30 de març 2020

Son Mosson.

ARCA dugué a terme una de les campanyes més intenses, on el dur rival fou AENA que tenia la intenció d'esbucar la possessió de Son Mosson. El toponònim es documentava per primer cop al mapa del cardenal Despuig de 1784 i com a explotació agrària es documentava al 1817 com a propietat de Mariano Fuster (ARM, D-1525, f. 21v, 23).
Les intencions d'esbucar Son Mosson per part d'AENA començaren a l'estiu de 2007, degut a que es trobaven a l'interior del recinte de l'aeroport de Son Sant Joan. El seu director, Nemesio Suárez fou qui impulsà aquesta acció, argumentant que eren un obstacle per a l'aviació.

ARCA inicià una campanya pública, de reunions i instàncies a diferents organismes com AENA, el Ministeri de Cultura, la delegació de Govern, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, però cap d'aquestes administracions es pronuncià a favor de la seva conservació.
Les argumentacions d'ARCA, a part de les històriques i culturals del bé en qüestió, anaven en demostrar que les cases de Son Mosson no eren un obstacle per a la navegació aèria. Varem poder presentar informació recollida en la carta de l’OACI (Organització d’Aviació Civil Internacional), on deia que no hi havia cap indici, que les cases de Son Mosson, figuressin com a obstacle per a l’aviació civil i per tant, en cap moment es posava en perill la seguretat dels avions i dels passatgers.
ARCA va intentar dilatar al màxim aquest procés per via administrativa i amb reunions amb els principals responsables en aquesta matèria, però malauradament no pogué ser i finalment AENA va esbucar les cases de la possessió de Son Mosson a l'abril de 2009.