4 d’oct. 2021

El Govern rectifica el projecte de restauració de l’empedrat del Moll de sa Duana a petició del Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom. 

El Moll de sa Duana de Portocolom, un element únic del patrimoni de Mallorca, quedarà preservat, en acceptar la Conselleria de Mobilitat i Habitatge autonòmica substituir el projecte de restauració del seu empedrat, que el modificava de manera irreversible, per un altre de respectuós amb les característiques originals, a petició del Gremi de Margers, l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) i la plataforma Salvem Portocolom, que havien donat la veu d’alarma, gràcies a un informe alternatiu dels margers.

En una reunió dels representants de totes tres entitats amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, els responsables polítics els anunciaren un disseny de l’empedrat acord a les seves característiques originàries: és a dir, amb les pedres ajustades i amb bon contacte entre sí, segons la tècnica tradicional; en lloc del que inicialment havia aportat l’empresa concessionària de les obres, amb una mostra segons la qual quedarien molt més distanciades i amb separacions plenes de morter.

El conseller i el director general també els comunicaren que, d’acord amb el que havia reclamat el Gremi de Margers, s’ha modificat el contracte amb l’empresa concessionària, incrementant el pressupost, fins a arribar a la quantitat necessària per garantir que les obres es duran a terme amb tots els paràmetres de qualitat exigibles en una intervenció com aquesta, sobre un element sense substitució possible al patrimoni arquitectònic balear. “Ports n'hi ha molts però com el Moll de sa Duana, fet amb pedra al segle XIX, només en tenim un”, havien advertit el Gremi, ARCA i la plataforma en defensa de Portocolom. En aquest sentit, s’ha posat de manifest la necessitat que l’empedrat respecti el disseny del segle XIX, i per tant la reposició de les pedres al seu lloc original, ja que “el que es tracta és de restaurar un empedrat del segle XIX, no fer un nou empedrat del segle XXI”, segons aquestes entitats.

Des del Gremi de Margers es va destacar, així mateix, la importància que el mur d'atracament o banda frontal del Moll, la que dona a la mar, sigui també restaurada amb les tècniques tradicionals. Tots dos elements, empedrat i front portuari, funcionen com un sistema i no poden anar per separat a un conjunt de gran valor patrimonial, segons els margers.   

Per part d’ARCA es va sol·licitar, a la mateixa reunió, que el Moll de sa Duana rehabilitat es preservi amb l’actual ús peatonal, eliminant un possible ús comercial o de restauració, proposta compartida per les altres dues entitats.

El Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom també es trobaran, aquest dimecres, 6, amb la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca i consellera de Patrimoni, a més de Cultura i Política Lingüística, Bel Busquets, ja que fou d’aquest departament d’on va partir un informe que, segons els margers, “donava per bo un sistema constructiu que canviaria totalment la fesomia de l’empedrat”.  


El Govern rectifica el proyecto de restauración del empedrado del Mol sa Duana a petición del Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom

El Moll de sa Duana de Portocolom, un elemento único del patrimonio de Mallorca, quedará preservado, al aceptar la Conselleria de Mobilitat i Habitatge autonómica substituir el proyecto de restauración de su empedrado, que lo modificaba de manera irreversible, por otro respetuoso con las características originales, a petición del Gremi de Margers, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) y la plataforma Salvem Portocolom, que habían dado la voz de alarma, gracias a un informe alternativo de los ‘margers’.

En una reunión de los representantes de las tres entidades con el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, los responsables políticos les anunciaron un diseño del empedrado acorde a sus características originales: es decir, con las piedras ajustades y con buen contacto entre sí, según la técnica tradicional; en lugar del que inicialmente había aportado la empresa concesionaria de las obres, con una muestra según la cual quedarían mucho más distanciadas y con separaciones rellenas de mortero.

El conseller y el director general también les comunicaron que, de acuerdo con lo que había reclamado el Gremi de Margers, se ha modificado el contrato con la empresa concesionaria, incrementando el presupuesto, hasta llegar a la cantidad necesaria para garantizar que las obras se llevarán a cabo con todos los parámetros de calidad exigibles en una intervención como ésta, sobre un elemento sin sustitución posible en el patrimonio arquitectónico balear. “Puertos hay muchos, pero como el Moll de sa Duana, hecho con piedra en el siglo XIX, solo tenemos uno”, habían advertido el Gremi, ARCA y la plataforma en defensa de Portocolom. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el empedrado respete el diseño del siglo XIX, y por tanto la reposición de las piedras en su lugar original, ya que “se trata de restaurar un empedrado del siglo XIX, no de hacer un empedrado nuevo del siglo XXI”, según estas entidades

Desde el Gremi de Margers se destacó, así mismo, la importancia de que el muro de atraque o banda frontal del Moll, la que da al mar, sea también restaurada con las técnicas tradicionales. Ambos elementos, empedrado y frente portuario, funcionan como un sistema y no pueden ir por separado en un conjunto de gran valor patrimonial, según los ‘margers’.

Por parte de ARCA se solicitó, en la misma reunión, que el Moll de sa Duana rehabilitado se preserve con el actual uso peatonal, eliminando un posible uso comercial o de restauración, propuesta compartida por las otras dos entidades.

El Gremi de Margers, ARCA i Salvem Portocolom también se encontrarán, este miércoles, 6, con la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca y consellera de Patrimoni, además de Cultura y Política Lingüística, Bel Busquets, ya que fue de ese departamento de donde partió un informe que, según los ‘margers’, “daba por bueno un sistema constructivo que cambiaba totalmente la fisonomía del empedrado”.

La porta de la fàbrica CIMSA del Parc de ses Veles s’ha de preservar com era, degut a que no és un llenç per plasmar art i reivindicació

Merescuts homenatges en forma d’intervencions artístiques s’han de fer als suports adients

La memòria del nostre passat es conserva amb empremptes que hem de preservar per a les generacions futures. I aquestes empremptes s’han d’entendre.

El Parc de ses Veles va ser inaugurat l’any 1999 als solars ocupats per l’antiga fàbrica CIMSA

El passat industrial de la zona està representat per la porta de la fàbrica CIMSA que va ser ubicada com a entrada a l’esmentat parc de ses Veles. Aquest espai públic és fruit de la lluita ciudadana.


Aquest indret de Palma albergava diverses industries i fàbriques emblemàtiques, especialment la de Can Coromines, desgraciadament esbucada i desapareguda.

Homenatge merescut a dones reivindicatives

Ara l’administració facilita una intervenció artística a l’esmentada porta per retre homenatge a la activista d’Hondures, per la Natura i els drets socials, Berta Cáceres i a altres dones del món.

Valoram positivament que es reti homenatge a aquestes lluitadores, no oblidem que Berta Cáceres va ser assassinada per defensar la vida i el futur. Valoram que s’encarregui a una artista fer una intervenció a la ciutat. Però consideram desencertat que es transformi la porta en un mur artístic.

Creim que una porta amb valor patrimionial, estigui o no catalogada, s’ha de preservar com a tal, per respecte a la història de l’indret i al patrimoni de la ciutat.

L’administració, abans d’actuar a la ciutat, hauria de consultar amb aquelles entitats ciutadanes que ens dedicam a la seva millora i conservació.

24 de set. 2021

ARCA considera que les terrasses a la calçada s'han de retirar i alerta amb les declaracions del Govern de les Illes Balears.

ARCA manifesta la seva preocupació per la pretensió del Govern de les Illes Balears de què les actuals ocupacions excessives de les terrasses de bars es mantenguin fins que no hi hagin restriccions covid.

 


La pressió, i la desesperació ciutadana ha aconseguit que Cort anuncïi que dia 30 de setembre es retiraran les terrasses de les calçades per vehicles. Ara aquest plantejament equivocat del Govern autonòmic pot ser una excusa perfecta perquè Cort faci marxa enrere. Això seria un greuge cap al dret al descans, a la pau i a caminar sense obstacles dels residents i vianants

Les terrasses a la calçada de vehicles han suposat molèsties molt grans pels residents de les barriades de Palma.

Per posar un exemple, el carrer Sant Magí, un carrer d’un barri singular com Santa Catalina, que abans tot i tenir molts bars i restaurants, gairebé no tenia terrasses al carrer perquè l’amplària de les voreres no ho permetia, ara és un espai ocupat gairebé al 100% per taules, cadires, parasols, cartells, renou i molèsties inaguantables per qui hi viu allà.

No hem lluitat des d’ARCA per aconseguir una protecció del barri de Santa Catalina per després veure-la transformada en “La calle del jamón”

Hem de recordar que allò que fa atractiva la nostra ciutat i els nostres barris és conservar la seva personalitat i per això, la gent que hi viu ha d’estar a gust. Massa facilitat per als negocis de restauració implica també una transformació a pitjor dels barris i la desaparició d’altres tipus de comerços i serveis.

Per tant demanam al Govern de les Illes Balears que rectifiqui en les seves pretensions i pensi en l’interès general i dels residents. I, per descomptat, demanam a l’Ajuntament de Palma que mantengui la retirada de les terrasses prevista per al dia 30 de setembre.

I que pel futur, en el cas que els contagis augmentin en una nova onada, com fins ara ha passat, que la permissivitat sigui prèviamemt consensuada amb els veïnats i les entitats que treballam per una ciutat millor.


16 de set. 2021

ARCA felicita la Policia Local pel darrer èxit investigant pintades vandàliques i anima a la Justícia a actuar.

Davant la notícia d'haver-se trobat el responsable d'algunes pintades vandàliques per part de la Policia Local, ARCA felicita a la Policia Local i a la regidora Adrover per aquesta actuació tan esperada per part de tota la ciutadania i sobre tot pels titulars dels béns afectats.

Davant aquesta actuació esperam i animam que la ciutadania també ajudarà a trobar els altres responsables d’altres pintades vandàliques, amb més insistència amb les de béns públics i de béns culturals. I juntament amb això és un bon moment per estimular també la Justícia (fiscalia i jutjats) perquè s'arribi fins al final previst en la Llei i sobre tot el o els responsables responguin del danys fets al patrimoni de tota la Ciutat.

Aprofitam per demanar i animar a que s’investigui la pintada vandàlica del carrer Espartero

Aprofitam per animar en la investigació del’autoria de la pintada efectuada fa unes setmanes sobre un immoble senzill però molt representatiu de Santa Catalina al carrer Espartero.

7 de set. 2021

ARCA veu poca ambició per evitar el cablejat en les façanes de Palma.

ARCA TEM QUE EL NOU PLA GENERAL NO SERÀ AMBICIÓS EN EVITAR EL CABLEJAT A LES FAÇANES DE PALMA 

A la reunió del Consell de Gerència d'Urbanisme de Palma celebrada avui, la representant d'ARCA ha demanat qué hi havia previst per evitar la proliferació de cablejat a les façanes. La contesta rebuda ha estat un seguit d'excuses sobre normatives estatals que semblen donar tots els privilegis a les empreses de telefonia, electricitat i televisió per malmenar el nostre paisatge urbà. 

ARCA creu que una ciutat ha de tenir autoritat per evitar els abusos d'algunes empreses. No és acceptable que impunement, amb l'amenaça de no donar subministrament, les empreses estenguin cablejat i tot tipus d'artefactes a les façanes particulars fent negoci i perjudicant l'estètica i l'equilibri de la ciutat. 

Fa més de 6 anys que reivindicam el mateix i no s'ha donat cap passa eficaç. 

Si a Berlín, París o a Edimburg no hi ha un sols cable a la façana, a qualsevol ciutat del territori espanyol hauria d'aconseguir-se el mateix i evidentment a Palma. Si s'ha de fer feina, a més del nou PGOU de la ciutat, també en l'àmbit estatal, es pot fer, ja que tots els partits tenen representants a una o altra institució. Ja duim molt de retard i consideram que no hi ha justificació.

3 d’ag. 2021

FES-TE SOCI D'ARCA


 COL·LABORA AMB LA NOSTRA ENTITAT PER TAN SOLS 55 EUROS A L'ANY

ARCA vol informar als seus socis i sòcies que en aquests dies durem a terme el cobrament de la quota anual: 55 euros.

Aquelles persones que paguin la seva quota en efectiu, poden fer un ingrès, especificant el seu nom al següent compte corrent de Colonya Caixa Pollença ES54 2056 0009 74 1001087921


ARCA vol demanar la col·laboració dels socis i sòcies, perquè ens puguin dur més associats i demanem als simpatitzants d’ARCA la seva col·laboració per la defensa del patrimoni.

Gràcies un any més per confiar en ARCA!!Què és ARCA? 

Fundada en 1987, es tracta d'una associació que vetlla pel Patrimoni Històric i Cultural de Mallorca. L'any 2008 fou guardonada amb la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ARCA és una entitat sense ànim de lucre, no està vinculada a cap partit polític i que actua amb total independència, el que ens dona força i credibiliat davant la societat civil.

L'objectiu és protegir el nostre Patrimoni Cultural perquè pugui ser gaudit per la ciutadania, les persones que ens visiten i les futures generacions. 

ARCA presenta una doble vessant, per una banda la difusió dels valors històrics i culturals del nostre Patrimoni i per una altra la reivindicativa, on hem dut a terme nombrosses campanyes de defensa com: Sa Gerreria, Sa Riera, les Torres del Temple, les Possessions de Palma, Es Guix, El terreno, Es Jonquet, Santa Catalina, la Platja de Palma i El Molinar entre d'altras.

Què feim?

Reivindicar, difondre i conservar el Patrimoni Històric i Cultural de Mallorca. 

COL·LABORA

Dona una mà per la Cultura i el Patrimoni. Podeu convertir-vos en socis d'ARCA amb una quota molt reduïda, però imprescindible perquè puguem seguir lluitant per la defensa del Patrimoni Cultural.

A més podeu participar a les nostres activitats i formar part d'una entitat amb esperit crític, però constructiu. 

Més informació a:


FULL D'INSCRIPCIÓ
 

2 d’ag. 2021

Programa de l'Assumpció de la Mare de Deú 2021.

ARCA i la Fundació Amics del Patrimoni col·laboren un any més en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú de 2021, que organitza el Consell de Mallorca.

 
Aquest programa pretèn informar a la ciutadania de les instal·lacions i muntatges dels Llits de la Mare de Deú a les diferents parròquies de Mallorca. Tradició i festivitat molt arrelada a Mallorca des del segle XIV.

Més informació: http://assumpciodelamarededeu.net/

30 de jul. 2021

ARCA manté la seva disconformitat respecte al projecte d'il.luminació de la Catedral.

ARCA manté la seva disconformitat amb el projecte d’il·luminació aprovat per l’Ajuntament de Palma

La pressió d’ARCA va aconseguir eliminar els bàculs del mirador de la Seu i disminuir una mica l’alçada dels fanals que volen posar davant l’Almudaina.També hem aconseguit que no es puguin posar llums de colors que trivialitzen el Patrimoni. Però no han accedit a modificacions fonamentals que eren necessàries.

Allò que s’ha de preservar és la visió dels nostres principals monuments durant el dia. Tot obstacle que s’hi afegeixi, com són els fanals de 7 metres d’alçada més els focus que s’hi vagin afegint, dificulta la seva contemplació. No oblidem que les hores de llum del dia són moltes a la nostra ciutat. Tenir aquesta pertorbació paisatgística innecessària, ho consideram una equivocació.

Els inconvenients d’aquest sistema d’il·luminació que no han estat tenguts en compte, tot i les advertències d’ARCA, són:

1. No s’ha fet una il·luminació pensada per al conjunt de Murada, Almudaina i Palau Episcopal.

2. De l’Almudaina tan sols s’il·lumina una façana, la resta queda igual.

3. L’alçada dels fanals, 7 metres, és tres metres superior a l’actual, amb l’impacte visual que hi ha durant el dia sobre l’Almudaina i la plaça davant el Portal Major de la Catedral.

4. A més de l’alçada excessiva dels fanals hi ha el problema que s’hi afegiran focus a sobre d’elles ara i en el futur, ja se sap que una vegada que el suport hi és, ja es poden afegir elements.

5. Les 4 faroles a la plaça de l’Almoina també suposaran un impacte visual sobre el conjunt dels edificis.

6. Ens preocupa l’efecte molest que sobre les persones que passegin puguin tenir els focus encastats al trespol de l’entorn de la Catedral, donant per fet que es garantirà evitar les filtracions d’aigua per preservar els elements patrimonials tan importants de la zona.

També volem recordar que vàrem demanar que es fes una prova instal.lant un dels fanals aprovats per veure l'impacte i es varen negar a fer-ho.

Per concloure, creim que el temps s'encarregarà de demostrar que les coses, amb més visió de futur, es podrien haver fet millor.

15 de jul. 2021

ARCA demana la protecció urgent i recuperació patrimonial del Viver d'en Roca (S'Estanyol de Llucmajor).

Alerta a les administracions competents del lamentable estat i apel·la a la seva responsabilitat

ARCA ha dirigit escrits tant a l’Ajuntament de Llucmajor com a la Demarcació de Costes de les Illes Balears

 

 ARCA com a entitat que vetlla per la conservació del Patrimoni Cultural a Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a buscar una solució davant el lamentable estat de conservació que es troba el Viver d'en Roca, una construcció de tipus popular amb caràcter etnològic de primer ordre, on mantenien el peix viu que aprofitaven en altres èpoques els pescadors i els habitants de la zona.

ARCA demana una col·laboracio de l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a la restauració i conservació del Viver d'en Roca

Sabem que la Demarcació de Costes no actua en matèria de conservació del Patrmoni Cultural, però en aquest cas no hi ha cap interès públic confrontat amb la conservació del Viver d'en Roca. Aquesta zona d'accés rocós no es emprada com a àrea de bany per a la ciutadania, tot i que es trobi en un espai publico marítim-terrestre, sent una zona apta per al viver natural.

Llavors, és missió de l'Ajuntament de Llucmajor demanar ajuda de col·laboració a altres administracions per a conservar aquest espai patrimonial, com seria el cas del Consell de Mallorca i la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Aquesta construcció senzilla i popular se situa a la zona de domini públic marítim-terrestre, vora la zona dita l’Escar d'en Roca. Per això té un règim jurídic peculiar que prové, per exigències de l'article 132 de la Constitució i de la Llei 22/1988 de Costes.

Demanam acord amb la Demarcació de Costes de les Illes Balears

Demarcació de Costes hauria de garantir que en aquests moments s'eviti la degradació del Viver d'en Roca i l'Ajuntament de Llucmajor ha d'assumir la seva conservació i manteniment. I també rebre l'autorització expressament per a la conservació del Viver d'en Roca com a una mostra de construcció etnològica

A més, ARCA recorda a l'Ajuntament de Llucmajor que no disposa d'un catàleg aprovat de béns patrimonials

ARCA considera necessària i útil per al poble de Llucmajor l'elaboració i aprovació urgent del catàleg de patrimoni històric i artístic i a més és exigible jurídicament perquè el Pla Territoria de Mallorca (PTM) ho preveu i disposa en el marc de la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial.

Alguns dels immobles de la zona de costa mereixen una protecció de catàleg patrimonial i d'edificis històrics tant pel seu caràcter, com per la seva antiguitat, bon estat de conservació i bona implantació dins el paisatge urbà i costaner de S'Estanyol i Son Bieló. Alguns casos, a més, constitueixen en conjunt mostres de la construcció de principis del segle XX que tenen interès també com a llocs d'estiueig com per exemple les Cases de Son Bieló al carrer Via Mediterrània, núm. 52, magnífica mostra de cases de possessió costanera, pròpia de la zona, amb un estil eclèctic molt característic.

ARCA demana aplicar correctament la normativa urbanística i accions de bon govern per a la protecció de l’element cultural el Viver d'en Roca i la resta d’edificacions que s’ho mereixin

Les lleis balears urbanístiques en les seves normes d'aplicació directe garanteixen la protecció del patrimoni cultural i del paisatge marítim.

ARCA demana que s'apliquin els principis de la bona administració en quant a aquesta petició i que s'opti per la catalogació dels edificis i espais protegits de Llucmajor. Per aquest motiu s'haurà d'aprovar i elaborar un catàleg de patrimoni i mentrestant garantir la seva conservació.

10 de jul. 2021

ARCA demana que l'empedrat del carrer Sant Jaume de Palma es faci amb cura i amb els materials adients.

L'empedrat del carrer Sant Jaume, a causa d'unes obres, va ser retirat i ara s'està sent reposat amb un altre de menys gruixa i sense tanta qualitat, a més d'estar posat amb un mètode constructiu que és molt diferent del conjunt del carrer.

Des d'ARCA feim una crida a l'Ajuntament de Palma perquè obligui a una restitució correcta de l'empedrat. Les feines de reparació o escomeses d'instal·lacions s'han de fer, però no han de provocar una minva de la qualitat del carrer a l'espai públic i s'han de dur a terme respectant sempre els materials i la tipologia tradicional.

Des d’ARCA hem dirigirit uns escrits tant a l’Ajuntamemt de Palma com al Consell de Mallorca, ja que el conjunt de Palma està declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

8 de jul. 2021

ARCA presenta al·legacions a l'Avanç del Pla General Municipal d'Estellencs.

L'Avanç del Pla General no té en compte els valors que fan atractius a Estellencs i proposa mesures de calat urbanístic contràries a la conservació del nucli.

L'equip redactor de l'Avanç projecta de forma paradigmàtica quatre zones d'aparcaments (a més dels dos que ja hi ha), també proposa executar dos vials de trànsit rodat nous i dos vials de passeig. Aquesta ambició urbanística no es justifica per a un nucli de poc més de 300 habitants, el qual hauria de tenir plans de conservació i rehabilitació del patrimoni cultural.


Seria necessari que aquest Avanç reculli actuacions en favor de la conservació de la tipologia tradicional, es respecti l'estructura urbana i es protegeixin les visuals i el paisatge com a elements essencials que li donen un caràcter especial.

És important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament
L'Avanç mereix major participació ciutadana i institucional
La delimitació del Lloc Històric no està prou justificada degut a la manca de normativa urbanística aprovada al municipi. Llavors és important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament.

També hauria de participar la direcció general de Recursos Hidràulics degut a la importància i existència dels sistemes hidràulics que formen part de la complexa xarxa urbana del nucli tradicional.

Els marges són elements culturals i paisatgístics que configuren l'entorn del nucli urbà i on l'Avanç no hi fa gaire menció. Per tant s'hauria de valorar i evitar possibles destruccions o alteracions futures. Instem que es contacti amb el Gremi de Margers de Mallorca per a demanar opinió.

Si es vol plantejar una modificació de la circulació interurbana, s'hauria de fer partícip a la direcció general de Transports, pel fet que la carretera que travessa el nucli forma part de la xarxa de carreteres i transports.

L'Avanç presenta manca d'estudis previs

Hem pogut observar que aquest document no presenta alguns estudis previs, que al nostre judici són de vital importància. Un d'aquests seria un Estudi econòmic i financer, el qual justifiqui demogràficament i econòmicament la modificació urbanística que es vol dur a terme. També s'han de relatar els recursos financers disponibles per a dur a terme dita modificació amb respecte per les normatives de protecció.

També s'hauria d'elaborar un Estudi d'impacte patrimonial a la Serra de Tramuntana segons marca la legislació d'espais naturals en el qual està immers el municipi d'Estellencs.

Estellencs, un enclau distingit a la serra de Tramuntana amb distintes declaracions que reafirmen els seus valors culturals i paisatgístics

La localitat d'Estellencs figura com a Paratge Pintoresc de Costa nord-oest a més de tenir la declaració de BIC com a Lloc Històric. També figura dins l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana al considerar-se una àrea d'especial interès i des de l'any 2011, el nucli urbà i tot el municipi estan integrats dins la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels seus valors etnològics i etnogràfics.

Resulta contradictori protegir la Serra de Tramuntana i al mateix temps posar en risc l'harmonia d'Estellencs.

7 de jul. 2021

ARCA i Amics Ferrocaril a favor de llevar les pintades del Pont des Tren, però no d'aquesta forma.

El Pont des Tren en la seva part central, és de formigó, i la neteja de les pintades, tan reclamada des de fa anys per les nostres entitats, podria haver respectat aquesta característica.

Ara ha estat pintat en tota la seva superfície formigonada amb un color blanquinós que altera la percepció de l’element.

A més, a la hora de redactar aquest comunicat, sembla que també s’està procedint a pintar les pilastres i les balaustrades de marés, fet que és un despròsit i una demostració de manca de criteri. Les pintades sobre pedra, sigui caliça o de marès,  es poden i s’han de  netejar d’una altra manera.

Un tractament de neteja amb bona voluntat però desconeixedora dels valors patrimonials del pont.

De fet, el Pont des Tren de Gaspar Bennazar, del qual aquest és una rèplica, va ser valorat especialment pel fet de ser la primera obra d’enginyeria civil feta amb formigó armat a principis del segle XX. I aquest formigó sempre ha estat vista amb el seu color característic.

La pintura blanquinosa aplicada al Pont des Tren no és, doncs,  ni d’enfora, el tractament idoni.

Fa un any i mig que vàrem tenir una reunió amb Cort per demanar la neteja de les pintades del Pont i d’altres dels jardins públics. Ens digueren que aviat es faria el contracte de manteniment amb qualque empresa que seria la responsable de fer-ho. Ja advertírem que era un element patrimonial i que com a tal havia de ser tractat.  Hem patit les pintades vandàliques del Pont un any i mig més i ara el resultat és el que hem explicat: un tractament amb bona voluntat però desconeixement dels valors patrimonials.

Hem consultat amb l’arquitecte municipal que va ser encarregat de realitzar les millores dels acabats abans de la inauguració de la restitució, l’any 2007, i coincideix amb ARCA i AMICS del FERROCARRIL en considerar que no és el tractament adequat aquesta pintura aplicada.

 Cort hauria d’haver estat vigilant i des d'ARCA i des de l'Associació d'Amics del Ferrocarril demanen que se posin en valor els seus distints materials: Formigó, marès i pedra que formen l’obra civil d’aquest pont.

 A les fotografies es pot apreciar el formigó pintat i a una segona la balaustrada de marés començada a pintar a sobre, fet innecessari i perjudicial

2 de jul. 2021

ARCA preocupada per l’estat de conservació de l’ermita de Betlem i el seu entorn.

Des d’ARCA ens hem dirigit al Bisbe de Mallorca Sebastià Taltavull per manifestar el nostre interès en col.laborar, dins la mesura de les nostres possibilitats, en el mantenimet de l'ermita de Betlem i el seu entorn. Aquest fet és, pensam, compatible amb qualsevol projecte de reactivació de la vida religiosa al recinte per part de l’Església. El darrer contacte va ser la presentació d’un escrit el passat dia 25 de juny.

Pensam que ARCA pot col.laborar amb les persones que ara cuiden el lloc i pot ajudar de forma activa en el manteniment de l’ermita i del seu entorn evitant, així, un futur deteriorament i declivi. Aquesta tasca sempre estaria coordinada amb el Bisbat de Mallorca i el propietari de l’Ermita de Betlem.

L’ermita sempre ha estat molt estimada per la gent d’Artà i la resta de l'illa. El silenci, la humiltat del lloc, en consonància amb la vida eremítica que allà es donava, a més de l’espectacular entorn natural, el fa un lloc especial a conservar pel futur.

L’estat de deteriorament d’alguns espais del conjunt de s’Ermita, especialment les marjades exteriors, és indiscutible i preocupa a la nostra entitat. Nosaltres voldríem col·laborar a esmenar-ho, en la mesura de les nostres possibilitats. Per sort l’edifici va ser revisat i les seves teulades foren restaurades fa uns anys i no fa patir més que per necessitat de manteniment.

L'objectiu final seria aconseguir garantir un futur digne i consonant amb l'estima de la ciutadania i els valors de l'entorn. Tot compatible amb el manteniment dels usos religiosos i eremítics sí hi hagués la possibilitat de recuperar-los.

  

Creim que la defensa i la cura del Patrimoni és responsabilitat de tothom. I l’estima per aquest lloc únic de Betlem és indiscutible perquè a més, té un entorn natural i un paisatge senyers de la nostra illa. Es tracta de preservar la solitud, el silenci, els valors naturals, els valors culturals i històrics sempre compatibles amb els religiosos del lloc.

A una de les fotografies es veu una marjada en mal estat de conservació.

25 de juny 2021

ARCA valora positivament la tasca que han dut a terme els Donats de Sant Miquel.

ARCA creu que el Patrimoni ha guanyat amb Els Donats de Sant Miquel de Campanet i anima a l’Església a explorar la seva continuitat

ARCA valora molt positivament la tasca dels Donats de Sant Miquel i creu que el Patrimoni, Mallorca i l’Esglèsia sortirien guanyant si es troba una solució per a la continuítat del projecte.

 

ARCA creu que gràcies als Donats de Sant Miquel la gent de Mallorca i els visitants hem pogut gaudir de conèixer un bocí de cultura i Patrimoni de la nostra terra. Fins llavors, pràcticament mai es trobava oberta l’interessant església de Sant Miquel i el seu entorn.

L’amor que han demostrat, la Cooperativa dels donats de Sant MIquel per l’indret i el seu impuls social, dins la senzillesa de l’espai, és el que ens va moure a que fos Premi ARCA Conservacó del Patrimoni a l’any 2019.

Des d’ARCA feim una crida a l’Església per a que explori la via del diàleg per fer possible la continuitat d’un projecte que juga a favor de fer visible el Patrimoni i ajuda al seu coneixement i la seva vivència.


23 de juny 2021

ARCA ha presentat al·legacions a l’estudi de tramvia fins a l’Hospital de Son Espases.

ARCA com a entitat que vetlla per la defensa del Patrimoni cultural a Mallorca ha presentat al·legacions a l'estudi previ que preveu executar un projecte de línia de tramvia que pretén arribar fins a l'Hospital Universitari de Son Espases.

Possible alternativa ZERO

Aquest estudi preveu diverses alternatives, però segons el nostre punt de vista també hauria de contemplar l'alternativa ZERO, que implicaria reforçar les línies de bus, l’estratègia de la bicicleta, facilitar el transport interurbà, i millorar l’entorn de l’Hospital perquè sigui més viable anar a peu i altres alternatives. Una nova infraestructura sempre serà més costosa i onerosa pel territori, per les expropiacions i per la despesa pública i a més s’haurà de computar el manteniment i la gestió de la infraestructura.

 

El projecte afecta el Patrimoni hidràulic

Aquest estudi en les seves diferents alternatives contempla l'afectació en major o menor grau d'uns elements culturals d'una gran importància històrica i patrimonial, com serien les Fonts de la Vila, de Mestre Pere i d'en Baster, les quals presenten un grau màxim de protecció amb la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) per part del Consell de Mallorca.

Un informe d'EMAYA destaca els valors històrics i culturals d'aquests elements patrimonials i a més destaca el valor econòmic i d’abastament d’aigua potable d’importància per al municipi de Palma.

Des d’ARCA consideram que s’afecta greument aquests Béns d'Interès Cultural.

Altres béns culturals es veuen afectats

La possessió de Son Pax dels Fassers presenta un grau de protecció A2 segons el Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma. Aquesta protecció no només ordena la conservació de les cases, sinó que també inclou els camins, el jardinet, l’aqüeducte del costat sud de l’edifici i l’aljub.

Si finalment es projecta una plataforma o l’andana o baixador dins d'aquest espai cultural, s'haurà de tenir en compte en el projecte un Estudi d'Impacte Ambiental.

El projecte no contempla la inversió de l'1% cultural

Segons l’article 80 de la Llei 12/1998 i la Llei 16/1985, de 15 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol s'ha d'explicitar aquest punt, degut que el pressupost de l’obra pública, supera els 300.000 euros.

Cal recordar que aquesta inversió de l'1% cultural no és per “corregir” els excessos o les afectacions del projecte, sinó per conservar i enriquir el patrimoni històric, un concepte distint legalment determinat.

ARCA demana consens i participació ciutadana en la projecció d'aquesta línea ferroviària ateses les afeccions que presenta preliminarment.