22 d’abr. 2020

Pou de Son Fortesa.

Pou de Son Fortesa, 1928.
Aquest és l'únic element que sobreviu a dia d'avui d'aquest magnífic conjunt arquitectònic, que fou la possessió de Son Fortesa, de la qual parlarem ahir i que fou esbucada a l'any 1994. Quan la possessió encara romania en peu, el pou s'ubicava a la seva clastra i Arthur Byne el va fotografiar a l'any 1928.
Posteriorment, quan la possessió fou destruïda, aquest element etnològic va quedar integrat dins l'àrea recreativa del nou conjunt d'habitatges que es va construir a sobre. La base de pedra heptagonal que envoltava el coll del pou quedà coberta de terra, al ubicar-se dins una jardinera, fet que impedia observar la integritat de l'element.

L'any 2011, varen caure els brancals que envoltaven el pou i des d'ARCA reclamarem la rehabilitació i incloure aquest bé cultural dins el catàleg de patrimoni. Finalment, l'any 2013, l'Ajuntament de Palma rehabilità el pou i recuperà la pedra heptagonal que servia com a de base de l'estructura. Seguim esperant que aquest bé cultural pugui formar part del catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Palma, com a única resta i record del que fou l'antiga possessió de Son Fortesa.


Any 2013.


Any 2007.
Any 2011.