31 de jul. 2017

ARCA denúncia els desperfectes al convent de Sant Jeroni ocasionats pels camions de gran volum que circulen pel carrer de la Porta de la Mar.

Camions que toquen la façana de Sant Jeroni
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va presentar una denúncia a la regidoria de Mobilitat i a l'IMOV el passat 25 de juliol, degut a que veiem amb preocupació el trànsit rodat de camions de gran volum que estan circulant (entrada i sortida) pel carrer de la Porta de la Mar, al barri de la Calatrava.

Camions formigonera i d'altre calat circulen a diari per aquest estret carrer del Centre Històric de Palma on es troba el convent de Sant Jeroni, declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC). Aquest covent ha patit desperfectes a la façana que dóna al carrer de la Porta de la Mar, degut a que els camions que han circulat aquests darrers dies són igual d'amples que el carrer.

Aquest és un exemple no només negatiu per a la imatge del Centre Històric, sino que provoquen un deteriorament d'aquesta zona, amb exemples de gran vàlua històrica i cultural com el que acabem d'esmentar.

ARCA demana la prohibició immediata de camions de gran volum per aquesta zona

Desperfectes a la paret.
Llavors, aquest cas, ens dóna un bon exemple que s'ha de prohibir la circulació pel carrer de la Porta de la Mar de vehicles de gran volum des d'aquest precís moment, degut a que els seus estrets carrers no estan preparats per a acollir el trànsit rodat d'aquests.

Tornem a recordar que l'Ajuntament de Palma hauria d'estudiar aquesta circumstància i obligui a que només puguin circular vehicles de petit volum pels carrers del Centre Històric de Palma i que s'adaptin als seus estrets carrers. Actualment, al carrer Sant Jaume, també hi ha un trànsit excesiu d'aquests tipus de vehicles.

ARCA es torna a dirigir a Mobilitat i l'IMOV perquè actuïin urgentment i revisin la normativa

ARCA s'ha tornat a adreçar als departaments de Mobilitat i IMOV de l'Ajuntament de Palma perquè prohibeixin la circulació de vehicles de gran tonelatge pel carrer de la Porta de la Mar (entrada i sortida ) degut als desperfectes que estan provocant a la façana del convent de Sant Jeroni.

També, els hi torna a demanar que estudïin la proposta que els vehicles que circulin pels carrers del Centre Històric de Palma siguin d'un petit tonelatge i llargària i s'adaptin a l'espai en qüestió.ARCA envia una carta exigint la reparació per l'informe ofensiu de l'Ajuntament de Palma.

ARCA ha dirigit una carta al batle de Palma demanant la retirada de l'informe de sa Feixina insultant i ofensiu cap a ARCA i altres professionals i també una reparació del dany comès

ARCA ha dirigit una carta al batle de Palma demanant una reparació de l'ofensa i la retirada de l'informe encarregat per l'Ajuntament de Palma i on s'emeten insults i desqualificacions cap a ARCA i cap a diversos professionals que han argumentat a favor del Monument de sa Feixina.

ARCA pensa que és una vergonya inaudita que l'Ajuntament de Palma insulti a diversos professionals coincidents en la defensa de sa Feixina i a una entitat com ARCA, amb 30 anys de trajectòria pública intatxable i que participa de manera altruista a la Comisió de Centre Històric, al Consell de Gerència d'Urbanisme i a quants grups de feina sóm convidats.

Una escalada ofensiva cap a la destrucció
ARCA recorda a la carta que l'Ajuntament ha duit endavant una escalada cap a la destrucció del Monumet de sa Feixina injustificada ja que no figurava a cap dels seus programes electorals. I tampoc no figurava a l'acord de govern, perquè allà tan sols deia "Desmuntar i retirar", fet que per res és sinónim de destruir.

Aquesta escalada cap a la destrucció els ha duit a cercar l'informe sobre els valors patrimonials del Monument (ignorant tots els que demostren que sí hi té), no d'una persona neutral, com és d'esperar d'una institució que representa a tota la ciutadania, sino que han anat a cercar un informe de part, escrit per un destacat representant de l'Associació de Memòria de Mallorca i la Plataforma que cerca la destrucció de sa Feixina.

Creim que ARCA ha demostrat durant 30 anys d'altruisme, representativitat i bon fer a la seva tasca i es mereix el respecte i l'atenció a les seves demandes igual que altres entitats. L'Ajuntament de Palma no tan sols ignora les demandes argumentades i avalades amb desenes de documents i informes per part d'ARCA a favor del manteniment del Monument de sa Feixina, sino que decideixen tan sols atendre les demandes contràries i fer seus els insults cap a ARCA i les persones col.laboradores amb la nostra entitat.

Deixen de banda tècnics tan qualificats com el Cronista de la Ciutat, perquè no hagués fet un informe a mida

És lamentable que l'Ajuntament de Palma hagi contractat un professional deixant de banda tots els professionals o tècnics municipals i que hagin triat precisament un senyor que ja havia insultat públicament a ARCA en els mitjans de comunicació i en un acte del Col·legi d'Arquitectes de reconeixement de l'arquitecte municipal Sr. Federico Climent, molt recordat per tothom, acte al qual ARCA havia estat convidada a intervenir (estant presents representants del Govern Municipal).

La lectura de l'informe és tan esfereïdora que resulta intolerable que l'Ajuntament de Palma l'assumeixi sense més i l'enviï a la Comissió Insular de Patrimoni de Històric. Basta la lectura dels comentaris insultants concrets que fa dels professionals: Lluís Moranta, Begoña Bernal, B. Castaldo, Pere Nicolau, Carlos García-Delgado, Pere Rabassa.

Però els responsables municipals no varen guardar l'informe a un calaix, no. El varen presentar al Consell de Mallorca i l'han defensat al Ple de Palma. Sense ruboritzar-se, sense demanar perdó, sense retractar-se.


Aquesta carta dóna una oportunitat al Batle de rectificar l'ofensa.

28 de jul. 2017

ARCA demana que s'amplïi el termini per a presentar al.legacions a l'ampliació del Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma.

El polvorí de na Baiana a Gènova, finalment no s'ha inclòs.
El període d'alegacions està previst entre el 19 de juliol i el 19 d'agost i ARCA demana que s'amplïi un mes més.

Els motius que aduim són els següents:

1.El material a revisar és suficientment extens i important.
2. L'estiu de ple és un mal moment perquè sol ser el període de descans de la majòria.
3. Perquè pel mateix motiu s'ha ampliat el període d'alegacions al PEP des Jonquet, fet que és positiu.

Hem registrat avi mateix la nostra petició a l'Ajuntament de Palma i confiam que sigui atesa.

ARCA preveu presentar al.legacions tant per millorar el contingut d'algunes fitxes del catàleg de Patrimoni com per a aconseguir la introducció de nous elements.

26 de jul. 2017

ARCA preocupada pel trànsit de camions de gran volum per la Calatrava insta l'Ajuntament de Palma a que actui

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació el trànsit rodat de camions de gran tonelatge i llargària que estan circulant (entrada i sortida) pel carrer de la Porta de la Mar, al barri de la Calatrava.

El camions passen per devora del BIC del convent de Sant Jeroni

Camions formigonera i d'altre calat circulen a diari per aquest estret carrer del Centre Històric de Palma on es troba el convent de Sant Jeroni, declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

El pas rodat d'aquests grans vehicles són un impacte i provoquen un deteriorament del Centre Històric de Palma.

La nosmartiva municipal presenta excepcions que s'haurien de revisar

Segons els senyals verticals de trànsit d'aquesta zona autoritza un màxim de 5 tonelades i excepcionalment permet en horari de 7:00 a 11:00h un màxim de 16 tonelades. Quan els camions formigonera entren carregats, podem assegurar que es superen les 16 tonelades de pes, llavors s'estaria cometent una irregularitat al respecte.

Però, segons ens informen des del propi Ajuntament de Palma hi ha casos excepcionals, on es pot ser pot superar el tonelatge i és que basta en presentar un aval bancari pels desperfectes que es puguin ocasionar als carrers o edificis, el que ens pareix un agravi comparatiu amb la resta de veïnats.

Aquests casos excepcionals haurien de comptar amb el permís també de la Comissió de Centre Històric

Aquest cas, ens dóna com exemple que s'ha de limitar el pas d'aquests vehicles de gran tonelatge i llargària pel Centre Històric de Palma, degut a que els seus estrets carrers no estan preparats per a acollir el trànsit rodat d'aquests, llavors pensem que aquests casos excepcionals haurien de passar per la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma.

Seria important que l'Ajuntament de Palma estudïi aquesta circumstància i obligui a que només puguin circular vehicles de petites dimensions pels carrers del Centre Històric de Palma i que s'adaptin als seus estrets carrers.

ARCA s'ha adreçat als departaments de Mobilitat i IMOV de l'Ajuntament de Palma perquè revisin aquest cas i la normativa actual

ARCA s'ha adreçat als departaments de Mobilitat i MOV de l'Ajuntament de Palma perquè comprovin que la llicència atorgada per la circulació de vehicles de gran tonelatge i llargària pel carrer de la Porta de la Mar (entrada i sortida) s'adapta a la legalitat.

També els hi hem demanat que estudïin la proposta que els vehicles que circulin pels carrers del Centre Històric de Palma siguin d'un petit tonelatge i llargària i s'adaptin a l'espai en qüestió.17 de jul. 2017

ARCA s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca davant la important votació de demà.

ARCA, entitat que defensa el Patrimoni de Mallorca, s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca, abans del Ple de demà dia 18 de juliol.

Hem assistit durant les darreres setmanes a un fet que mai s’havia produït des de que nosaltres tenim memòria i que senta un precedent negatiu, impensable fins ara, contra el Patrimoni. La majoria que governa ha anunciat que pensa votar encontra de la decisió de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric a favor de la declaració del Monumemt de sa Feixina com a Bé Catalogat.

Votar en contra de la decisió de la Ponència Tècnica seria un mal precedent

El problema és que el precedent -si es produeix una votació per no declarara com a Bé Catalogat el Monument de Sa Feixina i facilitar que l'Ajuntament de Palma el destrueixi- pot perjudicar a molts altres elements patrimonials que també merexerien una protecció i el polític de torn se podria negar.

És evident que són els polítics qui han de governar i no els tècnics, no obstant ens trobam davant una decisió de caràcter administratiu que ha de complir la Llei de Patrimoni, com bé va advertir l'Assessor Jurídic de la Comissió Insular, funcionari del Consell de Mallorca imparcial.

L'argumentari a favor de la protecció del Monument com a Bé Catalogat, per ARCA, es troba de forma clara si es per a esment en els valors culturals del Monument o grup escultòric de Francisco Roca Simó i J. Ortells, valors arquitectònics, històrics i socials que estan recollits en els informes recollits durant el procediment fins a l'Informe Proposta d'Acord del cap del Servei Jurídic de Patrimoni, proposta ratificada per la Ponència Tècnica de Patrimoni per dues vegades (6 de juny i 11 de juliol). L'informe del cap del Servei de Patrimoni Històric comença dient que sempre ha estat a favor de conservar el Monument esmentat.

Les interpretacions del resultat de la darrera Ponència Tècnica són falses i tergiversades

S'ha tergiversat el resultat i s'ha volgut reinterpretar, entre les abstencions i els canvis entre la primera i la segona ponència. Però cal deixar clar el següent:

  1. A una votació, en democràcia, s’interpreta l'abstenció com un acatament de la decisió de la majoria. Per tant un resultat d'una votació de 4 a favor de protegir i 2 en contra, és el que és, una votació que demana la protecció.
  2. Diuen que el suport a la protecció ha disminuit des de la primera votació fa unes setmanes a ara. És una afirmació falsa.

A més dels arguments històrics i arquitectònics (que expliquen perfectament els professionals Moranta, Castaldo, Nicolau, Rabassa i García-Delgado, a més de la Institució ICOMOS) cal afegir un valor molt important com és ara el valor social i pedagògic, tal com pregonen, també els VeÏns de Santa Catalina i moltes d'altres Associacions. El valor dels monuments també depèn del sentiment social. En aquest sentit sempre hem proposat un consulta ciutadana perquè poguéssim copsar aquest sentiment ciutadà. Però l'Ajuntament de Palma s'hi ha negat en rodó. L’única enquesta publicada diu que el 85% de la població està a favor de mantenir-lo.

ARCA lamenta la manca de consens i sentit comú a la qual s'arribà a l'any 2010 i els insults que hem rebut per defensar el Patrimoni Cultural

ARCA lamenta profundament que un tema ben resolt pels polítics antecessors (Aina Calvo, PSOE, i Nanda Ramon, PSM, amb consens generalitzat el 2010) s'hagi reobert sense cap sentit i desoint el parer dels professionals.

Lamentem també moltíssim que l'insult generalitzat sigui l'únic argument, no només de persones individuals i de grups que es diuen defensors de la “Memòria Històrica” sinó principalment per l'Ajuntament de Palma i els grups polítics ara canviants de decisió. Que n'és de trist desqualificar tota la tasca d'ARCA, una entitat de 30 anys d'història de defensa del patrimoni cultural, sense cap tara de feixisme ni franquisme.

Tard o d'hora, tots lamentarem la pèrdua patrimonial, no ens referim ara al Monument de Sa Feixina, cosa que dependrà més o menys dels Tribunals, sino de la pèrdua dels valors de la defensa del patrimoni cultural i de la ideologització/politització de la defensa dels béns culturals, per molt de temps, o la injusta actuació contra entitats ciutadanes per part d'uns grups polítics que se n'omplen la boca de “participació ciutadana” i de “democràcia” i de “nova política”... Tot això resulta decebedor. 

13 de jul. 2017

ARCA celebra la nova votació a favor de sa Feixina.

ARCA celebra que una vegada més la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric hagi votat a favor de la declaració com a Bé Catalogat del Monument de sa Feixina
Els nous informes no han fet modificar l'opinió dels tècnics

El Consell de Mallorca ha tengut molts de problemes per a aconseguir informes que avalassin la seva anunciada voluntat política de no protegir el monument de sa Feixina.

De fet, un dels informes aportat per Guillem Daviu, encarregat pel Consell de Mallorca, és clarament favorable a la conservació.

Ara la Comissió política del divendres que vé té l'oportunitat de tancar definitivament la qüestió i avançar en la declaració de protecció del monument.

Esperam que imperi la protecció del Patrimoni i no haguem de lamentar més dilacions.

ARCA es mantendrà en la mateixa línea de sempre, cercant la comunicació i el consens per a la protecció dels béns històrics, patrimonials i socials.


En relació a l'intolerable i insultant informe encarregat per l'Ajuntament de Palma en contra el Monument de sa Feixina, al qual es verteixen insults contra ARCA i diferents especialistes col.laboradors de la nostra entitat, ARCA lamenta que l'Ajuntament de Palma ampari aquests tipus d'actuació.

7 de jul. 2017

El tancament de Última Hora Ràdio. Pèrdua de difusió del Patrimoni.

Joan i Ferràn Pereyra al sopar anual d'ARCA,
el passat 15 de febrer de 2017.
ARCA lamenta el tancament de UH Ràdio perquè implica una disminució de la diversitat informativa i perquè suposa la pérdua d'un dels programes que han fet molt per la cultura patrimonial d'aquesta terra: ARQUIDIAL.

ARQUIDIAL, programa el.laborat per Ferràn i Joan Pereyra combinava música, arquitectura, urbanisme i Patrimoni. El progama, únic a tot l'estat espanyol ha estat candidat als premis ARCA-PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 2017.

Ferràn, creatiu, difusor cultural engrescà el seu cosí Joan, arquitecte tècnic, a participar a un programa de ràdio que ha ballat de la primera IB3 a ONA Mediterrània i per últim a UH Ràdio.

Esperam, de tot cor que el programa revisqui amb el seu llenguatge senzill i didàctic i trobi lloc a qualquna de les ràdios públiques o privades actuals o futures.

Igualment trobarem a faltar les cridades del periodista Carlos Durán que va comptar amb la col.laboració d'ARCA sempre que ho va sol.licitar. Desitjam el millor per a totes les persones profesionals que han fet feina a la ràdio UH.


Junta Directiva d'ARCA

Juliol 2017

5 de jul. 2017

L'exposició Bennazar Palma a la revista IN PALMA.

La revista IN PALMA parla de l'exposició BennazarPalma a la pàgina 132 de la seva edició.

El disseny i muntatge ha anat a càrrec de l' Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, on els ex-alumnes Liliana Boffi i Alejandro Maestro han realitzat els dibuixos, textos i fotografies respectivament.


L'exposició es podrà visitar fins al 10 de desembre a la seu d'ARCA, situada al carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma) de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.


4 de jul. 2017

ARCA celebra que l'Ajuntament de Palma obri un expedient sancionador per la instal·lació d'uns llums de neó a la xemeneia de l'antiga fàbrica ILMA.

ARCA va presentar una denúncia el passat 8 de maig davant l'Ajuntament de Palma per la instal·lació d'uns llums de neó a la xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA, situada al carrer del Cardenal Rossell, 1 (Es Coll d'en Rebassa, Palma).

L'Ajuntament de Palma ha dut a terme una inspecció i ha determinat que no hi ha llicència

En data de 10 de maig de 2017, l'Ajuntament de Palma va realitzar una inspecció de les obres realizades i va determinar que aquestes no tenien llicència. També, cal tenir en compte, que aquest és un element precatalogat, el qual tenia una suspensió d'atorgament de llicència en el moment que es dugueren a terme les obres.

L'Ajuntament de Palma obrirà un expedient d'infracció urbanística

Segons ens ha informat l'Ajuntament de Palma s'obrirà un expedient d'infracció i és que els fets són molt greus. Primer, perquè és un element d'un valor cultural, el qual passarà a formar part del proper catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma i segon, perquè s'han dut a terme unes obres sobré un bé cultural, sobre el qual hi havia una supensió de llicència per a la realització d'obres.

La publicitat fa malbé estètica i visualment a aquest bé cultural i al seu entorn

Aquesta intervenció provoca un dany estètic a un element patrimonial singular, el qual hauria d'estar exempt de publicitat i a més provoca un impacte visual i paisatgístic des de gran distància. No només és la xemeneia, sinó també l'edifici annexe, el qual provoca una agressió visual exagerada, desproporcionada i que fa malbé al paisatge de la zona. Per aquest motiu, demanem que no es demori la retirada d'aquests elements d'il·luminació que fan malbé a un entorn d'alt valor agrícola.

Història d'una antiga fàbrica des Coll d'en Rebassa

Imatge de la fàbrica ILMA a 1947. Fotografia: Hausman.
A finals de l'estiu de 1940, la companyia suïssa Nestle va començar les obres de construcció de la factoria de l’"Industrial Lechera de Mallorca", ILMA, en el Coll d'en Rebassa. L’I.L.M.A. era una de les 18 fàbriques de l’acreditada marca suïsa Nestle a l'estat espanyol. Varen arribar a treballar un total de 120 persones, però a 1978 Nestle la possà a la venda i a 1983 formà part d'AGAMA, fins que a l'any 1987 tancà les seves portes. L'any 1998 començà el procés de reconversió de l’edifici en l'actual complex industrial-comercial, es tomaren algunes edificacions i es modificaren i ampliaren altres, tot el seu recinte es va transformar. L'esvelta xemeneia és l’únic vestigi que queda d’aquesta emblemàtica fàbrica.

3 de jul. 2017

ARCA celebra la retirada d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat d'Andratx

Estat de l'alcova al mes de gener de 2017.
ARCA va denunciar el passat mes de gener la instal·lació i perforació d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat (EE179) per l'Ajuntament d'Andratx i situat a Vora mar, adossat a l'Avda. Almirall Riera Alemany (Port d'Andratx).

La fitxa de catàleg deixava ben clar que aquesta intervenció no era correcta

L'alcova sense ferros al juny de 2017.
La fitxa de catàleg a l'apartat de directrius d'intervenció diu molt clarament. I textualment el següent:“No es permet la col·locació de publicitat, cables, antenes, aparells d’alarma i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació” i les úniques intervencions admissibles són: “Només es permeten les obres de manteniment, consolidació i restauració”.

Les administracions competents ens donaren la raó

Forats de les perforacions metàl·liques que cal restaurar.
Per aquest motiu, varem rebre resposta de l'Ajuntament d'Andratx i de la Direcció General de Ports del Govern de les Illes Balears, ons ens afirmaren que era una intervenció irregular i que aquesta es miraria de solucionar.

Una vegada retirats els ferros, cal restaurar el dany fet als contraforts


Han hagut de passar finalment, 6 mesos, perquè la nostra demana hagui estat realitzada. Però, cal remarcar que una vegada s'han retirat els ferros que alteraven l'element catalogat han quedat els talls que feren als petits contraforts de la part inferior on encaixaren els tubs de la instal·lació metàl·lica.