26 de març 2020

Antic Parc mòbil al carrer Joan Crespí.

El mes d'abril de 1999 es va començar la construcció d'un centre de discapacitats per a persones majors per part del Govern de les Illes Balears. Varen començar primer amb la demolició dels antics hangars del parc mòbil i volien continuar amb l'edifici d'estil racionalista que hi havia al costat.
ARCA es va movilitzar i demanà informes a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), els quals informaren favorablement, destacant els valors de la façana racionalista de l'edifici construït a l'any 1930 i que es coneixia com a Parc Mòbil o Gomes Pons.
Finalment, al mes d'agost de 1999, quan la piqueta ja havia entrat per a demolir l'edifici, el Consell de Mallorca decidí declarar com a Bé d'Interès Cultural (BIC) aquesta façana i aturar la seva demolició.
Pensem que va ser positiu adaptar el projecte inicial a la conservació de l’edifici. Avui en dia els comentaristes internacionals sobre arquitectura, alaben la integració i la conservació de l’edifici com a record històric al barri de Son Espanyolet.