31 de març 2020

Possessions de Palma.

Cases de possessió de Son Santiscle.
Ahir recordarem la campanya de defensa per a protegir les cases de possessió de Son Mosson, la qual malaurament tingué un trist final.
Però, desgraciadament no fou l'únic cas a destacar. Durant els anys d'expansió econòmica, gran part del que havia estat la ruralia de Palma es començà a urbanitzar de forma exponencial i algunes antigues possessions començaren a desaparèixer degut a l'afany urbanitzador. Fou el cas de Son Neo (setembre 2006), ca na Vinagre (setembre 2008), Son Mosson (abril 2009), Son Santiscle (setembre 2009) o ca les Bieles (desembre 2009).
ARCA havia iniciat converses amb l'Ajuntament de Palma a partir de l'any 2006, on presentarem una proposta de catalogació de 60 possessions del terme municipal de Palma, on comptarem amb l'ajuda i assessorament de l'especialista Roberto Fernández Legido.
Degut a que la proposta no prosperà, varem esperar a la legislatura següent per a presentar a l'any 2007 una nova proposta ampliada de 76 possessions a catalogar del terme municipal de Palma.
Destrucció de les cases de Son Santiscle, setembre 2009.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Nanda Ramon fou receptiva a aquesta proposta i ens encarregà la catalaogació de 76 possessions a l'any 2009 i 28 possesions a l'any 2010, arribant a una xifra total de 104 possessions. Aquestes varen ser protegides temporalment, degut a una moratòria urbanística d'un any, mentre es redactava l'ampliació i modificació del Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma.
Però, la desitjada ampliació del Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma (immòbil des de l'any 1994) no fou una realitat fins a la seva aprovació definitiva a l'abril de 2019, on finalment es varen incloure tan sols un total de 46 possessions, una xifra inferior a la prevista inicialment, però una passa important per a evitar la destrucció de més elements arquitectònics de la ruralia de Palma.