29 de març 2022

ARCA presenta al·legacions al PGOU de Palma sobre Son Busquets.

SON BUSQUETS AL NOU PGOU DE PALMA TÉ UNA ORDENACIÓ MOLT DEFICIENT PELS OBJECTIUS DESITJABLES

LES AL·LEGACIONS DE LA DG D'HABITATGE DEL GOVERN NO RESPECTEN LA LEGALITAT SOBRE PATRIMONI


Una de les al·legacions de les que ha presentat ARCA al nou PGOU és sobre Son Busquets.

ARCA fa anys que treballa per a la conservació del recinte de Son Busquets i demana a l'Ajuntament de Palma un compromís PER A PLANIFICAR ADEQUADAMENT SON BUSQUETS 

La PLANIFICACIÓ ADEQUADA REQUEREIX:

1. Protegir patrimonialment els elements rellevants del Quarter, perquè lo citat al PGOU és insuficient. Tan sols s'esmenten alguns (no tots) els elements i sense  cap directriu
2. Planificar el futur de l'espai amb equipaments, habitatges i espais lliures, usos etc

ARCA fa anys que demana  la conservació de l'antic quarter d'artilleria de Son Busquets, el qual conserva actualment elements d'especial interès en l'àmbit arquitectònic i històric. Cal recordar les nombroses reunions que ha dut a terme la nostra entitat amb distintes autoritats polítiques.

La descripció de la fitxa urbanística en el PGOU és decebedora.

Son Busquets constitueix una superfície molt gran i molt important per Palma i necessita d'una actuació urbanística seriosa que comenci per la catalogació adequada dels edificis i espais de valor cultural del dit Quarter, sense que això sigui incompatible en la creació de ciutat, dotació d'equipaments i d'habitatge, com es va demostrar en el Concurs de Projectes de rehabilitació organitzat per Joves Arquitectes de Mallorca.


La construcció d'habitatges i equipaments en aquesta zona és perfectament compatible amb la conservació dels seus elements patrimonials. I tot això ha d'estar ben recollit al PGOU, perquè si no és així, el treball ciutadà que hem fet per valorar aquest espai singular, una gran oportunitat per a la ciutat, es pot truncar per manca de sensibilitat i criteri de qui pugui intervenir en un futur.

LA FITXA URBANÍSTICA QUE PLANTEJA EL NOU PGOU ÉS INSUFICIENT. DEIXA FORA ELEMENTS SINGULARS QUE S'HAURIEN DE CONSERVAR.
No contempla explícitament la conservació de la benzinera, dels edificis d'habitatges de Carretera Valldemossa, d'algunes de les garites, d'alguns tallers i referències de la zona d'hort i plaça d'armes. Tot això s'hauria de contemplar a la fitxa de catàleg.

Sigui propietat pública o privada, en el futur, és potestat de l'Ajuntament i obligació, l'ordenació urbanística acurada.

La Memòria econòmica del Pla no pot desconèixer el Conveni firmat per l'Ajuntament i el Ministeri de Defensa. Això no obstant, el Pla i el POD poden establir ja les característiques del planejament de la zona, una important superfície que pot generar moltes actuacions unes més immediates altres més lentes, i la regulació de la gestió urbanística. 

IL·LEGALITAT DE LES AL·LEGACIONS D'HABITATGE DEL GOVERN
ARCA estima disconformes amb la legalitat les a legacions sobre Son Busquets de la Direcció d'Habitatge del Govern de les Illes Balears, ja que parteixen d'una sola idea que és la construcció indiscriminada d'habitatges, cosa falsa i poc coherent amb les mesures de protecció del territori i del patrimoni cultural. No oblidem que el PERI anterior arrassaba  tot Son Busquets como si es tractàs d’un solar sense res.  

Per tant, les notícies de les al·legacions del Govern al Pla General sobre Son Busquets suposen una DESCOORDINACIÓ entre les administracions que pot ser fatal i letal per al desenvolupament correcte de l'Àrea de Son Busquets, ara absolutament desaprofitada per manca d’agilitat i visió de futur tant de l'Ajuntament com del Govern.


23 de març 2022

ARCA demana a l'Ajuntament de Marratxí la neteja de les pintades vandàliques a sa Farinera.

El passat 18 de març l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics – ARCA va presentar un escrit adreçat al regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Marratxí per tal d'instar el consistori d'aquest municipi a la neteja de les pintades vandàliques que des de fa anys enlletgeixen els murs que rodegen les emblemàtiques instal·lacions de sa Farinera des Pont d'Inca.


VOLUNTAT DE COL·LABORACIÓ I PETICIÓ REITERADA

La voluntat de col·laboració per part d'ARCA en aquesta matèria ja es va posar de manifest al seu moment a través de diverses reunions i propostes amb el regidor de Cultura i Patrimoni a fi d'aconseguir l'eliminació de les pintades de la manera més ràpida i eficient possible, per tal d'avançar així en l'objectiu de fer de sa Farinera l'espai de cultura que tots els marratxiners i mallorquins mereixen.

Ens consta que ara hi ha en marxa la licitació d'una primera fase de la reforma i recuperació patrimonial de sa Farinera, però que no preveu d'entrada la neteja de la façana. Aquest fet ens preocupa.

UNA PARTIDA ECONÒMICA ESPECÍFICA

Per això hem instat a l'Ajuntament de Marratxí perquè destini una partida específca per a la eliminació i el condicionamemt estètic de tot el mur de sa Farinera, un element vist per milers de persones diàriamemt i el lamentable estat del qual pertorba la bona imatge del municipi.

Des d'ARCA sempre hem considerat que la millor manera d'evitar les pintades vandàliques és la seva eliminació immediata, a fi de dissuadir els grafiters vandàlics i garantir, junt amb una adequada i curosa vigilància, la preservació d'aquest patrimoni. Sabem que una vegada esborrades s'haurà d'estar a l'aguait i anar-les esborrant alguna vegada més fins que desisteixin, sempre passa.


22 de març 2022

COBRAMENT QUOTA SÒCIES I SOCIS.

ARCA vol informar als seus socis i sòcies que en aquests dies durem a terme el cobrament de la quota anual: 55 euros.

Aquelles persones que paguin la seva quota en efectiu, poden fer un ingrès, especificant el seu nom al següent compte corrent de Colonya Caixa Pollença ES54 2056 0009 74 1001087921

ARCA vol demanar la col·laboració dels socis i sòcies, perquè ens puguin dur més persones associades i demanem als simpatitzants d’ARCA la seva col·laboració per la defensa del patrimoni.

Gràcies un any més per confiar en ARCA!!

 
Què és ARCA?

Fundada en 1987, es tracta d'una associació que vetlla pel Patrimoni Històric i Cultural de Mallorca. L'any 2008 fou guardonada amb la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ARCA és una entitat sense ànim de lucre, no està vinculada a cap partit polític i que actua amb total independència, el que ens dona força i credibiliat davant la societat civil.

L'objectiu és protegir el nostre Patrimoni Cultural perquè pugui ser gaudit per la ciutadania, les persones que ens visiten i les futures generacions.

ARCA presenta una doble vessant, per una banda la difusió dels valors històrics i culturals del nostre Patrimoni i per una altra la reivindicativa, on hem dut a terme nombrosses campanyes de defensa com: Sa Gerreria, Sa Riera, les Torres del Temple, les Possessions de Palma, Es Guix, El terreno, Es Jonquet, Santa Catalina, la Platja de Palma i El Molinar entre d'altras.

Què feim?

Reivindicar, difondre i conservar el Patrimoni Històric i Cultural de Mallorca.

COL·LABORA

Dona una mà per la Cultura i el Patrimoni. Podeu convertir-vos en socis d'ARCA amb una quota molt reduïda, però imprescindible perquè puguem seguir lluitant per la defensa del Patrimoni Cultural.

A més podeu participar a les nostres activitats i formar part d'una entitat amb esperit crític, però constructiu.

Més informació a:
 

21 de març 2022

ARCA insta al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Sóller a un control arqueològic a uns terrenys sensibles situats al port de Sóller.

ARCA com a entitat que vetlla pel Patrimoni cultural de Mallorca veu preocupació el futur projecte urbanístic que es vol dur a terme a un solar del port de Sóller, situat entre els carrers de la Marina, 20 i Jaume Torrens.

La zona podria contenir restes del segle XVI i fins i tot romanes



Segons la informació de persones especialistes en la matèria i la fitxa d'ampliació del catàleg de l'Ajuntament de Sólller (la qual fou elaborada per una empresa privada), en aquesta zona que es vol iniciar una obra, hi hauria evidències d'un fossar del segle XVI i restes romanes d'un suposat port d'aquella època.

ARCA s'ha adreçat a les administracions competents per evitar l'expoliació o pèrdua d'uns béns arqueoloògics

L'Ajuntament de Sóller i el Consell de Mallorca han de fer valer les seves competències en matèria de patrimoni històric, urbanisme i medi ambient i per tant han de dur a terme un treball d'inspecció urgent per evitar que el treball de les obres provoqui la pèrdua d'aquests béns arqueològics.

Per tant, les administracions han d'assumir les seves funcions i d'acord amb les atribucions que els hi otorga la llei han d'exigir a l'empresa promotora un control arqueològic i un seguiment del transcurs de les obres.

ARCA demana que es revisi la llicència concedida, degut a la fràgilitat dels terrenys on es vol construir, degut al gran valor arqueològic que poden presentar. Si es confirma la presència de les restes d'un antic port romà, la llicència concedida s'hauria de revisar, degut a que hauria de primar la conservació del béns culturals trobats.

ARCA estarà molt atent i vigilant en aquest projecte, degut a les importants restes que poden aparèixer

ARCA demana a les administracions competents en matèria de patrimoni cultural que tenguin present i informada a la nostra entitat, la qual vol seguir l'expedient i procediment d'aquest cas i per tant vol ser present davant qualsevol decisió adoptada per aquestes institucions públiques.

ARCA recorda a l'Ajuntament de Sóller l'ampliació del catàleg de patrimoni

ARCA vol recordar al consistori solleric que un municipi com Sóller no pot seguir amb l'actual catàleg i aquest s'hauria d'ampliar, degut a que hi ha molts de béns culturals que no presenten cap tipus de protecció. La riquesa històrica i cultural de Sóller s'ha de posar en valor i l'eina més util per a la seva protecció és el catàleg de patrimoni.

14 de març 2022

Recorregut embARCA't "El Cèsar a Ciutat".

Dissabte 26 de març a les 10'30h.

“El Cèsar a Ciutat".
El recorregut seguirà les passes de la visita de l'emperador Carles V a Palma a l'any 1541, abans que ell i les seves tropes emprenguessin l'expedició per a la presa de la ciutat d'Alger.
 
La ruta ha estat creada i dissenyada per Albert Bouzas, seguint la font de la crònica de Joan Gomis, qui relatà l'arribada de Carles V a Palma.
 
dirigit pel llicenciat en història Albert Bouzas.
 
sortida: Seu d'ARCA. Carrer  de Can Oliva, 10 baixos.
 
preu: 5€ socis
         8€ no socis
 

Inscripció prèvia, places limitades.

Amb el suport de 


8 de març 2022

FLIPAU AMB PERE GARAU I ARCA PROPOSEN QUE LA NOVA BIBLIOTECA DE PERE GARAU REBI EL NOM D'ENCARNA VIÑAS.

 AVUI; EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA ÉS UN MOMENT IDONI PER ACONSEGUIR-HO

Encarna Viñas, gairebé des de la seva arribada a l'illa amb la seva família essent una nina petita, ha estat vinculada al barri de Pere Garau.

Varen ser els seus pares qui varen construir la casa que 

sempre habità al carrer Llorenç Riber. ARCA ja va posar en valor la seva figura aconseguint que una placeta, sense nom, ubicada a la cantonada de Luca de Tena amb Antillón, fos dedicada a la seva memòria instal·lant una escultura i una placa commemorativa.

Encarna Viñas Olivella (Lleida 1919-Palma 2004) es va llicenciar en Llengües Romàniques i va ser professora de literatura tant a l'Ensenyament Mitjà Magisteri. La seva passió per l'ensenyament i la cultura també la va orientar a una tasca de directora de teatre que la il·lusionava.

El seu activisme cultural per compromís familiar es va veure reforçat pel seu enllaç amb l'escriptor Josep Maria Llompart, fet que, potser, durant uns anys lava fer aparèixer una mica en segon pla.


Encarna brillava amb llum pròpia, emperò i la biblioteca de Pere Garau consideram no podria dur un nom més adient.

Farem arribar, avui mateix formalment aquesta proposta a l'Ajuntament de Palma.

Confiam que sigui atesa.

 

Feliç dia de la Dona!

FLIPAU AMB PERE GARAU I ARCA