18 de des. 2020

ARCA demana al Consell de Mallorca la declaració com a BIC per a la Central Tèrmica d'Alcúdia.

ARCA com a entitat que vetla per la defensa i la conservació del patrimoni històric i cultural de Mallorca s'ha adreçat al Consell de Mallorca per a que inicïi amb procediment d'urgència la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) per a la Central Tèrmica d'Alcúdia.

Valors culturals

ARCA vol destacar els valors culturals que presenta la Central Tèrmica d'Alcúdia tal i com es reconeix al Pla Nacional de Patrimoni Industrial, on destaca que s'ha de conservar el bé cultural. Endemés un estudi encarregat a professionals externs recull detalladament els valors a preservar i la descripció física de l'immoble.


Col·laboració ciutadana per a la conservació del patrimoni cultural

L'interès d'ARCA esdevé de la preocupació dels experts i dels socis de la nostra entitat sobre l’estat pèssim de conservació de la Central Tèrmica d'Alcúdia que té origen en múltiples causes, una d’elles la deixadesa de la propietat i l'absència d’intervenció de les Administracions.

ARCA recorda al Consell de Mallorca que té la potestat reglada per a la declaració i delimitació de BIC's

ARCA vol recordem a tal fi que la declaració de BIC (o de bé catalogat, igualment) és una potestat pública reglada, no discrecional, sinó que parteix de conceptes jurídics indeterminats, elements que s’hauran de determinar adequadament i amb participació dels perits i tècnics adients, amb contradicció amb les parts interessades, naturalment.

Així ho avala la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears (12/1998, de 21 de dsembre) i que ha estat ratificat per sentpencies del Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. 

ARCA demana que es realitzin mesures provisionals o cautelars de forma immediata

ARCA demana que es duguin a termemesures cautelars pertinents, tal i com està previst en la legislació invocada (per exemple les mesures estrictes de manteniment i seguretat per evitar la degradació de l' immoble) i que s'inspeccioni el compliment d'aquestes mesures cautelars o provisionals necessàries per a la conservació adient del conjunt immobiliari.

ARCA també s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Alcúdia per a interessar-se sobre la situació urbanística de la Central Tèrmica d'Alcúdia

ARCA ha demanat al consitori alcudienc per l’estat urbanístic de la parcel·la, en concret, de si hi ha o no formulades llicències o instàncies sobre la zona que l’afectin. 

  

ARCA vol recordar a l'Ajuntament d'Alcúdia que la zona i l’immoble tenen també un caràcter medi ambiental i paisatgístic per trobar-se llindant a zona de costes i zona portuària i per l’aplicació de la normativa de residus.

La zona sobre la qual se demana informació i actuació municipals (Central Tèrmica d'Alcúdia) forma part de l’Àrea d’Intervenció Paisatgística V delimitada pel Pla Territorial de Mallorca que preveu que s’han de desenvolupar mitjançant un pla especial. Així ho estableix la Norma d’ordenació PTM 39.

Visita a Son Espanyolet. ANULADA.

Sentim informar-los que la visita prevista per demà dissabte 19 de desembre al barri de Son Espanyolet queda ANULADA degut a l'alt nivell d'incidència de contagis acumulats durant les darreres dates provocats per la COVID-19  i a les conseqüents restriccions imposades pel Govern de les Illes Balears en relació a les reunions externes de més de 6 persones. 

Més endavant els hi informarem de noves dates per a poder realitzar aquesta visita guiada. 

Aprofitam per a desitjar-los que tenguin un Bon Nadal!!!!


 

ARCA celebra la catalogació definitiva del Velòdrom de Tirador al Ple de l'Ajuntament de Palma.

El Ple de l’Ajuntament de Palma d'ahir dijous 17 de desembre aprovà definitivament la catalogació del Velòdrom de Tirador, culminant així l’aprovació inicial d’Urbanisme del passat mes d’abril. Ha sigut aprovat per tots els grups municipals i no ha comptat amb al·legacions durant el període d’informació pública. La catalogació abasta la pista i grades (1903), així com la tribuna o Xalet (1918), dissenyat posteriorment per Gaspar Bennazar.

 

Així culmina la seva inclusió de Tirador en el Catàleg de béns i immobles protegits de Ciutat i esdevé un dels primers elements de caire esportiu que ho aconsegueix, juntament amb el poliesportiu del carrer Ticià (1996) i les instal·lacions del Mallorca Tenis Club (1964). Però Tirador esdevé excepcional en ser una de les relíquies esportives més antigues del món i antic estendard de l’esport mallorquí: la catedral del ciclisme, una referència històrica i social que transcendeix el context esportiu.

Des d’ARCA valoram positivament la culminació del procés i que Cort incorpori al seu catàleg elements d’àmbits claus en la nostra societat però encara poc valorats, com l’esportiu. Però cal recordar que el tràmit fou anunciat en 2015: una espera excessiva, a més de la degradació, falta de manteniment i ocupació que ha sofert la instal·lació municipal. En altres casos aquesta lentitud i inoperància ha causat greus pèrdues patrimonials, fet que ARCA sempre ha denunciat.

La catalogació és una passa positiva, però la preservació total no ha finalitzat: manca el projecte de rehabilitació i executar les obres per incorporar-lo al futur Bosc Urbà, amb avantprojecte des de 2015 i ja iniciat al veí Canòdrom.

Catalogació, també per iniciativa d'ARCA de la façana d'un edifici de Gaspar Reynés al carrer  Bisbe Massanet

El mateix Ple municipal també aprovà la catalogació d’un altre element: la façana de l’immoble del carrer Bisbe Massanet 22, construït el 1904 pel mestre d’obres Gaspar Reynés Coll i destacat exemple dels primers edificis aixecats a l’Eixample de Palma. Tot i la bona nova, des d’ARCA lamentam que el consistori no hagués actuat abans per aturar la demolició de l’edifici i salvar-lo en la seva totalitat. Volem recordar que ARCA va demanar la seva inclusió íntegra al catàleg ja fa uns anys.


1 de des. 2020

ARCA demana vigilància i futur per a la possessió de Son Reus, com a element històric propietat de l’Ajuntamemt de Palma.

ARCA demana una vigilància efectiva per evitar més expolis a Son Reus i pensar usos adients que garantitzin un futur digne per aquestes cases de possessió i el seu terreny agrícola.

  

D'ençà la pèrdua de dues places de jardiner o empleat d'EMAYA les Cases de Son Reus de baix, propietat de l’Ajuntament de Palma des de l’any 1975, s'han anat degradant paulatinament. Actualment es troben en un estat lamentable fruit d'aquesta manca de vigilància i de l'absència de criteri d'utiltizació suposant, en part, la pèrdua de béns mobles (i d'altres tipus) de la possessió (i de l'Ajuntament, perquè servia de magatzem).

La deixadesa de l’Ajuntament de Palma i la manca de vigilància costa molts de doblers públics

L'Ajuntament de Palma ha d’aprendre de les seves errades i aquesta és una molt greu: la deixadesa en la gestió del propi patrimoni, que és el patrimoni de tots. Lamentablement, no és l'únic cas.

Avui volem denunciar l'abandonament de Son Reus, que ha perdut el seu jardí víctima del vandalisme i les unitats de camions de bombers dipositats allà han estat expoliats peça a peça. Ens consta que documentació acumulada dins l’immoble ha estat cremada a un incendi i no sabem si hi havia o no res de valor. Tot això als darrers anys. 

 

La primera norma de gestió ha de ser conservar i vetllar, perquè sense això creix la degradació, segueix la pèrdua de parts del bé o l'ocupació incívica o de delinqüència, en qualque cas, obligant a fortes inversions després. Un exemple passat, és Son Ametller, immoble que ja va ser víctima del vandalisme i després tots ho pagam, amb pèrdua d'autenticitat i amb una despesa econòmica que es podria haver evitat.

En general, després de planificar els usos adequats (i per això comptar també amb les entitats ciutadanes) una primera eina que ja des d'ara ha d'emprar l'Ajuntament de Palma és la vigilància i evitar l'incivisme (és increïble que no es posin càmeres de seguretat en tots els béns municipals o un sistema d'alarmes com els que es té qualsevol indret a dia d'avui).

Cercar un ús adequat i respectuós amb el bé patrimonial

Per tot això ARCA demana a l’Ajuntament de Palma obrir un període de reflexió sobre el futur d’aquestes cases i el seu terreny que ha de ser positiu i respectuós amb la seva vàlua patrimonial, històrica i paisatgística i,mentre, posar vigilància adequada a la finca i iniciar el manteniment.

L’edifici es conserva en un estat de degradació important tot i que no arriba al de ruinós. Però si no s’íntervé la degradació augmentarà. Té molts elements arquitectònics d'interès al propi edifici d'important factura, com la llotja, la torre amb merlets i les instal.lacions agropequàries. També presenta aljubs circulars i fragments de síquies provinents de la font del Mestre Pere. Tot plegat un petit tresor que l’Ajuntament de Palma descuida irresponsablement.