19 de març 2020

Campanya Savem Sa Gerreria, 1990.

El projecte del PEPRIS per a Sa Gerreria / Sindicat de 1990 contemplava la destrucció de mig barri i l'alineació dels carrers.
ARCA, Federació d'Associacions de Veïns de Palma i GOB Mallorcaens oposarem rotundament perquè es redactés un nou pla més respectuós amb les particularitats històriques i socials de la zona.
En alguns casos, les nostres peticions foren acceptades i tengudes en compte, però en altres casos, el nou pla es desvià del que s'havia acordat i el resultat ha estat un experiment de laboratori urbanístic que ha despersonalitzat la zona per manca d'harmonia amb l'entorn que l'envolta.

El lema: "Destruir no és rehabilitar!", cal que sigui present a dia d'avui, si volem conservar dignament els nostres centres històrics i no despersonalitzar-los.