, JORDI CARULLA

• LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL FRONTÓ DE SINEU PER PART DE JUAN FERNÁNDEZ MENA
                                         

16 de març 2024

ARCA DEMANA QUE ES RECUPERI COM A MÍNIM LA FAÇANA DE L'EDIFICI DEL CARRER POLVORÍ QUE SERÀ ESBUCAT DILLUNSLa casa del carrer Polvorí

TAMBÉ QUE LES OBRES NO FACIN MALBÉ EL QUE QUEDA DE L'ADOQUINAT ESPECIAL DEL CARRER
 
ARCA adverteix que el carrer Polvorí és un dels carrers més singulars del Terreno i que, igual que tota la barriada, ja ha patit massa pèrdues dels seus edificis perquè el planejament no el protegeix prou. 
 
L'edifici que, per motius que no coneixem, va patir un esbucament interior en el transcurs d'unes obres de reforma, és sabut que ha format part de la història del Terreno per tres motius principals: per qui l'ha habitada, el pintor Alexis Macedonski, per les activitats socials que allà es desenvoluparen i també per ser part d'una estampa, d'un paisatge que no hem de deixar esvair. 
 
QUE ES CONSERVI O RECONSTRUEIXI LA FAÇANA
ARCA desitjaria que es conservàs la façana original, que aporta personalitat al carrer, i si per motius de segurerat no és posible, que demanam que es recuperin els materials originals i que es reconstrueixi a la nova construcció.
 
QUE ELS CAMIONS DE LES OBRES NO FACIN MALBÉ L'ADOQUINAT I EMPEDRAT DEL CARRER
 El carrer Polvorí és un carrer adoquinat perquè per alla hi circulaven les vagonetes dels materials cap al Polvorí situat ara dins Bellver. Les obres no l'han de perjudicar
 

MAJOR PROTECCIÓ PEL TERRENO
 ARCA fa anys que demana que s'incrementi el nivell de protecció de tot el Terreno per preservar la seva autenticitat.
 
Aquest detall de conservació de façana seria una petita solució en el camí correcte per preservar la personalitat dels barris de Ciutat. 


14 de març 2024

ARCA PREOCUPADA PERQUÈ L'AVENÇ DE PLA ESPECIAL DE SON BUSQUETS NO COMPLEIX MOLTES DE LES EXPECTATIVES


 

 


ARCA COL·LABORARÁ AMB  INTRODUIR LES MILLORES NECESSÀRIES
 
TRES QÜESTIONS PRINCIPALS HAURIEN DE CANVIAR, AL NOSTRE CRITERI: 
 
1. CONSERVAR MOLTS MÉS ELEMENTS PATRIMONIALS EXISTENTS
 
2. CONCENTRAR MÉS EDIFICIS D'HABITATGES A LA FAÇANA DE CARRETERA DE SÒLLER I EVITAR EL MUR D'EDIFICIS TAN GRANS  AL CARRER SANT VICENT DE PAUL, QUE GENERARÀ PROBLEMES ALS EDIFICIS DE L'ALTRA VORERA
 
3. CONSERVAR I APROFITAR ELS HANGARS EXISTENTS PER INSTAL·LAR ALLÀ NOUS EQUIPAMENTS I TAMBÉ L'EDIFICI D'HABITATGES EXISTENT A LA FAÇANA DE CARRETERA DE VALLDEMOSSA
 
Ahir, representants d'ARCA varen assistir a la presentació del avenç de planificació urbanística plantejada pel SEPES a Son Busquets. La nostra opinió, des del primer moment, va ser que era molt millorable i no havien tengut en compte qüestions, al nostre criteri, fonamentals. 
 
A partir d'ara s'obri un període de temps per redactar el pla especial definitiu que haurà d'introduir importants modificacions. El temps de redacció ha de ser àgil però suficient com per tenir la millor planificació posible. 
 
ARCA continuarà aportant idees i col·laborant amb l'equip de govern que ha mostrat la seva voluntat d'escoltar la ciutadania. 
 
Conservar el màxim patrimoni de la caserna de Son Busquets és ale proporciona personalitat al lloc i se compliria amb la sostenibilitat. 
 
Avui en dia la rehabilitació sostenible, fet principal de la agenda nacional i europea,  afegeix valor als edificis i contribueix a la recuperació y i manteniment del Patrimoni .

11 de març 2024

JA S’HAN DECIDIT QUINS SERÀN ELS TRES PREMIS ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 2024


 
ELS PREMIS SERÀN ENTREGATS EN EL TRANSCURS DEL SOPAR ANUAL D’ARCA EL PROPER DIA 20 DE MARÇ
  
Cada any ARCA entrega tres premis “bons” i tres premis “dolents”.
 
El premi ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI, vol valorar els esforços de persones particulars o d’entitats en la defensa del Patrimoni durant el darrer any.
 
SERÀN PREMIS ARCA PROTECCIÖ DEL PATRIMONI 2024:
 
CAN VIVOT, PER LA RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I ADAPTACIÓ A VISITES. IMPULSAT PER PEDRO MONTANER I MAGDALENA DE QUIROGA

Pedro Montaner i Magdalena de Quiroga a Can Vivot

• LA LLUITA CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE SANT FRANCESC I EL SEU PROFESSOR, JORDI CARULLA

Jordi Carulla i alguns alumnes 

•LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL FRONTÓ DE SINEU PER PART DE JUAN FERNÁNDEZ MENA
 
Juan Fernández Mena devant el Frontó de Sineu

LA LLUITA CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES D’ALUMNES I EL SEU PROFESSOR, JORDI CARULLA, DE L’ESCOLA DE SANT FRANCESC
 
A l’assignatura “Cooperació i Serveis a la Comunitat”, dirigits pel profesor Jordi Carulla, alumnes de entre 12 i 13 anys varen decidir impulsar qualque iniciativa per manifestar el seu rebuig a les pintades vandàliques que feien mal les parets del seu entorn.
 
Després de sospesar altres possibilitats entre les quals netejar.les i manifestar-se, decidíren fer un INVENTARI DE LES PINTADES VANDÀLIQUES A CANAMUNT, amb la complicitat de la seva escola de Sant Francesc. L’objectiu era entregar el resultat al batle i exigir la seva neteja.
 
El profesor de l’assignatura, Jordi Carulla, els organitzà en grups de 6 infants. Durant tres hores setmanals i durant dos messos cartografiaren les pintades d’una part de Palma amb un resultat preocupant que a hores d’ara no ha millorat. Aquest infants clamen per eficacia en la neteja i demostren educació entre els més joves, que són el futur. Volem posar de manifest la gran feina, i compromís del seu profesor i de l’escola de Sant Francesc

CAN VIVOT, PER LA RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I ADAPTACIÓ A VISITES. IMPULSAT PER PEDRO MONTANER, LA SEVA ESPOSA, MAGDALENA DE QUIROGA I FILLS
 
La feina gairebé heroica de Pedro Montaner per tal de conservar el llegat familiar d’un edifici que té una historia de més 700 anys, és encomiable. No hauria estat posible sense el compromñis de la seva dona, Magdalena de Quiroga i dels seus fills, que garanteixen el futur d’aquest Patrimoni.
 
Can Vivot és l’unica casa noble sencera en continent i en contingut que queda a la ciutat de Palma. Volem aprofitar aquest premi d’ARCA per anima a les autoritats i a l’administració a que ajudi a aquest emprenedor amant del patrimoni i que se facilitin el permisos i les ajudes necessàries per a la visita i conservació d’aquest bé únic. Fins ara més aviat s’ha trobat més entrebancs que agraiments.
 
 
LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL FRONTÓ DE SINEU PER PART DE JUAN FERNÁNDEZ MENA
 
La recuperació del Frontó de Sineu per part del seu propietari actual, Juan Fernández Mena,  mereix el nostre aplaudiment i reconeixement. Ha recuperat un patrimoni arquitectònic, social i esportiu. La seva iniciativa, respectuosa amb el passat, ja ha permés la creació d'una societat esportiva i partits, així com la recuperació del cinema a l'aire lliure i altres events. Diu el propietari que va ser una carambola que el va conectar amb moments molt feliços de la seva infància, trobar  la oportunitat de recuperar aquest frontó. Per Sineu i per Mallorca, una fortuna
 
 
DES D’ARCA VOLER AGRAIR LA TASCA DE CONSERVACIÓ DE PATRIMONI AMB AQUESTS PREMIS
 
ELS PREMIS SERÀN ENTREGATS EN EL TRANSCURS DEL SOPAR ANUAL D’ARCA EL PROPER DIA 20 DE MARÇ
 
Durant el sopar, al qual assistiran fins a un centenar de socis i simpatitzants d’ARCA, s’entregaran aquests tres premis que valoren l’esforç de persones o entitats en la defensa del Patrimoni. Aquest premi està reservat a iniciatives privades i mai s’atorga a administracions ja que som de la opinió que conservar el patrimoni públic i obligar a preservar el privat, és la seva obligació.
 
El sopar es celebrarà al restaurant Portixol i és necessari reservar plaça abans als tf 651425987 ó 610554638
 
 
Els tres premis negatius, PREMIS ARCA DESTRUCCIÓ DEL PATRIMIONI, els farem públics en dies vinents.
 
 

8 de març 2024

SOPAR ANUAL d’ARCA: Premis Protecció i Destrucció del Patrimoni 2024Dimecres 20 de març 21h (arribar abans per millor organització)

 

Restaurant Portitxol   Carrer de la Sirena 27. El Molinar


Reserva previa:  651425987 / 610554638


Obert a persones associades i no associades.

 

Arriba el nostre sopar anual. Una oportunidad per gaudir de trovar-nos i compartir. En el trascurs del sopar podreu votar la candidatura que trobeu més feresta al premi Destrucció del Patrimoni.


 

Recorda: Reserva prèvia   651425987 / 610554638

 

Preu: 40 €

 

Les persones associades tendran un descompte de 5 € 

Places limitades


6 de març 2024

PLE A LA CONFERÈNCIA PATRIMONI MALLORQUÍ DEL CICLE DE PASQUA. FRAGILITAT I OBLIT
ORGANITZADA PER ARCA A CA N'OLEO
Juanjo soler

Ple absolut a la conferència de l'historiador expert en patrimoni religiós, Juan José Soler Martínez l'horabaixa d'ahir a Ca n'Oleo. Dues hores d'explicacions i imatges que es varen fer curtes

ARCA agraeix al departament de Cultura del GOIB la sessió de la sala per aquest interessant acte.

Amb aquesta conferència, creients i no-creients , han tingut l'oportunitat de recordar o aprendre antics costums, i poder així veure les festes de primavera amb altres ulls.

Moments de la xerrada 

El cicle de Pasqua, que replega també els dies de Quaresma i Setmana Santa, és un temps amb un gran nombre de manifestacions patrimonials, tant materials com immaterials.

Realment formen part de les que amb major influència configuren la nostra identitat com a poble. Els canvis socials i de sensibilitat religiosa en les darreres dècades han fet que moltes tradicions hagin desaparegut o decaigut, cosa que afecta alhora, la conservació dels béns mobles vinculats.

Mallorca custodia un amplíssim patrimoni que, com quasi sempre, guarda oblidat dins magatzems o porxos. És hora, també, de reivindicar.

Juanjo Soler  ens va parlar de la Jaia Quarema, del Pare Llompart i Mossèn Alcover, de les Cases Santes. De com abans, les persones viudes o més grans, es casaven els dies de Pasqua per evitar bromes i rialles, ja que eren dies de contenció.
Ens va parlar de gastronomia, de les vexil·les, del ram, dels ornaments, ara oblidats dels rituals i de festa i devoció.

La sala plena amb Juanjo Solé al centre 


ARCA AMB AUTORITAT PORTUÀRIAAntoni Ginard, Pere Ollers, Javier Sanz, Àngels Fermoselle i Nael Falo


Representants d'ARCA es varen reunir ahir amb el president d'Autoritat Portuària, Javier Sanz y el director Antoni Ginard

Va ser una reunió de presentació de la nostra entitat al nou director, al qual explicàrem la ja llarga trajectòria de col·laboració que hem mantingut,

Vàrem valorar positivament l'actitud de, AP amb el port del Molinar, una lluita a la qual ARCA en va implicar al màxim i AP ha demostrat el seu compromís, amb la conservació del petit port i de l'edifici.
També li tramitarem la nostra postura d'oposició a qualsevol aparcament soterrat que es pretengui fer davant la façana monumental amb la Llonja i la Catedral com màximes protagonistes.
Tenguérem temps de parlar de petites joies patrimonials com l'escala Reial, el Quarter de Carabiners, sa Farola, la Torre i el Far de Peraires.

Els hi plantejàrem també la nostra preocupació per l'estat de sa Fortalesa Avençada del Castell de Sant Carles encara amb les restes del bar allà instal·lat i al qual no li varen concedir llicència d'activitats. L'estat és de deixadesa i s'ha de recuperar la dignitat de l'espai. Ens manifestaren la seva voluntat d'aconseguir-ho.

La reunió es va desenvolupar en un clima de màxima cordialitat.
Per part d'ARCA assistiren el seu president Pere Ollers, la vicepresidenta Àngels Fermoselle i el vocal Nael Falo.