24 de gen. 2024

ARCA VOL CANVIS AL PROJECTE PRESENTAT PER A LA PLAÇA DEL MERCAT

 


ESTAM PARLANT D'UNA PLAÇA HISTÒRICA DE MÀXIMA IMPORTÀNCIA.

EL TEMA PRINCIPAL A DISCUTIR NO ÉS ALASKA SÍ O ALASKA NO, AL NOSTRE CRITERI.

L'entorn patrimonial és de gran valor i és el que s'ha de resaltar i protegir les seves visuals.

MONUMENT A ANTONI MAURA

Ens preocupa el canvi d'ubicació del monument dedicat a Antoni Maura obligat pel creixement del ficus. I de fet consideram que s'hauria de qüestionar aquest canvi.

La nova ubicació projectada pot provocar efecte pantalla sobre la arquitectura de l'entorn que, repetim, és allò que s'ha de posar en valor.

Tenim dubtes de si un sols arbre ha de condicionar la ordenació de tota la plaça. Un arbre, ficus, que segur admet podes i del qual s'hauria de controlar l'extensió aèria i subterrània.

En qualsevol cas, si s'opta pera mantenir la proposta de canvi d'ubicacio del monument exigim una recreació prèvia in situ per tal d'avaluar l'impacte a les visuals de l'entorn.

LA PLATAFORMA ÚNICA DESPERSONALITZA

Ens preocupa també la despersonalització de la plaça, igual que ha passat a molts pobles i altres indrets de Ciutat, per la implantació de la plataforma única al trispol. Consideram que s'hauria de garantir l'accessibilitat mantenint una diferència d'alçades del trispol de la plaça respecte a l'espai de circulació, que tanmateix hi ha a tot l'entorn. Si no, el que passa és que s'ha de posar gran quantitat de bolardos verticals (pals) que impacten i vulgaritzen el paisatge. Tendriem una plaça envoltada de pals.

Sobre l'Alaska, en tot cas el valor a conservar, si es vol, és la imatge que sempre hem conegut. El creixement hauria de ser mínim. Al concurs d'adjudicació de la gestió, hauria de garantir que el tipus de producte que s'ofereix és similar i els preus també. Si no és així, no tendria sentit mantenir un kiosk a aquesta plaça pública

Tenim moltes coses més a dir sobre mobiliari, trispol, com creixen les voreres, Iluminació etc. Ens agradaria haver tengut abans una reunió per participar i opinar prèviament a la presentació (l'havíem sol·licitada a Infraestructures fins i tot per escrit) i no hem estat rebuts.

A partir d'ara esperam que la voluntat de diàleg i flexibilitat es demostri en un projecte vital per a la ciutat i el seu Patrimoni.

Hem d'aconseguir el millor resultat que també tengui en compte als residents de la zona

Volem resaltar que a la reunió de Centre Històric celebrada el dia de ahir no es va prendre cap decisió 

18 de gen. 2024

ARCA DECEBUDA AMB LA PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI (CONSELL INSULAR) QUE NO PLANTEJA EVITAR EL PROJECTE DE BEACH CLUB AL BALUARD
ARCA AFIRMA QUE HI HA CAMÍ A RECÓRRER PER EVITAR LA OCUPACIÓ INVASIVA DEL MIRADOR DEL BALUARD

A la ponència tècnica del Consell Insular de Mallorca, celebrada ahir, es va donar una passa per, aviat, aprovar  el projecte de  de la terrassa beach club del Baluard, amb prescripcions de detalls que els propis Serveis insulars de Patrimoni han proposat. ARCA ho considera una greu equivocació. 

No ha estat una votació  unànime ja que una part important dels membres han reconegut que no s'hauria d'haver aprobat el projecte inicial l'any 2022. No obstant la percepció d'ARCA és que ara la instància tècnica del CIM no vol fer marxa enrera i també els polítics del Consell , d'alguna manera són pressoners de les decissions equivocades anteriors que partien de considerar la Murada de Palma apropiable per una terrassa o negoci privat concedit per un Museu, el Baluard. Així les coses volen aprovar, amb algunes restriccions gairebé el mateix projecte

ARCA  i una tècnica membre de la Ponència han votat en contra de donar passes que consoliden l'ocupació despersonalitzant del Baluard, manifestant l'oposició a un Projecte que maltracta un Bé d'Interès Cultural de Palma, la Murada i el converteix en una terrasa de negoci tipus "Beach Club". ARCA ha explicat els arguments en contra del Projecte ja manifestats des de l'anterior legislatura: invasió d'un BIC, ocupació excessiva i innecessària d'un espai públic ciutadà, maltracte a una zona sensible del Conjunt Històric de Palma i de la Murada en particular.

ARCA creu que ja des de l'aprovació del projecte l'any 2022, a l'anterior legislatura, no s'ha defensat l'interés general en quan a la protecció del Patrimoni i l'us de l'espai públic

Per tant, mantenim la nostra postura en contra i recordam que hi ha camí per recórrer per evitar la ocupació inapropiada del mirador del Baluard. 

ARCA ha exposat i defensat aquests criteris a l'anterior Ponència, als polítics del CIM i de l'Ajuntament de Palma i ahir un cop més a la Ponència Tècnica.
 
Totes les institucions s'han de plantejar si volen mantenir el "desastre del Beach Club en la Murada" que l'anterior govern autoritzava.
 
ARCA DEMANA QUE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA INICII UNA REVISIÓ D'OFICI DE L'AUTORITZACIÓ

ARCA creu que els responsables del Consell insular haurien de impulsar una revisió d'ofici de l'AUTORITZACIÓ anterior (que estava mal concedida i no executada). El bé màxim a protegir és el Patrimoni històric de Palma, la Murada (declarat BIC Monument) i l'us mesurat de l'espai públic que ha de ser accessible per a tothom i no reservat per a butxaques afavorides. L'administració ha de ser capaç de rectificar-se a sí mateixa, i és el que demanam. 

ARCA no s'oposa a una cafeteria sense afany de envair i ocupar un espai patrimonial. Una cafeteria al servei de un museu i de una ciutat. Mai una invasió estètica tipo beach club relegant al Patrimoni a ser el seu decorat, tal i com seria en el projecte actual. 

AQUESTA REVISIÓ D'OFICI SERIA UNA PRIMERA PASSA CAP A LA SOLUCIÓ

A continuació també l'Ajuntament de Palma, com a titular de la Murada,  Be Cultural i resposable de concedir llicències d'obra i activitat, també tendria molt a dir i a defensar per aturar aquest desgavell.


5 de gen. 2024

LA CAMPAÑA PATINETES Y BICIS A RAYA ADVIERTE QUE TRAS NAVIDADES Y REYES PUEDE AUMENTAR EL INCIVISMO

EL ATROPELLO DE UN PATINETE EN PALMA A UN HOMBRE CON SU BEBÉ DE 4 MESES EN BRAZOS ES UN CASO MUY GRAVE
 
Uno de los regalos estrella de estas fiestas han sido patinetes, la campaña Patinetes y Bicis a Raya impulsada por ARCA, ha detectado anuncios de patinetes eléctricos que pueden alcanzar 6 km/h dirigidos a niños de 3 hasta 8 años y de 12 Km/horas para niños de 8 a 10 años. La administración no ha establecido medidas claras, ni un control de capacidades de conductores, ni matrícula, ni seguros obligatorios eficaces.
 
Mientras tanto, ayer un patinete atropelló en el Paseo Marítimo de Palma a un padre con un bebé de 4 meses en brazos, un hecho grave que podría haber tenido consecuencias funestas
 
La mayoría de los patinetes, y muchas bicis, se siguen considerando en el derecho de ir sorteando y poniendo en peligro a los peatones en las aceras y no respetan los pasos de cebra ni los semáforos.
 
Desde la campaña Patinetes y Bicis a Raya, advertimos que estamos muy lejos de haberse puesto límites y control al incivismo de muchos conductores, y conductoras de lo vehículos de movilidad personal. 
 
Palma tiene un problema grave y debe hacer mucho más para solucionarlo.
 

CAMPAÑA “PATINETES Y BICIS A RAYA”
Impulsada per ARCA