27 de set. 2012

La Conselleria de Turisme es mostra receptiva a les propostes d’ARCA sobre habitatges vacacionals als centres històrics de Palma i dels pobles


També agradaren les propostes d’ARCA sobre  plans municipals anuals de gestió patrimonial i l’establiment de rutes senderistes.

El passat dimecres representats d’ARCA, Pere Ollers i Josep Masot, es reuniren amb el Conseller de Turisme i el Director General, Sres Delgado i Martínez, a fi d’exposar personalment els punts que envers el patrimoni es podrien millorar reglamentariament respecte de la Llei Turística.

Els punts tractats foren els següents:

1) La possibilitat que els habitatges unifamiliars entre mitgeres als centres antics del pobles i els habitatges parellats situats a les possessions o a les cases de pagès, puguin ser habitatges vacacionals. Aquest fet ajudaria a premiar i a afavorir la conservació de l’autenticitat dels centres antics i les cases de pagès. En aquest punt el conseller es mostra receptiu a estudiar la possibilitat de que, via reglament, es puguin incloure aquestes dues categories.

2) Igualment ARCA proposà a la Conselleria que s’establís, via reglament, l’obligatorietat que anualment els Ajuntament presentin a la Conselleria un pla de gestió turística del recursos patrimonial, que permetés mantenir actualitzada i coordinada la informació sobre els recursos turístics patrimonials de cada municipi.

3) Igualment es sol·licità que s’obligàs al Consell de Mallorca a incloure dins els Plans de desenvolupament turístic les rutes senderistes de llarg recorregut com element desestacionalitzador, al igual que ja passa amb el ciclisme, instant a la vegada a l'aprovació de la Ruta de Pedre en Sec i la ruta LLUC-ARTÀ.

Creació de dues rutes de llarg recorregut aprofitant tot allò que ja existeix
En aquest sentit ARCA proposà que s’estudiï la creació de dues rutes de llarg recorregut per a vianants que uneixi Palma amb Artà, per la Serra de Llevant, unint els santuaris (Cura, Sant Salvador,etc i ermites), i una altra pel centre de l’Illa. La conselleria de Turisme igualment es mostrà receptiva a estudiar-ho.

Recorregut embARCA't, titulat Així era el Molinar

Dissabte 29 de setembre ARCA i Xavier Terrasa organitzen un recorregut titulat Així era el Molinar, on es podrà conèixer d'aprop la història d'aquesta barriada marinera del llevant de Palma, marcada també per un passat industrial, fet que li ha donat un caire popular. El Molinar a dia d'avui és un atractiu per aquelles persones que venen de fora, però a vegades no del tot conegut pels propis ciutadans de Palma. 

Aquest recorregut, a part de presentar el llibre Así era el Molinar (Temporae, 2012) intentarà donar a conèixer quina és la història que s'amaga entre els seus carrers i les històries populars que han marcat el caràcter i la identitat de la barriada.

Hora de sortida: 10'30h

Lloc de trobada: Club Nàutic Portitxol. Passeig Bartomeu Barceló i Mir (El Molinar).

24 de set. 2012

ARCA signa una teula per a la reconstrucció del monestir de LlucAnimau-vos a fer el mateix

Representants d’ARCA hem pogut comprovar les destrosses que el cap de fibló va provocat al monestir de Lluc.

De manera simbòlica varem signar una teula per col·laborar amb la campanya encetada pel monestir cercant el compromís econòmic de la gent de Mallorca.

No oblidem que el Patrimoni de Lluc és molt més que el seu contingut religiós. Hi ha moltes persones que fins i tot des de l’ateisme, estimam Lluc, el seu entorn i el contingut històric, paisatgístic i patrimonial. 

Animau-vos a visitar Lluc ara i fer una petita aportació per a la reconstrucció. 

22 de set. 2012

Visita agrícola a Son Mut Nou


Per segon any consecutiu, el passat dissabte, 22 de setembre visitarem la finca de Son Mut Nou (Llucmajor) dins del programa Agricultura, paisatge i patrimoni. A la visita gaudirem de l’explotació, de la cultura i del patrimoni del seu entorn.

L’any 1989, Montserrat Pons començà el seu projecte de camp d’experimentació a la seva finca familiar i des d’ençà han plantat un total de més de 1.600 figueres i més de 600 varietats de tot el món.

El projecte de Son Mut Nou és únic a Mallorca i un referent a nivell mundial, que ha permés estudiar i analitzar les diferents varietats de Mallorca i de la resta del món.

La finca de Son Mut Nou presenta una altra característica i és que d’aquesta forma s’han pogut conservar i recuperar varietats, que a dia d’avui estarien extinguides.

Més informació a: http://www.sonmutnou.com/

21 de set. 2012

ARCA insta a les Administracions a la protecció i adquisició de la porta exterior de l'Almudaina de Gumara (El Temple)

Els tècnics d'ARCA han pogut comprovar que la porta exterior de Gumara  (El Temple, carrer de Mateu Enric Llado)és perfectament  recuperable,   ja que conserva el pas d'entrada amb al seva volta i tot el parament  exterior de la murada. Actualment aquesta porta es troba darrera un  petit habitatge que pertany al convent de les Trinitàries. A més la  Porta té connexió amb la resta del recinte del Temple.

No hem d'oblidar que aquesta porta,  juntament amb la porta de la  Gabella de la Sal i la porta interior del Temple ( Torres de Gurama),  és de les més antigues de ciutat i sens dubte millor conservades.

Des de l'Ajuntament de Palma s'han iniciat gestions per l'adquisició  de l'esmentat habitatge, per la qual cosa, i davant l'evidència del  bon estat de  la històrica porta, consideram urgent  i necessari dur a  terme la seva adquisició  a fi de, d' una banda assegurar-ne  l'adequada protecció i d'altra   donar la possibilitat de en el seu  dia enderrocar l'habitatge i recuperar la porta. Creim que una  iniciativa com aquesta ha de tenir el suport del Govern de les Illes  Balears i del Consell de Mallorca.

Inversió no molt elevada

No sembla que sigui una intervenció excessivament costosa donades les  reduïdes dimensions de l'habitatge i de la porta. Sens dubte. Fer cas  d'aquesta proposta d'ARCA  redundaria en  un benefici immediat per a  la ciutadania i pel nostre patrimoni.


Dibuixos: Rafael De Ysasi. Publicats al llibre Palma de antaño (La Foradada, 1998).

14 de set. 2012

El Terreno un barri encara a preservarLes darreres notícies aparegudes sobre el barri del Terreno ens han posat en alerta, sobre la intenció que té l’Ajuntament de Palma de descatalogar l’immoble situat al carrer de Joan Miró, 75 (antiga discoteca Black Cat) per petició de la propietat.

En aquesta contrada del carrer de Joan Miró es troben alguns exemples arquitectònics de primer ordre. La casa de la qual parlem es troba flanquejada per l’edifici a Josep Noguera (Joan Miró, 73) obra d’estil Art Déco de l’any 1932 i projectat per l’arquitecte Francesc Casas i per l’edifici Can Noguera (Joan Miró, 77) obra d’estil regionalista de la década dels anys’20 i projectat per l’arquitecte Guillem Forteza Pinya. També cal afegir, que a la part posterior d’aquest edifici es troba el portal de Son Catlaret o Can Vilella, projectat a 1777.

Com podem comprobar és una illeta que presenta interessants exemples arquitectònics des del punt de vista històric, cultural i patrimonial, motiu pel qual es troben catalogats i protegits a nivell legal.

L’edifici de Joan Miró, 75 segurament no tengui el mateix valor artístic dels que acabem de comentar. També cal afegir, que l’ús com a discoteca d’aquest immoble durant molts d’anys ha deteriorat la seva imatge interior i exterior. Però si analitzem l’immoble detalladament i ens l’imaginem sense l’horrible entrada, veurem que és una d’aquelles cases típiques de la zona i amb un estil propi, contemporània als dos sensacionals edificis que la flanquetjen.

Les conseqüències poden ser irreversibles per a la barriada

Si és permet la descatalogació d’aquest immoble s’obri la via, perquè es pugui rompre aquest consens històric i estilístic en aquest conjunt de cases del carrer de Joan Miró. El Terreno es va déixar degradar i és va déixar derruir, ara no podem permetre més destrucció, ni alteracions urbanístiques que modifiquin la imatge del que fou un dels millors barris de Palma.

10 de set. 2012

ARCA demana la paralització del projecte del polígon a la zona de Son Podè


Interessants elements culturals, que no desaparèixer

ARCA ha estat al corrent de les mobilitzacions ciutadanes que hi hagut en contra de la intenció que té l’Ajuntament d’Andratx d’urbanitzar un polígon a la zona de Son Podè. Un espai d’interès ambiental i on es troben elements d’importància històrica i cultural com les cases de Son Podè, situades al carrer Galicia, 31 i ja documentades a la segona meitat del segle XIX. També, cal destacar que en aquesta zona hi ha elements etnològics de gran interès patrimonial com una sínia, un safareig i una sèquia.

Cal que l’Ajuntament d’Andratx pensi en la viabilitat d’aquest projecte, ja que la seva construcció permetrà que un polígon s’instal·li dins el poble i serà un problema per la convivència tranquil·la dels veïnats.

Des del punt de vista mediambiental i patrimonial suposarà una perdúa irreperable, on es perdrà una zona que conserva els valors culturals i paisatgístics del que fou en un temps aquesta localitat del ponent de Mallorca. Cal recordar que Andratx, ja ha deixat perdre molt de territori i patrimoni durant les darreres dècades, llavors creim que aquesta seria una oportunitat magnífica per protegir i potenciar un espai com el de Son Podè, per mostrar el que fou aquesta localitat. Si l’Ajuntament d’Andratx acepta dur endavant aquest projecte, serà una nova oportunitat perduda.

Protecció urgent del patrimoni etnològic que es troba a Son Podè

ARCA ha demanat a l’Ajuntament d’Andratx que aturi la intenció d’urbanitzar un polígon a la zona de Son Podè i que catalogui les cases de Son Podè, la sínia, el safareig i la sèquia que es troben al voltant d’aquestes cases, tal i com marca el Pla Territorial de Mallorca, que obliga als ajuntaments a protegir el patrimoni etnològic per via dels seus catàlegs municipals.