25 de març 2020

Pont del torrent del Mal Pas.

L'any 2009 varem rebre la notícia que l'Ajuntament de Palma amb doblers públics provinents de fons per a crear llocs de feina degut a l'inici de la crisi econòmica, volia enderrocar el pont que creua el torrent del Mal Pas i connecta des de fa més de 100 anys el carrer Robert Graves (El Terreno) amb la pujada al barri de la Bonanova.
Seguidament l' Associació Veïns El Terreno Bellver i ARCA ens adreçarem a l'administració municipal perquè es repensasin el projecte de demolició del pont.
L'excusa de la urgent demolició del pont i substituir-lo per un més modern era per un tema de seguretat. Però, poguerem demostrar que hi havia altertanives tècniques de reforçament de l'estructura del pont, sense la necessitat d'esbucar-lo i perdre un rastre de la nostra història.
Finalment, tenguerem la sort i sempre li estarem agraïts, de trobar al tristament desaparegut Francisco Donate, aleshores regidor d'infraestructures de l'Ajuntament de Palma, qui escoltà les nostres propostes i alternatives i al mes de maig de 2009, comunicà que l'Ajuntament de Palma no esbucaria el pont i cercarien una alternativa.
Finalment, al febrer de 2010 es presentà un projecte alternatiu, on l'estructura del pont es veuria reforçada gràcies als micropilots i aquest seria restaurat, amb un petit increment de la inversió pública que passaria de 475.000 a 550.000 euros.
Afortunadament, a dia d'avui, podem seguir gaudint d'aquest pont amb més de 100 anys d'història.