23 de març 2020

Restauracions.

La talla de Sant Joan Baptista de damunt del frontispici de l'església de Sant Joan de Malta, anònima del segle XIV, feta de marès mallorquí va ser baixada i restaurada per ARCA en 1991.
En el seu lloc s'hi col·locà una dúplica, mentre la talla original era netejada i polida, la qual estigué uns temps a la sagristia, fins que es traslladà al Museu Diocesà.

L'any 2000 es dugué a terme la restauració d'una altra talla, de la Nostra Senyora de Gràcia, datada a l'any 1621 i que romania al frontispici de l'església de la Nostra Senyora dels Desamparats.
Aquesta fou retirada definitivament a l'interior del temple per garantir la seva conservació i un panell amb una imatge recorda aquesta intervenció.