26 de maig 2015

ARCA demana al Consell de Mallorca que tengui en compte la cova de Son Fideu a l'hora de millorar la carretera de s'Estanyol

«Corpus Cavernario Mayoricense» de J.A. Encinas.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació el projecte de millora de la carretera s'Estanyol.

ARCA ha pogut detectar que en aquest tram, hi ha una cova inventariada, anomenada Son Fideu, situada a parcel·la 7 del polígon 026 del municipi de Llucmajor.

La cova de Son Fideu figura inventariada al llibre «Corpus Cavernario Mayoricense» de J.A. Encinas, el qual fa la següent descripció: «Difuminada oblonga forma alveolar con diversas estructuras acondicionadoras y corredor de acceso cubierto con tres grandes losas de piedra, presentando varios peldaños excavados en la roca y conducentes a subterráneo de once metros de fondo por 10,6 de anchura máxima y 1,8 de altura. Ámbito compuesto de sala, cubículo lateral y área de entrada, pudo utilizarse de sepulcro en distintas fases de la prehistoria insular y al final quedar destinado a redil, cerdera y trastero de la casa immediata».

ARCA s'ha adreçat al Consell de Mallorca

ARCA ha comunicat aquest fet als departaments de Carreteres i de Patrimoni del Consell de Mallorca, perquè abans de començar a executar el projecte tenguin en compte aquest bé cultural.
ARCA lamenta, que el Consell de Mallorca només ha deixat un termini de 15 dies per a presentar al·legacions, llavors considerant la importància del projecte que afecta al canvi morfològic del territori, seria convenient ampliar aquest termini d'al·legacions.