27 de març 2020

Plaça Espanya - Ses Estacions.

L'any 1994 s'havia d'aprovar el Catàleg de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Palma i ARCA va impulsar una campanya titulada "Plaça Espanya - Ses Estacions: conjunt urbanístic singular de Ciutat (1875-1949)".
La idea era que molts d'aquests edificis que formen part d'aquest conjunt urbanístic, que emmarquen diferents períodes i estils arquitectònics fos catalogat i protegit globalment degut al valor artístic i cultural dels elements que presentem a continuació:

- Edificis estacions Ferrocarrils de Mallorca (1875): Obra d'Eusebi Estada.
- Edifici màquina de vapor i fumeral (1881-1934).
- Estació del tren de Sóller (1907-1912).
- Hostal Terminus (1913).
- Pont des Tren (Ca.1914): Obra de Gaspar Bennazar.
- Can Gaietà Segura o Bar Cristal (1914-16): Obra de Gaspar Bennazar.
- Edifici plaça Espanya, 3.
Tots aquests elements que acabem de citar, figuren a dia d'avui al Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma i gaudeixen d'un grau de protecció.