20 d’abr. 2020

Sa Teulera.

Sa Teulera. Die Balearen. Ca. 1880.
Era una possessió que es documentava en el segle XVI com a propietat de la família Puigdorfila. Durant la primera meitat del segle XVII, Ramon de Puigdorfila la va vendré al mercader Esteve Conrado Delabau, i els seus descendents foren els propietaris fins a l'any 1886, quan la comprà Rafael Blanes Massanet.

En 1962, Rafael Blanes Tolosa es va desfer d'ella i passà a mans de la promotora Reina, que en 1988 començà a urbanitzar la zona i finalment anys després l'acabà enderrocant.
ARCA va sol·licitar la seva catalogació en maig de 1991, però per silenci administratiu l'expedient va quedar paralitzat i la promotora Reina aprofità per a esbucar Sa Teulera el dia 20 de juny de 1992.