30 de jul. 2021

ARCA manté la seva disconformitat respecte al projecte d'il.luminació de la Catedral.

ARCA manté la seva disconformitat amb el projecte d’il·luminació aprovat per l’Ajuntament de Palma

La pressió d’ARCA va aconseguir eliminar els bàculs del mirador de la Seu i disminuir una mica l’alçada dels fanals que volen posar davant l’Almudaina.També hem aconseguit que no es puguin posar llums de colors que trivialitzen el Patrimoni. Però no han accedit a modificacions fonamentals que eren necessàries.

Allò que s’ha de preservar és la visió dels nostres principals monuments durant el dia. Tot obstacle que s’hi afegeixi, com són els fanals de 7 metres d’alçada més els focus que s’hi vagin afegint, dificulta la seva contemplació. No oblidem que les hores de llum del dia són moltes a la nostra ciutat. Tenir aquesta pertorbació paisatgística innecessària, ho consideram una equivocació.

Els inconvenients d’aquest sistema d’il·luminació que no han estat tenguts en compte, tot i les advertències d’ARCA, són:

1. No s’ha fet una il·luminació pensada per al conjunt de Murada, Almudaina i Palau Episcopal.

2. De l’Almudaina tan sols s’il·lumina una façana, la resta queda igual.

3. L’alçada dels fanals, 7 metres, és tres metres superior a l’actual, amb l’impacte visual que hi ha durant el dia sobre l’Almudaina i la plaça davant el Portal Major de la Catedral.

4. A més de l’alçada excessiva dels fanals hi ha el problema que s’hi afegiran focus a sobre d’elles ara i en el futur, ja se sap que una vegada que el suport hi és, ja es poden afegir elements.

5. Les 4 faroles a la plaça de l’Almoina també suposaran un impacte visual sobre el conjunt dels edificis.

6. Ens preocupa l’efecte molest que sobre les persones que passegin puguin tenir els focus encastats al trespol de l’entorn de la Catedral, donant per fet que es garantirà evitar les filtracions d’aigua per preservar els elements patrimonials tan importants de la zona.

També volem recordar que vàrem demanar que es fes una prova instal.lant un dels fanals aprovats per veure l'impacte i es varen negar a fer-ho.

Per concloure, creim que el temps s'encarregarà de demostrar que les coses, amb més visió de futur, es podrien haver fet millor.

15 de jul. 2021

ARCA demana la protecció urgent i recuperació patrimonial del Viver d'en Roca (S'Estanyol de Llucmajor).

Alerta a les administracions competents del lamentable estat i apel·la a la seva responsabilitat

ARCA ha dirigit escrits tant a l’Ajuntament de Llucmajor com a la Demarcació de Costes de les Illes Balears

 

 ARCA com a entitat que vetlla per la conservació del Patrimoni Cultural a Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a buscar una solució davant el lamentable estat de conservació que es troba el Viver d'en Roca, una construcció de tipus popular amb caràcter etnològic de primer ordre, on mantenien el peix viu que aprofitaven en altres èpoques els pescadors i els habitants de la zona.

ARCA demana una col·laboracio de l'Ajuntament de Llucmajor i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears per a la restauració i conservació del Viver d'en Roca

Sabem que la Demarcació de Costes no actua en matèria de conservació del Patrmoni Cultural, però en aquest cas no hi ha cap interès públic confrontat amb la conservació del Viver d'en Roca. Aquesta zona d'accés rocós no es emprada com a àrea de bany per a la ciutadania, tot i que es trobi en un espai publico marítim-terrestre, sent una zona apta per al viver natural.

Llavors, és missió de l'Ajuntament de Llucmajor demanar ajuda de col·laboració a altres administracions per a conservar aquest espai patrimonial, com seria el cas del Consell de Mallorca i la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Aquesta construcció senzilla i popular se situa a la zona de domini públic marítim-terrestre, vora la zona dita l’Escar d'en Roca. Per això té un règim jurídic peculiar que prové, per exigències de l'article 132 de la Constitució i de la Llei 22/1988 de Costes.

Demanam acord amb la Demarcació de Costes de les Illes Balears

Demarcació de Costes hauria de garantir que en aquests moments s'eviti la degradació del Viver d'en Roca i l'Ajuntament de Llucmajor ha d'assumir la seva conservació i manteniment. I també rebre l'autorització expressament per a la conservació del Viver d'en Roca com a una mostra de construcció etnològica

A més, ARCA recorda a l'Ajuntament de Llucmajor que no disposa d'un catàleg aprovat de béns patrimonials

ARCA considera necessària i útil per al poble de Llucmajor l'elaboració i aprovació urgent del catàleg de patrimoni històric i artístic i a més és exigible jurídicament perquè el Pla Territoria de Mallorca (PTM) ho preveu i disposa en el marc de la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial.

Alguns dels immobles de la zona de costa mereixen una protecció de catàleg patrimonial i d'edificis històrics tant pel seu caràcter, com per la seva antiguitat, bon estat de conservació i bona implantació dins el paisatge urbà i costaner de S'Estanyol i Son Bieló. Alguns casos, a més, constitueixen en conjunt mostres de la construcció de principis del segle XX que tenen interès també com a llocs d'estiueig com per exemple les Cases de Son Bieló al carrer Via Mediterrània, núm. 52, magnífica mostra de cases de possessió costanera, pròpia de la zona, amb un estil eclèctic molt característic.

ARCA demana aplicar correctament la normativa urbanística i accions de bon govern per a la protecció de l’element cultural el Viver d'en Roca i la resta d’edificacions que s’ho mereixin

Les lleis balears urbanístiques en les seves normes d'aplicació directe garanteixen la protecció del patrimoni cultural i del paisatge marítim.

ARCA demana que s'apliquin els principis de la bona administració en quant a aquesta petició i que s'opti per la catalogació dels edificis i espais protegits de Llucmajor. Per aquest motiu s'haurà d'aprovar i elaborar un catàleg de patrimoni i mentrestant garantir la seva conservació.

10 de jul. 2021

ARCA demana que l'empedrat del carrer Sant Jaume de Palma es faci amb cura i amb els materials adients.

L'empedrat del carrer Sant Jaume, a causa d'unes obres, va ser retirat i ara s'està sent reposat amb un altre de menys gruixa i sense tanta qualitat, a més d'estar posat amb un mètode constructiu que és molt diferent del conjunt del carrer.

Des d'ARCA feim una crida a l'Ajuntament de Palma perquè obligui a una restitució correcta de l'empedrat. Les feines de reparació o escomeses d'instal·lacions s'han de fer, però no han de provocar una minva de la qualitat del carrer a l'espai públic i s'han de dur a terme respectant sempre els materials i la tipologia tradicional.

Des d’ARCA hem dirigirit uns escrits tant a l’Ajuntamemt de Palma com al Consell de Mallorca, ja que el conjunt de Palma està declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

8 de jul. 2021

ARCA presenta al·legacions a l'Avanç del Pla General Municipal d'Estellencs.

L'Avanç del Pla General no té en compte els valors que fan atractius a Estellencs i proposa mesures de calat urbanístic contràries a la conservació del nucli.

L'equip redactor de l'Avanç projecta de forma paradigmàtica quatre zones d'aparcaments (a més dels dos que ja hi ha), també proposa executar dos vials de trànsit rodat nous i dos vials de passeig. Aquesta ambició urbanística no es justifica per a un nucli de poc més de 300 habitants, el qual hauria de tenir plans de conservació i rehabilitació del patrimoni cultural.


Seria necessari que aquest Avanç reculli actuacions en favor de la conservació de la tipologia tradicional, es respecti l'estructura urbana i es protegeixin les visuals i el paisatge com a elements essencials que li donen un caràcter especial.

És important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament
L'Avanç mereix major participació ciutadana i institucional
La delimitació del Lloc Històric no està prou justificada degut a la manca de normativa urbanística aprovada al municipi. Llavors és important la intervenció de la direcció insular de Patrimoni abans de continuar amb aquest planejament.

També hauria de participar la direcció general de Recursos Hidràulics degut a la importància i existència dels sistemes hidràulics que formen part de la complexa xarxa urbana del nucli tradicional.

Els marges són elements culturals i paisatgístics que configuren l'entorn del nucli urbà i on l'Avanç no hi fa gaire menció. Per tant s'hauria de valorar i evitar possibles destruccions o alteracions futures. Instem que es contacti amb el Gremi de Margers de Mallorca per a demanar opinió.

Si es vol plantejar una modificació de la circulació interurbana, s'hauria de fer partícip a la direcció general de Transports, pel fet que la carretera que travessa el nucli forma part de la xarxa de carreteres i transports.

L'Avanç presenta manca d'estudis previs

Hem pogut observar que aquest document no presenta alguns estudis previs, que al nostre judici són de vital importància. Un d'aquests seria un Estudi econòmic i financer, el qual justifiqui demogràficament i econòmicament la modificació urbanística que es vol dur a terme. També s'han de relatar els recursos financers disponibles per a dur a terme dita modificació amb respecte per les normatives de protecció.

També s'hauria d'elaborar un Estudi d'impacte patrimonial a la Serra de Tramuntana segons marca la legislació d'espais naturals en el qual està immers el municipi d'Estellencs.

Estellencs, un enclau distingit a la serra de Tramuntana amb distintes declaracions que reafirmen els seus valors culturals i paisatgístics

La localitat d'Estellencs figura com a Paratge Pintoresc de Costa nord-oest a més de tenir la declaració de BIC com a Lloc Històric. També figura dins l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana al considerar-se una àrea d'especial interès i des de l'any 2011, el nucli urbà i tot el municipi estan integrats dins la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels seus valors etnològics i etnogràfics.

Resulta contradictori protegir la Serra de Tramuntana i al mateix temps posar en risc l'harmonia d'Estellencs.

7 de jul. 2021

ARCA i Amics Ferrocaril a favor de llevar les pintades del Pont des Tren, però no d'aquesta forma.

El Pont des Tren en la seva part central, és de formigó, i la neteja de les pintades, tan reclamada des de fa anys per les nostres entitats, podria haver respectat aquesta característica.

Ara ha estat pintat en tota la seva superfície formigonada amb un color blanquinós que altera la percepció de l’element.

A més, a la hora de redactar aquest comunicat, sembla que també s’està procedint a pintar les pilastres i les balaustrades de marés, fet que és un despròsit i una demostració de manca de criteri. Les pintades sobre pedra, sigui caliça o de marès,  es poden i s’han de  netejar d’una altra manera.

Un tractament de neteja amb bona voluntat però desconeixedora dels valors patrimonials del pont.

De fet, el Pont des Tren de Gaspar Bennazar, del qual aquest és una rèplica, va ser valorat especialment pel fet de ser la primera obra d’enginyeria civil feta amb formigó armat a principis del segle XX. I aquest formigó sempre ha estat vista amb el seu color característic.

La pintura blanquinosa aplicada al Pont des Tren no és, doncs,  ni d’enfora, el tractament idoni.

Fa un any i mig que vàrem tenir una reunió amb Cort per demanar la neteja de les pintades del Pont i d’altres dels jardins públics. Ens digueren que aviat es faria el contracte de manteniment amb qualque empresa que seria la responsable de fer-ho. Ja advertírem que era un element patrimonial i que com a tal havia de ser tractat.  Hem patit les pintades vandàliques del Pont un any i mig més i ara el resultat és el que hem explicat: un tractament amb bona voluntat però desconeixement dels valors patrimonials.

Hem consultat amb l’arquitecte municipal que va ser encarregat de realitzar les millores dels acabats abans de la inauguració de la restitució, l’any 2007, i coincideix amb ARCA i AMICS del FERROCARRIL en considerar que no és el tractament adequat aquesta pintura aplicada.

 Cort hauria d’haver estat vigilant i des d'ARCA i des de l'Associació d'Amics del Ferrocarril demanen que se posin en valor els seus distints materials: Formigó, marès i pedra que formen l’obra civil d’aquest pont.

 A les fotografies es pot apreciar el formigó pintat i a una segona la balaustrada de marés començada a pintar a sobre, fet innecessari i perjudicial

2 de jul. 2021

ARCA preocupada per l’estat de conservació de l’ermita de Betlem i el seu entorn.

Des d’ARCA ens hem dirigit al Bisbe de Mallorca Sebastià Taltavull per manifestar el nostre interès en col.laborar, dins la mesura de les nostres possibilitats, en el mantenimet de l'ermita de Betlem i el seu entorn. Aquest fet és, pensam, compatible amb qualsevol projecte de reactivació de la vida religiosa al recinte per part de l’Església. El darrer contacte va ser la presentació d’un escrit el passat dia 25 de juny.

Pensam que ARCA pot col.laborar amb les persones que ara cuiden el lloc i pot ajudar de forma activa en el manteniment de l’ermita i del seu entorn evitant, així, un futur deteriorament i declivi. Aquesta tasca sempre estaria coordinada amb el Bisbat de Mallorca i el propietari de l’Ermita de Betlem.

L’ermita sempre ha estat molt estimada per la gent d’Artà i la resta de l'illa. El silenci, la humiltat del lloc, en consonància amb la vida eremítica que allà es donava, a més de l’espectacular entorn natural, el fa un lloc especial a conservar pel futur.

L’estat de deteriorament d’alguns espais del conjunt de s’Ermita, especialment les marjades exteriors, és indiscutible i preocupa a la nostra entitat. Nosaltres voldríem col·laborar a esmenar-ho, en la mesura de les nostres possibilitats. Per sort l’edifici va ser revisat i les seves teulades foren restaurades fa uns anys i no fa patir més que per necessitat de manteniment.

L'objectiu final seria aconseguir garantir un futur digne i consonant amb l'estima de la ciutadania i els valors de l'entorn. Tot compatible amb el manteniment dels usos religiosos i eremítics sí hi hagués la possibilitat de recuperar-los.

  

Creim que la defensa i la cura del Patrimoni és responsabilitat de tothom. I l’estima per aquest lloc únic de Betlem és indiscutible perquè a més, té un entorn natural i un paisatge senyers de la nostra illa. Es tracta de preservar la solitud, el silenci, els valors naturals, els valors culturals i històrics sempre compatibles amb els religiosos del lloc.

A una de les fotografies es veu una marjada en mal estat de conservació.

25 de juny 2021

ARCA valora positivament la tasca que han dut a terme els Donats de Sant Miquel.

ARCA creu que el Patrimoni ha guanyat amb Els Donats de Sant Miquel de Campanet i anima a l’Església a explorar la seva continuitat

ARCA valora molt positivament la tasca dels Donats de Sant Miquel i creu que el Patrimoni, Mallorca i l’Esglèsia sortirien guanyant si es troba una solució per a la continuítat del projecte.

 

ARCA creu que gràcies als Donats de Sant Miquel la gent de Mallorca i els visitants hem pogut gaudir de conèixer un bocí de cultura i Patrimoni de la nostra terra. Fins llavors, pràcticament mai es trobava oberta l’interessant església de Sant Miquel i el seu entorn.

L’amor que han demostrat, la Cooperativa dels donats de Sant MIquel per l’indret i el seu impuls social, dins la senzillesa de l’espai, és el que ens va moure a que fos Premi ARCA Conservacó del Patrimoni a l’any 2019.

Des d’ARCA feim una crida a l’Església per a que explori la via del diàleg per fer possible la continuitat d’un projecte que juga a favor de fer visible el Patrimoni i ajuda al seu coneixement i la seva vivència.


23 de juny 2021

ARCA ha presentat al·legacions a l’estudi de tramvia fins a l’Hospital de Son Espases.

ARCA com a entitat que vetlla per la defensa del Patrimoni cultural a Mallorca ha presentat al·legacions a l'estudi previ que preveu executar un projecte de línia de tramvia que pretén arribar fins a l'Hospital Universitari de Son Espases.

Possible alternativa ZERO

Aquest estudi preveu diverses alternatives, però segons el nostre punt de vista també hauria de contemplar l'alternativa ZERO, que implicaria reforçar les línies de bus, l’estratègia de la bicicleta, facilitar el transport interurbà, i millorar l’entorn de l’Hospital perquè sigui més viable anar a peu i altres alternatives. Una nova infraestructura sempre serà més costosa i onerosa pel territori, per les expropiacions i per la despesa pública i a més s’haurà de computar el manteniment i la gestió de la infraestructura.

 

El projecte afecta el Patrimoni hidràulic

Aquest estudi en les seves diferents alternatives contempla l'afectació en major o menor grau d'uns elements culturals d'una gran importància històrica i patrimonial, com serien les Fonts de la Vila, de Mestre Pere i d'en Baster, les quals presenten un grau màxim de protecció amb la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) per part del Consell de Mallorca.

Un informe d'EMAYA destaca els valors històrics i culturals d'aquests elements patrimonials i a més destaca el valor econòmic i d’abastament d’aigua potable d’importància per al municipi de Palma.

Des d’ARCA consideram que s’afecta greument aquests Béns d'Interès Cultural.

Altres béns culturals es veuen afectats

La possessió de Son Pax dels Fassers presenta un grau de protecció A2 segons el Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma. Aquesta protecció no només ordena la conservació de les cases, sinó que també inclou els camins, el jardinet, l’aqüeducte del costat sud de l’edifici i l’aljub.

Si finalment es projecta una plataforma o l’andana o baixador dins d'aquest espai cultural, s'haurà de tenir en compte en el projecte un Estudi d'Impacte Ambiental.

El projecte no contempla la inversió de l'1% cultural

Segons l’article 80 de la Llei 12/1998 i la Llei 16/1985, de 15 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol s'ha d'explicitar aquest punt, degut que el pressupost de l’obra pública, supera els 300.000 euros.

Cal recordar que aquesta inversió de l'1% cultural no és per “corregir” els excessos o les afectacions del projecte, sinó per conservar i enriquir el patrimoni històric, un concepte distint legalment determinat.

ARCA demana consens i participació ciutadana en la projecció d'aquesta línea ferroviària ateses les afeccions que presenta preliminarment.

11 de juny 2021

Presentació: “Cooperació ciutadana i prevenció de la corrupció en urbanisme”.

 

L’arquitecta i urbanista ITZIAR GONZÁLEZ presenta la seva darrera investigació “Cooperació ciutadana i prevenció de la corrupció en urbanisme”. ITZIAR GONZÁLEZ també vol manifestar el seu suport a la campanya Pere Garau, molt més que Nuredduna.
 
 
Acte organitzat dilluns 14 de juny a les 18,30h a l’Estudi General Lul.lià per ARCA i Flipau amb Pere Garau, amb la col.laboració de Palma XXI, l’arquitecta i urbanista explicarà més àmpliament aquests dos punts acompanyada del també arquitecte Tomeu Duran. La xerrada de l’horabaixa també es podrà seguir per streaming a través del canal de Youtube de Palma XXI.

7 de juny 2021

Patrimoni diu que Can Sitjar ha de ser protegit.

Patrimoni del Consell de Mallorca informa que Can Sitjar té valors patrimonials i ha de ser inclòs al Catàleg de Ses Salines.

ARCA havia manifestat la seva preocupació per aquest immoble únic de la Colònia de Sant Jordi i havia demanat la seva protecció.

Patrimoni considera a un informe tècnic i jurídic sobre l'immoble, que aquesta casa singular i gairebé única de la Colònia de Sant Jordi, s'ha de conservar pel seu estil i qualitat formal i afegeix que constitueix un exemple interessant del que eren les construccions costaneres d'estiueig de les famílies benestants de la primera meitat del segle XX.

Can Sitjar té l'entrada de la casa al carrer Ponent 7 i la façana posterior i més coneguda, dóna a la mar. És la més espectacular casa de primera línia de la Colònia de Sant Jordi.

ARCA havia demanat que el Consell de Mallorca estudiàs declarar aquesta preciosa casa de primera línia de la Colònia de Sant Jordi, Element Catalogat d'Interès Insular.

L'informe que ha elaborat la direcció insular de Patrimoni analitza les característiques constructives i arquitectòniques i conclou que en lloc de Bé catalogat d'interès insular, la protecció que li pertoca és una protecció efectiva a través del Catàleg Municipal de ses Salines.

Ara ARCA ha traslladat a l'Ajuntament de ses Salines la necessitat que actuï iniciant un expedient de catalogació amb urgència. No oblidem que tot apunta al fet que la intenció de la propietat és esbucar aquesta casa singular.

INFORME DE PATRIMONI

Diu que aquest immoble s'ha de preservar per la seva significació en l'evolució del nucli de la Colònia de Sant Jordi, com a zona d'estiueig i per les seves característiques formals i constructives i que per tot això ha de ser inclòs al Catàleg del Patrimoni Històric de Ses Salines.

Se pot llegir a l'informe també: "Can Sitjar està ubicada a la part més antiga de la Colònia de Sant Jordi, un nucli de població fundat pel marquès del Palmer als voltants del 1879, com a colònia agrícola, en els camps de sa Vall, un indret anteriorment només ocupat per barraques de pescadors i ara majoritàriament amb ús residencial, principalment de segones residències i d'estiueig”.

A nivell estilístic, s'insereix en el panorama arquitectònic del moment de la seva construcció, anterior als inicis del turisme de masses.

L'informe descriu les quatre façanes, les obertures, els materials, la teulada i també el seu interior, on destaca un arc assentat sobre pilars, tot de pedra. Les finestres i portes estan allindades i tot que l'edifici presenta una austeritat formal, de línies senzilles, amb influència de l'anomenat "modernisme popular", i de l'arquitectura regionalista. En tot cas, es tracta d'un edifici que exemplifica una arquitectura construïda per mestres d'obres o picapedrers seguint les indicacions del propietari i que incorpora, en edificis modestos, diferents solucions del repertori formal del modernisme i del regionalisme culte, de manera eclèctica.

Creim que el municipi de ses Salines i tot Mallorca guanya molt quan s'evita una destrucció i s'aconsegueix una protecció patrimonial. Ara s'ha d'actuar per fer-la efectiva.

4 de juny 2021

ARCA demana mantenir l'1% cultural a les inversions dels Fons Europeus derivats de la Covid-19.

Parla poc a favor de la sensibilitat patrimonial de qui ha elaborat l'articulat del projecte de Llei, que hagin descartat aquest 1%, tan necessari pel manteniment del nostre Patrimoni.

 

El Patrimoni és un actiu econòmic de primera magnitud. De fet, la rehabilitació de Patrimoni hauria de ser considerat com una branca de la reactivació econòmica. Conservar el Patrimoni és conservar la qualitat de la nostra oferta cultural i l'activitat econòmica que se'n deriva.

Ens resulta incomprensible que qui hagi elaborat el projecte de Llei, hagi tengut la idea de retirar l'obligatorietat de l'1% cultural, quan és una mesura que vetlla pel respecte a l'interès general de preservar el Patrimoni. I volem recordar que a les inversions estatals de Fomento, l'inversió cultural derivada és de l'1'5%, encara major.

Sense dubte, l’1% s’ha de mantenir i fer-lo més eficaç s’hi cap. De vegades no es coneix prou o no es dóna participació suficient per decidir el seu destí òptim.

Havíem fet arribar al Govern, propostes per fomentar el Patrimoni amb aquests fons que es preveia arribassin d’’Europa 

ARCA havia fet arribar propostes per a la recuperació econòmica en el sentit de fomentar la rehabilitació, la investigació i la promoció del Patrimoni, com un pilar de la recuperació. La contesta a la nostra proposta no pot ser retirar l'1% cultural, una conquesta lluitada i guanyada, ja que va ser incorporada a la nostra Llei de Patrimoni

ARCA presentarà una alegació extensa al projecte de Llei i demanarà a tots els grups parlamentaris, que en el procés que encara queda, s'esmeni aquesta qüestió i que s'aprofiti aquesta inversió pel màxim de projectes patrimonials a més d'aquest imprescindible 1% cultural.

1 de juny 2021

Recorregut embARCA't: "El Parc de la Mar: la ciutat i la mar. La segona fase".

Dissabte 12 de juny a les 18'30h.

PLACES EXHAURIDES !!!!

"El Parc de la Mar: la ciutat i la mar. La segona fase", dirigit per Pere Nicolau Bover, arquitecte i autor del projecte.

El recorregut comptarà amb tres punts d'aturada i abordarà els aspectes més importants d'aquest projecte, dissenyat pel grup Zócalo, guanyador del concurs convocat per l'Ajuntament de Palma a l'any 1977. Posteriorment, el Parc de la Mar fou inaugurat a l'any 1984 i Pere Nicolau com a autor del projecte ens parlarà de la seva integració en el conjunt històric-artístic de la Seu i l'Almudaina.

Preu socis: 5 euros, no socis: 8 euros.

Punt de trobada: Esplanada de s'Hort des Rei.

Inscripció prèvia, places limitades 

arcainforma@arcapatrimoni.net 

IMPORTANT: Obligatori l'ús de mascareta i guardar distància de seguretat durant tota la visita.

31 de maig 2021

Sa Feixina és Patrimioni. Satisfacció per la sentència.

LA SENTÈNCIA DEL TSJIB SOBRE SA FEIXINA, UNA EXCEL•LENT NOTÍCIA PER AL PATRIMONI

ARCA, una de les entitats que vàrem presentar el recurs judicial a favor de la conservació de Sa Feixina, vol manifestar la seva satisfacció per la sentència que determina que el monument de sa Feixina és Patrimoni, i que per tant s’ha de preservar.

Des d’ARCA hem mantengut sempre una postura clara de defensa del monument, basant els nostres arguments en tres qüestions fonamentals:

1. El valor arquitectònic del monument. Obra de l’arquitecte mallorquí de renom internacional Francesc Roca Simó.

2. El seu valor històric, ja que el monument, originalment, va ser erigit en record a un fet històric i a les víctimes d'un episodi de la Guerra Civil. El pas dels anys l’havia convertit en una simple fita urbana, referència del barri de Santa Catalina i l’any 2010, l’Ajuntament de Palma, governat per Aina Calvo, el va adaptar a la tan necessària Llei de Memòria Històrica, que reconeix totes les víctimes i així va quedar transformat en el que és ara: un monument contra totes les guerres i les dictadures.

3. El valor de la unanimitat, perquè la decisió d’Aina Calvo i del seu equip de govern va rebre el suport de tots els grups polítics que en aquell moment estaven representats a l’Ajuntament de Palma: PSOE, PSM, VERDS, EU, UM i PP. Aquest consens, per desgràcia, va ser menyspreat per l’Ajuntament dues legislatures més tard, quan pretengué la demolició del monument.

FEIM UNA CRIDA AL CONSENS QUE MAI S’HAVIA D’HAVER ROMPUT.

El patrimoni no té ideologia. El pas del temps despulla els monuments, els edificis i els símbols de qualsevol connotació ideològica, de manera que romanen a les nostres ciutats com a testimonis del pas del temps. Aquesta és la funció de la lluita per la conservació del patrimoni: mantenir en peu aquelles fites que constitueixen autèntics notaris del temps passat.

CREIM QUE HA ESTAT UNA GRAN EQUIVOCACIÓ PER PART DEL GOVERN DE CORT DUR ENDAVANT LA PROPOSTA DESTRUCTIVA PER AL MONUMENT DE SA FEIXINA

Ara, amb aquesta sentència que reconeix els valors patrimonials del monument de sa Feixina, des d’ARCA volem fer una crida a recuperar el consens i a abandonar els intents de tergiversar el significat d’un patrimoni que és de tothom.

Tenim el convenciment que aquest consens és desitjat per la immensa majoria de la ciutadania de Mallorca.

Confiam que les institucions balears del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma assumeixin la sentència i optin per la reconciliació, la unió de la gent i el Patrimoni.

És una molt bona notícia que el TSJIB s'hagi pronunciat a favor de conservar el patrimoni cultural illenc i de Ciutat!

28 de maig 2021

ARCA s'interessa per les reformes previstes al Col·legi de Monti-sion de Palma.

Hem visitat l'espai i ens hem reunit amb els Jesuites

A instància de persones simpatitzants i dels mitjans s’ha tingut notícia d’una reforma important del Col·legi de Monti-sion de Palma.

ARCA va demanar al superior informació i, amb total disponibilitat. El P. Javier Monserrat, SJ, superior de Monti-sion, va rebre a ARCA i durant més de dues hores va explicar les propostes que estan en marxa sobre la reforma anunciada. Així va quedar clar que és voluntat de tota la Companyia jesuïta, després d’atendre la nova situació de la societat i les necessitats del centre educatiu que tenen, és dur endavant els següents projectes: per una part una restauració de l’Església i claustre i part més antiga (que està necessitada d’aquesta intervenció, basta veure la xarxa de protecció del carrer i del campanar) i en aquesta part instal·lar un museu de Monti-sion recordant la centenària tradició del centre i de la companyia a Mallorca; per una altra part, proposen la rehabilitació de l’edifici escolar per acollir una residència de tercera edat i finalment, si és possible, dur a terme, simultàniament o posteriorment, la restauració del retaule major i altres elements valuosos artísticament.

Aquest programa ha de començar amb la restauració de la part antiga i de l’església i una obra nova en el col·legi de Son Moix (projectes a càrrec del despatx d’arquitectes de Guillem Reynés i projectes que estan presentats a l’Ajuntament de Palma).

ARCA ha demanat que les propostes que es facin per al Col·legi de Monti-sión comptin amb la fitxa de catàleg i respectin els valors propis de l’edifici. Per altra part, la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma ha de vetllar també per aquest respecte.

La reunió ha estat en un clima cordial i amb el compromís que podrem repetir la visita i conèixer de primera mà els projectes concrets a mesura que es concretin i poder continuar formulant la nostra opinió.

21 de maig 2021

Demà dissabte ARCA celebra el tercer Mercadet de records del Términus.

Aquest dissabte celebrarem el tercer mercadet amb els records del Términus just devora l’edifici. Hi serem, com cada dissabte d’aquest mes entre les 9'00h i les 14'00h.


Els dos dissabtes anteriors han estat de gran afluència de persones interessades. Es pot dir que moltes persones distintes custodiaran els records d’un lloc emblemàtic de Ciutat que ha format part de la nostra història i de les nostres vides.

ARCA aprofita per recollir les històries particulars vinculades al Términus. Els nostres records també són Patrimoni.

La gent s’acosta a fer-se amb un record i també a explicar-nos la seva vivència personal amb l’edifici

Molta gent s’acosta al Términus per adquirir un objecte a canvi d’un donatiu, però també per compartir amb nosaltres el seu record, la seva vivència vinculada a l’edifici ja sigui perquè hi feien feina, o perquè s’hi varen allotjar o perquè varen fer qualque celebració especial al seu restaurant i cafeteria.


 ARCA serà dipositària d’aquestes històries i estudiarem la manera de traslladar-les a la ciutadania en un futur.

14 de maig 2021

Segon dissabte de Mercadet al Hostal Términus.

Demà, dissabte 15, segón mercadet de records del Términus organitzat per ARCA

Des d’ARCA valoram molt positivamente el resultat del dissabte passat.

La gent s’acostava amb simpatia i agraiment i moltes persones deien que es tornarien a acostar els altres dissabtes per adquirir algunes coses més.

El mercadet amb els estris del Términus, és una oportunitat per conservar un record i per reutilitzar utensilis  que tot i que no tenen un valor patrimonial ressenyable, sí que són portadors d’un valor afegit.

Copes, cuadros, mobles, estovalles, tassses i plats, es possaran a dispossició de la gent a canvi d’un donatiu.

Els ingressos que ARCA obtengui es destinaran a campanyes de protecció del Patrimoni de Mallorca.

Estarem de 9h a 14 h els matins de tots el dissabtes que resten del mes de maig.

Agraim la col.laboració del Servei Ferroviari de Mallorca (SFM).

4 de maig 2021

ARCA organitza mercadets amb records de l'Hostal Términus.

Tots els matins dels dissabtes del mes de maig, ARCA celebrarà un mercadet ubicat a la terrassa de l'Hostal Términus per a que les persones que vulguin, puguin adquirir un record dels estris que encara hi quedaven dins l'edifici.

 

Els donatius que es rebin seran destinats a les campanyes de defensa del Patrimoni que du endavant la nostra entitat.

Prèviament, ARCA ha realitzat un triatge i ha seleccionat una sèrie d'elements representatius del passat del Términus que el SFM s'encarregarà de custodiar i probablement exposarà dins l'edifici per a conservar el record de l'empremta dels usos anteriors.

Amb la resta de materials, que no tenen un valor patrimonial destacable però sí el valor del record dels estris, mobles etc, ARCA organitzarà aquests mercadets que donarà l'oportunitat a qui vulgui, a canvi d'un donatiu, de conservar un record d'aquest edifici emblemàtic de la ciutat.

ARCA ha comptat en tot moment, per poder dur endavant aquesta iniciativa, amb la col.laboració del SFM, fet que agraïm especialment.

3 de maig 2021

ARCA DENÚNCIA L’APARICIÓ EN ES CARNATGE DE CERCLES DE PEDRES QUE ALTEREN L’ESTAT NATURAL DEL LLOC.

DEMANA A CORT LA RETIRADA IMMEDIATA

ARCA ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Palma al qual li demana que es millori l’estat de conservació, control i vigilància des Carnatge ja que de manera repetida hi ha persones que actúen sobre el fràgil ecosistema de la zona ja sigui amb actes vandàlics com per exemple pintades i també amuntegant pedres o com en aquest cas, colocant-les al seu gust com si de les peces d’un joc de construcció es tractàs.

 


Aquestes pedres que qualcú ha decidit manejar a la seva voluntat, o bé han estat extretes d’alguna construcció amb valor etnològic de la zona (Paret medianera, cases des carnatge), o retirades de la seva ubicació natural.

Tractant-se d’un ANEI, fets com aquest no s’haurien de donar perquè hauria d’haver vigilància per evitar-ho.

No obstant, una vegada que s’ha fet aquesta alteració de l’estat original de l’ANEI, és responsabilitat de l’administracó municipal actuar de manera immediata per retirar-los i restituir l’estat original.

Per aquest motiu hem dirigit un escrit a l’Ajuntament de Palma per a que de manera urgent restitueixi a l’estat original aquesta zona des Carnatge.

Confiam en la ràpida actuació de l’Ajuntament perquè la immediatesa en la retirada de les malifetes és molt important ja que s’evita que altres pesones copïin les actituds incíviques.


30 d’abr. 2021

Intervenció al Ple de l'Ajuntament en els temes relatius a la participació ciutadana i reurbanització del carrer Nuredduna.

ARCA va llegir al Ple d'abril 2021 de l'Ajuntament de Palma dins la Campanya Pere Garau, Molt més que Nuredduna. Cort va contestar diguent NO a la nostra mà estesa al diàleg i al consen. La lectura la va fer el sociòleg 

Carles Francesc Baeza

_____________

Senyor batle; senyores i senyors regidors i altres persones assistents:

Parl en nom de les tres entitats que impulsam la campanya Pere Garau molt més que Nuredduna: ARCA, Flipau amb Pere Garau i l'Associació de Comerciants del Mercat de Pere Garau i també l’Associacio de veïns i veïnes de Pere Garau 

Volem agrair al grup municipal de Ciudadanos i del Partit Popular que hagin entès la importància de la proposta que férem a tots els grups municipals. Una proposta que tan sols pretenia obrir un camí cap al consens, tan sols allargava la mà des de la ciutadania a qui té el poder per poder fer junts, el millor projecte per Nuredduna i Pere Garau.

Però, sabem que des dels partits de govern municipal no volen saber res de consens i mans esteses per ajudar-lo. Fet que, la veritat, consideram molt trist i injust.

Vostès tenen el poder, però nosaltres tenim els nostres drets i ens assisteix la raó. Demanar un procés participatiu previ a les decisions inamovibles sobre Nuredduna és demanar democràcia real.

Senyores i senyors de Més, Podem i PSIB PSOE, les entitats a qui avui represento no som els seus enemics. Al contrari, ben segur moltes persones que integren les nostres entitats són votants seus que no entenen per què actuen sense escoltar la gent que altruistament fa molts anys que lluitam per un Pere Garau digne.

Senyora Pastor, a Nuredduna, per molt que a vostè li convengui fer-ho creure, no estam únicament davant una discussió de peatonalitazió sí/ peatonalització no. Si fos tan simple, lluitaríem pel sí, igual que vàrem fer a Blanquerna o al Parc de les Vies projecte aquest darrer pel qual no han mogut ni un dit, per cert i està al seu pacte de govern.

A Nuredduna la discussió té molts caires que demostren que la peatonalització total és negativa i malgrat que no acostumin a llegir els arguments que els enviam des de fa 5 mesos i repeteixin de manera reiterada les coses que els interessa, la realitat la coneixem qui allà hi vivim . 
A Nuredduna la discussió és gentrificació sí /gentrificació no. Vostès, senyora Truyol, opten per la gentrificació, nosaltres defensam que la gent del barri continuï vivint allà.

A Nuredduna la discussió és si afavorim o perjudicam el transport públic. Senyor Dalmau, vostès volen perjudicar-lo afegint 600 metres i 8 minuts per arribar al mateix lloc. Nosaltres el beneficiam proposant deixar únicament transport públic i ACIRE a Nuredduna.

La discussió és participació sí/participació no, senyor Jarabo i vostès han optat per eliminar un dret fonamental, tal com els ha fet saber a un contundent informe, a aquest mateix saló, la Defensora de la ciutadania. No han donat participació a la ciutadania en el moment que tocava, que és durant la gènesis de les decisions.

La discussió a Nuredduna és transparència sí/transparència no i fa sis mesos que esperam el famós informe de mobilitat que es neguen a mostrar.

La discussió és distribució dels doblers públics justa o injusta i vostès, senyor Noguera, han optat per fer la major inversió que es recorda a Pere Garau, 3 milions d'euros, justament al carrer de major renda per càpita malgrat que el Pla d'Inversions prioritàries no ho aconsella.

La discussió és si els vianants són protagonistes a tot Pere Garau o sols a Nuredduna, senyor Romero, perquè la carta internacional dels vianants parla de crear itineraris segurs d'un quilòmetre de longitud, com fa la nostra proposta ciutadana. Vostès en canvi, volen transformar la plaça de les Columnes en un punt negre amb circulació en doble sentit generant dificultats per als vianants amb un trànsit perillós i absurd.

La discussió és, senyor Hila, autoritarisme o diàleg. I vostès han optat per l'autoritarisme perquè davant l'allau d'arguments i la demostrada trajectòria de les entitats ciutadanes que avui hem vengut a parlar a aquest Ple: GOB, AFEDECO i PIMECO, ARCA, Flipau, i Comerciants del Mercat de Pere Garau, fan com qui no veu, no escolta i no sent. Vostés tenen el poder que li hem donat nosaltres, però no tenen cap dret a adoptar una actitud d'enfrontament amb la ciutadania i paternalista en el pitjor sentit de la paraula.

Nosaltres continuarem allargant la mà pel diàleg, la participació i el consens. Vostès, poden continuar com fins ara, però la democràcia va molt més enllà.

Senyores i senyors regidores i regidors de Podem, Mes i PSIB Psoe, quan varen rebre la designació de formar govern de coalició no va ser perquè tudin els doblers públics en fer publicitat enganyosa del seu projecte de Nuredduna, amb la clara intenció de contrarestar la nostra campanya ciutadana. Es posen en evidència, lamentablement. No han fet publicitat a "bombo i platillo" d’altres projectes municipals com ara el projecte del Baluard ni del Canòdrom, afortunadament, perquè seria tudar els doblers de tots nosaltres. Però descaradament manipulen a Nuredduna perquè segons vostès tot val.

Nosaltres, personalment, no guanyem ni perdem res facin el que facin a Nuredduna. Ens movem per responsabilitat ciutadana, perquè creim en una democràcia participativa. I si qualque dia ens entren dubtes sobre si val la pena, una dia darrere l'altre, topar amb la paret de la seva incomprensió, recordam les moltes veus que ens fan arribar diàriament missatges de suport i valoració positiva i ens donen forces per continuar.