16 d’abr. 2020

Patrimoni etnològic de la Platja de Palma.

Quan a l'estiu de l'any 2010 es va presentar el projecte de remodelació de la Platja de Palma ens va alertar que no es tenguessin en compte els béns patrimonials més senzills, aquells que formarien part de la categoria del que coneixem com a patrimoni etnològic o popular.
ARCA va llançar una campanya de sensibilització perquè el patrimoni etnològic tengués una visibilització per part de la ciutadania i perquè els dirigents polítics i tècnics que treballaven en el projecte poguessin incloure la major part dels elements que els hi varem proposar.
Hi hagué un canvi de legislatura amb nous responsables polítics que impulsaren un Pla de Reconversió Integral (PRI) de la Platja de Palma i des de la nostra entitat continuarem amb la presió a través dels mitjans de comunicació i presentant al·legacions al projecte.
L'any 2013 es va aconseguir la inclusió al catàleg del projecte del conjunt etnològic de Can Escanyat, situat devora de Ses Fontanelles, amb cases rurals, cases de trencadors, pedreres antigues, casa de roter, parets, molins, etc.
També es varen incloure un conjunt de pedreres extretes a mà compreses des de darrera el forn de Calç fins el Torrent dels Jueus.
Però cal dir que quedaren fora de la catalogació uns xalets originals a Can Pastilla i s’Arenal o la pedrera esgraonada situada devora la Porciúncula.
Per últim un aspecte important fou que el text destacava els valors paisatgístics naturals, etnològics i patrimonials en general com a un actiu turístic i per tant necessari a conservar.