23 de febr. 2017

ARCA opina sobre les obres al Pati des Recreo a la revista Ressò de Campos.

Què pensa ARCA de les obres del Pati de l'hospital (“des Recreo”) de Campos?

Després de sorgir als mitjans de comunicació les darreres notícies sobre algunes troballes en les obres del pati de l'hospital (anomenat “des Recreo”), molta gent potser se demani què en pensa ARCA, atès la tasca de la nostra associació en la protecció i defensa del patrimoni cultural de Mallorca.

ARCA va participar en la Ponència Tècnica Insular de Patrimoni en la qual es va estudiar els control arqueològic a efectuar al Projecte d'obres referit, dirigit per arquitecte superior (Sr. Fullana Oliver) i promotor del qual és el Bisbat. Primer punt a destacar, idò, és que davant un Projecte que pot afectar a un bé d'interès cultural i al seu entorn, aquest s'ha sotmès a autorització de l'òrgan especialitzat en matèria de Patrimoni, la Comissió Insular de Patrimoni (la qual l'autoritza després de diversos informes tècnics i jurídics i després de passar per la Ponència Tècnica on hi ha membres tècnics i professionals diversos. de fet ARCA només té un membre en aquesta Ponència) en quant a la passa inicial: els controls arqueològics. Un cop acabada la corresponent intervenció arqueològica s’haurà de dictaminar, sobre el Projecte arquitectònic i la seva adequació a l’entorn del bé d’interès cultural i amb especial respecte al mur de tancament del pati.

De les cales inicials s’ha passat a fer una excavació arqueològica completa de la zona, el que garanteix en major mesura el respecte a les troballes arqueològiques que si hi puguin trobar.

I aquest és el punt en què ara ens trobam: una vegada finalitzada l’excavació s'han de valorar les restes arqueològiques trobades pels especialistes i si pertoca s'haurà de modificar el Projecte i revisar novament per la Comissió Insular de Patrimoni, a més de garantir la protecció adequada d'aquestes troballes.. En aquest sentit, ARCA el 30 de gener de 2016, ha presentat un escrit al Consell per demanar que es faci un seguiment adequat de les troballes i per oferir col·laboració.

Volem ressenyar, finalment, que ARCA té cura dels qüestions patrimonials, quedant al marge d’aquest debat altres qüestions que puguin afectar a la titularitat del solar .


Josep Masot, vicepresident d'ARCA.


22 de febr. 2017

ARCA demana que l'avió Coronado continui sent un bé catalogat i sigui restaurat.

Areonau Convenir CV 990 30-05, "Coronado",
matricula EC-BZO a l'aeroport de Son Sant Joan.
Fotografia: Javier Rodríguez Amador.
ARCA veu preocupació que un bé catalogat pugui deixar de ser-ho per manca o dificultats de conservació

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l'informe tècnic emès en data de dia 5 de desembre de 2016, on es proposa deixar sense efecte la declaració com a Bé Catalogat a favor de l'areonau Convenir CV 990 30-05, "Coronado", matricula EC-BZO.

L'avio Coronado fou catalogat a l'any 2011, perquè només hi ha 4 exemplars al món i un d'ells es troba a Mallorca

En data de 15 de desembre de 2011, es va assolir un fet insòlit, on el Ple del Consell de Mallorca va acordar la declaració com a Bé Catalogat a favor de l'areonau Convair CV 990 30-05, "Coronado", matricula EC-BZO pels següents motius que ara argumentem:

La companyia aèrea Spantax va adquir el primer avió "Coronado" a l'any 1967, el "Coronado" matricula EC-BZO fou construït a l'any 1962 i adquirit per Spantax en 1972 i matriculat el 28 de gener de 1972. Spantax va adquirir 13 avions "Coronado", un tingué un accident a Tenerife i fou destruït, l'alt consum de combustible i la crisi obligaren a l'empresa a utilitzar avions de menor consum i els "Coronados" foren aparcats a l'aeroport a una pista que no s'utilitzava, de totes formes l'avió amb matricula EC-BZO fou l'únic que seguí volant fins al tancament de la companyia en 1988.

Fotografia: Javier Rodríguez Amador.
Posteriorment, 11 avions foren desballestats en 1993 i l'únic que fou conservat fou el matricula EC-BZO, degut a que la idea era dur-lo fins al Museu de l'Aire a Madrid.

Actualment només romanen 4 avions "Coronados" al món, 2 en poder del govern nord-americà estan a l'aeroport del desert de Mojave, un cementiri d'avions, un altre es troba a Lucerna (Suïssa) a un Museu del Transport, en perfecte estat de conservació i el quart es localitza a Palma en un estat de conservació deplorable.

ARCA demana a AENA i al Consell de Mallorca que sigui conservat i restaurat

Segons, informacions facilitades per especialistes en la matèria, seria possible restaurar l'avió "Coronado", matricula EC-BZO, sempre que es trobi un finançament adïent i puguin intervenir professionals qualificats en la matèria. Per aquest motiu, és important que les diferents administracions puúbliques i privades es puguin coordinar per trobar una solució ecònomica viable a aquest problema.

ARCA considera que l'avió "Coronado", matricula EC-BZO és una joia aeronàutica i no podem consentir que es converteixi en ferralla com els altres avions "Coronados" que ja han estat desballestats. Seria una llàstima que un avió que fou capdal i important per l'arribada de turistes a Mallorca, desaparesqués per a sempre, sense deixar cap rastre del seu passat.

La conservació i restauració d'aquest exemplar, ens ajudaria a entendre millor la història i els inicis del turisme a Mallorca.

Fotografia: Javier Rodríguez Amador.
ARCA demana a les institucions que es coordinin per tal de cercar finançament per a la seva restauració

ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i AENA que es puguin coordinar amb altres administracions públiques i privades per tal que es pugui aconseguir un finançament que serveixi per a la restauració de l'avió "Coronado", matricula EC-BZO, perquè es tracta d'un bé quasi excepcional al món i representa una importància per a la història del turisme i l'aeronàutica a Mallorca.


Aquest potser podria ser un projecte també de formació d'especialistes i de formació ocupacional que impliqui altres Administracions i Entitats (centres tecnològics, formació professsional, SOIB, Unió Europea, etc).

20 de febr. 2017

Recorregut embARCA't: "El Cèsar a Ciutat".

Albert Bouzas durant la visita.
El passat dissabte 18 de febrer ARCA organitzà per segona vegada el recorregut titulat: “El Cèsar a Ciutat”, a càrrec del llicenciat en història Albert Bouzas.
 
El recorregut seguí les passes de la visita de l'emperadorCarles V a Palma a l'any 1541, abans que ell i les seves tropes emprenguessin l'expedició per a la presa de la ciutat d'Alger.
 
La ruta ha estat creada i dissenyada per Albert Bouzas, seguint la font de la crònica de Joan Gomis, qui relatà l'arribada de Carles V a Palma.

Finestra en homenatge a Carles V al Palau March.
Datada a 1521, prové del casal de Can Juny.
Carles V i la seva cort desembarcaren al Moll Vell de Palma, passaren per davant la Llotja i reberen l'obació de la ciutadania pels carrers de Ciutat. També foren rebuts a la Universitat, al convent de Sant Domingo i a la Seu. Finalment, descansà varis dies al Palau de l'Almudaina. 

16 de febr. 2017

RESULTAT DELS PREMIS ARCA. Atorgats ahir vespre durant el sopar anual.

D'esquerra a dreta, Àngel Aparicio (GEFB), Joan Pereyra
(Arquidia), Maria Coll (Any Moyà) i Ferràn Pereyra amb
els membres de la junta directiva d'ARCA.
PREMI ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI: GRUP D'ESTUDI FORTIFICACIONS DE BALEARS (GEFB)

Per la seva lluita i estudi incansable per la conservació de castells, torres i atalaies de les Balears.

PREMI ARCA DESTRUCIÓ DEL PATRIMONI: EL CABLEJAT A LES FAÇANES DE POBLES I CIUTATS DE MALLORCA

Les administracions són les responsables de preveure i evitar la instalació de cablejat i altres estris que es penjen impunemet a les nostres façanes provocant un impacte estètic negatiu.

Com sempre, la votació realitzada durant el sopar anual de l'entitat ha estat renyida i per ARCA qualsevol de les candidatures mereixia ser la guanyadora.

Les altres candidates a Premi Protecció eren l'any Moyà a Binissalem pesonalitzat en la seva comissària, Maria Coll Borràs, i el programa radiofònic ARQUIDIAL de difusió de l'arquitectura i patrimoni conduït per Joan i Ferràn Pereyra.

Àngels Fermoselle (ARCA), Maria Coll (Any Moyà), Joan i
Ferràn Pereyra (Arquidial) i Àngel Aparicio (GEFB).
Les altres candidates a Premi Destrucció eren la Demolició de la casa de Falla a Gènova que ha eliminat un element cultural i paisatgístic  i l'incivisme dels grafitrers-signadors que embruten i perjudiquen tots els indrets fins i tot elements patrimonials singulars.

Autoritats i representats d'entitats defensores del Patrimoni acompanyaren a més de seixenta persones associades o simpatitzants d'ARCA

Assistiren representants de partits polítics : PSOE , PP, MES, CIUTADANS, PI i autoritats com el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el batle de Palma, José Hila; el batle de Binisalem, Andreu Villalonga; el vicepresident del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Tomàs i regidors, diputats, així com representants d'entitats que defensen el patrimoni com Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears (AAFIB), la Fundació Amics del Patrimoni i Al Molinar, Port Petit.

L'HOTEL PORTITXOL, L'ESCENARI PERFECTE PER A LA CELEBRACIÓ DELS PREMIS

La nit va ser agradable tot i que reivindicativa i Pere Ollers, President d'ARCA va tancar l'acte-sopar amb unes paraules de projectes pel nou any i anàlisi de l'anterior.


ARCA demana la restauració d'un pont catalogat a Andratx el qual ha perdut una part de la seva barana de pedra.

A l'esquerra de la imatge s'observa la part de la barana caiguda
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació el deteriorament que està patint el pont dels Dos ulls, bé catalogat (AP572) per l'Ajuntament d'Andratx.

El pont dels Dos ulls forma part del Patrimoni Històric d'Andratx com a arquitectura pública i fou construït a l'any 1927, possiblement per l'arquitecte Jaume Aleñar. El bé cultural es situa al camí des Vinyet amb la carretera que du al Port d’Andratx (MA-1) i presenta un grau de protecció Integral.

Un tros de la barana del pont catalogat ha caigut per manca de deixadesa

ARCA vol alertar que fa unes quantes setmanes va caure un tros de la barana d'aquest pont i actualment s'ha col·locat una cinta de plàsitc per a alertar del seu perill a vehícles i vianants.

Consideram que com aquest pont forma part del Patrimoni públic de l'Ajuntament d'Andratx s'hauria de restaurar el més aviat possible, per evitar que el pas rodat de vehicles acabi deteriorant-lo encara més del que està.

La fitxa de catàleg ja alertava de que s'havia d'intervenir en la seva restauració

La fitxa del catàleg de Patrimoni Històric (AP572), quan parla de les Intervencions preferents diu que s'han de dur a terme les següents: Aquelles obres de restauració, consolidació i manteniment necessàries per evitar el deteriorament de la construcció.

ARCA s'ha adreçat a l'ajuntament d'Andratx perquè restauri el pont

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Andratx i li ha demanat expressament que restauri les parts afectades del pont dels Dos ulls, com a Patrimoni públic del municipi d'Andratx i que es vetlli per la seva correcta conservació15 de febr. 2017

ARCA presenta les candidatures als Premis Conservació i Destrucció del PAtrimoni

Avui a la nit en un sopar anual que es celebrarà a l'hotel Portitxol els socis i simpatitzants d'ARCA eligiran els premiats a les Candidatures als Premis Conservació i Destrucció del Patrimoni Històric de l'any 2016.

ARCA ha proposat com a candidatures al Premi Conservació del Patrimoni


ANY MOYÀ / BINISSALEM 2016. COMISSÀRIA MARIA COLL I BORRÀS

Llorenç Moyà Gilabert (1916-1981), escriptor, poeta, misser, binissalemer, etc. compromès amb la cultura, co-creador de la Festa des Vermar, impulsor de la declaració de Binissalem com a Conjunt Historicoartístic.


Dia 31 d’octubre de 2015, dia de l’aniversari de la mort del poeta,  l’Ajuntament de Binissalem, en un Ple Extraordinari, declarà el 2016 ANY MOYÀ a Binissalem de forma unànime.

S’anomenà a Maria Coll i Borràs comissària d’aquest esdeveniment. Ella, binissalemera, és llicenciada en Història de l’Art i es dedica a la difusió del patrimoni historicoartístic a Binissalem, però també arreu de l’illa.

Des d’aquest comissariat s’han anat articulant més d’una trentena d’actes per donar a conèixer tots els vessants del poeta: conferències, concerts, lectures poètiques, tast de vins, festes, espectacles de dances populars, obres de teatre, itineraris, lectures, exposicions, elaboració d’un documental, visites guiades, tertúlies literàries i taules rodones.

Gabriel Janer Manila, Miquel Àngel Vidal, Antoni Pol Marcús, Aina Pascual, Jaume Llabrés, el grup teatre de Xamo-Xamo, Bernat Pujol, les composicions de Baltasar Bibiloni...i un llarg etcètera de professionals i voluntaris hi han participat.

L’Adoració dels tres Reis d’Orient, La Posada de la Núvia, Flos Santorum, l’obra de Pau Fornés, Polifem, etcètera

Des dels carrers, des de Can Gelabert de la Portella, des de Can Marc, des de la possessió de Morneta, des de la plaça de la vila, des dels parcs, des de l’església, des dels cellers,  des de les escoles i els Instituts, des de tants de llocs s’ha posat en valor a l’amfitrió de Binissalem aquest 2016!

El protagonista ha estat Llorenç Moyà i la treballadora incansable que ens ha ajudat a reconeixer-lo ha estat la nostra Maria Coll.

Votin per favor l’Any Moyà i la seva comissària Maria Coll pel  PREMI ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI.

ARQUIDIAL

Ferràn i Joan Pereyra són cosins. Ferràn és creatiu, difusor cultural i engrescà a Joan, arquitecte tècnic, a participar a un programa de ràdio que el primer tenia a IB3. Parlarien d’arquitectura, urbanisme, patrimoni...Perquè l’arquitectura és art i és técnica i el seu llenguatge de vegades és difícil d’entendre.

Ells volien parlar per a tothom, amb un llenguatge senzill i didàctic. I ho aconseguíren. La crisi i el canvi polític llevà d’una bufada el programa d'IB3 i el temps els situà Primer a ONA Mediterrània i més tard a a Última Hora Ràdio, dial pel qual ara s’emet ARQUIDIAL cada dimarts a la nit de 22 a 23h i cada dissabte de 13 a 14h. Ja han gravat el programa número 122 i és molt meritori aconseguir col.laboracions altruistes durant tres anys, gairebé tan altruistes com ells. Ferràn i Joan Pereyra fan un programa plural, fugen del sectarisme i la prensa groga. Volen mostrar totes les postures davant els temes polèmics i ells es banyen quan és necessari. Tan necessari com que hi hagi gent com ells i programes com el seu.

ARQUIDIAL L’Arquitectura a la Ràdio, programa únic a tot l’estat espanyol.

Arquidial mereix guanyar el premi PROTECCIÓ DEL PATRIMONI D’ARCA


GRUP D'ESTUDIS DE FORTIFICACIONS DE BALEARS (GEFB)

El Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears (GEFB) ha desenvolupat durant els darrers anys una important tasca d'investigació i recerca de les antigues fortificacions de Mallorca, un Patrimoni Cultural molt important que serví durant molts de segles per a la defensa de les nostres illes.

Gràcies als seus estudis d'investigació han sortit a la llum nombrossos descobriments, que han contribuit al coneixment de la nostra història i que han servit perquè poguem valorar més i millor les nostres fortaleses, murades, torres de defensa i atalaies, etc. Totes elles formen part d'un ric llegat cultural, que els nostres avantpassats varen contruir per a la defensa de les Illes Balears i que actualment són una part important del nostre Patrimoni Històric i és funció de totes i tots conservar-ho.

Per aquest motiu, ARCA vol premiar amb la Candidatura al Premi Conservació del Patrimoni 2016 al Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears (GEFB), encapcelat per Àngel Aparicio i Pasqual per la seva feina d'estudi i divulgació del patrimoni defensiu de les Balears durant molts d'anys i per la seva feina de recuperació d'elements patrimonials de vital importància.

Mai podrem agraïr del tot, el bagatge i feina d'investigació i coneixement que ens han aportat a la nostra societat i d'una forma quasi desinteressada. Llavors, no ens queda més remei que donar-lis un fort i emotiu reconeixement a la seva tasca d'estudi.

ES MEREIX QUE EL VOTIN PEL PREMI PROTECCIÖ DEL PATRIMONI

ARCA ha proposat com a candidatures al Premi destrucció del Patrimoni

LA DESTRUCCIÓ DE LA CASA DE FALLA

Can Mulet de baix, a Gènova, ara també coneguda com la casa de Falla és una de les greus pèrdues patrimonials de la que ens penedirem per sempre.


Manuel de Falla, el gran compositor gadità, el més reconegut i universal dels compositors espanyols contemporanis, va estar onze mesos vivint a la casa de Gènova, una casa de pedra senzilla, sobria i bella. Tan sóbria com el seu inquilí i tan bella com les seves composicions.

La fortuna del darrer minut va permetre que quan la demolició ja es cernia sobre la casa i ARCA havia clamat en contra, en un primer moment únicamemt per motius estètics, urbanístics, etnològics i de paisatge urbà, un notable de la nostra Comunitat, Joan Moll, músic, ens va advertir de que era la casa on Falla havia habitat i compost fogint dels ambients exaltats previs a la guerra civil.

El també músic Joan Maria Thomàs va ser el seu contacte i amic i ho va escriure a un llibre meravellòs publicat desprès de la mort de Falla des de l’enyorança i el record. Un llibre entranyable que els aconsell.

Tot ho fèrem saber al Consell de Mallorca, a Urbanisme, al batle de Palma... en Joan Moll també… però res no feren per conservar una petita troballa, una joia d'un valor cultural i històric molt superior a l’arquitectònic i etnològic. Una vegada més miraren a un altre costat. És més fàcil deixar-se dur per la dinàmica de la pressa i la fàcilitat, que cercar alternatives. Perquè preservar aquest indret de la història s’ho valia.

Per a ARCA va ser una galtada i per la gent sensible i culta de Mallorca i de fora, també. Palma sortí als diaris de Granada i Càdis per la seva insensibilitat. I per la història queda.

Gènova s’ha convertit en la barriada on més grues trobam per metre quadrat i més construcció poc respectuosa amb les característiques del barri podem trobar actualment.

Tant a la resta de l’Estat Espanyol com a l’Argentina, les cases on va residir Manuel de Falla s’han convertit en museus o estan protegides. Aquí al patrimoni de Falla se li ha donat l'esquena i les màquines l’han destruit amb el beneplàcit de tècnics i polítics de l’Ajuntamemt de Palma i del Consell de Mallorca .

ES MEREIX QUE EL VOTIN PER PREMI ARCA DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI

L’INCIVISME DELS GRAFITERS-SIGNADORS

El grafits sempre han format part de la cultura de l’ésser humà, els trobem a tots els monuments antics i ens aporten molta informació.
Volem deixar clar que aquesta candidatura no es refereix al grafit o dibuix, correctament executat i al lloc o paret adeqüada, que potser motiu decoratiu i realçar i millorar l’espai en alguns casos.
Aquest premi negatiu es refereix a la brutor escampada a les parets dels nostres pobles per una sèrie de gent incívica, i sense cap motiu justificat. Volen deixar la seva emprempta i causen d'aquesta forma un agravi per a la resta de la ciutadania.
Tenim la sensació de que el descontrol és absolut i creiem que les administracions no posen tots els medis que són necessaris per controlar tan incívica plaga.
Sembla que no hi hagi cap recó, paret, porta, banc, paperera, semàfor o arbres, que es salvi de la costum de pintar i firmar per tot. Una deplorable actitud que malmena l’estètica de Ciutat i dels pobles. Però més greu i reprobable és encara quan aquesta acció es duu a terme sobre béns històrics i patrimonials que s’han mantingut ben conservats durant segles i que ara perilla la integritat de la peça en intentar llevar les pintades.
És la mostra palpable dels gran incivisme que estan patint les grans ciutats i les no tan grans. Perquè l’incivisme ho trobam en moltes altres actituds i activitats ciutadanes: pixades humanes i de cans, escopinades, renous, bregues, etc.
Proposam als incívics grafiters-firmadors al premi destrucció del Patrimoni, però també proposam que es prenguin mesures serioses i contundents per acabar amb aquesta moda perversa de fer malbé el mobiliari i parets de tothom, que s’està, o ja s’ha convertit en una autèntica lacra. Copïin a la ciutat de París on les pintades no duren ni deu minuts perquè les esborren: ordres dels responsables de les administracions. Ens han dit que al parc de les Estacions, el SFM està fent el mateix i li dóna bon resultat. Copïin i actuin, i persegueixin i multin. Mentre votarem per pemi destrucció del Patrimoni l’incivisme dels Grafiters signadors.
CABLEJAT A LES FAÇANES

Gran invent el de la televisió per cable! No teníem prou amb els fils de l'electricitat i amb els dels telèfons d'una companyia i una altra, que ara arriba la banda ampla, la compra en casa, el fútbol i les pel·lícules. TOT PER CABLE! I on es posen els cables? I on es posen els conectors i els transformadors i absolutament tot el que les companyies privades volen? A les nostres façanes.

Tanta sort que la imatge de la ciutat i dels pobles són actius econòmics de primera magnitud, que si no.

La lentitud de les administracions és proverbial, però és que en aquest cas és molt més que lentitud, és arribar tard és no preveure i no escoltar. NO escoltar a ARCA per exemple que fa anys que pregona que el cablejat a la façana ni un més i poc a poc llevar els que hi ha.

La manca de control i el mirar cap a un altre costat dels responsables polítics i tècnics no du en lloc.

Els avenços i les comoditats són compatibles amb la cura de la bellesa de l’entorn i si les companyies telefòniques o elèctriques o multimèdies que tenen guanys molt elevats han de reduir-los una mica perquè han de soterrar el cablejat, que ho facin i que els obliguem a fer-ho. 

14 de febr. 2017

Recorregut embARCA't: “El Cèsar a Ciutat”.

Dissabte 18 de febrer a les 10'30h.
 
“El Cèsar a Ciutat”. 
 
El recorregut seguirà les passes de la visita de  l'emperador Carles I a Palma a l'any 1541, abans que  ell i les seves tropes emprenguessin l'expedició per a la presa de la ciutat d'Alger. 
  
dirigit per Albert Bouzas.
  
sortida: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos.
  
preu: 5€ socis i estudiants
         8€ no socis
 

Inscripció prèvia, places limitades.

13 de febr. 2017

Recorregut embARCA't: Visita a l'Arxiu Capitular de Mallorca.

A la visita poguerem veure d'aprop alguns dels més
importants exemplars que es conserven a l'Arxiu Capitular.
ARCA dugué a terme el passat dissabte 11 de febrer un recorregut embARCA't on visitarem l'Arxiu Capitular de Mallorca, a càrrec de Joana Pastor, arxivera i responsable de l'Arxiu Capitular de Mallorca.

L'Arxiu Capitular de Mallorca es troba situat al primer pis de la Casa de l'Almoina i té com a funció primordial vetllar pels documents que tenen a veure amb el Capítol de la Seu de Mallorca, tot i que es poden trobar documents històrics, no relacionats amb l'església.
Joana Pastor davant l'entrada de la Casa de l'Almoina.

El document més antic és de l'any 1230 i en l'actualitat conserva uns dels llegats arxivístics i bibliogràfics més importants de Mallorca, el qual fa que sigui un dels espais d'estudi i d'investigació principals, per poder conèixer la història de Mallorca.

9 de febr. 2017

ARCA PRESENTA LES CANDIDATURES ALS PREMIS PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI 2016

Les votacions per triar la candidatura guanyadora entre les tres de cada una dels dos premis, es ferà durant el transcurs d'un sopar on poden assistir tant persones associades com a simpatitzants.

CANDIDATURES PREMI PROTECCIÒ DEL PATRIMONI 2016

- ANY MOYÀ / BINISSALEM 2016. Personalitzam la candidatura sobre la que ha estat la Comissària de la celebració: Maria Coll i Borràs, Llicenciada en HIstòria de l'Art.
Una trentena d'actes excel.lents han possat en valor totes les vessants de l'escriptor i poeta donant a conèixer la seva emprenta arreu de l'illa.

- ARQUIDIAL. Programa de ràdio conduït per Ferràn Pereyra i Joan Pereyra. L'espai difón el coneixement de l'arquitectura, els seus valors i aconsegueix acostar-la i explicar-la a la ciutadania. La posada en valor del Patrimoni és un dels seus objectius.

- GRUP D'ESTUDIS DE LES FORTIFICACIONS BALEARS (GEFB) per una llarga trajectòria d'estudi i conservació del Patrimoni de defensa. És un any especialment indicat per el pla de rehabilitació de les torres de defensa que s'ha aprovat i ells venen reivindicant des de fa anys.


CANDIDATURES PREMI DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI

- DESTRUCCIÓ CASA DE FALLA A GÈNOVA. Responsable l'Ajuntament de Palma. El fet que el compositor més important del territori espanyol hagués viscut molts de mesos a aquesta casa senzilla de pedra d'una tipologia ben atractiva de finals de S.XIX no va commoure als responsables d'urbanisme. Una empremta històrica i cultural de primera magnitud va ser destruïda. ARCA va propasar alternatives que no es varen escoltar.

- CABLEJAT A LES FAÇANES DE TOTA MALLORCA. CADA VEGADA MÉS ABUNDANT. El perjudici estètic del cablejat a les façanes és evident. Les empreses de serveis cada vegada posen més i més cables a totes les façanes. Les administracions no fan gairebé res per a evitar-ho.

- L'INCIVISME DELS GRAFITERS - FIRMADORS (deixant clar que no parlam dels grafiters-artistes) que no tenen mirament i destroçen estèticament les parets de qualsevol espai privat o públic. Especialment indignant les pintades sobre els marès i la pedra o les persianes. Una destrucció paisatgística i una vergonya que mereixeria ser perseguida i previnguda amb molta més intensitat.

Les persones que assisteixin al sopar anual d'ARCA que es celebrarà el proper dimecres dia 15 de febrer a les 21'00h a l'Hotel Portitxol, podran votar i triar entre aquestes candidaturas, a més de compartir una estona agradable. Per apuntar-se al sopar cridar a: 971 71 95 31 ó 651 425 987


8 de febr. 2017

ARCA visita el voladís de Cort.

Avui hem tengut l'oportunitat de visitar d'aprop el voladís de l'edifici de Cort i comprovar els excel·lents treballs de restauració que s'han dut a terme d'aquesta peça única del segle XVII i de gran valor artístic i cultural, no només per a la ciutat de Palma, sinó per a tota Mallorca.
Volem agraïr a la conservadora de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Palma, la Sra. Magdalena Rosselló per la visita i les seves explicacions i a la directora general de Cultura, la Sra. Francisca Niell per l'organització d'aquesta visita.

6 de febr. 2017

Sopar d'ARCA

APUNTA'T al SOPAR d'ARCA

Aquest any el celebrarem a un lloc ben especial: l'Hotel Portitxol.

Imatge dels candidats a l'edició de l'any 2016.
Les persones que estimam el Patrimoni, siguem o no socis d'ARCA, ens reunim a un sopar anual per celebrar el treball a favor de la conservació dels vestigis de la nostra història. Enguany ens agradaria, una vegada més, ajuntar molta gent.

T'animam a participar a aquesta petita festa.

Dimecres 15 de febrer a les 21'00h.
Portitxol Hotel i Restaurant.
C/ Sirena. El Molinar (Palma).
25 euros

RESERVA PLACES ALS TELÈFONS

971719531
651425987
638168841

Durant el sopar podreu votar els premis d'ARCA. El premi Conservació del Patrimoni valora la feina feta durant el darrer any per entitats o persones a favor de l'estudi o la conservació del nostre Patrimoni. Al contrari, el premi Destrucció del Patrimoni recrimina la deixadesa o les accions, ja siguin particulars o institucionals, contra el Patrimoni Cultural.

Ajuda'ns a triar. Vos esperem!!!

Reserva plaça tot d'una que puguis i abans del dia 10 de febrer.

3 de febr. 2017

ARCA dóna suport a Gual de Torrella en les decisions anunciades sobre el Port del Molinar.

Lamentam i manifestam la nostra indignació per  les possibles agressions intencionades al seu vehicle

ARCA vol manifestar el seu suport al President de l'Autoritat Portuària de Balears perquè ha asumit amb responsabilitat les tesi de conservació de les dimensions del Port del Molinar tal i com distintes entitats venim demanant des de fa anys. Si es confirmàs que les agressions al seu vehicle, que semblen intencionades, tenen relació amb aquest fet, seria un fet gravísim. Esperam que s'investiguin i quedam a l'espera dels resultats.

Gairebé han passat dos anys des de les darreres eleccions i tots els partits que governen a Balears, Consells Insulars i Palma més Pi més Ciutadans es varen comprometre a evitar la destrucció del Port del Molinar. Els arguments són contundents en contra d'uns promotors que mai han volgut actuar pensant en els interesos generals.

Va essent hora de que la decisió definitiva per evitar qualsevol ampliació es prengui. S'han fet anuncis, s'han donat pases com la protecció de l'edifici per part de l'Ajuntament de Palma a petició d'ARCA, però no basta.

PALMA ha de conservar l'auténtic Passeig Marítim que ens queda. El que coneixem habitualment com a passeig marítim té  milenars de cotxes a devora i una estesa de vaixells que no et deixen veure la mar. És el Molinar, avui, l'auténtic Passeig Marítim de Palma.

La inmensa majoria dels partits estàn compromesos. Gual de Torrella també, perquè ho creu i fa seus els arguments de qui defensam el Port del Molinar.
Per això s'ha de fer passes ràpides i que no tenguin tornada enrera.

ARCA vol aprofitar aquesta nota per subratllar tres objectius:
  1. Manifestar el nostre suport al President de l'APB i lamentar els sabotatges.
  2. Demanar una decisió urgent de rebuig al projecte d'ampliació presentat i a qualsevol ampliació per part del Consell de Administració de l'APB.
  3. Una rehabilitació del Port del Molinar i del seu edifici dins aquesta legislatura que inclogui la continuitat del Passeig per a vianants ara interromput al port.

La ciutadania estima les coses properes i a escala petita. A Ciutat, el Passeig del Molinar reuneix aquestes característiques amb el seu port perfectament integrat dins un caló natural i és visitat per milers de persones diariament per la seva accesibilitat i la seva escala humana. També pels seus valors paisatgístics i pel conjunt patrimonial del barri, ara tan acosat.