15 set. 2016

Recorregut embARCA't: "Així era el Molinar".

Dissabte 24 de setembre a les 10'30h.
"Així era el Molinar”.
El recorregut vol posar en relleu els valors històrics i culturals d'aquest antic barri mariner de Palma, on ARCA junt amb la Plataforma Salvem el Molinar i altres entitats veïnals i medi ambientals hem aconseguit la paralització del macroprojecte de port esportiu.
dirigit per l'historiador Xavier Terrasa.
punt de trobada: davant el Club Nàutic Portitxol. Passeig Bartomeu Barceló i Mir, 2.
preu: 5€ socis i estudiants
        8€ no socis

Inscripció prèvia, places limitades.
arcainforma@arcapatrimoni.net o 971 71 95 31

9 set. 2016

ARCA torna a demanar la retirada immediata de la terrassa de la plaça del Roser (Santanyí).

La plaça del Roser és un espai protegit al catàleg municipal

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va presentar el passat 7 de juny un escrit a l'Ajuntament de Santanyí, degut a que veiem amb preocupació la invasió i ocupació d'un espai públic, al voltant d'un edifici catalogat, com és l'eglésia del Roser (AR3).

L'Ajuntament de Santanyí argumenta que el catàleg no es troba en vigor, tot i que es pot consultar a la seva web

En data de 23 d'agost de 2016, hem rebut un escrit de resposta de l'Ajuntament de Santanyí, on se'ns informa que el “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”, no es troba en vigor des de febrer de 2015, tot i que aquest és consultable a la pàgina web de l'ajuntament.

Segons l'estudi de la fitxa del catàleg muncipal, es pot comprovar com la placeta del Roser (marcada amb color taronja) forma part de l'entorn de protecció d'aquest edifici, llavors no creim que la instal·lació d'una terrassa d'un bar en aquest espai, sigui la millor forma de protegir i conservar un edifici catalogat.

ARCA demana que el municipi de Santanyí disposi d'un catàleg actualitzat

La nostra entitat troba incomprensible que un municipi com a Santanyí, amb tots els recursos econòmics que disposa i el ric patrimoni cultural que conserva, que encara no hagi aprovat definitivament un Catàleg de Patrimoni i que davant casos actuals, com el que ens afecta, ens haguem de remetre a les Normes Subsidiàries de l'any 1985.

De totes formes, aquestes NN.SS de 22 de març de 1985, a l'apartat 3 de normes de protecció diuen el següent: “Los proyectos de reforma y nueva edificación en dichos entornos deberán adpatarse, en su configuración estética.... arquitectónica y/o estética y volumétrica a las pautas ambientales existentes u originales, en su caso, pudiendo el Ayuntamiento estipular, en cada caso, condiciones a cumplimentar por los proyectos afectados”.

L'ocupació d'un espi públic com aquest, afecta al Patrimoni Històric de Santanyí

Segons aquesta descripció, pensem que una terrassa amb taules, cadires i para-sols no s'adapta esteticament a un conjunt monumental del segle XIV i ambientalment és un impacte contra la visual artística i arquitectònica del monument en qüestió.

Però, el més preocupant de l'escrit de resposta, és quan l'Ajuntament de Santanyí afirma “(...) s'ha iniciat l'expedient per a que es pugui acreditar la disponibilitat d'ocupació de la plaça del Roser a l'activitat que l'ocupa”. Aquesta decisió, pot tenir conseqüències a curt o mitjan termini, perquè una vegada aprovat definitament el “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”, la fitxa corresponent l'eglésia del Roser (AR3), diu i marca clarament que la plaça del Roser forma part de l'entorn a protegir.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Santanyí que es tenguin en compte les NN.SS de 1985, on parla de l'adpatació estètica i ambiental de l'entorn dels monuments històrics i també la fitxa de catàleg AR3, perquè és un estudi tècnic més actualitzat que les NN.SS de 1985 i els paràmetres de conservació del Patrimoni Cultural són més exactes i estrictes. I per tant, la immediata desocupació de taules i cadires de la zona dita Plaça del Roser per respecte a l'element històric catalogat Esglèsia del Roser.

També li hem sol·licitat premura per l'aprovació definitiva del “Catàleg de Béns Patrimonials del municipi de Santanyí”.

30 ag. 2016

ARCA denúncia el tractament de façana d'un negoci de la plaça d'en Coll.

Negoci de tatuatges, que ha alterat el tractament
de façanes a la plaça d'en Coll.
Dibuixos que provoquen un impacte estètic inapropiat

Aquestes il.legalitats es venen succeïnt al Centre de Palma de manera molt continuada

També ens preocupa la manca de control suficient des de l'Ajuntament de Palma

En aquest cas, volem denunciar el tractament de la façana que se li ha donat a un local comercial, situat a l'emblemàtica plaça d'en Coll, número 8. Podem observar, com aquest local de tatuatges anomenat "Arte Sana" no respecta la carta de colors, ni l'estètica que exigeixen les façanes del Centre Històric de Palma.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació la lliure intepretació de la norma que adopten alguns negocis del Centre Històric de Palma.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè es faci complir la llei i que aquest negoci respecti el tractament estètic de la façana i s'adapti a uns colors, en relació a l'indret en el qual es situa, que no és un altre que el Centre Històric de Palma.

La normativa obliga a que els rètols dels negocis estiguin en consonància amb la façana i no impedeixin la interpretació correcta de la mateixa

Ni negocis, ni particulars poden ni pintar, ni penjar el que vulguin de les façanes i és l'Ajuntament de Palma qui ha de controlar la qualitat de la imatge de la ciutat i el compliment de la normativa.

La Plaça d'en Coll és una joia paisatgística de la ciutat de Palma que està continuament malmenada

Per si no fos prou amb els abusos de les terrasses, que han ocupat tota la plaça, ara qualque negoci vol deixar la seva impronta estètica destruint l'harmonia del conjunt.

L'Ajuntament ha d'actuar i ho ha de fer amb rapidessa, obligant a retirar les pintades i a respectar el BIC (Bé d'Interès Cultural) del Centre Històric de Palma

ARCA fa anys que ve fent propostes a l'Ajuntament de Palma per millorar la imatge de la ciutat, ja que la pròpia imatge és un valor patrimonial.

Les propostes sobre cartells, invasió de l'espai públic i excés de publicitat és allò en el que darrarament anem fent més menció.

25 ag. 2016

ARCA i el GEFB presenten al·legacions al Programa de conservació de les torres de defensa de Mallorca.

Torre de cala Figuera. Fotografia: GEFB.
ARCA i el Grup d'Estudis de les Fortificacions Balears (GEFB), han presentat al·legacions al Programa de conservació de les torres del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca, impulsat pel Consell de Mallorca.

Ambdues entitats aplaudim la voluntat de l'Administració insular d'emprendre un Programa de Conservació de les Torres Costaneres, atès que reiteradament hem manifestat deficiències de conservació molt greus.

Malgrat tot, ARCA i GEFB volem contribuir a la millora del Programa de Conservació i per això presentam les següents al·legacions.

Manca de diagnòstic al programa i col·laboració institucional

Torre de cala Manacor. Fotografia: GEFB.
En el Pla Insular també l'Administració insular podria diagnosticar l'estat del patrimoni cultural amb coneixement de causa i sol·licitant la col·laboració de les institucions consultives de Patrimoni (Universitat, Institut d'Estudis i altres). D'aquí resultarien uns sectors o àmbits amb prioritat d'intervenció (per perill de pèrdua) i d'altres amb necessitat d'incentivar i, si cal, imposar, als propietaris els deures de conservació (sempre serà més barat conservar i no haver de restaurar o rehabilitar).

En aquest sentit el Programa de Conservació és més un Programa de Restauració i Rehabilitació que altra cosa.

Correcció de la classificació de les torres

El programa es basa en un estudi de fa 10 anys, però el GEFB ha realitzat una recerca que consideram molt més propera al terreny i a l'actualitat i per tant ha arribat a unes conclusions, on hi ha errades manifestes en la classificació de les fortificacions: B-3 (urgència de la intervenció) i B2 (intervenció necessària però no urgent). Es presenta un llistat actualitzat on es precisa la classificació de la fortificació, per determinar en quin estat es conservació es troba cada cas i determinar quin cal que sigui el seu nivell d'intervenció (adjuntem taula annexa).

Considerem que les prioritats del programa són les següents

Torre de cala Pi. Fotografia: GEFB.
a) No s'admetran a la convocatòria de subvencions si el propietari no ha col·laborat en la conservació en la mesura de les seves possiblitats i no ha permès l'accés o visita pública.

b) S'exclouran els immobles propietat de l'Estat, al qual se li demanarà que col·labori amb la conservació adient i sota control del Consell de Mallorca.

C) Tindran prioritat, d'entre els immobles amb situació B3 i B2, per aquest ordre, els casos d'indrets o llocs on:

  • Hi hagi col·laboració de la propietat per al visita pública
  • Siguin accessibles amb un projecte raonable
  • Hi hagi col·laboració del municipi (Ajuntament, sector privat o tercer sector)

Participació ciutadana l'hora de redelimitar l'entorn del BIC

En realitat l'Administració insular ha d'actuar d'ofici o a instància de part davant la situació de redelimitació necessària de les torres, que són ja BIC ex lege.

En qualsevol cas, tot i que la Llei ja ho estableix caldria deixar clar que el CIM promourà la participació ciutadana en la “redelimitació d'aquests BIC”.

Transparència per consultar projectes subvencionables

Torre de sa Calobra. Fotografia: GEFB.
Independentment de les regles d'accés als arxius públics, de l'obligació d'obtenir llicència municipal en molts casos, i de la transparència de la informació pública, GEFB I ARCA DEMANEN que es permeti un fàcil seguiment públic dels Projectes subvencionats, tant per part dels tècnics com de les persones que designin aquestes entitats. Això s'ha de permetre, abans, durant i després de la intervenció.

Visita pública i facilitat d'accés per als béns que siguin restaurats amb doblers de l'Administració

GEFB i ARCA demanen que consti en el Programa la regla de visita pública (més o menys modulada) mensual o bimensual (en funció també de la climatologia i tipologia) perquè els estudiosos puguin conèixer-les i fer-ne difusió així com també visitar-les en grups reduïts o adients a la situació, zona, condicions i amb respecte als drets dels particulars.

22 ag. 2016

Recorregut dels Llits de la Mare de Déu.

Fotografia: Benet Bohigas.
ARCA ha col·laborat un any més en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú de 2016, que organitza el Consell de Mallorca.
 
Aquest programa pretèn informar a la ciutadania de les instal·lacions i muntatges dels Llits de la Mare de Deú a les diferents parròquies de Mallorca. Tradició i festivitat molt arrelada a Mallorca des del segle XIV.
 
Fotografia: Benet Bohigas.
ARCA organitzà el passat diumenge 14 d'agost una "Visita al Museu de Mallorca", dirigida per Gabriel Barceló Català.
 
L'activitat es complementà amb la visita als Llits de la Mare de Déu exposats a Santa Clara, Santa Eulàlia i la Seu.

17 ag. 2016

Festa de l'Esplendor de la Mediterrània

La Fundació Amics del Patrimoni es complau a convidar-vos a l'acte d'entrega del guardó

ESPLENDOR DE LA MEDITERRÀNIA

concedit a:

Sra. Catalina Font, Sant Juníper Serra, Petra.
Sra. Rosa M. Regi, Clínica Rotger.

Presentació a càrrec de Jordi Llabrés, investigador.

Demà, dijous 18 d'agost a les 20'15h.

Lloc: Església dels Sagrats Cors. Carrer de Sant Gaietà, 9 (Palma).

29 jul. 2016

Un futur d'esperança pel Molinar.

Enhorabona a Autoritat Portuària de Balears i a l'Ajuntament de Palma: han sabut escoltar a la ciutadania

ARCA vol manifestar la satisfació per l'anunci de l'Autoritat Portuària de Balears que garanteix la conservació de les dimensions del petit port del Molinar i asumeix la rehabilitació de les instal.lacions.

ARCA vol reconéixer l'encert en la decisió de l'Autoritat Portuària de Balears i del consens cercat amb l'Ajuntament de Palma.

Aixó és un fruït de la feina de les entitats socials i veïnals, en defensa del Patrimoni i del Mediambient, que hem sabut treballar conjuntament durant gairebé tres anys de reivindicació integrades dins la campanya "Al Molinar, Port Petit".

La decisió pressa per l'Autoritat Portuària de Balears garanteix a judici d'ARCA dues qüestions fonamentals:

1.     Preservació del paisatgeNo urbanitzar a la mar. El paisatge és un bé patrimonial  de primera magnitud. Al Molinar, a més és el contacte directe de la gent de Palma amb la mar. Fa temps que el Molinar és l'autèntic passeig marítim de Palma.

2.     Preservació de les embarcacions petites i el tipus de usuari del port. Tal i com ja hem dit tantes vegades, evitar l'ampliació era la única manera de que els usuaris del port continuin essent gent de petites embarcacions i per tant de potencial econòmic modest. L'ampliació hagués desplaçat aquests usuaris més humils a més de destruir l'encant i el paisatge.

Han escoltat a la ciutadania. Ara ens agradaria participar a les decisions futures


ARCA espera que els criteris de rehabilitació siguin prou respectuosos i junt amb la resta de les entitats de “Al Molinar Port Petit”, ens agradaria continuar treballant perquè el resultat de la rehabilitació sigui òptim.

28 jul. 2016

Programa de l'Assumpció de la Mare de Deú 2016

ARCA i la Fundació Amics del Patrimoni col·laboren un any més en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú de 2016, que organitza el Consell de Mallorca.

Aquest programa pretèn informar a la ciutadania de les instal·lacions i muntatges dels Llits de la Mare de Deú a les diferents parròquies de Mallorca. Tradició i festivitat molt arrelada a Mallorca des del segle XIV.

ARCA organitzarà el proper diumenge 14 d'agost a les 10'30h una "Visita al Museu de Mallorca" i posteriorment visitarem els Llits de la Mare de Deú expossats a algunes parròquies i convents del centre històric de Palma. La visita serà dirigida per Biel Barceló Català.

Lloc de sortida: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma).

Preu socis d'ARCA i estudiants: 5 euros; no socis: 8 euros.


21 jul. 2016

El Molinar amenaçat per l'increment de bars-restaurants i la manca de normativa estètica.

ARCA demana que es limiti el nombre de bars i restaurants a primera línea del Molinar

A més que  s'aprovi una normativa d'estètica i tipologia en  les edificacions que eviti la despersonalització galopant d'aquesta barriada

ARCA és membre del Consell de Gerència d'Urbanisme i fa un any que demana aquesta normativa. No entenem la lentitud en redactar-la i possar-la en marxa

El Molinar és una  de les barriades més acosades per la implantació de nous bars i restaurants especialment a primera línea. També per la construcció de nous edificis que no segueixen cap pauta en els acabats.

ARCA creu que és una responsabilitat de l'urbanisme de la ciutat promoure una ordenació que eviti la substitució dels usos residencials en planta baixa que poc a poc implacablement van essent substituits per comerços, especialment bars i restaurants, també alguna immobiliaria, etc...

ARCA, membre del Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, fa un any que reclama una normativa d'estètica als acabats per preservar la personalitat del Molinar i de la resta de les bariades singulars de Palma.

Els baixos transformats en bars no respecten l'estètica senzilla de l'immoble que tenen a sobre o al costat (adjuntam fotos on això s'aprecia clarament).
També les noves construccions no tenen estipulat ni el tipus d'obertures, ni els colors permisos,  ni materials dels acabats. 

Preservar l'us residencial dels baixos de la primera línea, primordial per conservar l'encant del Molinar

Ja tenim massa experiència de carrers o barriades on l'excesiva concentració de bars ha perjudicat l'equilibri de la barriada. Al Molinar no ha de passar el mateix.

Abans que es construís l'anomenat eix cívic del carrer Fàbrica, ARCA ja havia advertit que sense una ordenació comercial i de preservació de l'us residencial, el resultat seria molt negatuiu. Als fets ens remitim. Avui en dia més aviat es pot parlar d'eix íncívic que d'eix cívic.

L'Ajuntament de Palma ha d'aprendre de les errades i no ha de permetre la pèrdua de la senzillessa del Molinar precissament per aquest ús residencial dels baixos de  primera línea.

14 jul. 2016

ARCA crítica la tècnica d'esborrament de pintades a la façana del casal de Can Oliver.

L'esborrament de les pintades vandàliques
a la pedra s'ha fet amb pintura.
ARCA demana que es possi remei a aquest despropòsit.

Si les pintades eren una agressió al Patrimoni, la pintada gris que s'ha fet a sobre la pedra per tapar les pintades, consideram que és una agressió també. Demanam la restauració de la pedra en condicions.

ARCA ha seguit d'aprop durant les darreres setmanes l'esborrament de pintades que s'ha dut a terme a algunes façanes del Centre Històric de Palma, les quals anaven contra la massiva afluència turística a Ciutat.

Segons la nostra opinió i contrastada per tècnics en la matèria, l'esborrament d'aquestes pintades no s'ha dut a terme d'una forma correcta.

Can Oliver, un mal exemple d'intervenció.

El cas que a continuació volem denunciar és el del casal de Can Oliver, situat al carrer de les Caputxines, 9. A la part inferior dreta de la façana d'aquest antic casal del segle XVIII, hi havia unes pintades amb proclamacions de caire polític, les quals feien malbé a la imatge d'aquest bé catalogat per l'Ajuntament de Palma.

ARCA celebra que després de tant de temps, aquestes pintades sobre pedra haguin sigut esborrades, però el resultat tal i com s'aprecia a la imatge segurament no és el més indicat.

Com podem apreciar, la part on hi havia les escriptures vandàliques, ha estat suprimida o esborrada amb una capa de pintura i ha provocat que el color de la pedra, sigui diferent a la part afectada, que la que no ho ha estat.

Detall de la mala intervenció duta a terme a Can Oliver,
carrer de les Caputxines, 9. Casal del segle XVIII catalogat.
No s'han seguit els criteris internacionals de retauració i tampoc s'ha respectat la fitxa del catàleg

Segons els criteris internacionals en matèria de retauració, en cap cas es pot repintar damunt un suport original i per tant aquests treballs no han estat ni controlats, ni vigilats per un tècnic en restauració.

Segons les directrius d'intervencio de la fitxa de catàleg diu que les façanes de l'edifici s'han de “conservar i adecentar” i que cal “mantenir les seves característiques tipològiques”. Llavors, després del resultat d'aquesta intervenció, es pot comprovar que no han sigut respectats els critesris d'intervenció.12 jul. 2016

ARCA torna a demanar la denegació de l'interès general per al projecte de construcció d'un camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó.

Caiguda d'aigua de la Font de Mestre Pere.
La nostra entitat ha pogut tenir coneixement de la informació publica apareguda al BOIB el passat 7 d'abril de 2016, on apareix l’expedient de construcció d'un camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó, de Palma on s’ha demanat la DECLARACIÓ D’INTERÈS GENERAL, promoguda per la societat mercantil “DRACPLUS, SLU”.

L'any 2008 ja es va sol·lícitar l'interès general, però finalment fou denegat

ARCA va instar a l'aturada d'aquest projecte el 25 de juliol de 2008 davant al departament de Territori del Consell de Mallorca quan la societat mercantil Proalaro S.L. pretenia fer el mateix, que ara vol dur a terme Dracplus SLU.

Aquesta zona és ocupada per la Font de Mestre Pere, declarada com a BIC

Cantimploris.
Cal recordar que en aquesta zona es troba el conjunt hidràulic de la Font de Mestre Pere declarada com a Bé d'Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca en sessió del 27 de maig de 2008. ARCA al seu moment va demanar el següent:

1. La protecció i declaració de zona etnològica - monument natural per la xarxa de la Font del Mestre Pere.

2. Preservar la puresa de les aigües d’aquest sistema hidràulic, que encara basteix a tota una comunitat de regants, per a un ús diari.

3. Que no s’autoritzi la construcció d’un camp de golf amb un conjunt d’habitatges al seu voltant.


ARCA vol que es tenguin en compte les nostres al·legacions i un informe d'EMAYA, on el camp de golf afectaria a les aigües de la Font de Mestre Pere

Tram de la sèquia de la Font de Mestre Pere.
ARCA com ja va fer al seu moment ha demanat que es tenguin en compte les nostres al·legacions presentades el 25 de juliol de 2008, que formen part del primer expedient i com que és el mateix projecte, cal subsanar les deficiècies.

ARCA torna a aportar un informe d'EMAYA de l'any 2006, el qual tracta sobre les possibles afeccions que provocaria el camp de golf de Son Aversó en aquesta àrea de gran riquesa patrimonial, natural i hidrogràfica. Principalment afectaria, a les aigües de la Font de Mestre Pere, les quals basteixen actualment a la ciutat de Palma.

Per tot aquest motiu, ARCA torna a demanar al departament de Territori del Consell de Mallorca la DENEGACIÓ D’INTERÈS GENERAL del projecte de construcció del camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó (Palma).

8 jul. 2016

ARCA alerta del despreniment de la murada musulmana al recinte des Baluard de Sant Pere.

Despreniment de la murada musulmana.
Demanam a l'administració que actui amb un projecte de preservació i restauració

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca vol alertar del despreniment de la murada d'època medieval que forma part del recinte des Baluard de Sant Pere, situada entre els carrers de Sant Pere i de la Pòlvora, al barri del Puig de Sant Pere.

Patrimoni d'època musulmana i declarat BIC

Tant aquest tram de murada, com la torre formen part de la fortificació d'època musulmana i per tant són de les poques evidències materials que conservem d'aquest període històric a Ciutat.

La torre fou declarada Bé d'Interès Cultural (BIC), el 28-4-1994, per tant requereix un compromís per part de l'administració en conservar-la adequadament.

Detall d'aquest deteriorament.
ARCA ha contactat amb el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma perquè actuïn

ARCA s'ha posat en contacte amb la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma davant aquest greu cas de conservació d'un bé cultural.

ARCA demana a les administracions competents en matèria de Patrimoni Cultural que realitzin una visita tècnica, per avaluar els danys que pugui tenir aquesta estructura medieval i afrontar un pla de xoc, perquè el seu deteriorament no s'agreuji a tot el conjunt de l'element cultural.7 jul. 2016

ARCA denúncia les terrasses que ens roben les places de Ciutat.

Placeta davant el Palau March amb el carrer Palau Reial,
ocupa espai públic tot i quan està desmuntada.
ARCA denúncia la desproporcionada invasió de dues terrasses al Centre Històric de Palma: al jardinet davant el Palau March i a la Plaça de la Mercè

Moltes de les places del centre de Palma han perdut el seu ús tradicional per la invasió de les terasses que amb una ocupació excesiva les han usurpades de l'ús lliure per al descans i gaudi de la ciutadania.

ARCA ve denunciant aquest fet des de fa anys, és el cas de la Plaça d'en Coll i de la Plaça Weyler entre d'altres, però avui volem possar la lupa davant dues en concret on l'Ajuntament de Palma ha de actuar d'immediat

ARCA ha rebut les queixes dels veïnats que viuen al voltants de dues places singulars del Centre Històric de Palma. Concretament ens referim a la plaça de la Mercè i de la placeta que s'obri entre el carrer Palau Reial i el Palau March.

Placeta-jardí davant Palau March devora el Parlament

La terrassa al jardinet redó de davant el Palau March és un exemple de com no pot actuar l'Ajuntament de Palma. Es pot dir que aquesta placeta circular ha passat a ser d'ús privat d'un negoci. La terrassa l'ocupa tota.

A més aquesta terrassa deixa els estris de cadires i peus de para-sols tota la nit a la mateixa plaça, fet que la normativa actual no permet i el volum de les catires apilades cobertes per una lona provoca un efecte visual molt negatiu.

És imprescindible aconseguir l'equilibri entre ús de terrasses i habitants
A la Plaça de la Mercè s'ha romput l'equilibri

Plaça de la Mercè, les terrasses invadeixen
la meitat de l'espai públic.
La invasió d'ocupació de via publica per les terrasses dels bars a aquests petits espais, és totalment desproporcionada en relació als metres quadrats de plaça o espai públic existent. Amb més del 50% de l'ocupació de via publica, aquestes terrasses invadeixen una àrea, que està provocant tensions i malestar entre els residents de la zona.

La proliferació de terrasses que ocupin una gran part de l'espai públic, provoca que els veïnats no puguin fer ús de la plaça com ho han fet tota la vida, llavors es romp un vincle ciutadà i veïnal amb l'espai urbà que els envolta.

L'allargament en quant a l'horari d'aquestes terrasses, va en contra del descans i respecte de convivència dels veïnats de la zona, els quals ocupen aquests edificis i gràcies a ells es conserven. Si es romp l'harmonia i convivència entre els negocis i els residents, corre el perill que alguns edificis del Centre Històric romanguin buits i abandonats, amb el perill de degradació que comporta.

L'Ajuntament de Palma ha d'actuar ara

Plaça de la Mercè, tot i recollida la terrasa, els seus estris,
queden ocupant l'espai públic.
La normativa d'Ocupació de Via Pública, més coneguda com de terrasses, s'està modifuicant i ARCA està participant a les reunions de debat i feina.

No obstant, mentre, l'Ajuntament de Palma a d'actuar fent complir la normativa actual i evitant els abusos repetits a tot arreu, perquè és la seva obligació i així s'evitarien moltes tensions que puguin agreujar el problema.

La ciutadania amb els anys havíem aconseguit guanyar espai públic llevant cotxes i ara aquell espai ha estat ocupat per terasses. Això no pot ser. Les terrasses han d'existir però amb mesura i sense produir aquesta sensació d'invasió que ara produeixen moltes d'elles.


30 juny 2016

ARCA denúncia una nova agressió estètica al Centre Històric de Palma.

Carrers Estanc amb la Mà del Moro.
PRESENTADA DENÚNCIA CONTRA UNA AGRESSIÓ A L'ESTÈTICA PATRIMONIAL AL CENTRE HISTÒRIC DE PALMA

Una façana del barri de la Llotja ha estat pintada amb dibuixos propagandístics de l'establiment de restauració ubicat als baixos. Es tracta d'un local dedicat a bar- restaurant i ha pintat el seu troç de façana amb elements decoratius pintats de colorins.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Palma que actui amb urgència contra els propietais del local comercial ubicat a la cantonada dels carrers de la Mà del Moro amb Estanc al barri de la Llotja.

Inclompleix la normativa de façanes de Centre Històric

Un local del Centre Històric ha d'entendre que no està autoritzat per decorar la façana al seu criteri. Hi ha una normativa a cumplir i la normativa no dóna cobertura a les idees estrafalies de cadascú.

Hi ha una carta de colors i unes normes a complir. Les façanes han de ser tractades com a conjunt i la decoració d'una part no pot alterar a la resta d'espais.

La degradacio de la imatge de la ciutat

Aquest és tan sols un dels nombrosos casos de menyspreu al conjunt històric de Palma.

Estam assistint a la proliferació de suports publicitais, estris al carrer i desvirtuament de façanes que perjudica una imatge de qualitat i de respecte pel patrimoni de Ciutat.

Eficàcia en el control disciplinari

ARCA demana a Cort que actui amb celeritat i que accentui les tasques de vigilància. Sabem que el departament de disciplina urbanística va molt carregat de feina, però des d'ARCA consideram que aquests tipus d'infraccions han de ser castigades i corretgides de manera urgent, ja que afecten a la imatge de un conjunt històric i en els darrers temps la imatge global de la ciutat està patint una degradació amb la proliferacio d'estris publicitaris al carrer per part de bars i alguns comerços especialment de souvenirs.


29 juny 2016

ARCA opina que l'ampliació catàleg és una bona notícia, però resulta insuficient.

ARCA felicita la proposta de catalogació de 208 edificis de Palma, però la veu insuficient

ARCA vol felicitar la iniciativa del departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Palma que pretèn catalogar 208 edificis històrics del municipi de Palma.

Tot i aquesta positiva iniciativa, hem de matisar que és insuficient.

Al llistat aprovat s'han inclós una relació de Possessions i d'edificis singulars que ARCA va proposar a l'any 2011. Entre els quals Les Cent cases, l'Hostal Baleares, Can Roca Suau (Asai), fet que alabam.

ARCA havia  presentat recentment una llista amb 128 elements més a catalogar

No obstant ARCA ha presentat recentment un llistat a l'Ajuntament de Palma amb 128 elements a catalogar, dels quals, només 7 apareixen en aquesta llista.

Pensem que la proposta d'ARCA no s'ha tengut en compte i es deixen fora d'aquest llistat molts edificis i béns culturals, com ara els conjunts de les places Garcia i Orell i del cardenal Reig, obres dels arquitectes Josep Ferragut, Enric Juncosa i Gaspar Bennazar, les cases des Carnatge, Son Vent (on va viure Chopin i George Sand a Establiments), edificis públics del Moll Vell, elements etnològics, el monument dedicat a Salvador Hedilla i altres vint possessions a les rodalies de Palma (treball realitzat per ARCA durant el 2010-11).

Manquen altres béns culturals

ARCA troba en falta que s'incloguin altres elements com rellotges de sol, camins, béns etnològics, escuts,... els quals no apareixen en aquest estudi.
Llavors, recomanem que aquesta sigui tab sols una passa endavant i que de manera continuada es facin els estudis pertinents per dur a aprobación noves catalogacions.

El catàleg d'una ciutat com Palma mereix una revissió a fons i exhaustiva. La passa donada ahir és important però ha de venir seguida d'altres.  


28 juny 2016

ARCA lamenta que s'aprovi la demolició de Can Baró.

El Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui al matí la demolició de l'edifici de Can Baró, situal al carrer d'Andrea Dòria, 6.

ARCA no comparteix la decisió de Gerència d'Urbanisme i de la Comissió de Centre Històric i Catàleg

Can Baró és obra del mateix arquitecte de Can Bibiloni, Gaspar Bennàzar. Fill ilustre de la nostra ciutat. Dita destrucció té el beneplàcit de la Comisió de Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma que tan sols no ha acceptat visitar l’immoble, tal i com havia proposat ARCA. Una vegada més des d’ARCA volem dir que NO COMPARTIM les decisions de l’esmentada comissió.

Aquest edifici  té el nom de la zona en la que està ubicat al carrer d'Andrea Dòria num. 6. L’edifici va ser construït aproximadament a l’any 1923 per encàrrec d'Antonio Roca, cosí de l’enginyer Gabriel Roca. Antonio Roca es va casar amb la seva cosina, germana de l’enginyer i va habitar la casa que ha quedat en mans dels seus hereus fins que l'empresa Mar Capital l’ha comprada.  

Un altre cas perdut per la manca de voluntat d'ampliar el Catàleg de Patrimoni de Palma

Dibuix de l'arquitecte Gaspar Bennazar.
El fet que aquest edifici no estigui inclòs al Catàleg de Patrimoni de Palma i per tant dotat de qualque tipus de protecció, és una demostració de la insuficiència d'aquest catàleg que avui comença a ser ampliat.

ARCA ve denunciant des de fa molts d’anys la necessitat de revisar el catàleg i adoptar mesures provisionals per tal d’evitar la desaparició dels elements singulars que encara queden, tant al centre històric com a les barriades.

L’anunci de revisió de Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), sense adopció de mesures protectores en realitat ha provocat un efecte cridada per determinades empreses que sembla s’hagin especialitzat en destruir patrimoni.

Perquè hem de recordar sempre que Patrimoni no és únicament allò que està catalogat, precisament les carències de qualsevol catàleg i especialment el de Palma és el que obliga a entitats com ARCA a estar contínuament lluitant per defensar les empremtes de la historia, també les més humils.

L'empresa Mar Capital ja enderrocà Can Bibiloni i Can Fiol del carrer Oms

L'empresa que pretén destruir Can Baró és la mateixa que va endorracar Can Bibiloni i la mateixa que va endorracar l'edifici del carrer Oms de Can Fiol. Tot amb la complicitat d’un Pla General obsolet i uns polítics que es limiten a complir algunes lleis i no actuen amb celeritat per prevenir les destruccions.

Basta veure els descomunals edificis que hi ha devora Can Baró per entendre l’ambició econòmica d’una empresa per qui sembla que el Patrimoni és una molèstia. I també per endevinar els criteris gens respectuosos amb la historia del planejament de les barriades.

ARCA no ha rebut resposta oficial a les nostres peticions

Han estat inútils els escrits presentats per ARCA tant a l’Ajuntament de Palma com al Consell de Mallorca per intentar evitar la destrucció de Can Baró.

Sabíem que era difícil però una vegada més constatam amb indignació que l’Ajuntament de Palma no ha contestat cap escrit ni ha convocat cap reunió amb nosaltres per parlar de pros i contres.