24 de febr. 2023

21 Asociaciones de toda España firman la Unión de Asociaciones para la Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural y NaturalEl presidente de ARCA, Pere Ollers, tendrá el cargo de secretaría de la nueva entidad


La asamblea constituyente de la nueva entidad se celebró el pasado sábado en Madrid.

Crear una unión de asociaciones nos dará la oportunidad de intercambiar conocimiento, investigación y luchar juntas para alcanzar objetivos comunes, bien mediante el apoyo de unas asociaciones a otras, bien para la defensa de un objetivo común a todas.

Se han sumado por ahora a este proyecto común 21 asociaciones de gran parte del territorio español. Con la firma de los estatutos el fin de semana pasado y la constitución de la ejecutiva, se culminó un trabajo que veníamos desarrollando durante meses para alcanzar un objetivo primordial: poder tener una voz común y ser interlocutores ante la administración y ante los medios, cuando sea necesario.
Durante ese tiempo, varias asociaciones para la defensa del patrimonio nos hemos estado dando cuenta que hay asuntos diferenciadores entre los territorios y los tipos de patrimonio, pero también asuntos comunes a todas las asociaciones.

En el cuarto trimestre de 2022 se celebró un encuentro de asociaciones en Almería, en el que cada asociación divulgó sus fines y sus particularidades, y en ese encuentro de firmó el Compromiso de Almería, documento según el cual un grupo de trabajo, a modo de comisión gestora, fue puliendo los distintos puntos de encuentro, recogió la documentación, y elaboró una agenda, que se fue cumpliendo hasta el pasado sábado, que se protocolizó los acuerdos alcanzados, y se firmó formalmente el documento, que tiene carácter de unión de asociaciones, con personalidad jurídica propia.

El fin de semana pasado se designó una Junta Directiva, en la que la presidencia recae en la asociación sevillana Ben Baso, la secretaría en la mallorquina ARCA, la tesorería en la aragonesa APUDEPA. Además, se han creado siete vocalías temáticas, que todavía están por definir, para las asociaciones Huermur (Murcia), Amigos de la Alcazaba (Almería), Acuíferos Vivos, AJVA (Murcia), Lagunas Vivas, Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama y APATRIGAL.Las asociaciones firmantes, que forman parte de la nueva Unión, son las siguientes:

           Acuíferos vivos. Plataforma en Defensa del Agua en Almería

           Asociación Histórica Retiro Obrero

           AJVA Murcia

           ACEM. Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos

           Amigos de la Alcazaba de Almería

           Amigos del Patrimonio de Segovia

           Asociación Amigos del Serrablo

           APATRIGAL. Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego

           APUDEPA. Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés

           ARCA. Associació per a la Revitalització dels Centres Antics

           Asociación para la defensa de las Chimeneas yel  patrimonio industrial de Málaga  

            Asociación Cultural Athenaa de El Ejido

          Ben Baso. Asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico

          Sociedad Caminera del Real de Manzanares

           Huelva Te Mira

           HUERMUR. Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia

           Lagunas Vivas

          Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama

           SOS Monuments. Barcelona

           Asociación Cultural Abuxarra de La Alpujarra

           Málaga Monumental


UNIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL

A les fotografies adjuntes, membres de les entitats de la nova associació estatal i Pere Ollers signant la documentació de la sessió constituent. 

ARCA

Defensa del Patrimonio

11 de febr. 2023

ARCA lamenta la mort d'Andreu Muntaner

Home sobradament format, intel·ligent, divertit, conversador incansable, un pou de sabiduria,... 

Guardava un tresor en fotografies, documents, fòssils i artilugis d'imatge a més de tot tipus de curiositats úniques que sempre compartí generosament. 

ARCA fa anys que el va declarar Soci d'Honor de l'entitat. Una persona com ell, cult, sincer, treballador,... es mereix el record i l'homenatge de la ciutat de Palma i de tota la Comunitat de les Illes Balears.10 de febr. 2023

ARCA DEMANA A L’AJUNTAMENT DE SÓLLER I AL CONSELL DE MALLORCA NO DEIXAR DEGRADAR MÉS LA FÀBRICA NOVA (SÓLLER)

ÉS BIC, PEÇA CLAU DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE MALLORCA AL MATEIX NIVELL DES SINDICAT DE FELANITX I LA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA

DEMANAM QUE LA ADMINISTRACIÓ LA COMPRI, I LAMENTAM QUE HAGI PERDUT L’OPORTUNITAT DE TENIR-LA GRATUITAMENT

ARCA demana urgentment a l’Ajuntament de Sóller, al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que adquireixin l’immoble de Sa Fàbrica Nova i se li donin els usos que siguin respectuosos amb la seva conservació.

DAVANT LES DARRERES NOTÍCIES, de l’incendi d’una part de la Fàbrica Nova, dels temors de degradació en l’estat actual de l’immoble mentre s’espera una resolució judicial, i de les possibilitats que donen per inversions en patrimoni cultural l’actual conjuntura de “Projectes de Recuperació i Resiliència”.

És un edifici industrial de principis del s. XX, i és “l’única fàbrica de teixits de Mallorca que conserva tots els seus components arquitectònics i gran part de la seva maquinària” (de la Declaració del Consell de Mallorca)) i això la fa un bé inclòs en el catàleg de patrimoni industrial que figura en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (al mateix nivell que la Central Tèrmica d’Alcúdia i es Sindicat de Felanitx).

QUÈ ÉS LA FÀBRICA NOVA DE SÓLLER?

La Fàbrica Nova es situa a Camí de Cas Jurat, 2 de Sóller (tancada i sense conservació adequada de fa anys) parla encara (tant per l’exterior com per l’interior) del passat industrial de Sóller, juntament amb tants altres immobles i indrets. Era un fàbrica tèxtil que va tenir el seu moment d’expansió i de decadència, comença el 1907 i va tenint reformes i canvis fins a arribar al tancament l’any 1971.

MALLORCA NO POT PERDRE AQUESTA FÀBRICA. S’HA D’ADQUIRIR I EMPRENDRE UN PROJECTE RESPECTUÓS AMB EL PATRIMONI I LA HISTÒRIA.

ADJUNTAM UNA BREU HISTÒRIA DEL DESPROPÒSIT

L’OPORTUNITAT PERDUDA PER INACCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SÓLLER

L'antiga propietària,  Sra. Adela Oliver va morir l’11 de gener de 2002 i va llegar aquest immoble meitat a l’Ajuntament de Sóller i meitat a la família per a destinar-hi un “Museu de la Indústria Tèxtil” deixant preparat fins i tot un Projecte de “reconversió de Sa Fàbrica Nova en museu tèxtil i de la indumentària” a càrrec de la Sra. Natàlia Rabassa.

L’Ajuntament de Sóller del moment (un altre color polític) va acceptar el llegat i va registrar-la. Fins i tot es va preparar la constitució d’una Fundacio Museu Tèxtil Sa Fàbrica Nova en la que participava el Govern de les Illes Balears. Els canvis polítics de maig de 2003 deixaren sense constituir la Fundació i en estat d’abandonament l’edifici, malgrat estar en possessió de l’Ajuntament de Sóller (n’era cotitular registral).

Davant la situació i amb el pas del temps, va revertir l’immoble a la família, tal com manava el testament i la voluntat de la Sra. Oliver. Corria ja el maig de 2013.

Més tard s’iniciaren altres converses per poder donar un ús a l’immoble amb una possible compra per part d’un industrial solleric, però va resultar inviable.

El novembre de 2013 s’inicien els treballs per una modificació puntual de l PGOU de 1998 de Sóller per una ampliació de la Fitxa A9 i una adaptació de la fitxa d’equipament públic E.24 (canvis de superfícies). Aquesta modificació tot i que es tramita (impacte ambiental favorable el 9 de maig de 2014) per informe davant Urbanisme del Consell de Mallorca (29 de gener de 2016) no s’aprova. 

El novembre de 2017 s’inicia la declaració de BIC i l’Ajuntament de Sóller (escrit d’1 de juny de 2018, un altre batle) al·lega

QUIN és EL SEU GRAU D’IMPORTÀNCIA I PROTECCIÓ?

La fàbrica està protegida com a Fitxa de Catàleg local en el PGOU de 1998 (text refós de 2000). Es la FITXA A9, i està juntament qualificat amb l’Equipament Socio Cultural públic i uns espais declarats també ZONA VERDA.  

També està protegit l’immoble com a BÉ D’INTERÈS CULTURAL per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2018, que estableix que la Fàbrica té la categoria de Monument juntament amb un ampli entorn i 15 elements de maquinària industrial i mobiliari que s’han de conservar també segons la qualificació del Consell de Mallorca.

QUIN ÉS EL PUNT EN QUÈ ESTAM?

Després d’oportunitats perdudes i intents de trobar una sortida a tot l’immoble, han anat passant els anys i l’edifici ha perdut finestres, vidres, ha estat sotmès a vandalisme i degradació de l’edificiació en si. Després de que totes les persones copropietàries sol·liciten a l’octubre de 2020 l’expropiació per ministeri de la llei (és a dir obligatòria per l’Ajuntament de Sóller). Després de la desestimació d’aquesta expropiació (que permetria adquirir la finca pel preu just taxat) per part de l’Ajuntament de Sóller (21 de seetembre de 2021), els hereus de la Sra. Adela Oliver (que havia deixat la meitat de la fàbrica al poble amb un Projecte de museu a punt)  han presentat un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Sóller que deixa el tema pendent de resolució judicial.

L’Ajuntament de Sóller nega la seva responsabilitat i diu que és el Consell de Mallorca qui ha d’adquirir-la. El Consell de Mallorca després de fer inviable la modificació de PGOU i aprovar la Declaració de BIC ara se’n renta les mans tot i que diu que ha tingut negociacions amb la família.

Darrerament (finals de 2022) la fàbrica ha sofert un incendi probablement per vandalisme. La reacció de l’Administració: ordenar a la propietat que “apuntalin la fàbrica i facin actuacions al seu càrrec per aturar el procés de deteriorament” d’una part de l’edificació així com altres mesures de protecció.

REPETIM. PROPOSTES URGENTS:

Davant la realitat que estam davant un immoble declarat BIC del patrimoni industrial del mateix nivell que la Central Tèrmica d’Alcúdia i es Sindicat o Celler de Felanitx, que s’adoptin per les tres Administracions mesures eficaces per protegir l’immoble i ser coherents amb la Declaració de BIC i en la catalogació com a Patrimoni Industrial en el Pla Nacional.

Cal negociar amb la propietat urgentment i aconseguir aturar la degradació de l’immoble i reivindicar els usos públics que estan prevists en el pla de Sóller.

Per això, podrien aplicar-se fons europeus o fons de l’impost turístic o d’altres iniciatives de l’Estat de suport als municipis turístics com Sóller.

Només així mantindrem una peça essencial del patrimoni industrial de Mallorca.


6 de febr. 2023

Recorregut embARCA´t: PASSEJADA HISTÒRICA PEL BOSC DE BELLVER

ARCA va organitzar el passat dissabte 4 de febrer un recorregut embARCA't que duia per títol: "Passejada històrica pel bosc de Bellver”.

Gràcies al llibre El bosc de Bellver, història i actualitat, de l'investigador Pere Galiana Veiret vàrem poder descobrir amb el seu autor aquest enclau natural, des de la formació geològica de la muntanya fins als nostres dies.

Bellver és el parc municipal més gran i més antic de la ciutat, per on han passat personatges històrics de renom, com Melchor Gaspar de Jovellanos, a qui dedicàrem un apartat especial pels seus interessants estudis damunt aquesta zona, durant el període que estigué empresonat al castell de Bellver a principis del segle XIX.

També poguérem veure els vestigis d'un dels dos polvorins que hi havia al recinte del bosc, on a dia d'avui es conserva el coll de la seva cisterna, les carreteres que s'han construït al llarg de la història, les pedreres d'on es va treure pedra per construir el castell, la capella dedicada a Sant Alonso Rodríguez en record al fet miraculós que li va ocórrer mentre pujava al castell de Bellver al segle XVI, el pou del dimoni, la sortida del túnel de la cova, els cocons, la flora i la fauna que s'amaga en aquest indret, l’estratigrafia i altres punts d’interès de la muntanya.

1 de febr. 2023

Recorregut embARCA't: "Visita al castell de Sant Carles".

Dissabte 18 de febrer a les 10'30h.

“Visita al castell de Sant Carles”.

Dirigida per l'investigador Àngel Aparicio Pasqual, president del GEFB (Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears).

La visita amb l'especialista d'estudis històrics de fortificacions de Balears ens permetrà conèixer molt millor i d'a prop l'evolució històrica del castell de Sant Carles, construït a l'any 1612 i la seva posterior ampliació, on es construí una fortalesa a l'any 1662.

La visita oferirà novetats històriques interessants fruit de la recerca incessant de l'investigador als arxius i que properament sortiran publicades al llibre: "El castell de Sant Carles. La història i els personatges".

Punt de trobada: Castell de  Sant Carles. Crta. Dic de l'Oest, s/n.

Possibilitat d'arribar amb la línea 1 de l'EMT, aturada Museu de Sant Carles: http://www.emtpalma.cat/en/route/-/L/1/aeroport-ciutat-port

Preu: 5€ socis; 8€ no socis

Inscripció prèvia, places limitades.

arcainforma@arcapatrimoni.net