27 de gen. 2011

PREMIS BLANC I NEGRE 2010ARCA va triar els seus PREMIS BLANC I NEGRE DEL PATRIMONI durant un sopar celebrat el dia 25 de gener al restaurante Rodeo Grill del carrer Ramon i Cajal.

PREMI BLANC

Conjuntament a la Pàgina web “Alta Mar” de Fabián Montojo i a la Pàgina web “Possessions de Palma” de Roberto Fernández
: P
er la seva tasca de promoció i divulgació del patrimoni històric i cultural de Mallorca i Palma a través de la xarxa, apropant la informació a tothom d’una forma actualitzada, plural i independent.


PREMI NEGRE

Consorci de la Platja de Palma
: Per les intencions de destruir el Patrimoni Etnològic, conservat junt a ses Fontanelles (Cases de Saliners, Cases de Trencadors de Pedra, molins i pedreres antigues) i algunes de les primeres cases d’estiueig de Can Pastilla i s’Arenal.

Així, combinant festa i reivindicació, ARCA continua dedicada a donar valor cultural, econòmic i turístic a tot el nostre Patrimoni.

Discurs de Pere Ollers, President d'ARCA:

Un any més, em plau donar-vos la benvinguda, companyes i companys, a la Festa anual del Patrimoni, si més no, una de les cites anuals d'ARCA i de les persones amigues.

Comencem per un ràpid balanç

Enguany la gran notícia ha estat la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco de la Sibil·la. És una mostra de la pervivència al llarg dels segles d'una tradició, amb components artístics-musicals, estètics, històrics i religiosos. El mèrit, pens, és sobre tot dels qui han mantingut la tradició, l'acte viu i irrepetible de l'execució, any rere any, en nombrosos temples del cant. Perquè és viu necessita protecció i cura, no podem dissecar-la ni reduir-la a cd-rom. És un exemple evident de les possibilitats del nostre patrimoni cultural immaterial. Esperem que la candidatura de la serra de Tramuntana pugui tenir idèntic èxit, encara que la dedicació del Consell de Mallorca a la seva declaració ja ha estat un bon treball en si mateix, això no basta ni ha de quedar aquí. Protegir la Serra -com sempre- ha de comportar responsabilitats públiques i il·lusió perquè tota la població, també els propietaris, es sentin orgullosos d'aquest majestuós conjunt de: PAISATGE, PATRIMONI I NATURA. Per tant, volem protegir també els escars i les alcoves del port des Canonge amb valors etnològics

Si passam a l'altra banda de l'anàlisi, la pèrdua irreparable del Quarter de Carrabiners de sa Colònia de Sant Jordi ha estat un cop ben fort a la nostra esperança en que les Administracions poden canviar i refer les seves dèries constructives/destructives, més per la labor de convèncer que ARCA havia anat fent. No va bastar i això també ens fa reflexionar. És vergonyosa l'actitud dels responsables del patrimoni en aquest cas: del Consell de Mallorca, de l'Ajuntament de ses Salines i de l'Estat.

Però hem de recordar també que encara no basta ni la Llei ni els Plans territorials ni els Plans urbanístics. I que fan falta mesures de conservació del patrimoni. Bastin per mostra: el talaiot de s'Avencar d'Inca, les cases de Son Ametler, l'edifici de la Trasmediterrànea, el pou de Son Fortesa, Son Cabrer, la cel·la X de sa Cartoixa de Valldemossa, el paisatge rural de Palma representat en Son Bordoi potser un bé intangible avui que, si desapareix, demà lamentarem. Manca, com sempre, sensibilitat i estar a l'alçada per part de polítics i de funcionaris tècnics.

Altrament, tenim bons exemples de treball pel patrimoni, a més del que duim dit, la protecció urbanística en alguns carrers de Sóller pot permetre mantenir un patrimoni urbà molt valorat i en un centre històric de primera magnitud, sense oblidar els esforços de Can Prunera. La modificació del PGOU de Palma permet albirar la realitat d'una protecció efectiva en alguns conjunts històrics (encara que també és un espasa de damocles sobre certs béns sense la suficient catalogació i protecció), sense oblidar les passes donades per millorar la protecció des Jonquet. La posta en valor d'un refugi de la Guerra Civil trobat a Inca mostra també un canvi d'actitud municipal davant el patrimoni cultural a diferència de l'actitud gairebé infantil del batlle de Felanitx davant l'avís que abans de fer un projecte de pàrking soterrani hauria de pensar en el patrimoni arqueològic que s'hi pot trobar i que és molt més valuós per un poble amb un procés de degradació urbana.

Els nostres objectius d'enguany

A ARCA treballam amb il·lusió i ambició. I així paga la pena lluitar perquè les expectatives de conservar els béns culturals es consolidin i això ho podem dur a terme mitjançant:

- Les normatives municipals (PGOU-NNSS, Catàlegs): és urgent que els municipis posin el patrimoni cultural a les seves agendes polítiques. No sé què fan amb les agendes 21 però un poble amb patrimoni potser un poble orgullós i amb futur. Hi ha bones expectatives per la protecció a Palma (en una millora pròxima del Catàleg), com hem dit també a Sóller i podem afegir a Capdepera on podem recuperar un edifici del conjunt històric gràcies a una ralentització de la febre constructora.

- La normativa autonòmica de la Llei de Patrimoni i dels Reglaments ha de permetre que la defensa del patrimoni sigui un principi efectiu i pràctic, no un mer enunciat per la foto. També es necessita que la normativa sectorial (discapacitats, accés, llicències, activitats, seguretat, etc) compti amb la conservació del patrimoni. No podem perdre béns culturals (de segles passats o d'anys enrere) perquè incompleixen normatives d'avui i, tal volta, absurdes.

- La política d'habitatge potser ha de comptar amb la compatibilitat amb el paisatge i l'entorn: Caldrà anar amb compte amb Son Bordoi.

Cal que les Comissions de Patrimoni actuïn amb eficàcia i no estiguin sotmeses als vaivens dels partits, dels polítics de torn o dels tècnics “en propietat”, potser massa vegades es creuen “amb propietat” sobre el patrimoni.

No aturam perquè la conservació i els criteris d'intervenció dels béns culturals siguin aplicats amb efectivitat i amb la màxima qualificació científica.

Punt i apart és la gran descoberta del patrimoni geològic, científic i etnològic de la zona compresa a la Platja de Palma. La veritat és que les errades patents del Consorci de la Platja de Palma han pogut ajudar també a que descobrim les pedreres de Can Pastilla, els primers Xalets d'estiueig , les eines de canteria que vàrem poder mostrar a la Festa de la ONCE d'enguany, etc. Un ric patrimoni que s'ha de conservar sí o sí.

Capítol apart -per ARCA- és la DIFUSIÓ del patrimoni. Sabem bé que gran part de la tasca de sensibilització i de guanyar l'opinió pública es deu a les accions de difusió. Voldríem que aquestes es centressin en béns culturals desconeguts, béns en perill i també conjunts patrimonials que incorporen elements de paisatge i de protecció mediambiental, inseparables de la protecció del patrimoni cultural. No hi ha patrimoni cultural sense natura ni entorn. Per això mantenim, gràcies a la Direcció General de Cultura del Govern i, esperem, a la Conselleria de Presidència: els programes EMBARCA'T i AGRICULTURA, PAISATGE I PATRIMONI.

Dels candidats a premis d'enguany crec que ja n'hem parlat prou. Tal volta, en l'àmbit positiu, vull remarcar dues candidatures que no he esmentat abans:

- a) Les pàgines Alta Mar i Possessions de Palma. Defensar el patrimoni amb noves tecnologies no és una necessitat, és l'únic camí pels qui tenim pocs mitjans. I la web, blogs, facebook, etc estan demostrant que poden guanyar la partida al poder i a l'Administració, gairebé sempre més anquilosats i poc atractius.

- b) La conservació del pont del carrer de Robert Graves és una mostra de com un Projecte “faraònic” anti-patrimonial pot convertir-se, amb una Administració i uns tècnics sensibles, en un projecte de “conservació” patrimonial.

Deixau-me afegir una abraçada molt cordial a tots els companys i companyes de les entitats germanes: la Fundació AMICS del Patrimoni, l'Associació ARCA LLEGAT JUEU.

Entre tots ho podem tot!

Permeteu-me acabar, abans del sus a la festa, amb dos desitjos més per l'any 2011:

Una petita llicència: El patrimoni cultural no és un tema de “cultura” és un assumpte prioritari d'economia. I economia vol dir activitat productiva, turisme, serveis qualificats, etc. Voldria que féssim entre tots i totes un corpus tècnic sobre com és possible que el patrimoni sigui un -un més- dels motors del turisme és a dir, de l'economia balear. La conferència del Dr. Riera, economista, va anar en aquesta direcció.

En les eleccions que ens vénen al damunt el patrimoni cultural ha d'estar en els programes polítics electorals i esperam que no sigui només com una pedrada de foner (com és el trist cas de l'edifici GESA).

Bon any 2011 a tothom. Que continuï la festa!

25 de gen. 2011

Seleccionades les candidatures als Premis Blanc i Negre del Patrimoni Històric de 2010

Durant el més de gener, ARCA acostuma a fer un repàs a les accions a favor i en contra del Patrimoni Històric duites a terme a la illa de Mallorca durant l’any recent acabat.

El premi BLANC simbolitza l’alabança a les accions privades o públiques a favor de la protecció o preservació del Patrimoni.

Al contrari, el premi NEGRE simbolitza el rebuig a aquelles iniciatives que han destruït o posat en perill el Patrimoni Històric

Les candidatures d’aquesta edició són les següents:

CANDIDATURES AL PREMI BLANC DE PATRIMONI

- Conjuntament a la Pàgina web “Alta Mar” de Fabián Montojo i a la Pàgina web “Possessions de Palma” de Roberto Fernández: Per la seva tasca de promoció i divulgació del patrimoni històric i cultural de Mallorca i Palma a través de la xarxa, apropant la informació a tothom d’una forma actualitzada, plural i independent.

- Cantaires, músics investigadors, parròquies i temples: Per la conservació a través del temps del cant de la Sibil.la com a bé immaterial de la cultura de Mallorca.

- Regidoria d’Infraestructures de l’Ajuntament de Palma: Per la restauració del pont del carrer Robert Graves (El Terreno). Hem de recordar que la primera intenció era esbucar-lo i va ser la intervenció d’ARCA i veïnats de la zona i la capacitat de rectificar i escoltar del regidor Francisco Donate, qui ha fet possible una restauració molt digna i acurada.

CANDIDATURES AL PREMI NEGRE DE PATRIMONI

- Consorci de la Platja de Palma: Per les intencions de destruir el Patrimoni Etnològic, conservat junt a ses Fontanelles (Cases de Saliners, Cases de Trencadors de Pedra, molins i pedreres antigues) i algunes de les primeres cases d’estiueig de Can Pastilla i s’Arenal.

- Als propietaris del talaiot de s’Avancar: Per la destrucció d’un Bé Catalogat. També consideram correponsables a l’Ajuntament d’Inca i al Consell de Mallorca, per no tenir-lo senyalitzat ni informat degudament.

- Als propietaris de la cel·la 5 de la Cartoixa: Per la destrucció del jardí històric de la cel·la i les obres il·legals de construcció d’una piscina, dins un conjunt de màxima protecció declarat com a Bé d’Interès Cultural (BIC).

Avui vespre, al sopar de socis i simpatitzants d’ARCA es produirà la votació per tal de triar la candidatura guanyadora de cada premi.

Dia: Avui, dimarts 25 de gener.
Lloc: Restaurant Rodeo Grill. C/ Ramon i Cajal, 16.
Hora: a partir de les 21’00h

Discurs de cloenda

Finalment el president d’ARCA, Pere Ollers, pronunciarà un discurs de valoració sobre la gestió del Patrimoni durant el darrer any. A més de passar revista, ressaltarem una acció positiva i una negativa practicada des de les institucions insulars i que per la seva transcendència mereixen un tractament especial: La menció positiva per part de ARCA la mereix el Consell de Mallorca per la difusió cultural i el treball per a la declaració de la serra de Tramuntana, com a Patrimoni de la Humanitat. La menció negativa la mereixen l’Ajuntament de ses Salines, el Consell de Mallorca i els partits polítics responsables de les dues entitats, per haver destruït el Quarter de Carabiners de sa Colònia de Sant Jordi, demostrant incultura, menyspreu i prepotència per no haver escoltat la veu d’entitats i persones expertes (ARCA, arquitectes, Departament d’Història de la UIB) que descobriren la importància de l’edifici i proposaren alternatives i avantatges d’atracció cultural i turística.

17 de gen. 2011

Teulats de la parròquia de Santa EulàliaEl passat dissabte 15 de gener ARCA organitzà una visita exclusiva per als seus socis als teulats de la parròquia de Santa Eulàlia. Els assistents pogueren conèixer de forma excepcional les noves obres de restauració de la coberta d'aquest sagrat temple i el projecte d'il·luminació que s'ha dut a terme, que inclou la mecanització del campanar que torna a sonar després de molts d'anys sense fer-ho.
ARCA pretén seguir durant els propers mesos visitant altres teulats de parròquies de Palma, com Santa Creu, Sant Francesc, Sant Nicolau, Sant Jaume, Sant Miquel i la Seu. Gràcies a la col·laboració amb Direcció General de Cultura del Govern Balear començarem un programa que es dirà "Poesia al terrat", on un poeta novell ens llegirà la seva obra de la Palma que sent o vol expressar.

7 de gen. 2011

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma que rehabiliti el pou de Son Fortesa

ARCA reclama que es restitueixi la integritat del “pou de Son Fortesa” que fa mesos ha estat fet malbé. Es tracta del darrer vestigi arquitectònic del que fou la possessió de Son Fortesa, on les cases foren esbucades el 1994.


Cal recordar que la negligència i manca d’interès per part de l’Ajuntament de Palma provocaren aquest mal record, per totes aquelles persones que estimen el patrimoni cultural. La llicència per poder esser esbucades la donà abans de perdre les eleccions de 1991el govern municipal socialista, quan a les hores era batle Ramon Aguiló. Però quan el batle Joan Fageda del Partit Popular pujà al poder aquell any, tampoc no féu res per evitar-ho.

De llavors ençà, el pou roman enmig d’una zona verda pública, completament abandonat. Les darreres pluges han debilitat encara més l’estructura i un dels brancals (i part de l’altre) ha caigut i s’ha fet trossos.

A finals de 2009 ARCA va fer un estudi de catalogació de les possessions de Palma i va incloure aquest element que no gaudia de cap tipus de protecció, per tal d’assegurar la seva conservació.

Ara ARCA demana a l’Ajuntament de Palma que rehabiliti el pou de Son Fortesa, el deixi així com estava i eviti que en un futur torni a patir desperfectes.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Palma ser part interessada davant qualsevol intervenció que es dugui a terme sobre aquest bé patrimonial.

3 de gen. 2011

ARCA demana on són els àngels de Giuseppe Sanmartino?

El Betlem napolità de la fundació Bartomeu March, conté peces dels més grans autors napolitans del segle XVIII.
Quan Leticia Arbeteta feu la seva proposta per tal de muntar les figures damunt d’uns estants en comptes del sistema en que s'exposava als baixos del casal, (l'actual Capuccino del carrer Conqueridor), només el misteri va romandre amb una escenografia on sobresortien una munió d'àngels. Així els podem veure al catàleg editat el 2003.

Aquest Betlem viatjà a Madrid el Nadal del 2008 i fou exposat al Palacio Real, on dissenyaren una nova escenografia que una vegada acabada la mostra viatjà a Palma.

El Nadal del 2009 a la Fundació Bartolome March, havien arribat la majoria de peces del Betlem, però no hi eren exposats ni els reis ni una bona colla d'àngels obra de Giuseppe Sanmartino, el més gran dels betlemistes napolitans. Interessats per aquestes figures, ens digueren que els reis s'estaven restaurant i hem vist que aquest Nadal, sí estaven incorporats a la vitrina on ara es troba el misteri de la Nativitat.

No obstant, el àngels de cos sencer que penjaven del sotil i que com hem esmentat són obra de Sanmartino, encara no hi són i no en tenim notícies.

Demanaríem que amb urgència s’explicàs on paren les esmentades peces, que hem de recordar als responsables polítics, formen part del patrimoni de la Fundació Bartolomé March i estan declarades com a BIC i per tant protegides per la Llei de Patrimoni.