15 de gen. 2019

Recorregut embARCA't: “Visita al castell de Sant Carles i fortalesa Avançada”.

Dissabte 26 de gener a les 10'30h.

“Visita al castell de Sant Carles i fortalesa Avançada”.

dirigit per Àngel Aparició, president del GEFB (Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears).

Visita amb l'especialista d'estudis històrics de fortificacions de Balears.

punt de trobada: Castell de Sant Carles. Crta. Dic de l'Oest, s/n.

Possibilitat d'arribar amb la línea 1 de l'EMT, aturada Museu de Sant Carles: http://www.emtpalma.cat/en/route/-/L/1/aeroport-ciutat-port

preu: 5€ socis i estudiants
         8€ no socis

Inscripció prèvia, places limitades.
arcainforma@arcapatrimoni.net

Recorregut embARCA't: “Ruta arqueològica per Puigpunyent”.

Vicenç Sastre es dirigeix a les persones assistents a la zona
del Serral de ses Abelles.
ARCA va organitzar el passat dissabte 12 de gener dins el programa recorreguts embARCA't una activitat que duia per títol “Ruta arqueològica per Puigpunyent”.

Durant la ruta visitarem dos jaciments arqueològics del terme municipal de Puigpunyent anomenats els talaiots del Serral de ses Abelles i Son Puig.

La ruta fou dirigida per Vicenç Sastre guia cultural i de muntanya i co-autor de Guía Arquelógica de Mallorca.

10 de gen. 2019

FES-TE SOCI D'ARCA.

FES-TE SOCI D'ARCA, COL·LABORA AMB LA NOSTRA ENTITAT PER TAN SOLS 45 EUROS A L'ANY.

ARCA vol demanar la col·laboració de les sòcies, socis i simpatitzants d’ARCA per la defensa del Patrimoni Històric i Cultural de Mallorca.

Podeu descàrregar el següent full d'inscripció i omplir les vostres dades personals. Finalment, només cal que l'envieu a la següent adreça electrònica arcainforma@arcapatrimoni.net

La quota anual és de 45 euros i podeu fer un ingrès, especificant el vostre nom al següent compte corrent de Colonya Caixa Pollença ES54 2056 0009 74 1001087921

Gràcies per la vostra ajuda i col·laboració!!!!!

7 de gen. 2019

ARCA denúncia la publicitat invassiva a la façana d'un negoci davant el Teatre Principal.

Establiment amb publicitat excessiva davant el
Teatre Principal de Palma.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l'excessiva publicitat agressiva que s'està establint a alguns carrers del centre històric de Palma.

Invasió publicitària que incompleix normativa en quant a tractament de façana al Centre Històric de Palma

El cas que denunciem aquesta vegada és la invasió publicitària de la totalitat dels baixos de la façana de l'immoble situat al carrer de la Riera, 3 (Palma), davant del Teatre Principal.

Degut als darrers anys al creixement quantitatiu del nombre de turistes que arriben a la nostra ciutat i que circulen pel centre històric, hi ha la tentació d'alguns comerciants d'atreure clients als seus establiments.

El centre històric de Palma té uns valors històrics i culturals que el fan atractiu i per aquest motiu ens visiten milers turistes cada any, però casos com el que denunciem enpitjoren la nostra imatge com a referent cultural.
ARCA vol reconèixer l'activitat de molts comerciants del centre històric de Palma, pel seu dinasmisme social i econòmic per a la ciutat, però hi ha unes pautes estètiques i urbanístiques que han de complir, per tal de no perjudicar al conjunt de la ciutat.

ARCA vol recordar a l'Ajuntament de Palma el compliment de l'article 288, que afecta a l'estètica de les façanes del nuclis històrics

Cal recordar que l'article 288 del PGOU destaca que està prohibit l'us de plàstic a les façanes, els rètols han de quedar embeguts dins el buit de la porta o l'aparador  i no poden medir més de 40 cm d'altura. També que la façana ha de tenir un tractament unitari a la planta baixa i a la resta de l'edifici.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè faci complir la normativa

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè faci complir la normativa i obligui a retirar aquesta publicitat excessiva situada al carrer de la Riera, 3 (davant el Teatre Principal), degut a que incompleix totalment la normativa de tractament de façana.

ARCA segueix demanant la recuperació del Polvorí de na Baiana.


3 de gen. 2019

Recorregut embARCA't: “Ruta arqueològica per Puigpunyent”.

Vista de la vall de Son Puig amb una important concentració
de jaciments arqueològics.
Dissabte 12 de gener a les 9'30h.

“Ruta arqueològica per Puigpunyent”.

PLACES ESGOTADES

Visitarem els talaiots de Son Puig i del Serral de ses Abelles.

dirigida per Vicenç Sastre guia cultural i de muntanya i co-autor de Guía Arquelógica de Mallorca.

sortida: Amb vehicles privats des del camí de Jesús cantonada via Alemanya (Palma).

preu: 5€ socis i estudiants. 
        8€ no socis

Inscripció prèvia, places limitades.
arcainforma@arcapatrimoni.net

31 de des. 2018

ARCA vos desitja un Feliç 2019!!!!


Visita als Betlems de Palma

Betlem Napolità a la parròquia de Sant Jaume.
ARCA va organitzar el passat dissabte 29 de desembre la tradicional visita als Betlems de Palma a càrrec de Gabriel Barceló Català.

L'activitat s'inicià a la seu d'ARCA amb una presentació sobre la història del Betlems i curiosotats i detalls d'alguns exemples a altres indrets.

Betlem a la la parròquia de Sant Miquel.
Posteriorment, ens dirigirem fins a l'església de Santa Magdalena, la parròquia de Sant Jaume, el convent de Santa Clara i finalitzarem a la parròquia de Sant Miquel on poguerem gaudir de diferents exemples estílistics de Betlems històrics instal·lats a les església de Palma durant aquestes festes de Nadal.

28 de des. 2018

Cloenda de l'exposició "Baranes de Palma".

COPA DE NADAL D'ARCA i cloenda de l'exposició "BARANES DE PALMA" Recull de Lluís Moranta, arquitecte.

Vàrem brindar del futur del Patrimoni i despedírem una exposició que ha posat en valor una feina encomiable de Moranta i el valor d'uns elements patrimonials humils però essencials pel nostre paisatge.

Ara a preparar la següent exposició!  

24 de des. 2018

ARCA vos desitja un Bon Nadal!!!!

Fotografia: Vicenç Mates.
Vitralls de l'església de la Porcíncula (Palma).

Recorregut embARCA't: Betlems de Palma.

Betlem de la Sang. Fotografia: Jeroni Juan Tous.
Dissabte 29 de desembre a les 10'30h visita als Betlems de Palma, a càrrec de Gabriel Barceló.

Sortida: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Preu socis i estudiants: 5 euros, no socis: 8 euros.

Inscripció prèvia, places limitades.

Clausura de l'exposició "Baranes de Palma".

Dijous 27 de desembre a les 20'00h.

Aprofitarem per a acomiadar l'any i clausurar també l'Exposició Fotogràfica "Baranes de Palma. Recull de Lluís Moranta. Arquitecte".

Volem desitjar unes Bones Festes de Nadal i un feliç any 2019 pel Patrimoni i per a tothom. 

Lloc: Seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

4 de des. 2018

IX Pujada reivindicativa al molí des Castellet (Calvià).

Diumenge 16 de desembre a les 11'00 hores “IX Pujada reivindicativa al molí des Castellet (Calvià)”.

Lloc: Plaça Nova (Calvià).

Convoca la Comissió pro-molí des Castellet que demana a l’Ajuntament de Calvià:

- L’accés públic al molí des Castellet.

- La restauració urgent del molí des Castellet.

VOS ESPEREM!!!

3 de des. 2018

ARCA demana la suspensió de la llicència atorgada per a la destrucció de la possessió del Rafal Franc per la greu desprotecció del paisatge i patrimoni històric.

També demana l'anul·lació o, si no, la revisió d'aquesta llicència a més d'activar amb  urgència l'aprovació d'un Catàleg de Patrimoni revisat

ARCA com a entitat que té entre els seus objectius la defensa i preservació del patrimoni cultural de les Illes Balears ha tornat a remetre un escrit a l'Ajuntament de Montuïri on considera inadmissible la demolició/destrucció de les cases de possessió de la finca rústica denominada es Rafal Franc (Ctra. de Montuïri a Porreres), devora Son Miró.

ARCA torna a remarcar el caràcter històric, arquitectònic i paisatgístic d'aquesta possessió al Pla de Mallorca. I per aquest motiu mereix ser declarada bé catalogat insular de forma que es conservi i restauri i, si n'és el cas, rehabiliti, tot mantenint aquests valors.

Segons ha informat el batle de Montuïri als mitjans de comunicació, les obres compten amb llicència municipal perquè no figura l'immoble en el Catàleg de Patrimoni i per aquest motiu hem volgut fer les següents observacions:

1) Suposam que es refereix al Catàleg aprovat inicialment en la sessió plenària de 2 de febrer de 2012 (BOIB de 15 de febrer de 2012). És obvi que aquest catàleg no està aprovat definitivament ni tramitat davant el Consell de Mallorca. És lamentable que un municipi com Montuïri no compti a hores d'ara amb un Catàleg de Patrimoni local adequat i aprovat plenament.

2) La llicència urbanística la consideram amb greus defectes perquè no respecta el patrimoni cultural de Montuïri. En definitiva, el tècnic que n'han emès l'informe per fonamentar-la (i els que l'han concedida) no parteixen de la realitat fàctica de les cases de possessió ni d'un projecte de demolició, que requeriria visita tècnica i, en tot cas, suspensió del procediment d'autorització a l'empara dels articles 23 i 24 de la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB).

Cal recordar que ens trobam davant una finca rústica, on els usos i l'activitat edificatòria estan limitats per l'art. 31 de la Llei balear 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB). El deure de conservació  es prioritari tractant-se de patrimoni històric i el patrimoni històric està lligat als valors culturals (que són evidents) del bé immoble de que es tracti (independentment que els catàlegs municipals i insulars puguin amb més seguretat fixar els criteris d'intervenció i de conservació dels béns culturals). 

3) S'ha vulnerat en aquest procediment i en l'acte administratiu de llicència l'article 68 de la LUIB que estableix normes d'aplicació directa per a autoritzar construccions en llocs de paisatge obert i natural, rural, com és el cas ja que “no és permet que la situació, la massa, l'altura dels edificis, els murs i els tancaments o la instal·lació d'altres elements limitin el camp visual per a contemplar les belleses naturals, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurar-ne la perspectiva pròpia” i en concordança amb l'article 147.1 de la LUIB és nul·la de ple dret.

4) A l'empara dels articles 151, 152 i 187 de la LUIB, a fi de garantir la protecció del patrimoni, estimam imprescindible que es suspenguin els efectes d'aquesta llicència a l'espera de que el Consell de Mallorca o l'autoritat que correspongui determini el valors arquitectònics, etnològics i històrics de la finca i de les cases de possessió així com es pugui procedir a la restauració o conservació amb criteris patrimonials adients. 

Davant els arguments exposats ARCA demana a l'Ajuntament de Montuïri la nul·litat de la llicència i, subsidiàriament, revisar la llicència atorgada així com també aprovar el Catàleg de Patrimoni revisat i ampliat. 
ARCA denúncia la destrucció d'un jaciment arqueològic a la zona de Muelta (Sóller).


29 de nov. 2018

ARCA ES CONGRATULA DE LA DECLARACIÓ DE "LA PEDRA EN SEC" COM A PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT.

ARCA vol donar l'enhorabona també a la gestió des del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i especialment a tota la feina de formació  i al Gremi de Margers.

ARCA va celebrar el mes de maig passat una tertúlia a la seva seu amb integrants del Gremi on es posà en evidència les mancances encara existents i el paper primordial que aquesta tècnica té al paisatge de Mallorca i de les Balears i de la Mediterrània.

És vital ara continuar amb la feina ja impulsada des de l'administració per tal d'aconseguir una qualificació professional, per tal de que els margers siguin considerats tècnics qualificats per garantir formalment la capacitat estructural de la feina de pedra en sec. Pensam que aquesta declaració pot ser un impuls.
El paisatge de Mallorca està íntimament relacionat amb la pedra en sec. La seva recuperació i protecció és responsabilitat de tothom i especialment de l'administració.

Aprofitem ara per posar  fil a l'agulla per ajudar a particulars a recuperar els seus marges i que des de l'administració, a les obres públiques, s'actui de manera exemplar.

28 de nov. 2018

ARCA finalitza la segona edició del programa "Música, turisme i patrimoni".

Ruta pel Patrimoni desaparegut de Palma.
Fotografia: Javier Moyà.
ARCA va concloure ahir el programa "Música, turisme i patrimoni" que ha comptat amb el suport de l'Associació Hotelera de Palma (ASHPAMA) i la col·laboració de la Fundació Turisme Palma 365 (Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Palma).

El programa "Música, turisme i patrimoni" programà ahir una segona ruta pel Patrimoni desaparegut de Palma, on participaren 30 persones i fou guiada per l'historiador Xavier Terrasa, qui dugué el seu llibre “El patrimonio desaparecido de Palma”.

La ruta recordà alguns dels edificis del centre històric de Palma que han desaparegut durant el darrer segle, com ara Can Bonapart (Carrer de la Palma), Can Brondo (Carrer Unió), Can Puig des Rellotge o Can Dameto-Can Puig (Plaça Rei Joan Carles I), el monument a Isabel II (Plaça la Reina), Can Puigdorfila (Carrer Can Puigdorfila), Can Verí (Carrer Can Verí) i el convent de Sant Domingo (Carrer Conqueridor i Palau Reial).

Jorge Solano durant la seva actuació al pati del
Sant Francesc Hotel Singular.
Posteriorment, entrarem a l'interior del Sant Francesc Hotel Singular i poguerem gaudir d'un concert de violoncel a càrrec de Jorge Solano.

Una vetllada molt hermosa i emocionant, on la cultura i el patrimoni foren els vertaders protagonistes.

27 de nov. 2018

ARCA denúncia la greu destrucció de la possessió del Rafal Franc (Montuïri).

Estat actual de la possessió del Rafal Franc.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu de forma alarmant les obres amb maquinària pesada que s'estan executant a la possessió del Rafal Franc, situada a la carretera entre Montuïri i Porreres, un poc abans d'arribar al molí d'en Panada.

Una possessió medieval documentada a l'any 1358
Segons la informació que hem pogut obtenir, pareix ésser que s'està destruint una part d'aquesta possessió històrica, la qual apareix documentada a l'any 1358 (Arxiu municipal de Montuïri, llibre de cort vol. 4, quadern B, fol. 43)
També surt documentada als Estims de 1578, baix la propietat de Mn. Antoni Joan Morlà i valorada en 2.700 lliures.

ARCA demana el compromís de l'Ajuntament de Montuïri i el Consell de Mallorca per evitar la greu destrucció d'un bé cultural

Estat anterior de les obres a la possessió del Rafal Franc.
ARCA i els veïnats de Montuïri opinen que la destrucció d'aquesta possessió parcial o total seria una greu pèrdua del Patrimoni Històric del municipi de Montuïri, per aquest motiu hem demanat per escrit a l'Ajuntament de Montuïri i Consell de Mallorca que intervenguin.

ARCA demana el compromís de les administracions en matèria de Patrimoni Històric i demana una inspecció tècnica d'urgència per comprovar si les obres que s'estan duent a terme a la possessió del Rafal Franc tenen llicència urbanística i si aquestes s'ajusten a la normativa.

També hem demanat la paralització de les obres del projecte, sino compten amb les aprovacions corresponents i sino s'ajusten a la normativa.

26 de nov. 2018

ARCA organitza la vuitena visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni a la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller).

El passat dissabte 24 de novembre varem dur a terme la vuitena i darrera visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni, a la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller) amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

La Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu, tot i tenir més de cent d'anys d'història, creada a l'any 1898, com a Sindicato Agrícola Católico Sollerense, per Mn. Mir Rullan, compta a dia d'avui amb la maquinària més moderna i sofisticada, i és capaç d'assolir una producció de 900 tonelades, tal i com ens explicà Aina Mora, de méscultura, a la nostra visita. Tota aquesta modernització i sofisticació no lleven de banda, que es produeixi un oli de qualitat i verge, el qual pogueren tastar i comprovar els nostres visitants.

La Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu a part de la producció d'oli, també es dediquen a la comercialització d'altres productes, com la taronja, que tants de beneficis econòmics ha donat històricament a aquest poble i sense oblidar l'horticultura, i és que Sóller ha estat des de sempre una de les hortes més importants de Mallorca, amb una concentració important d'agricultura de reguiu, gràcies a l'abundàcia d'aigües que arriben des de les muntanyes que envolten aquesta localitat.