15 d’abr. 2020

Publicacions.

ARCA ha desenvolupat un treball d'investigació seriosa dels valors patrimonials històrics-artístics que ens ha servit com a arguments per a la defensa i protecció d'aquests, davant els atacs que han patit durant les darreres dècades.
Aquesta feina d'investigació s'ha vist editada i difosa en diferents formats per tal de donar a conèixer el magnífic llegat artístic, cultural i sobretot arquitectònic dels pobles, ciutats i terres d'aquestes illes.

ARCA començà editant els Quaderns d'ARCA, era una revista sobre temes concrets referits a cases, barris o altres, d'interès històrico-artístic de Mallorca. En total es varen publicar un total de disset opuscles.
Posteriorment, vendrien els Fulletons d'ARCA, d'un disseny més modern i acompanyats de bones imatges, divulgaven de forma monogràfica aspectes concrets del Patrimoni Cultural de Mallorca, com les clastres de possessions, els aljubs, les esglésies barroques, el Palau del Consell, el gòtic del barri de Santa Creu, Santa Maria de Bellpuig (Artà) i capelles monumentals a la Part Forana. La documentació i redacció fou a càrrec de Jaume Llabrés i Aina Pasqual i la fotografia fou realitzada per Donald G. Murray. Aquests fulletons foren editats en llengua catalana, anglesa i alemanya.
Per últim, cal destacar l'edició de llibres que s'han dut a terme gràcies al suport de les administracions públiques. Alguns dels títols a destacar serien:
- El recinte portuari de Palma i la defensa. Les bateries costaneres (segles XIV-XIX), d'Àngel Aparicio i Pasqual (Gefb Mallorca).
- Pere Garau, un barri amb història, d'Àngels Fermoselle i Concha Gallego.
- Guia del patrimoni històric al recorregut del tram tren: Manacor-Artà, de Xavier Terrasa García.